Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESBONIAD Y MAES LLAFUR, 1902-1904. YR EFENGYL YN OL MARC GAN Y PARCH. D. O. JONES, i228|tud. Pris 2s. mewn Ilian hardd is. 6c. i Ysgo on Sabbothol pan yr erehir dwsin ac uchod. "Mae athrylith yr Esboniwr yn amlwg ar bob tudalen "—Parch. Hugh Jones, D D yn yr "Eur- grawn. "Ceir ynddo, mewn arddull .hrHol Gymreig, ffrwytb. aeddfetaf ymchwiliadau yr awdwyr goreu."— Parch. G. Ellis, M.A., yn y "Faner Mae yn naturiol, vn eglur, yn drefnus, yn llawn goleuni: yn ddyogel iawn ei farn ac wedi ei vsgrifenu mewn Cymraeg pur. prydferth a graenus "—Parch. i R. Lloyd Jones yn y GWYLIEDYDD. Mae manyldeb a chywirdeb ei sylwadauljar'eiriau personau, dygwyddiadau yn cyfateb i gryfder achy- foeth ei drafodaeth ar brif wirioneddau yr efengyl." Parch. W. M Jones yn y "Goleuad." "Y mae nid yn unig yn Esboniad, ond y mae yn- ddo gymwysiadau bvrion, sydyn, byw, cyraeddgar, nid yn ffurfiol, ond yn naturiol a grymus. Na fydded ty Wesleyad hebddo; ac i'r llanc ar lances sydd mewn lie neu lety, b ddai y gyfrol hon yn drysor."—Parch. W. H. Evans yny GWYLIKDYDD Yn Awpyn Barod! PRIS 2s. 6c. k DEDDF DYRCHAFID A Cyfrol o Bregethau gan y PARCH. T. JONES-HUMPHREYS. Dywed Dr. Llugwy Owen, M.A. Gellir sicrhau fod y Gyfrol hon yn graddio yn ucJiel, fry yn mhell o dir yr ail-adroddwyr a bod yr Awdwr galluog yn gwir deilyngu ei wobr mewn derbyniad cynes, cyffredinol, a diolch- ,\ar i'r pregethau gwerthfawr hyn." Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a oDsbarth- wyr. Anfoner archebion i'r AWDWR, GWYNFRYN, CONWY. SYLWER.—Pris un rhifyn yn rhydd drwy y Post bob wythnos am chwarter ydyw Is. 8c.; am haner blwyddyn 3s. 4c.; ac am flwyddyn 6s. 8c. Ni anfonir un rhifyn felly heb daliad yn mlaen llaw. Anfonir ped r yn ddidrait; gyda'r Post am geiniog yr un. Anfoner yr urchebion. a phob peth yn nghylch y busnes, wedi ei gyfeirio: CYHOEDDWYR Y GWYLIEDYDD," RHYL. Gwneler y P.O.O., Cheques, &c., yn daladwy i Mri. Amos Bros., Rhyl. Bydded nysbys i bawb nad ydym yn gyfrifol am syniadau ein Gohebwyr.] Byddwn yn dra diolchgar am adioddiadau byrion, cryno, yn ddioed wedi y dygwyddo Y, hyn yr adroddir am dano, wedi eu hys- grifenu yn eglur ar un tu yn unig i sheets bychain. Nis gallwn gyhoeddi unrhyw ohebiaeth oni bydd y gohebydd yn ymddiried i ni ei enw priodol a'i gyfeiriad, na dychwelyd yn ol unrhyw ohebiaeth na byddwn yn ei chyhoeddi. Gellir anfon gohebiaethau, o dan ddwy wns, -thvr gyda hwynt, gyda stamp dimai. Cyfeiried ein gohebwyr fel hyn: GOL. y Gwyl- iedydd, RHYL; ac na rodded neb na stamp uac order, na dim perthynol i', busnes, yn y IJythyrau at y GOL.-Anfoner y pethau byn AT EIN GOHEBWYR. 'Y Ddau Gyfarfod.'—Nid oedd bosibl ei gael i mewn i'r rhifyn hwn. Diolch am dano. Ni bydd efe fymryn gwaeth wedi wythnos o gadw. Amicus.—Rhy ddiweddar i'r rhifyn hwn. Gwynfab.—Ni chawsom amser i ddarllen eich llythyr. E.O.J.—Dylasech anfon eich penillion i Cad- Yan. Daeth amrai acl-roddiadau i law ddydd Llun.

XODIADAU GOLYGYDDOL

MR CHAMBERLAIN A FINAU. 9

NODIADAU GOLYGYDDOL.