Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GALAREB *«n merck Mr. Daniel Waters, Brynmator, yr hon afufartv a OUJJ 1 Meke/in 17eer, 1859, pan yn tynu at ddeunaw oed, ae a gladdwyd Yvt Nebo, Glyn Ehwy. The air is full of farewells to the dying, And mournings for tha dead." Ow! NAOMI, fel blodeuyn* 0 dan hardd goronau gwlith Yr agorai heb frycheuyn- Peraroglai vn ein plith; Harddach, harddach, ei phrydferthwch Gyda phob rhyw ddydd o'i hoed; Ni bu ynddi unrhyw scrthwch, Na gwamalrwydd ffol erioed. Moea a rhin fel heirdd efeillion Wyliest Iwybrau'r anwyl ferch, A rhyw luaws o gyfeillion Ald mynwesau yn eu serch Gwenai arnynt mewn sirioldeb, Difalch odiaeth ydoedd hon, Ac i lawer rhagoroldeb Annedd ddidwyll oedd ei bron. Nid ar ddiwerth fabinogion Oedd ei meddwl pur yn byw, Ei gwroniaid a'u henwogion Oedd rhai Beibl Rnwyl Duw; Hwn yn anil iawn ddarllencdd, Casglodd fêl o'i ilodau mad; Ac mewn holfder mawr llawenodd Uweh ei addewidion rhad. Carai ganu yr emynau Am farw Iesu ar y pren, Testun daniar aur delynau Chwery wrth yr orsedd wfcn AddUrn ydoedd i'r gynghorfa, Ac esiampl i bob rhyw A'i hyfrydlais o'r berorfa Oedd fel adsain tAnau byw. Ei hanwylaf gAr oedd Iesu, Hoffai siarad am y nef; Ac yr ydoedd yn mynwem Ei orch'mynion anwyl Ef: Am ei ddilyn mynych gwynodd, Da adwaenai ol ei dioed; Ond, afiechvd (ilin a'i flFrwynodd Rhag y fraint yn more oed. Angel gwyn ei thrallod welai, Teimlai'n dyner dros ei chlwy'; Sisial wrthi wnaeth na chelai Ar y ddaear odde'n hwy 7 YDa'n dawel fe'i symudodd 0 gofleidiau mam a thad, Ac mewn cerbyd esmwytii cludodd Hon i decach, harddach, gwlad. Peraidd ganiad a darawodd Am wlad gwvnfyd pur heb haint," "an ar gvchwyn, ac ni thawodd Hyd net uno'r g&n &'r saint; Yno bellach chwery'r delyn Am orchestwaith Calfari, Aent theimla loes na gelyn Dyr ei hanthem nefol hi. Ond er hyny. mawr yw'r galar Deimlir gan ei thad a'i mam, «re? 7rhaed,l pen y talar Wylo bellach wnant bob cam: n eu unig-olaf— e3'eydymdeimlad ynt; wJJ? les" y duwiolaf wrtb jr bedd yn wylo gynt. Plant yr YlIgol a ddysgwylient Gylch ei bedd mewn prudd.der dwyi, Yno'u dagrau gloywon wylent Am weinyddea addysg lwy»j Lluaw. hefyd o garenydd A chyfeillion, oil yn nghyd, Gydalarent â'l awenydd Herwydd symud hon o'r byd. O! na wylwn heb obeithion, Canys, wele'r ogof ddu, Hen dramwyfa hoff gymdeithioQ, nail oleuad lampau syl: Llewyrch dysglaer drwyddi ffiama Er ei adgyfodiad Ef, A'r pererin drwyddi gama 0dn gftnu tua'r nef. Nid'ywlr byn a elwir angau Ond mynediad i well byd; Er ei finiog g'edd a'i bangau, Gwas i'r Cristion yw o hyd: Ein NAOMI dyner gludodd 0 gegin bydi barlawr hardd; A'r blodeuyn t £ g symudodd 1 arogli mewn gwell gardd. J Cinalr hedydd o'r cymylau v Fwyn garolau UWch ei bedd, Ac ar laswellt ei ymylau Ceir gwlith berlau heirdd eu gwedd: Heibio'r Ebvvy rgd gan sisial;- Myn'd mae dynion fel Iraf A- Byth yn aroll-cartref crisial Fyddo'n cartref dedwydd ni." Qlyn Ebwy. J. EMLYN JOKIS. •Y mae eadwyn-odl drwy yr boll bennillion—Blodruyn, brychevyn &c.

DIOLCHGARWCH AM Y CYNAUAF.

iGWELLIANT GWALL^U.

ATEBION.

iGWELLIANT GWALL^U.