Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EGLWYS MORIAH, YSTRAD MYNACH. YSGRIFENYDD presenol yr eglwys uchod ydyw 1 Mr John Williams, Arfryn, Hengoed-road, Ystrad Mynach, near Cardiff. j GWYNFRYN SCHOOL, Amanford ESTABLISHED, 1880. HEAD-MASTER J. GWIL1 JENKINS, B.A. (Hons. Oxon.) Prospectuses may be obtained on application. ACADEMY, p ontypridLci. TUTORS fE JDUNMOR EDWARDS, M.A. Rev W. J. GEORGE. Preparation for mawmiatiourmeological Colleges, Ac. For Terms, See., apply as above, COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD, :TUTORS JENKIN JONES, B;A. (Lond.). W. C. MORTON, B.A. (Wales). Preparation for Matriculation and; Colleges. Old College School, Carmarthen. PRINOIF&LB Riivs JOSEPH HARRY, J.P., AND J. B. THOMAS. SUOOESSEB FOR 1905-8. 29 MATRICULATION OF WALES. (10 in First Division). 26 Presbyterian College. 14 Baptist College, Bangor. 11 Br econ College. 16 College of Preceptors. 11 Bala-Bangor College SCHOLARSHIPS, 7 Scholarships (King's and J. Jones) 3 Bank Clerkships 4 Normal Studentships. 10 Baptist Col ege, Cardiff 80 Commercial Posts. Total for Four Years, 160. For complete List of Successes apply i as above. Limited number of Boarders kept at Mr Thomas's House Trydydd Argraffiad, C A I\f R A- TJ'lt IESU, Holwyddoreg ar Hanes lesu Grist. Pris Dwy Geiniog. Dywed I H.' yn y Tyst:—'Y mile t.ro v (1ptecism wedi d'od eto, ac os am y GORLL AK F L. G..o.loT, pryner 'Camrau'r lesu.' Danfoner am Specimen at W ROSS HUGHES, Borthygest, Porthmadog. 3,000 o Dystiolaethau Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwch y nwydd puraf at yr amcan mwyaf eysegredig. Defnyddir ef yn awr gan flloedd o Eglwysi, Capelau, a Chenad- aethau yn mhob rhan o'r byd. GWINOEDD I CYMUNDEB I Defnyddiwyd gan Parch. CHAS. SPURGEON. Parch. W. CARLILE. Pastor FULLER Defnyddiwyd gan Parch. CHAS. SPURGEON. Parch. W. CAELILE. Pastor FULLER GOOCH. Parch. HUGH PRICE HUGHES, M.A. Parch. J. CLIFFORD, M.A. ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 60 am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adcabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. Oyfeiriad— Welcl] Grape Juice Co., Ltd., 61, Farringdon Road, I LONDON. NEWCASTLE EMLYN CHAIR EISTEDDFOD. Wednesday, August 3rd, 1910. Pryddest bob focl dros 300 o Linellau, I ALLEN IRAiNE.1 X5, a Chad ir dderw, gwerth X5. Am yr Ystori oreu (Cymraeg neu Saesoneg), heb fod dros 5,000 o eiriau, yn dwyn i fewn hen arferion priod- asol Cymreig. Chief Choral, 2100 Male Voice, C50 Ladies Choir, £ 15. Programmes ready January, 1910. Roy Evans, Esq., Hon See.; J. Picton Jones, and A. H. Maurice, Sees. The Landore Permanent Building Society. (Established 1875) is prepared to receive deposits at 4 and paid up shares ( £ 50) at 41 and repayable at short notice. Interest paid half-yearly free of tax. Undoubted and ample security. Apply to Secretary — DAVID ROBERTS, 19, Heathfleld Street, Swansea. JONES' HOTEL~ (Established over 100 years,) Suffolk St., PALL MALL, LONDON Adjoining Trafalgar Square. (Successors to Ms ROBBRTS, Thanet Place,) Telegraphic Address—'Pleasant,' London. Telephone-No. 8389, Oontral. Prop-r,etrr-H.R.JONSS II. OUR CHRISTMAS j LIST. J NEW WELSH NOVELS. Cynwyn Rhys,' by Elwyn. 2/6 net. 'Plant y Gorthrwm,' by Gwyneth Vaughan 2/6 net. 'Y Seren Unig,' by Oliver Don. i/- net. Mwyar Duon,' by Defynog. i/- net. NEW WELSH DRAMAS.Taid a Nain,' R. Williams. i/- net. Ruth," J. J. Williams. Music by James Davies. 6d. EMINENT WELSHMEN.—Handsome volume with illustrations. io/6 net. SELF-MADE WELSHMEN. (For Boys). i/6 net. ADGOFION WATCYN WYN.-il6 net. CANIADA U ELFED.—In one volume. 3/6 net. WELSH ALPHABETS, PRIMERS, AND Readers. FOR WELSH SUNDAY SCHOOLS.-Large Welsh Reading Charts. Three Sets. 101- each net. I Hp-nes lesu Grist i Blant.' 1/- net. (Illustrated.) Please send for Catalouge post free to The Educational Publishing Company, Ltd., Trade-street, Cardiff. OE8 Y BYD I'R IAITH GYMRAEG.' Un o'r pethau goreu l'w chadw'n fyw ydyw drwy ganu Gymraeg. DEW I SANT, Deuawd Gwladgarol, i T. neu S. a B. 6c, MAE CYMRU'N MYN'D I FYNY, Can yn y Ddau STodiant. 6c. CORON GAN DDUW I Tl, Deuawd cysegredig ( F. a H. N.) Pris It YR IESU WRTH Y LLYW, Deuawd cysegredig (S. F. a H. N,) Pds Is, YR IESU, Cantawd I Gorau Ieuainc (S. F.) 60. BRWYDR BYWYD (S. F 6c., H. N. 2s 6c). Cantawd i Gorau mewn oed, pri odol iawn i'r amserau, o nodwedd botlogaidd. Anfonweh am restr o Gerddoriaeth i Gorau Plant a Chorau mewn oed; 27ain i ddewis ohonynt, ac amrywiaeth mawr o Ganeuon, Deuawdau, Triawdau, Anthem, a Chyd- ganau, i Gorau Cymysg, a Meibion. Dros 600,000 wedi eu 8rw cael oddiwrth Weddw yr Awdwr, Mrs HUGH DA VIES L.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plaamarl, Laudore, R.S.O, Glam HANES DAUCANMLWTDDIANT CAPEL ISAF, LLECHRYD, GAN H. Hermonydd Williams a John Thomas. Newydd ei gyhoeddi, gyda Darluniau o'r Capel a'r Gweinidogion o'r Cychwyn. Pris 6e. I'w gael oddiwrth y Parch. H. HERMONYDD WILLIAMS, Llechryd, Boncath, S.O. PREGETHAU Y DIWEDDAR BARCH HENRY > REES, BRYNGWRAN, DAN OLYGIAETH Y Parch R. P. WILLIAMS, Caergybi. YN NGHYDA BYR-GOFIANT O'R PREGETHWR, GAN Y GOLYGYDD. PRIS 3 s. 6c. I'w gael gan y Parch (t. P. Williams, Caergybi neu Mri Joseph Williams & Sons, Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. CYNELIR yn Moriah, Porthdinorwig, ar y dyddiau, Mercher ac lau, Ionawr 19eg a'r 20fed, 1910. Cynadiedd am 10 o'r gloch boreu lau, a'r Gyfeillach dan lywyddiaeth y Parch J. A. Enoch, Llanddulas, am ddau o'r gloch. Mater y Gyfeillach-, Rhwym- edigaethau Aelodau Eglwysig fel Dinasyddion.' Gwahoddir.cynrychiolwyr o'r holl eglwysi i'r cyfar- f0<Trefriw, HENRY JONES, Ysg. CYFUNDEB GOGLEDDOL MORGANWG. C YNELIR y Cyfarfod Chwarterol nessf yn Carmel, Penrhiwceibr, nos Lun a dydd Mawrth, Ionawr lOfed a'r lleg, 1910. Y Gyuadledd am 10.30 ddydd Mawrth dan lywyddiaeth y Parch J. Sulgwyn Davies, berdar. Dysgwylir Anerchiad y Oadeirydd, a phregeth gan y Parch Jacob Thomas, Oefncoedycymer, ar y pwnc—' Offeiriadaeth y Oredinwyr.' Hirwaun. E. WERN WILLIAMS, Ysg CYFUNDEB CYMREIG MVNWY. C YNELrR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Mynydd Seion, Casnewydd, nos Fercher a dydd lau, Ionawr 12fed a'r 13eg. Dysgwylir y Parchn E.S.Jenkins, Abertyswg, ac Edwyn Evans, Aber- bargoed, i bregethu ar y pynciau, a'r Parch W. Phillips, Salem, Trelyn, i ddarllen papyr ar 4 William Wroth vn y Gynadledd boreu yr ail ddydd. wrom yny 3 R. E. PEREGRINE, Ysg. CYMANFA ANNIBYNWYR MEIRION. CYNELIR yr uchod yn Pennal, ar y dyddiau Mercher a lau Alehefin 8fed a'r 9fed, 1910. Pregeth- wyr :-Parhn Ben Davies, D.D., Oastellnewydd Emlyn i H. Elfed Lewis, M.A., Llundain; Peter Price, M A Tlnwlais • J. J. Williams, Pentre. M.A., Dowlais LLEW^LYN j0NES, Ysg. M « RIAH, NEATH ABBEY. YN EISIEU, £ loo ar log ar y tCapel uchod. Llog, pedair punt y cant Am fanylion, ymofyner I?r Ysgrifenydd, Mr L. DAVIES, Tai- llwyd, Neath Abbey. GELLIR CAEL Beiblau a Thestamentau Cymraeg a Saesoneg y Feibl Gymdeithas, o Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr