Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

MACHYNLLETH A BRAINT EITHRIADOL.

News
Cite
Share

MACHYNLLETH A BRAINT EITHRIADOL. At Olygyddy Tyst. SYR,—Caniatewch ar ol hir amser i mi gael eich sylw chwi a derbynwyr y TYST, gan ddechreu trwy ddymuno yn dda i bob achos da. Ond mae yr ysgrif hon yn un eithriadol ar gyfrif nodwedd ei thestyn. Y testyn yw, Hanes Burton.' Pwy yw Burton? Wel, Evan Jones Burton sydd erbyn heddyw wedi d'od yn enwog iawn drwy ei ymgysegr- iad i wasanaethu Iesu Grist drwy y dalent a dder byniodd fel ymddiriedaeth gan ei Waredwr. Daeth y bachgenyn yma i Dloty Machynlleth o ardal Llan- brynmair yn y flwyddyn 1888. Yr oedd yn saith mlwydd oed y pryd hyny. Gadawsai ei rieni dyaid o blant ar ol, a daeth tri ohonynt tyma—Evan yn eu plith. Mae Mary, ei chwaer, yn yr America wedi priodi, ac yn llwyddianus ei hamgylchiadau mae Richard yn aros yn y lie ac yn byw yn fuch- eddol; y plant ereill yn byw yn y gwahanoi gymyd- ogaethau ac Evan yn myned o gwmpas i ganu caneuon efengylaidd fel Sankey, ac etallai y bydd ychydig o'i hanes yn ddyddorol. Bu yn y Gorphwysle yma am oddeutu suith miynedd. Ya ystod yr amser hwnw aeth o dan operation, a choll- odd ei fraich chwith, drwy i'r meddygon yn yr Amwythig ddyweyd, os na wneid yr operation, nad oedd gobaith iddo fyw yn hir iawn. Dychwelodd oddiyno yn unfraich, ac mewn amser cyfaddas aeth i wasanaeth Mr Jervis, Ty Pella, Llanbrynmair. Yn amser ai arosiad yn Gorphwysle, hoffid ef gan bawb a'i hadwaenai, ac yr oedd ei alluoedd yn dad- blygu yn raddol, ya enwedig fel canwr ac adroddwr. Yr oedd yn fachgen ffyddlon, ufudd, prydlon, glan, ac yn edmygydd o bersonau a phethau o fewn ei gyrhaedd. Gwnes i ac ereill eia goreu i ddadblygu ei dalentau. Modd bynag, aeth i'r Ty Pella, ac oddiyno i'r Deheudir, a chymerodd y fantais oedd i'w chael trwy fyned i Gaerdydd i gael addysg gerddorol ar Lrydnawn Sadyrnau gan yr enwog Dr Parry. Dyna wers fach ardderchog i fecbgyn bach y Gogledd a'r De, onide ? Oddeutu tair biynedd yn ol aeth i'r America, a gwelodd ei chwaer oedd wedi ymadael er's blynyddoedd; a thrwy ei hanes yn y Drych gan Mr Surdival, gweinidog Gomer, a i ddarlun, daeth i wybod lie y pieswyiiai ei tam. Mae yr hanes yma ei hun yn ddyddorol iawn. Ond gweinidog Gomer a'i cysgododd. Ar ol cael prawf- ion o'i alluoedd, cyfarwyddodd ef i gael addysg yn yr athrofa yn Chicago, ac yn fuan daeth yn adna- byddus iawn fel canwr ac arweinydd cyfarfodydd mawrion, megys y Northfield Convention a'r New York Bible Institute. Ar adeg neillduol anfonwyd ef i New York i arwain, ac yno daeth i adnabydd- iueth â mat yr anfarwol Sankey, yr hwn sydd ei hun yn gyfansoddwr tonau, ond ddim yn ganwr, a gofynodd os hoffai weled ei dad, Mr Sankey. Aed ato, ac yn ei ystafell wely ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth, cafodd Evan, yr hwn a adnabyddir fel Proffeswr Burton, y fraint o'i weled, a cnyffyrddodd Sankey agef, oherwydd yr oedd yn ddall. Gofyn- odd Evan iddo os cawsai ganu iddo, ac atebodd Sankey, Cewch, fy machgen a dymunodd arno ganu y dd.i hono o i waith ef ei hun, sef, 'Y mae cant naiiiyn un,' &c. Ac wedi iddo ddiolch dywed- odd, Dyna, cenwch yr Efengyi, fy machgen.' Cafodd Evan hefyd genadwri at blant Cymry gan Mr Sankey, sef—' I know of nothing better to trust than Jesus' blood a.d His righteousness.' Bu farw Sankey yn mhen oddeutu dau ddiwrnod wedi ym weliad Evan fig ef. Mae yn debyg mai Evan oedd yr olaf a glywodd yn canu yma cyn cyrhaedd ei

Advertising

[No title]

----"--YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

-----MACHYNLLETH. -"--_œ...-._»

Family Notices

Advertising