Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

--Jatttzhrtt Cartel

News
Cite
Share

Jatttzhrtt Cartel EISTEDDFOD Y DRYSLWYN.—Dyfynwn a ganlyn o Baner Gymru :-H Mae cryn lawer o ystryn nyhylch ymddygiad rhai personau mewn cyssylltiad ag Eisteddfod y Dryslwyn, yr hon a gynnaliwyd er ys ychydig fisoedd yn ol. Clywais fod offeiriad Llangathen, a thafarnwr y Foley Arms, wedi eu gosod yn y ewrt bach gan rai o'r cystadleuwyr buddugol am eu gwobrau. Gelwir yr eisteddr fod hon yn eisteddfod Iwyd. Dichon ei bod yn llwyd mewn chwaneg nag un ystyr. Bwriedid ar y cyntaf gael eisteddfod anrhydeddus; ond trodd, allan yn hollol wahanol. Dyma yr eisteddfod gyntaf, yn y Deheudir modd bynag, ag y bu yn angenrheidiol defoyddio y cwrt bach i godi y gwobrau, a hyderaf mai hon fydd y di- weddafhefyd. Dydd Llun diweddaf, dygodd Mr. H. E. Davies, Pen y rhiw, Llanegwad, gyn yn erbyn D. Griffiths, Foley Arms, a'r Parch. D. Lloyd Isaac, am beidio tala iddo El 15s. am y Rhiangerdd fuddugol ar Angharad o'r Dryslwyn; XI am y traethawd buddugol ar Chwedl-ddysg plwyfi Llanegwad a Llangathen a £2 10s. am ysgrit arall o'i eiddo a gadwasant. Mae yn debyg i Mr. Davies dderbyn coron fel rhan o honynt a. ddydd yr eisteddfod. Gwnaed ymdrech i benderfynu y pwnc heb ei ddwyn i'r cwrt, ond methwyd. Yna gohir. iwyd yr achos hyd y cwrt nesaf. Ychydig yn sicr o ddaioni aellir ddysgwyl oddiwrth yr eisteddfodau a gyn- nelir mewn cyssylltiad a tliafarndai. Ofnwyf fod wormod o gyssylltiad wedi bod rhwng Eisteddfod Dryslwyu a'r Foley Arms. Dylai pob dyn o gymineriad gadw draw oddiwrth yr eisteddfodau tafarnol. Nid oes dim wedi gwneyd mwy o ddrwg yn ein gwlad na'r cyfryw eistedd- fodau. Yr wyf yn gobeithio, y cwrt nesaf, y bydd yr achos annymunol hwn rhwng Mr. Davies a'r Parch. D. Lloyd Isaac wedi ei ddwyn i derfyniad heddychlawn, er mwyn eu hanrhydedd hwy a chlod ein gwlad." SIRHOWY.—TWC tebyg i anonestrwydd.—Yr oedd hen wraig weddw ddall yn byw yn y lie hwn, a merch ieuanc o wyres iddi yn byw gyda hi; a bu farw yr hen wraig er's misoedd yn ol, a gadawodd ei dodrefn i'r ferch ieuanc f ond gan fod hono wedi ei gadael yn amddifad, rhoddodd y tt i fyny, ac aeth dynion ereill i fyw ynddo, a pherswadiodd v rhai hyny yr eneth, trwy eu dichellion cyfrwys, i adael v dodrefn yn eu tv hwy, ac y .buasent i'w cael heb un taliad am danynt pan yr ewyllysiai. Yn mhen rhai misoedd, pri. ododd yr eneth, a chymmerodd dy. Wedi hyny, aeth at Mr. Twrc i ymofyn ei heiddo ond gan bwyll, er fod y dvn wedi cael gwasanaeth dodrefn yr eneth trwy ystod yr amser y buont yn ei dy, nid oeddynt i'w cael heb dalu saith swllt am eu lie, ar ol twyllo'r eneth ddiniwed i'w gadael yno, trwy ddweyd eu bod i'w cael pryd bynag yr ewyllysiai alw am danynt am ddim J Dymunwvf i'r trie twyllodrus hwn fod yn rhy bydd i ereill i beidio ymddiried gormod mewn dynion na wyddant rywbeth am eu cymmer. iadau yn flaenorol.-Gohebydd. ARALL. Symudodd teuin arall yma, a cbwynai y wraig oedd yn symud wrth ei chyaimydoges fod y ty yn rhy fychan i gynnwys ei dodrefn. CymheUodd hono hi i osod peth o honynt yn ei thy hi, a groesaw ac yr oedd addew- idion bono mor gariadus, a dywedasai y byddai yn eu cael pan ewyllysiai alw am danynt, heb gostio dim. Ac o'r diwedd, wrth ei gweled mor gariadus, a chiywed ei hnddew. idion mor onest a diddichell, denwyd hi i osod dau bost gwely yn nhy ei chymmydoges. Pob peth yn iawn am beth amser; ond pan aethwyd i geisio y ddau bost, nid oeddynt i w cael heb dalu CORON ac yr oedd y swm bwnw yn agos gwerth y ddau bost, os nad yn Hawn eu gwerth. Bydded pawb ar eu gwyliedwriaeth, i beidio ymddiried dim i'r fath greaduriaid twyllodrus a theimlwyf yn ddiolchgar i chwi, Mr. Golygydd, am osod hyn yn SJSRJSN CYMBU, er

PROPBWYDOLIAETH HEBREIG.