Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

[W YN AWR YN BAROD. ORIEL — COLEG CAERFYRDDIN, 0 DAN OI/YGIAETH DR. E. PAN JONES, M.A., YN CAIJI* Ml GYNORTHWYO GAN Y Prifathraw W. J. EVANS, M.A., ac ereill. Cynwysa Hanes yr Holl Fyfyrwyr o bob, Enwad fu yn y Coleg o 1796 hyd 1899, gyda 271 o Ddarluniau Athrawon a Myfyrwyr. Mae Byr-Gofiantau yr oil o'r Myfyrwyr Undodaidd wedi eu hysgrifenu yn Saesoneg gan y Prifathraw EVANS. YN YCHWANEGOI* CEIR ERTHYGLAU, AR Coleg y Grorphenol. Coleg y Presenol, gan CTNONFARDD. The Theological Colleges of the Future, gan Dr. R. W. PHILLIPS, M.A., Bangor. 284 0 DUDALENAU CROWN QUARTO, WEDI El RWYMO MEWN LLIAN HARDD. PRIS 7s. 6C. TRWY'R POST, V s. X.X.C. ARIAN GYDA'R ARCHEB. GYRER YR ARCHEBION I'R CYHOEDDWYR:- JOSEPH WILLIAMS AND SONS, SWYDDFA'R TYST," MERTHYR TYDFIL QADWCH EICH TTUNAN • ri YN FFIT-1 Nid oes yn debygol unrhyw beth arall yn llawn mor dda, mor ymddiriedol; nac mor effeithiol a chyflym i gadw iechyd a throi ymaith ymosodiadau bygythiol o afiechyd a Gwilym Evans' Quinine Bitters. Nid adroddiad gwyllt yw hwn-mae yna reswm perffaith gryf dros yr hawliad anghyffredin. GWIL YM EVANS' QUININE BITTL, RS. Os ydych yn wan, nychlyd, diwaed, a llesgaol—bydd i Gwilym Evans' Bitters eich gosod yn iawn. Os ydych ar wellhad ar ol afiechyd gwanhaol, bydd i Gwilym Evans' Bitters ddwyn y cyfansoddiad i fyny i'w gydbwysedd arferol yn gynt nag unrhyw beth arall. Os ydych yn gryf ac iach, bydd i ddognaid yn awr a phryd arall o Gwilym Evans' Bitters weithredu fel am- ddiffynfa i'ch iechyd a'ch dyogelu rhag afiechyd. QWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Profa yn hawdd lwyddiant anghyffredin Gwilym Evans' Quinine Bitters pan ei cymerir ar ol ymosodiad drwg o'r Ahwydwst, pan y mae y Claf yn wan a digalon-yr archwaeth wedi myn'd, pan yn ofnus ac isel ysbryd, digwsg, arlethol, wedi blino'n llwyr, a bywyd yn faich. L. QWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Os bydd i chwi ond treio un botelaid, cewch waredigaeth o'ch ofnusrwydd a'ch gwendid, a bydd i chwi adfeddianu eich archwaeth. Nid oes dim arall cyffelyb iddo. Cedwch Gwilym Evans' Bitters bob amser yn y ty; a phaham na chymerwch ef fel dyogelydd ? Y mae yn Ddarpariaeth ddelfrydol i bersonau o'r ddau ryw, i bob oed, ac y mae y canlyniad yn lleshaol yn mhob achos o anhwylder ac afiechyd. Pe byddai eu teilyngdod yn cael eu gwerth- fawrogi yn briodol, byddai Gwilym Evans' Bitters yn dyfod yn sefydliad yn mhob cartref trwy y wlad. Mae Gwilym Evans' Quinine Bitters yn Donie Llysieuol pur, ac y mae y Codwr-i-fyny goreu yn y byd, a gwna fywyd yn werth ei gael. Treiwch botelaid yn awr. Mae'r enw Gwilym Evans ar y label, y stamp, a'r botel, yr hyn yw yr unig warantiad o'i burdeb. Gan yr holl Fferyllwyr a'r Ystorfeydd, mewn poteli 2s. gc., a 4s. 6c. yr un. Unig Berchenogion-Quinine Bitters Manu- facturing Company, Llanelly, South Wales. ———— 1 WII/YM VT EVANS' QUININE I BITTERS., (