Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

D LLANDDEINIOL AR DRETH EGLWYS. gE H<aN fod cannoedd, ie, rhai miloedd, o ddarllenwyr meu»E J, ymru nad vdynt yn gwybod fod y fath le ni » n, ,°^°^eth a Llanddeiniol; ac hvd yn ddiweddar. iees ^lent y fatli Ie a Carog, a bod y fath fonedd- berso s Mary Morice vn byw' yno, na bod v fath honon Gkricus yn dylanwadu ar Miss Morice i droi ac ep..°.fui* J'n dyner a'charedig iymddwyn yYi greulon lleo*- Mae amgvlch'adau yn dwyn dynion a A.|m„ J r^olwg. D.ieth amgylchiadau a Scutari, yr (\,Wpi{,kertnan, a Balaclava, i'r amlwg; amgvlehwku ino> «Wygodd o'n blaen y Como, y Po, Solfer- Wh»v plafra»ca-' Mae Garibaldi wedi gwneyd M -n Cymrii yn hollol gyfarwvdd a Palermo a sy,lt 'i P"a a Gaeta. Daeth Srnithfield j n enwog Car0g erlidigaethau Mary Waedlyd; mae ^orice^11 •« e,lwog }'n achos strauciau tfol Mary Daeddai h ^S'e ^awer tt'ordd i grogi ci heb ei ladd," cldyfod 6n 0 Hirvvaen, ac mae llawer tfordd i 0(feirie^n enw0g. Mae Miss Morice, Carog, a'r 8e»sio » ^yf°(l yn enwog iawn trwy y ffolineb o Carog g. Wneyd crefvddwyr trwy edidtenantiaid ystad y *W| Jwy(i(1'fn Miss Morice mor awyddus am enwog- y PWNC ,Q* yn addaw iddi help llaw i gvrhaedd ^ANCIATI N'» trvv.V Srren Cymru, gadw ys- %We<lwn ^'ericus a h thau o flaen y cyhoedd, a y n>an • i air o'n barn ar bethau yn awr ac yn a Cle,.ipua vil ddvsgwyl o gwrs y bydd Miss Morice i ^l^°'c^gar iawn, iawn i ni am en cyn- Yn ,1.1: 1 ^y^aedd yr atn-can pwysig mewn golwg. ^Wd,v. *-e! r~~Mehefin 22—bu cwrdd plwyfol yrt rhai 0'r t !ol> gosod Treth Eglwys, ac ail-drethu ^'nt Lln' i i n.(' Pa 'e rnae Llanddeiniol? Beth yw ^('einiol? nivl'c'niol? Beth yw rhif poblogaeth Llan- A1 R ddVWo i "ydd niwyn, cymmer bwyll, a erteifi 'Wn y cwbl. Mae Llanddeiniol yn Sir ^wJ'si» h'J» agos i dref Aberystwyth. Mae y plwyf tta tuae ,n J'n niesnr yn agos i 1,500 o erwau o dir, P^dol ia'P.J y lle yn rhif'o 200 o bobl. Dyma le 1 y*1 Gard\ jSS ^0nce 1 chwaieu y Pab, a Clericus ^Utl'the» n^vCW"\(! P^nyf°K yr oedd dim Uainag unar- y p„ dytod yn n hyd; yn eu pl.th, yr Ti»arch. Jftn. ° V, "hn Lewis, Ficer Ltanrhystyd y ^Urice, Ca_S Va"8' Curad Llanddeiniol; a Miss Mary wanr»^ ^otJdd ceiniog yn y bunt yn arler .> r'Ciis weil; .^wysvv.vr oiul eleni yr oedd i> n. '°d Mi«^ w 18 ar Mychrvnu y gweiniaid; a j fKltl'°g a dim a °"Cie y ^es^r2/' codwvd y dreth i nl eS yn LTW'11 °tul erb-vn hyu' yr oedd"y ffrwd vn i I n law;n' a Chododd nn o'r Eglwyswyr ^Siaid, svd i ,"yhoe(l,led1g1<)n Mary Moriee—un o r w cael ya mhob cymuiydogaeth, a chvnnygiodd fed y dreth i fod vn ddwv geiniog; a llwydtiwyd t'w chano, tra yr oedd V Ptirch. Daniel Evans, pregethwr parchus gvda'r Methodistia'd, yn gwrthdystio. Ond beth dal s6n am wrthdvstio, tra bd Mary ar vr orsedd, a Clericus yn gwneyd pawencath O honi! Ffamws, Miss Morice aClericlls! Ewch yn y blaen ychydig droion etto cyffelyb i'r rhai diweddar 15 a ddaw &'r hen <*g!wys bendramwnwgl flIru eich clustiau lawer yn gynt nag ydj^ch ehwi yn feddwl. Chwi a'oli # bath yw y cyfeillion goreu svdd gan garwyr rhydditl ar y maes ydYlld heddyw. Dylech eich dau gael diolch- ( garweh gwresocaf Cymdeithas y dadgyssvlltiad. am y cynnorthwy mawr ydych yn ei roi i gael hoUut ddad- gyssvlltiad rhwng yr Eglwys a'r wladwriaeth. Fel dyn ac fel Cristion, nis gallwn lai nit theiriilo tosturi tnag at Miss Morice, am ei hod yn rhbddi ben- tbyg ei dylanwad a'i henw i gyflawnu pethau morgroes i vshryd menywatdd—i sefyllfa boneddiges, a ehym- meriad tir-feddiannydd yn v bedwareilil ganrifar bum- theg.' Mae y gair bach Miss yn tybied rhywbeth yn meddu teimlad, serch, a chariad; tra mae Mary yn em dwyn i feddwl am un o'r rhyw fenywaidd, ac nid am rhyw ormesUeym. fel y gwr t'u gynt yn Naples, alr gwr sydd yn awr yn crynu ar yr orsedd yn Rhufain; mae yr enw Morice liefyd, i'n tyb ni, yn rhyw fath o amdditFyniad rhag y fath strancinu a gyflawnir gan un a elwir Miss MARY MORICE. Wei, os ydyw Miss Morice yn ponderfynu ymddwyn fel y mae yn argoeli yn awr, ein cvnghor i bobl Llanddeiniol vw, gosod ar droed danysgnfkd o geiniog y pen er gwneyd anrheg C3 o geiniog y pen er gwneyd anrhegi Miss Morice o bar el o esgidiau cryfion coesarnau (legings) lledr; llodrau rib, siaced felfed, a het Jim, Crow, a ehwip debyg i'r Cat o' nine tails, er fflangellu un ac oil i'r llan, neu allan o'u tai. Na fydded iddi fradychu ein menvwod teg mwy, end gwisgeil arwyddion y Pab a'r slave driver yn yr un person. Am Ciericus-nid yw yn werth ein sylw, Mae ef yn ortnod o go ward I ddangos ei hnn; gall wthio Miss Morice j'l' front, tra mae ef yn ym- guddio tu (efn iddi. Mae hyn ar unwaith yn ei nodi pllan fel creadur gwael a dirmvgedig. Dyn (?) a all fed yn euog o ymguddio dan ttugenw, pan yn cytn- ineryd aruo amdditfyn boneddiges fel Miss Morice. Rhag dy gywilydd, Clericusl Pa fodd y byddi, mor ungallant? Mid ydyui ni brophwyd, na mab i bro- phwyd; etto beiddiwn o'r braidd» gvmmeryd ein llw, (.,d hwn naill ai vii lien Fethodist neu yn hen Inde- pendlail--un o'r ddau yn sicr o fod. Mae y Offeii-iaitt gwreiddiol, yn y oyflredin, yn WYI' gonest, boneddig- aidd, a chvdwviodol; ond os bydd eisieu cyfiawnu dirty job, rhaid cael hen Yiuneillduwr at hyny; adyma un or cytryw jq awr yn llusgo enw da Miss Morice trwy ) llaiil, er ehwanegu y to> thau i'r Judas ysbrydol hwri. Daw y dydd—md yw yn nihell—pan y by»ld Miss Morice yn rhvleddu at ei tfolmeb ae y bydd yr hen 'Seuter ya eÙlfàrhau am ei haerliu^rwydd.