Hide Articles List

2 articles on this Page

QtfarlJ)l!b .

News
Cite
Share

QtfarlJ)l!b TABKKHACL, C&EVLFYttDnix.-Dydd Sul, Hydref 21 a i „„ 22. cynnaliwyd cyfarfodydd yn y lie uchod er a n°in at d'rvserfii Cymdeitluw Genadol Dramor y Bedyddwyr, Svd ? pregethwyd, am ddeg, boreu'r Sul, Ran y Parchedig.on B Williams St. Clears, ac K. Thomas, Iredegar, yn Gymraeg, a. vv mw Thomas. V" Saesneg, a B. Williams j-n Am ddau, g • B Williams, ac E.Thomas, K» ?. *• Th«,» B yn ujnudeK* ftvmraeei Dechreuwyd y gwahanol nfS v Parchedigion T. Richards, Felinwen, W. gyfarfodydd y Jones, gwemidog parchus y STl £ 5, Cerfyrddin. C.f,vyd cv„„«U- am ymnanei. Yinddeiigys fod y casgliadau dro0 930.-D. E. CAPEL HEOI. AWST, CAERFYRDDIN.—Cynnaliwyd cyfarfodydd crefyddol yn y capel uchod ar ddydd Sul a nos Lull diweddaf, pan y traddodwyd pregethau yn y drefn ganlynol: Dydd Sul, am ddeg, gan Mr. E. Evans, Myfyriwr yn Athrofa Abertioriddu, a'r Parch. W. Jones, Abertawy. Am ddau, pregethodd y Parch. W. Jones yn Saesneg. Am 6, prsgethodd Mr. Evans a Mr. Jones yn Gymraeg. Nos Lun, am 7, pre- gethodd Mr. Evans a Mr. Jones drachefn yn Gymraeg. Yr oedd y capel yn orlawn 0 wrandawwyr bob tro, a gorfu i amryw (rned gartref 0 ddiffyg lie. Yr oedd pregethau Mr. Evans yn dra dylinwadol, ac y mae yn debyg oddyfod yn un 0 bregeth. wyr mwyaf poblogaidd Cymru. Yr oedd Mr. Jones hefyd yn pregethu yn ei ddull poblogaidd arferol. Casglwyd arddiwedd yr oedfaon tuag at y gost o adgyweirio y capel y swmo £ l&o 6s. 4c., yr hyn, gyda y swm 0 £ 50 (yn llai o'r dreth ar yr ewyllys), a roddwyd gan y diweddar Mr. D. Jones, Llaw- feddyg, at doi y t cwrdd, a wna y swm 0 X200 6s. 4c. CASTELLNEDD.—Nos Fawrth, y 9fed o'r mis presenol, yn neuadd y draf hon, traddododd y Parch. J. R. Morgan (Lleurwq), ei ddarlith ragorol ar Nid aur yw pob petn sydd yn dysgleirio." Aeth y darlithydd trwy ei waith yn deilwiig o'i en w da, fel yr oedd ar ei uchelfanau. Cymmerwyd y gadair gan y Parch..T'. Mathews, Soar. Pasiwyd gwahanol benderfyniadau gan y Parchn. T. E. James, Bethania D. Edwards, Cendl; Mr. H. Lake, &c., &c., ac ar y dnvedd, Edwards, Cendl; Mr. H. Lake, &c., &c., ac ar y diwedd, adroddwyd pennillion rhagorol a phwrpasol gan y Cymro talentog, Mr. John Morgan (Bardd Tawe), nes gyru y dort luosog i hwyl annghyffredin cyn ei xwasganad. Cyllwynwyd yr elw at ddileu dyled capel Pontardawe.—T. E. J. LLANTRISANT,-Ar nos Lun, Hydref 15ed, anrhegwvd preswylwyr y lie uchod a darlitli rad ar D-.lyn, gan y Pro. ffeswr Jarvis, Canton, yn nghapel yr Anmbvnwyr. Yr oeddem wedi clywed o'r blaen am fedrusrwydd y Proffeswr i wellhau pob clefyd ac afiechyd; ac ar y noson hon cawsom brawl ganddo, mai nid gweithio mewn anwybodaeth y mae, ond ei fod yn deall y peth sydd ganddo mewn llaw. Cymmer- wyd y gadair gan y Parch. J. H. Phillips, gweinidog y Bed- yddwyr yn y IIC.-IOTA. CYFARFOD CHWARTEROL PENRHIWGOCH. Cyn. nelir cyfarfod trimisol dosp.arth uchat Sir Gaerfyrddin yn Pen- rhiwgoch, ar ddyddiau Mawrth a Mercher, Tachwedd y 6fed a'r *7fed y cyfarfod cyhoeddus yn dechreu am bump hwyr y dydd cyntaf, y gynnadledd naw yr ail ddydd, alr oedfaon cy- hoeddus am 10, 2, a 6. Nid yN., yr hen eglwya yn ei hystyr- ied yn ddyledsydd arni ddanfon i wahodd y gweinidogion un ac un i ddyfod i gyfarfod sydcl yn perthyn i'r undeb yn gytf. redinol; gan hyny, yr wyf yn gobeithio y teimla y brodyr aswyl yn y weinidogaeth ei bod yn ddyledswydd arnynt bwy i ddyfod heb ragor na hyn o ysgrifenu. Wyf, dros yr eglwys,- L. EVANS, Gweinidog. LLANELLI. Ar brydnawn Sabbath, y 7fed cyfisol, cynnaliodd yegol Sabbothol Bethel, Glanymor, ei chyfar- fod chwarterol pryd yr yragynnullodd tyrfa luosog yn nghyd i wrandaw ar yr hyn oedd i'w draethu gan ddeiliaid yr yagol Sabbothol. Areithiodd. tri 0 bersonau, sef John Hopkins, Edward Monger, a William Thomas, ar wahanol bynciau pertliynol i'r ysgol Sul, yn hwylüs a dylanwadol, gan ddangos ei goyouiant, a'r gwaith godidog a gyflawna. Canwyd amryvr ddarnau detholedig gan gantorion profedig, ac yn eu mysg clywwyd y Pererin Bach yn seityoei beraidd sain, a'i agwedd- iad yn ayuil a boneddigaidd. Hefyd, dangosodd llai na'r lleiaf ei dalent yntau, mewn adrodd darnau gwir bwrpasol i'r am- cylchiad. Dywed yr hen Bab 0 Rufain, mai mammaeth duw- ioldeb yw anwybodaeth. Wei, ynte, rhag ei blaen yr elo hon nes goresgyn holl gau grefyddau y byd, a gwybodaetb o'r Ar- glwydd fyddo ar frys wedi gardoi y ddaear fel mae y dyfroedd yn toi'r mor.—CADVVGAN. CYFARFOD- BLYNYDDOL SALEM, LLANGENNECH.— Cynnaliwyd v cyfarfod uchod, Medi 23ain a'r 24ain, i860. Am hanr.er awr wedi deg boreu y Sabboth, pregethodd y Brawd Hughes,' Llwyni. Am hanner awr wedi dau, Roberts, feiinfoel; a Joseph, Llangennech. Am hanner awr wedi 6, Hughes, Llwyni; a Williams, Gernzim. Y LIun canlynol, am hanner awr wedi deg, Hughes, Bethel; a Williams, Gerazim. Am hanner awr wedi dau, Morgan, Sion, Llanelli; a Hughes, Llwyni. Am 7, Hughes, Llwyni; a Williams, Gerazim. Cafwyd pregethau hwylus drwy yr oil o'r cyfar- fodydd: yr oedd yma fedrusrwydd Paul yn planu, a mwyn- eidd-dra Apolloe yn dyfrhau; a gobeithiwn y bydd llaw Duw

--Jatttzhrtt Cartel