Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

DIWYGIVD KISTEDDFODOL.

News
Cite
Share

DIWYGIVD KISTEDDFODOL. Dydd Mawrth, y 30ain o'r mis diweddaf, cynnali^y cy far fod mewn cyssylltiad a'r mudind ucbod, yn yatatell J Gymdeithas Gymmgyddol, Bloomsbnry-square, LluO dain. EJtholwyd W. Jones, Ysw. (Gwrgant), i'r gadair- Eglurodd y Cadeirydd, mewn araeth ildyddorol, ddybeny cyfarfod. Dywedai, gan fod D. Williams, Ysw. (Alaw Goch), yn dygwydd bod yn y Brif-ddinas, teimlwyd y byddai yn ddymunol i gael cytarfod neillduol o lêuori?11 Cvmreig Llundaiu, er ystyried cwestiwn y Diwygiad E18- teddfodnl. ,11: Alaw Goch, yr hwn a dderbyniwyd gyda r brwdfrydeaa mwyaf, a ddymunai ddiolch i'r cyfeillion hyny ag oed y wedi ymgasglu at eu gilydd mor lluosog, yr hyn a ystyr' nid yn unig fel parch iddo ef ei hun, ond fel arddangosiao o gydvmdeimlad a'r mudiad dan ystyriaeth. Dywedai too y dyddordeb a deirulid fel hyn gan gynnifer o'i gydwladwyr, y rhai a symndent mewn cylchoedd uchelyn y Brif ddtnas, yn llefaru yn dda dros lwyddiant dyfi dol ein Heisteddton Genedlaethol. Credai y byddai i'r urideb a ttuifiwyd yn Ninbych rhwng Gouledd a Deheubarth Cymru tod o mawr, drwy ddifodi y rhagfarnau afodolai rhwngGwyne a Deau, (ran gynnull holl adnoddau a galluoedd y genea ""cSwwyd ar Mr. J. Griffiths, Walworth, cynnrychiolydd Llundain yn y pwyllgor diwygiadol a ttuifiwyd yn Nin- bvch, i ddarllen ac egluro y penderfyniadau a basiwyd yn Eisteddfod Dinbvch. Dywedai fod yr Eisteddfod Gene aethol wedi bod hyd yn hyn yn gam-enw hollol; gan ilIAd oedd gan y genedl, fel y cyfryw, un llais yn ei lIywydd- iaeth. Dvgwyd pob p"th yn mlaen gan bersonau bunan- etholedig, a ddygwydaent fi'urfiu y pwyllgor cartrefol. Cynnygiai Hugh Owen, Ysw., y penderfyniad canly"0 • —" Fod y cyfarfod hwn yn maw; gymmeradwyo y Pe°t c'erfyniaii«u a basiwyd yn Ninbych (mor bell ug y UD"e^ yn myned) gyda golwg ar wneyd yr Eisteddfod yi> se'y liad parhaus, ac yn gobeitliio y bydd i'r personau a beu- odwyd yn gyfarwyddwyr am y flwyddyn breseuol wneyd e goreu er hyrwyddo yr amcan hwn; ac addaffa ei 05"?' northwy mwyaf ftwresog i'r cyfi-illion yn Aberdar i ghr,„ yn mlaen yr Eisteddfod Genedlaethol fawr yn 1861." Dywedai Mr. Owen ei fod yn cyduno yn hollol a'rpeude fyniadau a basiwyd yn Ninbych, mor bell ag myned ond yr oedd ganddo ef gvnllun o'i eiddo el (a gymmeradnywyd i'w sylw yn nghyfarfodydd ^•3":D"el Gelfyddydol Glasgow), yr hwn a fwriadai efe osod get 1 eu gydwladwyr yu Eistelidrod dd, t'odol Aberdar. • Eiiiwyd y penderfyniad hwn gan Mr. Hugh Wilhams

LLOFRUDDIAETH STEPNEY.

Y CVHUDDIAD 0 DDYNLADDIADYN…