Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

(Parhad o t.d. 1.)'

News
Cite
Share

(Parhad o t.d. 1.) tC.ddi adolygiad beirniadol clir a chryf ar Fater- ^'iaeth, Positifyddiaeth, Seculariaeth, ac 011- ^^Uiwiaeth. A gwelaf fod yr un awdwr gailuog- Ived,i- cyhoeddi llyfr arall yr wythnois ddiweddaf ci I ar AgnOiSticiaeth, pris yr hon yw 18s. Ar bwnc Ysprydoliaeth y mae'r llenyddiaeth hraidd yn brin, ac efailai na ddaeth. yr amser ^to gyfansoddi y llyfr safonol. Hyd nes: y y^dys wedi sefydlu cwestiynau yr uwclifeirn- <1(3aeth erys y pwnc o ysprydoliaeth yn fater fe°r«d mor bell ag y mae deffinio ei natur a'i ^erfynau yn y owestiwn. Y llyfr mwyaf bodd- ^a°f hyd yn hyn, efailai, ydyw '.Sanday's ;ci:rllptolfi Lecture, 1896' (Longmans Green, s. 6d.) Ymdrinir yr awdwr hwn a'r mater yn hanesYddol, gan roddi adblygiad ar hanes a yrnwysiad boreuol yr athrawiaeth.. Yn y ben- l1od, olaf cydmerir y damcaniaethau traddodiad- gyda'r ddamcaniaeth inductive, yr hon a seil- Hr bwys yr hyn a wyddom trwy feirniadaeth gyfansoddiad a chynwysi gwahanol lyfrau: y eibl. Hefyd, The Oracles of God' gan yr l11 awdwr a chyhoeddwr, 4s. Llyfr arall o lvys ydyw Dr. Eee's Inspiration of the Holy ^ipture, yr hwn a gyfrifid1 y goraf cyn; i San- ay gyhoeddi ei Bampton Lectures ar y pwnc. Hast ing's Dictionary ymdrinir a'r; mater Tr ° ^arii y S^r 'Inspiration,' ond dan. y gair I. Ible,' a dengys ysgrifenydd1 yr erthygl, Dr. c.. art' Pa roor anhawdd ydyw rhoddi dam- '^ia.eth foddhaol ar y pwnc. WnC cyffredinol Proffwydoiliaeith a'r Pro- mae R°^ierfson Smith, 'The Pro- 'jyji s °f Israel' ("Black, 10s. 6d.), yn cynnrych- la 1 ysgol ddiweddar; ac Orelli's 'Old! T'es- prophecy' (T. and T. Clark, 10s. 6d.) Eairbairn Prophecy (T. and T. Clark, Ar 1^ cynnrvchioli yr ysgol gaidwadioil. r°ffwydoliaeth Fessiahyddol y goreu yw 'Messiamic Prophecy' (T. and T. cjitj ?s- 6d.), yr hwn a gymeradwyir gan \-n ni0n fel Dr. A. B. Davidlson, ac, Eslgob Gore V llyfr hwn hefyd ceir rhestr helaeth o'r a gyhoeddwyd ar yr un mater, on PWnc o bechod, fel hyn y dywed Can- ernard, awdwr yr erthygl ar 1 bechod' yn • Hastings, Ar y pwnc yn gyffredinol, Muller 'Christian Doctrine of Sin,' yw yr unig waith cynwysfawr sydd ynhysbys i'r ysgrifenydd. Cynwysa lawer o feddjdiau gwerthfawr, ond nid yw yn atdyniadol mewn ffurf ac arddull; ac mewn rhai pwyntiau y mae yn agüred i feirniadaeth, er engraifft yn ei ddamcaniaeth am gynfodolaeth eneidiau fel cyfrif am dar- ddiad pechod.' Ar ddysgeidiaeth. y Beibl am Ddyn y gwaith safonol ydyw Laidlaw, Bible Doctrine of Man' (T. and T. Clark, 10s1. 6d.) Yn y bedwaredd bennod ceir ymdriniaeth. ar natur dyn dan bcchod. Ar yr Athrawiaeth am Grist (yn ei Ymgnawd- oliad a'i berson) y mae'r llenyddiaeth yn dor- eithiog a chyfoethog. Dodwn yma, restr o'r goreuon. Y cyflawnaf o ddigoin, ydyw gwaith gorchestol Dorner History ,of the Develop- ment of the Doctrine' of the Person of Christ' pum. cyfrol (T. and T. Clark, £ 2 12s. 6d., and gellir ei gael am haner y pris, neu yn ail law). Cynwysfawr ac awgrymiadol iawn ydyw 'The Person of Christ,' gan Dr. Püpel (Wesleyan Conference Office, 7si.) Ar athrawiaeth yr Ym- waghad y gwaith Seismg goreu ydyw 'Humil- iation of Christ,' gan Bruce (T. and T. Clark, 10s. 6d.) Ar Natur Ddibechod y Gwaredwr nid oes un llyfr wedi d'od i gymeryd lie. gwaith rhagorol Ullman, Sinlessness of Jesus' (T. and T. Clark, 6). Ni ddylid annghofio Liddon's 'The Divinity of Christ' (Longmans, 5s.) a Treffrr, 'Doctrine of the Eternal Son- ship' (W.C. office, 6s.) Ar yr Ymgnawdoliad, ni cheir dim yn well na Gore, 'The Incarn- ation of the Son of God' (Murray, 7s. 6d.), ac Ottley, The' Doctrine of the Inclariiation, 12s. 6d. Ar yr lawn cyfrifir y gweithiau canlynol yn glasuron. Dodwn hwy yn eu trefn amserydd- ol heb benderfyu graddau eu, gwerth. M'Eeod C-ampbell, 'The Nature oif the Atoneimet' (Macmillan, 6s.); Bushnell, 'The Vicarious Sacrifice'; Crawford, 'Scriptural Doctrine of the Atonement,' (Blackwood, 12s.); Dale, 'The Atonement,' (Hodder and Stoughton, 6s.) Scott Lidgett, The Spiritual Principle of the Atonement,' (Wesleyan Conference Office, 6s.) Yn y gyfrol gyntaf a enwyd ceir beirniadaeth ar ddamcaniaethau. Campbell, Bushnell, a Dale. Ac yn nghyfrol Crawford ceir beirniadaeth ar Campbell a Bushnell, ac ar y d,da.mcaniaeth lywodraethol. O'r llyfrau a enwyd gwaith Crawford ydyw y cyflawnaf. Awstinaidd, neu Galfinaidd: yd- yw o ran ei safle. Prin mewn cydmariaeth ydyw y llenyddiaeth, ar yr Yspryd Glan. Y llyfrau pwysicaf, ef- ailai, ydyw Hare, Mission, of the Comforter' (Macmillan, 7s. 6d.), a Moberly, 'Administra- tion of the Holy Spirit in the Body of Christ.' Gan gofio y mae gan Moberly lyfr ar yr lawn a haedda sylw o dan yr enw 'Atonement and Personality,' (Munary, 14s.) Ar Adgyfodiad. Cris;t y gweithiau safonol yd- ynt Milli gan The Resurrection, of our Lord' (Macmillan, 5s.), a Westcott, The Gospel of the Resurrection' (Macmillan, 6s.). G)an Mill- igan hefyd y mae'r gwaith goraf ,ar yr Esgyn- iad. Ar y Pethau diweddaf: y llyfr goraf o ddigon ydyw Salmond Christian Doctrine of Immorality' (T. & T. Clark, 9s.). Fe welir fy mod yn y rhestr uchod wedi nodi prisiau y llyfrau yn nghyd a'u cyhoeddwyr. Gwnaethum hyny gan dybioi y buasai o ryw fantais i fy mrodyr ieuainc. DealIer mai y pris cyhoeddedig a roddwyd, a bod y rhan fwy- af os nad yr oil o'r llyfrau i'w cael am bria gryn dipyn yn is na'r un cyhoieddedig. Cyng- orwn fy mirodyr i anfon eu harchebion, ,a,m lyfrau newydd i'r Conference Office; ac hefydi i fod ar eu gwyliadwriaeth i gael gymaint ag sydd bosibl 01 fanteision y llyfrwerthwyr ail law. Ond pa un ai, newydd ai yn ail law y prynir, gafaler am brynu y goreuon. (I barhau.)

Y WASG. --

Advertising

MR CHAMBERLAIN A FINAU. 9