Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I .LYFRAU k i ("" liê) W" HUGHES A'l FAB, sw'.(S) GWRECSAM. Nerth y Goruchaff: L Sef Gwaith yr Ysbryd, GAN Y Parch. L. PROBERT, D.D., diweddar Brifathraw Coleg Bala-Bangor. 366 t.d. Hanner Morocco, Ymyl Ucha Aur, 7/6, neu mown Llian, 5/- Y llyfr goreu yn ein hiaith ar yr Ysbryd." -Dysgedydrl. Yr ydym AM AMSER BYRn YM UNIG, yn cynnyg 44 Geiriadur Charles" 1ftI!f&îW"rrt"(I. (Geiriadur Ysgrythyrol) am 12/11 ARXAN PAROD (Gostyngiad o 5/- ar y pris presenol o 17/6). Ceir Manyiion gan Ddosbarthwyr a Llyfr- werthwyr am y Tri Llyfr uchod. EIN LLYFKAU NEWYDD. Goron-wy ar Grwydr: Gan GORONWY JONES, Prestatyn. Teithiau yn Itali ac yn yr Aifft, gyda 23 o Ddarluniau Ysblenydd. Llian Darluniedig, 1/S. Un o'r Llyfrau imvyaf swyuol ei gynnwys. Y Pentre CJwyss Gan ANTHROPOS. 4 o Ddarluniau. Ystori a fwynheir, nid gan y -plant yn unig, ond rhai mewn oed hefyd. Mae yn fyw o ddigwyddiadau cyfnod boro oes. Cyrooriadau doniol. Llian, Bwthyn Hnw Llwyd Gan y Parchn. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau, a RICHARD WILLIAMS, M.A., Bala. Math o barhad o Bwthyn fy Nhaid Oliver." Ceir Darlun- iau o'r Bwthyn, Griffith Williams, a Dafydd Dafis o'r Bermo (Penmachno gynt). Llian, ti- Perlau Awen Islwyn: Gan J. M. EDWARDS, M.A. Detholion o Islwyn, gyda Darluniau. Llian, 1/3. Drama 11 Rhys Lewis:" Trefniad J. M. EDWARDS, M.A., gyda chyfarwyddiadau manwl. Dylai pob ardal weld yr hen Gymeriadau Cymreig, Tomos Bartley," Mari Lewis," &c. Amlen Gref, 1/- Ystorlau Difyr: Gan y Parch. T. MARDY REES. Gyda Darluniau. Llian, 1/- Gwobr- wyol yn Eisteddfod Genedlaethc' Llan gollen. Difyrrus tu hwnt i ddim o'r fath." Ystoriwr y Plant: Gan H. BRYTHON HUGHES. Gyda Darluniau. Llian, 6ch. Dyddorol ac Addysgiadol. iSSP" Y Llyfrau Newydd yn ISfoagorol fe Anrhegion a Gwobrwyon. "CYFES GWALIA" (Newydd). Y Llyfs* Cyntaf i'r Plant: Argraffedig mewn Coch a Du. Llian, 4c. Yr Ail Lyfr. 5c. Y Trydydd Llyfr. 7c. Gyda Darluniau. Owersi Graddoledig. Catalog Newydd o Lyfrau Duwinyddol, Teithiau, Hanes, &c., 80 t.d. Catalog Newydd o Lyfrau Addysg, 64 t.d Catalog Cerddorol, 64 t.d. 3 Catalog yn cynnwya manyiion am ein hoK gyhooddiadau. HUGHES & SON, WREXHAM. S P The strri j and Gold Brooches si sale now in I)rog; "S- 9 It at prices hitherto i| ':I. Samuel's is causing a sensation in .a V /i i j! absolutely impos- -j the district. Hundreds are snappingX r.s> /<? !■# M jj sible. f| !!p the record bargains, and saving on th uurc'lases. ) H{^E YW gALLED '( C, I Offers in i^Ti^ free BA# PRIZES >' &&/ Iki,igjd m FPl it I I 1 ml H. SAmU&JL b I I'.IL FOR BUYERS « ~,7 n, n:1 "ACME» mmm 8ALE* °( v H s,L^J-LEfV2R tfPMm h.samusl'SUU MM CiEARiiOE \Vi™S ''ik is an event not to be ^^uih Vi^ta SOLID ««-VER 1" -yaiue'beos^ oli'ered &t sisch FREE. 1 STARTLING BEBUCT101S Bj CRUET, from usual prices. B I UetIS!y'5'6ame TAKE A0VAHTASE OF THIS y?4IQiJE 0PP0R. fa f |S| 1 | usu^.b. TUH1JY m mim mn JEWEL BARSA3NS. !|| I | 1 COME EM TO-DAY! | I ii^wVSISD h a UEL.(^/lf)I?^?,ET' 1 ,a Ruby I 119, HIGH STREET. PVIEPTHYP, '& Centre. 3 Usually B And at 265, Oxford Street, Swansea; tm'- 3 B Also at Cardiff and Jl -o- -=' "L- CYFARFOD CHWARTEROL MEIRION. C YNELIR y cesaf yn Jerusalem, Blaeaau Ffestiniog. Mawrth a Mercher, IoDewr lleg a'r 12fed, 1910. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydcl cyntaf, yn yr hon y ceir papyr gan Mr Davies, Liandrillo. ar Y Pwysig- rwyddffod yr Eglwysi a'u liygaid yn agored i ddal ar y fantais i godi Ysgoldai ar gyfer yr Ysgol Sul mewc manau y byddo amgylchiadau yn galw am hyny.' Pregethir ar y Genadaeth gan Mr Buws, Delgellau. Gwahoddir y frawdoliaeth i fod yn bresenol. j J. PRITOHARD, Ysg. CYMANFA SIR GAERFYRDDIN. CYNELIR yr uchod yn Llanymddyfri, Mai 24ain a'r 25ain, 1910. Ceir y manyiion eto. DAVID RHYDDERCH. CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH A FFTINT. f^YNELIR y nesaf yn Brynteg ar y dyddiau Mawrth a Mercher, lonawr 18fed a'r 19eg. Y Gynadledd am 10 yr ail ddydd. Y n lie y pregethau arferol ar y Pwnc a Dirwest, cynelir cyfarfod cyhoeddus am 2 o'r gloch, pryd y sieredir ar y materion- I Paham yr wyf yn BrotestaDt ? Paham yr wyf yn Ymneillduwr ?' a < Phaham yr wyf yn Annibynwr ?' Y siaradwyr ydynt y Parchn J. Howells, Ponciau Ben Williams, Prestatyn; aT. OgwenGriffiths, Rhyl. T. ROBERTS, Ysg. CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWYR MON. CYNELIR yr uchod yn Mhorthaethwy y Mawrth a'r Mercher olaf yn Mehefin, 1910. Y Gynadledd Ohwarterol am 10 o'r gloch y dydd cyntaf. Mater y Gyfeillach am ddau o'r gloch fydd, 4 Gogwyddiadau yr OeSt a Rhwymedigaeth yr Eglwys yn wyneb hyny.' Y gwahof-dedigion ydynt y Parchn J. Thomas, Merthyr; P. Price, B.A., Dowlais S. Williams, Pen- rhiwceibr; Stanley Jones, Caernarfon; ac R. P. Williams, Caergybi. VV llllttUlB, 3 EyANS) Ysg_ CYMANFA MYNWY CYNELIR y Gymanfa uchod Mercher ac Iau, Mehefin 15fed a'r 16eg, 1910, yn Nhabor, Maes. ycwmwr. Manylion i ganlyn. E. B. POWELL. CYMANFA ARFON, 1910. C YNELIB y Gymanfa hon yn Mhenygroes, Mehefin — 22ain a'r 23ain, 1910. Dysgwylir i bregethu y Parchn Elvet Lewis, M.A., Llundain J. J. Williams, Pentre; T. Rhondda Williams, Brighton; a Peter Price, B.A., Dowlais. D. R. 0. PRYTHERCH, Ysg. CYMANFA MALDWYN, 1910. OYNELIR yn Llanfair-Caerein!on, nr y dyddiau Mercher ac Iau, Mehefin 15fed a'r 16eg, 1910. Pregethir grill y Parchn H. Elvet Lewis, M.A., Llundain; Gwylfa Roberta, Llanelli; Peter Price, B.A. Dowlais a Ben Davies, Pant-teg. LSys-Eicion, Glandyfi. J. C. JONES, Ysg. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DYMUNA, JOSEPH WILLIAMS & SONS, Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SO L-FF A, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisiau iselaf. Anfoner am y telerau. SWYDDFA'R TYST am bob math o Argraffwaith Cyfrolau Pregethau Programs Cymanfaoedd Canu, &c.