Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

DULL NEWYDD 0 GYHOEDDI PREGETHWR.

News
Cite
Share

oddiar Iwybr eu dyledswydd i'w wrandaw. Ond, poor fellow ni fu ei ymgais mor llwyddiannus ag y dyraunai; er iddo dynu tair neu bedair o wragedd penboeth (y rhai ywei unig bleidwyr yn bresenol) ar ei ol o ddrws i ddrws y capel y perthynent iddo. Gresyn na fuasent yn saith; fel Y gallasem gael eyflawniad Ilythyrenol o brophwydoliaeth Esajah. Yn awr, Mr. Gol., a darllenyddion oil, ai tybied y dylai y creaduriaid byw ddianc heb ryw gerydd ? Onid yw eu ymddygiadau yn ymddangos yn wrthyn iawn ? Onid yw hn yn debyg i gellwair, ac i daflu "y peth sydd sanct- aidd i'r cwn, a'r gemau o flaen y moch ?" Os dygwydd yr enwogion ag y mae fyno y llith bach ,^n$hwynt ei weled, a'i ddarllen gobeithio y bydd lc»dynt weithredu yn fwy boneddigaidd a chysson o hyn allan, onide ymdrechaf wneyd eu henwau yn fwy adnabyddus. Rhag blino y darllenydd a meithder, terfynaf yn bre- senol gan hyderu y daw pob pregethwr cyn hir yn addas 1 w gyhoeddi yn y capel, ac nid tu allan iddynt; ac y bydd rhyw rai mwy cymhwys yn cael eu dewis i wneyd hyny. Ydwyf, yr eiddoch, &c., LLEW O'R LLAN. eúyy:iutt ramur + FFRAINC. Y mae y Uifogydd wedi gwneyd dystryw mawr mewn rhai o daleithiau deheuol Ffrainc. Gwnaeth yr afonydd sere a'r Durance ddifrod mawr yn y dyffrynoedd a ddyfr- bellir ganddynt. Cynnwysa y Presse yr hyn a ganlyn" Y mae y galluoedd mawrion, gyda'r eithriad o Lloegr, wedi lied- arwyddo i gynghor-lys Turin, na fydd iddynt gydnabod gwarchae Gaeta." SYRIA. F; *• Y mae y newyddion diweddaraf o Beyrout yn taflu ychydig o oleuni adnewyddol ar amcan y symudiadau di- Weddar yn y wlad lion. Ar y 24ain o'r mis diweddaf, cychwynodd 3,000 o filwyr Ffrainc i Btedeen, yn Libanus, o fewn milltir i Deir-el-Kamar, i'r dyben o drefnu •ttesurau i ail-adeiladu y dref ddiweddaf, ac i adferu ei Phoblogaetii o 8,000 o Gristionogion i'w chartrefi. Ar yr y|r,adawod<J Puad Pasha i Sidon, ac yr oedd oadeutu 2,000 o filwyr Twrci o dan Kmety yn ei ganlyn et Amcan y symudiad hwn oedd gweinyddu cospedig- aeth ar rai o'r Drusiaid yn Libanus Ddeheuol, a chau i Oiewn y rhai ydynt yn ewyllysio dianc rhag gallu Ffrainc. Cyn ymadael, anfonodd Faad Pasha orchymyn allan yn ? • J diroedd a meddiannau y cyfryw o'r penaeth- iaia Drusiaidd oeddynt wedi gwithod ufyddhau i'r gor- f ymddangos yn y llys yn Beyrout. Y mae eu » diroedd i gael eu gwerthu, ac y mae y llywodraeth yn ™.«tadefhyddi° yr arian a geir am danynt i adeiladu y diweddar Cristionogo1 a losSwyd ystod y terfysgoedd Dywed Uythyrau o Damascus fod y Mahometiaid wedi eu "°fruddiaethau, ac wedi Iiadd ugain o en nif0n°S'0n* Y mae y Sweddi11 yn ymfudo, ac y mae vn onlT yn ^n,nyddu cymmaint yn Beyrout fel y maent yn cael eu rhoddi gyda'u gilydd fel defaid. yn Latakia, offinn Mahoaieta»iaid yn ddigofus yn erbyn y Cristion- s > ac yn eu llwytho hwvnt a melldithion a dirmyg. RHUFAIN. YPab yn Parotoi i ffoi I yn J0' "y^y1' a ymddangosodd yn y fod y Pab aSd"' f amheuaeth bellach o berthvnas 5 fyny vn ystvJ ivlh T santaidd- SyPio "wyddau Vatican Y Ln u° y gair' ydyw trefn y dyddyn y JSvnlvTi Pab yn dadSan ei fwriad i adael nwam yn gyhoeddus, ac os ceisil y cadfridog Ffrengig ei attal ef, aiff ei ymgais yn ofer, canys, os felly bydd' medd y pab, mi a appwyntiaf un yn fy lie ofalu am achosion yr eglwys mewn gwledydd tramor, ac ni cheidw ceidwad fy ngharchar neb ond Jean Mastai." Y cyfryw ydyw adroddiad pwysig un o newyddiaduron Ffrainc, yr hwn sydd yn agored i erlyniad cyfreitbiol os cyhoedda newyddion anwireddus. CYNNADLEDD O'R GALLUOEDD PABAIDD, Newyddiadur swyddol Madrid, dyddiedig y 10fe.j o'r mis presenol, a ddywed fod adroddiad y newyddiaduron Seisnig fod Yspaea wedi cynnyg fod i gynnadledd o'r galluoedd Pabaidd i ymgynuull yn Gaeta, yn liollolgywir. Y mae y Diwygwyr yn ymbarotoi ar gyfer ymdrechfa yn yr etholiadau dyfodol. NAPLES. Derbyniwyd llythyrau o Naples i'r 6ed, ac o Gaeta i'r 3ydd o'r mis hwn, yn cynnwys y manylion yn mherthynas i'r frwydr ddiweddar, yr hon, meddant, a barhaoddam yn agos i ddwy awr. Gan fod y Cadfridog Siston mewn perygl mawr, efe a anfonodd delegram at Ardalydd de Villamarina, yr hon a anfonodd 18,000 o reifflwyr Sardin- iaidd i'w gynnorthwyo, gan y rhai y penderfynwyd v frwydr. J Cydweithredodd rhai magnelwyr oeddynt yn absenol- trwy ganiatad—o'r agerlong Seisonig Renown, a'r Gari. baldiaid. Gan fod Ardalydd Pallavicino, yn ei swydd o is-raglaw wedi erfyn ar Mazzini adael Naples, y mae yr olaf wedi ymadael o'r ddinas. Y mae y Brenin Victor Emmanuel wedi myned yn mlaen tua therfyn Naples. Mae ei fawrhydi wedi anfon dadganiad at bobl deheubarth Italy, yn egluro y gwlad. lywiaeth a ddilynwyd ganddo, a'r penderfyniadau a basiwyd mewn canlyniad i'r dygwyddiadau diweddar yn Italy. Y mae dirprwyaetbau yn cyrhaedd o bob talaetb yn nheyrnas Naples, yn cario penderfyniadau cyrff bwrdeis- drefol, y rhai ydynt yn cyhoeddi Victor Emmanuel yn frenin, ac yn dymuno ei bresenoldeb yn eu plith. Y mae Uywodraethwyr ac ynadon y gwahanol daleithiau wedi llawnodi gweithred o ymostyngiad a gwarogaeth i lywodr- aeth y brenin. Dywed telegram o Ancona fod ei fawrhydi wedi cym- meryd llywyddiaeth ei fyddin, ac wedi myned i mewn i dir- iogaeth Naples mewn tri o wahanol leoedd. Dysgwylid hwynt yn awyddus gan y trigolion. Dywedir fod tri o'r galluoedd mawrion wedi protestio yn erbyn mynediad milwyr Sardinia i diriogaeth Naples. Vn ngwyneb yr ymgynnulliad mawr o filwyr Awstria yn Venetia, dywedir fod byddin Sardinia i gymmeryd sefyll. faoedd yn y Romagna a'r Dugiaetbau, tra y rhoddir y lleoedd cryfion o dan ofal y gwarchodiu cenedlaethol. NAPLES, Hyd. 16.-Y mae y Pen-rheolwr wedi rhoddi ei swydd i fyny, a bydd iddo ymadael heddyw. Y mae y gweinidogion hefyd wedi rhoddi fyny. Dymuna Garibaldi gael cynghorfa, er pasio y pleidleisiau un hefyd dros Sicily. Yr oedd cryn anfoddlonrwydd yn bodoli. TURIN, Hyd. 15.-Aeth Victor Emmanuel i mewn i dref Neapolitaiad Guiliarinova, ynnghanol banilefau y trigolion Cychwynodd yr Ardalydd de Villarnarina i'r cyffiniau i gyfarfod a'r brenin. PARIS, Hyd. 17.-Dywed y Patrie, Can gvnted ag y cyhoeddir uniad Naples a Sicily k Sardinia, bydd i Gari- baldi roddi fyny ei awdurdod wleidiadol, ac i adgymmeryd llywyddiaeth y galluoedd tirol a morawl yn Neheubarth ltalu Cyf/nga ei weithrediadau tuag at ymbarotoi gyf- erbyn ar rhyfel y gwanwyn nesaf, a gwna apeliad am wir- foddiaid o Ewrop. TURIN, Hyd. 17.-Hanesion ° Naples a hysbysant fod y catrodau bremnol wedi eu gorchfygu unwaith etto. Yr oedd Count Amari, cynnrychiolydd Sicily yn Turin, wedi rhoddi ei swydd l fyny. Dysgwylid y byddai Victor Em- manuel yn Chieti ar y 18fed.