Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CENAD PEDD AM 1910. ♦—-—— PRIS DWY GEINIOG Y MIS. GOLYGWYR Parchn. J. THOMAS a J. JONES MERTHYR TYDFIL. ANWYL DDARLLENWYR,- Yn y rhagolwg o groesi gyda'n gilydd o 1909 i 1910, ein gorchwyl cyntaf yw diolch i chwi am eich cefnogaeth werthfawr am un flwyddyn arall. Daeth y Cenad Hedd atoch o fis i fis yn gwbl ddiym- hongar, a gosododd ger eich bron ei arlwy heb honi ei bod yn well nag eiddo ereill, a dangos- asoch chwithau, o dro i dro, eich bod yn ei mwynhau. Yr ydym wedi ceisio gofalu fod yr oil a osodasom ger eich bron yn iachus eiriau y ffydd,' ac yn gyson a'r pethau a gredir yn ddiamheu yn ein plith.' Nid ydym yn credu mewn brysio at y newydd am ei fod felly, eithr hoffwn, yn hytrach, chwilio a yw yn well na'r hen—yn fwy cyson a goleuni nas gellir gyda rhesymoldeb ei wrthod. Un peth yw bod yn wahanol, peth arall yw bod yn well. Bwriadwn y flwyddyn nesaf eto ddilyn yr un prif linellau ag a ddilynasom er's blynyddoedd, gan ein bod wedi cael profion diddadl eu bod yn eich boddloni chwi. Daw DARI/UN bob mis o rywun y bydd am- gylchfadau yn cyfiawnhau galw sylw ato ond nid ymddengys neb yn ein Horiel na fydd yn gymeriad da, ac wedi rhoi gwasanaeth teilwng. Parhawn i dalu sylw i'r AEI/WYD. Yr ydym wedi cael ami brawf fod darnau sydd wedi eu cyhoeddi yn y Cenad Hedd wedi bod yn gy- mhorth mawr i feithrin crefydd ar yr aelwyd. Nis gwyddom am ffurf ar wasanaeth y carem yn fwy ei gyflawni yn effeithiol. Ymdrechwn gadw yr amcan hwn mewn golwg ar hyd y flwyddyn ddyfodol. Rhoddir y flwyddyn ddyfodol eto BREGETIIAU a THrAET11 oDau byrion ar destynau o ddyddor- deb, a bwrir golwg dros brif symudiadau y dydd yn y COFNODION MISOL. Adolygir, fel arfer, lyyfrau, Cyfnodolion, &c., a anfonir i'r Swyddfa. Parha EIKIONYDD i ddarparu ARLWY AD- RODDIADOI, bob mis ar gyfer ein bechgyn a'n merchecl sydd yn hoff o adrodd, a gofala am iddynt fod yn gyfaddas i Gyfarfodydd yr Ysgol Sul a Chymdeithasau Llenyddol. Ymddengys y WERS SABBATHOE, hefyd, a gofelir am bersonau cymhwys i'w hysgrifenu. Parha Mr. J. M. WEBBER, G.T.S.C., i ofalu am ein HADRAN GERDDOROI;, a gofala am gadw i fyny ei rhagoriaeth. Anfoner Cyfansoddiadau Cerddorol i Gethin Cottage, Abercanaid, Merthyr Tydfil. Y mae yn adeg pan y mae o'r pwyg mwyaf i gadw ein hieuenctyd gyda phethau na fydd perygl iddynt dderbyn niwaid oddiwrthynt; gan hyny, taer erfyniwn am i arweinwyr ein heglwysi roi iddynt bob cefnogaeth yn nglyn a, hyn. Gwnawn ein goreu i ofalu am ddarpar- iaeth deilwng o fis i fis. Yr eiddoch yn ffyddlon, Y CYHOBDDWYR A'R GOLYGWYR. "t"?,<J.< SARDIS, YNYSDDU. B YDD pgorisd capel yr eglwys hon yn cymeryd lie lonawr 17eg, 1910, gan yr Henadur David Jones, Y B., Ebbw Yala. Dysgwylir i gymeryd rhan, weinid- ogion Oyfundeb Mynwy. ao ereill, a phregethir y mis- weithiau di.'ycol ,-in y Pitrehn R. E. Peregrine, B D Bhymni; Thomas Rees, Sirhowi; P. W. Hough, a J. M< rgaa Jones, Coed-duon Thomas Tudor, Ebbw Vale; Robert Evans, Pecmaen U. Lloyd Williams, Beaufort; Thos. E Jones, Efailisaf; Thos. J. Morgan a D. T. Rhys, M.A, Bristol; Thomas Richards, Oasnewydd; E Brunant Powell, Maesycwmwr; a C. Tawelfryn Thomas, Groeswen. Am fanylion, ymofyner ag R. OORDEN DAVIES, Ysgrifenydd, 6, Greenfield- terrace, YDysddu, MOD, M '3.e:r '3. '<Í. ¡: ¡: J! '< I! J!t1 '3. '3. '< ilk< V v v'ir v ICENAD HEDD: vft vy v j;I j;ll> i1 P4'" vir ï1 PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. DAN OLYGIAETH Y Parchn. J, Thomas a J. Jones, Merthyr RHIFYN IONAWR, 1910. GYNWYFIAD. Y Parch X). Eurof Walters, M,A,, B.D., Dirprwywr y Feibl Gymdeithas (gyda darlun). Uenadwri yr Ysbryd at yr Eglwysi, gan y Parch W. Davies, Llandeilo. Bendith yr Emyn. Morgan Morgans (gyda darlun), gan y Parch J. D. Jones, Abercanaid. Cofnodion Misol, gan y Parch J. Thomas-Etholiad yn lonawr-Myneglad y Prifweinidog-Areithwyr y Ddwy Ochr-Y Brwydrau Taironglog-Pwysig- rwydd y Prwydr i'r Ymaeillduwyr. T6a—Noddfa, gan Hugh Jones, Caernarfon. Nodiadau Llenyddol. ConglI yr Adroddwr—Y CadwMi Gei (I Blant Bach)— Ystorm gan Eben Fardd. Y Golofn Farddoiol-Coffadwriaeth am y diweddar Mr William Barclay, Abernant, Aberdar, gan Ren Gydnabod-I fy Mab Bodfau, gan loan Anwyl, Pontypridd, J Y Wers SabbathoJ, gan y Parch B. Walter Thomas Tonypandy. Cyhoeddedig yn Swyddfa'riTYST, Merthyr Tydfil. Y WersSabbathol am 1910. GELLIR CAEIy r-" TAFLENI IYNJCYNWYS Y Testynau am y Flwyddyn, GAN JOSEPH WILLIAMS AND SONS, Swyddfa'r TYST, a'r Cenad Hedd, Merthyr, L, ..A,:D3. is. 60. y Cant Blaendal gyda'r Archeb. CYFARFOD CHWARTEROL MALDWYN. 0 YNELIR yn y Feel, dyddiau Mawrth a Mercher, lonawr 25ain a'r 26ain, 1910. Y Gynadledd am 10.30 dydd Mercher. Pregethir gan y Parch D. Morgan, Trallwm, ar Gymdeithasiaeth Gristionogol,' a chan y Parch J. E. Thomas, Meifod, ar Ddyied- swydd yr Eglwys at yr Ieuenctyd; a dyledswydd yr leuenctyd at yr Eglwys.' Gwahoddiad cynes i'r holl frawdoliaeth; ond dysgwylir i bob un a fwriada fod yn bresenol, anfon at y Parch J. Williams, erbyn Ionawr 23ain. J. O. JONES, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL ANNIBYNWYR MON. QYNELIR yr uchod yn Libanus, Benllech yr ail Llun a Mawrth 'yn Chwefror, 1910. Y Gym. deithas Genadol Gart/efol am 10 30 y boreu, a'r Gyn- adledd Chwarterol am 1.30 nawn y dydd cyntaf, pryd y darllenir papyr gan Mr R. Williams, Pemlyn, Llan- fechell, ar fater o'i Iddewisiad ei hun. Y Parch W. Walters, Rhosneigr, i bregethu ar Ddirwest y noson gyntaf. Cemaes, Mon. J. S. EVANS, Ysg. I Cperadwyaeiii Gijfeillgar f i chwi OS ydych yn teimlo wedi rhedeg 1 lawr, neu allan o hwyl, neu yn dyoddef •&. oddiwrth. sefjllfa afreolaidd yr Afu, •|« Elwlod, Cylla, neu'r Ymysgaroedd if fyddai^ cymeryd meddyginiaeth hir- brofedig. Nid caredigrwydd fyddai gofyii i Ciivvi anturio meddyginiaeth Hi ^,b, « phrofi._ Mae gan BEECHAM'8 Ik i'? "'LLS gymeriad byd-enwog, ac y W i'r "lacil t y11 gwerthu wrth y miliynau o & 711 flynyddol, gan gadw bob dyad ddegau o filoedd o bobl mewn U iechyd perffaith. Cynghor y bobl hyn W fyadai W | Cymeryd f I't ffi I BECCHANI'5 I Pills I at Gur, yn y Pen a'i Salwch, Diffyg ft J; Treuliad, Gwendid yn y Gwaed jf Rhwymedd, y Beil, ac Eiddilwch yn & Nghvfundrefn y Nerfau. Maent yn & 1% effeit!lio yn gy%m, ac yn gwella yn '}; fuan yr holl anhwylderau sydd yn acliosi cymaint poen aphryder i chwi. Byddwch ar eich mantais o'u cymeryd yf. fel y mae lluaws eraill yn gwneud -jf- VV gyda'r fath fudd iddynt eu hunain. jf Dechreuwch gymeryd BEECHAM'S PILLS i I Ar Unwaith. | t ¥ « "■ & ITS' Parotoir yn unig gan THOMAS BEECHAM. JS, »|4 St. Helens, Lancashire. JO. W •%? '—"Till H. W IF i«L Gwefthir yn mhob man mewn blvchau, oris 1/1 i (56 o beleuau) a 2/9 (l68 o belenau) & ffi •Jf i LLINELL Y MOR TAWELOG TRAMWYFA GYFLYM I DBITHWYR, LL WYTHI, A PHARSKU I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL ARGEN- TINA), PUNTA, ARENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEUDIR AMERICA Hefyd, Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Rochelle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dos- barth cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein yddes ar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ys- tafell giniaw, baddonau, perdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbarth. Prisiau rhesymol. I^lwyth- au a pharseli am brisiau isel. Gwybodaeth lawn gan » Y Pacific Steam Navigation Co., 31-33, James Street, Lerpwl, .=- é A. "t" "t" "'i- j'" "I" Or jfer A.FL& RAPPU ———— Swyddfa'r 'Tyst' Merthyr, 5^ Am bob math o yn destlus, j a rhesymol j | Argraffwaith ynadreh8of;ii |