Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ZA j' j' j' j' J — 4'r J Georges g Pile and | Gravel Pills. W. GEORG GRAVEL Pi LLS CNI-) "VVI- =~ sjf Georges Georges | Pile and { Gravel f Pills. | AL-vR ydwyf wedi edrych dros ganoedd o lawysgrifau *f whl gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, W JLI Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- OO iantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth 4Vr ei Pile and Gr vel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfryaol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel Tystiolaethau a "Vif osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa lnosog o ddyoddefwyr— D„ B. ■Sw WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon & Glamorgan. Wele ddetholiad bychan o'r I canoedd llaivysgrifau W gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod:— :( 4 Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel •*b* Pills, acyrwyf yn priodoli fy hir-hoedledd(96oflynyddau Jir o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei wneyd ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrhywol ar y cvfan- w soddiad, a thra mae en heffeithiau yn hynod iachusol, ni # wnant beri unbyw anghvfleusdra o gwbl. Gallaf yn onest Jl( eu oymeradwyo. Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog; am <M mis bu yn yr ysbyty yn D——, ac er fod fcri o feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd Oddiar +4Z hyny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn hyn yn :( agos bod yn iach jfcr Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni anmhrisiadwy—peleni at y Piles (No. 3 pills), ac yr wyf yn galonog yn tystiolaethu i'w rhmwedd arbenig acyn mawr ddymuno i ereill i wybod am danynt. Geljwch wneyd def- 2$2 nydd o'm henw; ac unrhyw berson ddymuna wybodaeth belaethach am y peleni rhinweddol h. n, bydd yn dda genyf gyfleo iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, ond i;' am ereill hefyd un yn neilldnol, yr hwn na chymerodd ond W pedair o'ch peleni.' Cefais flychaid o'ch peleni (No. 1) i gymydoges. Cafodd jfe leehad dirfawr oddiwrthyn. Dywed eu bod nid yn unig yn X werthi gini y blwch, ond yn werth gini y belen wrth ystyried y da oni dir fawr wnaethant. Eich peleni chwi ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minau wedi eu cymeryd jkr er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w JL cymeryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis; danfonwyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym. 4 Dygwyddais fod yn talu ymweliad a'm gwlad enedigoi Jkt tua blwyddyn a haner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn dyoddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi "W clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn ): eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. Yn mhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a JL chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi caef y hollol wella, a nid wyf weai cael unrhyw boen byth odiar hyny. Dysgai ddwsin a haner o'ch peleni i'r Unol Dalethau, ac yn mhob :( man lie y cawsant eu gwasgarn, ni chlywais am fethiant yn unrhyw achos. Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdera o'r jL y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un sydd yn dyoddef oddi th y piles a'r gravel gael gwellhad drwy eich peleni, pa un > fyddant wedi bod yn dyoddef am wythnosau, misoedd, neu flynyddoedd.' 4^ Y mae yn dda genyf eich hysbysu fod: fy nghwsmeriaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae 11awer wedi eu gwella fu yn dyoddef oddiwrth y piles a'r gravel am ngan mlynedd.' Nid oes eisieu i chwi ddigaloni, er fod eich meddyg yn -ff- eich rhoddi I fyny. Ar ol bod dan dnniaeth feddygol am dymhor, a dyoddef poenau arteithiol, anogwyd fi i wneyd prawf ar eich peleni. Rhoddodd nn blychaid ryddhad i mi a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais ychydig beleni i ? S gyfaill-cadben lIong-ac y mae yntau hefyd wedi gwella }: ar ol cael ei boeni am amser hir.' Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i ehwi. Chwi yw yr ucig un sydd wedi cyffwrdd 4'm dolur. Bum o dandriu- iaetb feddygol am bum' mlynedd. Yn mhen ychydig amer ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflanodd y piles.' ): Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn anmhris- iadwy. Nid wyfyn gwybod am ddim yn debyg iddynt fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn awyddus i ysgrifenn atoch er datgan fy niolchgarwch i chwi. Yr ydych mewn gwirioDedd yn gymwynaswr i'r dyoddefydd.' Yr wyf yn fy 77 mlwvdd oed, ac os nad yw eich peleni jfer fredi ychwanegu at f'eithder fy nyddiau (canys y mae hyny J*, yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu llawer at fy nghysur a'm mwynhad Yr wyf yn priodoli fy hir- hoedledd, dan fenditb Duw, i'ch peleni chwi.' 3 Ar ol rboddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad wedi bod j n hynod foddhaol. N id oeB genyf yr un amheuaeth jhr mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arbenig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun yn gymwynaswr i *P- laweroedd.' I Tua phymtheg mlynedd yn ol pan yn Wolverhampton i (Lloegr) darfc i fy ngwraig wneyd defnydd o ch peleni, a darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn d)oddef yn fawr yn bresenol. A wnewch chwi ddanfon dau 5ychaid iddi.' "A Y MAE Y FEDDYGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL X MEWN TRI FFURF. No, I.-George's Pile &Gravel Pills (label wen), 1r JVo. 2.—George's Gravel Pills (label las). No. 8.—George's Pills for the Piles {label goch). w —— Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man mewn Slychau Is. He. a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post X am Is. 2c. a 2s. 10c. j* GOCHELWCH DWYLLWYR. | fcfr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a gwelwch jig eich bod yn eu cael. | PERCHESOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIKWADN, ABERDAR » ,6. A ,J..1J. A "t M.. t t ¡11, ) :t(* i.i"¡ 1 'i 'i 'i:11'1 'i'" rr1 r'11 r11 111J., J. Argrgiledig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WIWAMS & SONS, yn eu Swyddfa 21 & 22, Glebeland, Merthyr Tydfil-Dydd Mercher, Ionawr 5, 1910.