Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

W yn AWR YN BAROD. j ORIEL COLEG CAERFYRDDIN, » 0 DAN OLYGIAETH DR. E. PAN JONES, MA., YN CAB), In GYNORTHWYO GAN Y Prifathraw W. J. EVANS, M A., ac ereill. Cynwysa Hanes yr Holl Fyfyrwyr o bob Enwad fu yn y Coleg o 1796 hyd 1899, gyda 271 o Ddarluniau Athrawon a Myfyrwyr. Mae Byr-Gofiantau yr oil o'r Myfyrwyr Undodaidd wedi eu hysgrifenu yn Saesoneg gan y Prifathraw EVANS. 'J:1. '.d¡;J ILL);J r:. ] YN YCHWANEGOL CEIR ERTHYGLAU AR Coleg y Gorphenol. Coleg y Presenol, gan CYNONFARDD. ■ The Theological Colleges of the Future, gan t Dr. R. W. PHILLIPS, M.A., Bangor. j ("II" 284 0 DUDALENAU CROWN QUARTO, WEDI El RWYMO MEWN LLIAN HARDD. PRIS "s. "c. TRWY'R POST, 7s. Uc. ARIAN GYDA'R ARCHEB. tl Ji., GYRER YR ARCHEBION I'R CYHOEDDWYR:- JOSEPH WILLIAMS AND SONS, SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR TYDFIL. -J" CADWCH 13 Tt ) EICH TTUNAN ±L ±1 L YNF^ ■' Nid oes yn debygol unrhyw beth arall yn 1 llawn mor dda, mor ymddiriedol, nac mor effeithiol a chyflym i gadw iechyd a throl ymaith ymosodiadau bygythiol o afiechyd a Gwilym Evans' Quinine Bitters. Nid adroddiad gwyllt yw hwn-mae yna reswm perffaith gryf dros yr hawliad anghyffredin, GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Os ydych yn wan, nychlyd, diwaed, a llesgaol—bydd i Gwilym Evans' Bitters eich gosod yn iawn. Os ydych ar wellhad ar ol afiechyd gwanhaol, bydd i Gwilym Evans' Bitters ddwyn y cyfansoddiad 1 fyny i'w gydbwysedd arferol yn gynt nag unrhyw beth arall. Os ydyoh yn gryf ac iach, bydd i ddognaid yn awr a phryd arall o Gwilym Evans' Bitters weithredu fel am- i ddiffynfa i'ch iechyd a'ch dyogelu rhag afiechyd. GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Profa yn hawdd lwyddiant anghyffredin Gwilym Evans' Quinine Bitters pan ei cymerir ar ol ymosodiad drwg o'r Anwydwst, pan y mae y Claf yn wan a digalon—yr archwaeth wedi myn'd, pan yn ofnus ac isel ysbryd, digwsg, arlethol, wedi blino'n llwyr, a bywyd yn faich. GWILYM EVANS' c. QUININE grTTERS. i;:¡.' Os bydd i chwi ond treio un botelaid, cewch waredigaeth o'ch ofnusrwydd a'ch gwendid, a bydd i chwi adfeddianu eich archwaeth. Nid oes dim arall cyffelyb iddo. Cedwch Gwilym Evans' Bitters bob amser yn y ty; a phaham na chymerwch ef fel dyogelydd ? Y mae yn Ddarpariaeth j ddelfrydol i bersonau o'r ddau ryw, i bob j oed, ac y mae y canlyniad yn lleshaol yn mhob achos o anhwylder ac afiechyd. Pe byddai eu teilyngdod yn cael eu gwerth- j fawrogi yn briodol, byddai Gwilym Evans' j Bitters yn dyfod yn sefydliad yn mhob cartref trwy y wlad. Mae Gwilym Evans' j Quinine Bitters yn Donic Llysieuol pur, ac y mae y Codwr-i-fyny goreu yn y byd, a gwna fywyd yn werth ei gael. Treiwch botelaid yn awr. Mae'r enw Gwilym Evans ar y label, y stamp, a'r botel, yr hyn yw yr unig warantiad o'l burdeb. Gan yr holl Fferyllwyr a'r Ystorfeydd, mewn poteU 2s. gc., a 4s. 6c. yr un. Unig Berchenogion—Quinine Bitters Manu- facturing Company, Llanelly, [South Wales. ———— 1 WII/YM ■3 V-T VANS' r QFININE I 'J JITTERS* i