Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

oJ I { GEORGES In GRNEL PILLS Meddyginiaeth Byd-enwog "hvy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth,—arbedont fv mywyd." O ydych yn diodd9f Poen yn y Oefn a'r Lwymivi, Kj neu rhv;n«r yr Ysgwyddau, bydd i'r Ffcddyg- iniaeth hon ei symud yn iuan. O poecir ehwi gan Enyniad y Bledren, Attaliad O y Dwfr, y Qareg, neu y Gravel, yr unig Feddyginiaeth ddiogel ao effeithiol a gyn- ygiwyd erioed i'r byd at y doluriau hyn ydyw GEORGE'S PILE and GRAVEL PILLS. yw ^renau a'ch Afu yn farwaidd ac \mf kj allan o drefn, bydd i'r Feddyginiaeth hon "Ir eymbyln y psirianau pwysig hyn, agor y rhedfeydd sydd Tvedi eu cau i fyny, a meithrin Busti iach, ac hylifau bywiol ereill. AH ydyw eich Dwfr yn uchel o liw, yn dew, ac V/kj yn gwaelodvna chollwch amser, prynwcb. fiychiad o GEORGE'S PILLS, a byddwch yn fuan eto yn iach. An ydych yn ferthyr i Ddiffyg Treullad, y Bile, V/O Rhwymedd, y mae genych Feddyginiaeth sicr yn GEORGE'S PILLS. dTVO ydych yn dioddef oddiwrth anhwylderau y Coluddion, megys Piles, Rhwymedd, Gwynt, Gwaew, Colic, y mae genych Feddyginiaeth y gallwch bob amser ymddibynu arni yn GEORGE'S PILLS. y^y0^1 dioddef oddiwrth Gnriad y Galon \Jr £ 5 a0 yn ofci fed eich ealon wedi ei anmharu, cbwi gewch fod GEORGE'S PILLS yn feddyginiaeth hynod effeithiol. f O ydyer; yn dioddef oddiwrth Boen ac Ysgafnder O J- ? Pen, bydd i GEORGE'S PILE and "GRAVEL PILLS eu symud yn nghynt nag unrhyw gyfiyriau adnabyddus ereill. aO oes gynych Boen ar ol Bwyta, a theimlad O swth a didaro, bydd i un dogn o'r Peleni hyn weithredu fel awyn O yw eich Bwyd yn troi yn Sur, ac yn codi i'ch O genau, bydd ychydig ddognau o GEORGE'S PILLS oaod eich poenau yn mysg y pethau a fa. aQ ydych yn Bruddglwyius, Cynhyrfus, neti yn Isel eich Hyabryd, ceir Meddyginiaeth heb ei bath yn GEORGE'S PILLS. blinir chw gan Flas Anymunol yn y geliau, \Ji^5 gan Pdiflasrwydd, new gyfogiaa, pan yn meddwl am fwyta, bydd i un dogn o'r Peleni hyn tuag uroser gwely,glinoytafoda gwneud eich Bwyd a'ch Diod yn aawrns a dymnnol. O ydych yn Wan ac yn analluog i weithio, VJ O bydd i'r Feddyginiaeth hon adfer eich yni a'ch Nerth, a gwneud llafur ac ymarferiad yn bleser eich bywyd. ¡ | IQ ^w eich Gwaed yn anmhur,ceidwGEORGE'S %.J O PILLfc yn agored holl agorfeydd pwysig y corti, a tbrwy hyny rhwystrant yr amhuredi ♦lori allan drwy y croen mewn Cornwydon, Pendduynod, &c. f "iQ ydynt mewn miloedd o ertgreifitiau, wedi V/>0 symud o'r Gwaed, gwraidd a changen, y Rheumatic, .Scrofula, a'r Scurvy, ag oedd II wedi treehu pob Meddyginiaeth arali, paham bellach y digalona'r claf. f 4J'' 038 ynoch duedd i chwyddo o herwydd y t_ F'. *i Dropsi, bydd i'r Feddyginiaeth hon, o her- wydd ei gweifchreoiad ar yr Arenau ar Croen, ddwyn ymwared buan, I O ydych yn fceimlo Anhawsder i Anadlu, byd^ \J i'r Feddygiuiaef b. hon brofi yn gyfaili i chw'" yn awr oioh eyfyngder. Y mae yn Agoriadol, ac felly symuda Rhwy- medd. Y mae yn Wrthfustlaidd, ac felly cywira bob annrhefn yn yr Afu. Y mae yn Droethbarol, ac felly ceidw redfeydd y dwfr yn agored. Y mae yn Gryfhaol, ac felly rhydd fywiogrwydd ac yni yn y peirianau treulio. Y mae yn foddion i Euro y Gwaed, ac i Gryfhau y Gewynau; y mae gan hyny yn BOBPETH YR YDYCH MEvVN ANGEN AM DANO. Gwerthir y Peleni Byd-glodus hyn yn mhob man, mewn Blychau Is. l £ c. a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post, Is. 3c. a 2s. 10c. Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon. i'w chael mewn tri ffurf:- No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS (label wen). No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILLS (label las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES (label goch). Perchenog: — J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, Glam. RHYBUDD Byddwch ofalus wrth brynu Pile and Gravel Pills," eich bod yn cael y "Genuine Pills," sef Peleni GEORGE. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROTHERS, Printers, Lithographers, Bookbinders, Stationers and Booksellers, 13, Sussex Street, 6, Wellington Chambers, RHYL. • ookwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. The Works have recently been imoroved and enlarged, thus affording additional facilities for the promo execution of all orders. DALIER SYLW MAE GWALIA HOTEL, UPPER WOBURN PLACE, LLUNDAIN, Wedi ei AIL-AGOR, 80 o dan Arotygiaeth Mr EDWARD JENKINS, perobenog GWALIA HOTEL, LLANDRINDOD, A pherohenog oynfcaf Gwalia, Llandain. "j\/Ty tiohod we<ii ei adlgyweirio, ei bryd- i*.l forthts, a'i ddodrefnn drwvddo o'r newydd. Half mewn man e £ mciog,eyflaus,ac iaohno. Telerao rnesynaoi. Telagraphio Address;—QWyEfat Loadon." Y LLE RHATAF AM u Rig y DOODREFN TV, CARPEDI a phob math o bethau angen- rheidiol i wneyd Cartref Cysurus ydyw Mas- nachdy adnabyddus k,F Riiydwen Jones & Dayies i RHYL A LLANDUDNO. Hefyd os bydd teulu yn mudo, ymgymera y ffirm hon a symud y dodrefn am brisiall rhesymol. r mofynwch am y Prislau. JUST PUBLISHED. PRICE Two SHILLINGS. JOSEPH ORSAMSR AND DELIVERER. Studies in the Life and Character of Joseph, for Young Men and Young Women. BY REV. J. HOWELL JONES. 1'0 be had at the Bookroom, Bangor or from the Author, 35, Victoria Terrace Bolton Post free for 2s. 3d. CYCLES. Mailcarts. Bath Chairs. Y Stoc Fwyaf yn Nghymru a Lloegr. 0 CYCLBS ^ewydd 1 %J XJ Singer, Humber, Rudge, Premier, Swift, Raleigh, Osmond, Enfield, Royal Welsh, ac amrai eraill mewn SSTOO i ddewis. 200 o CYCLES ail.-Ilawi'w dZH Llogi neu ar werth. 0 Mailcarts a Clier- bydau Plant. IP? o Bath Chairs—newydd C? ac ail-llaw. ANFONER AT— CoDnah & Co., RHYL. OANG^ENAU— Oonnah Sf Bellian, Warrington. Connah fy Ratcliffe, Llandudno, Connah & Co., Bangor. Connah Sf Rowlands, Aberystwyth. Gonnah & Co., Porthmadog, Am eu hamrywiol Lists a'u Telerau Cycles" Humber"—yn newydd o F,14 10s. Eto Rudge, i Foneddiges5ua o J614 10s. Y Royal Welsh "o JS12 10sS V Bloe Bell" Pneumatic Jg8 10s. 7 HUCH OAVI £ S* COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE—At Beswch. -i COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL 1 COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrve*L COUGH MIXTURE—At Anwyd a Clirygai* COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE—At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf, COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE—Cymeradwyu g j) Vt&Kk ygon. COUGH MIXTURE-Cymeradwyir gan Fed*. „ ygon. COUGH MIXTURE—Ddefnyddir gan G act or* ion. COUGH MIXTURE CYNSORION AMSEROK COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwah COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi gyda's COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid o Da- COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture fod COUGH MIXTURE yn y ty yn barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymeryd ( CO f';C H MIXTURE eich perswadio i bryan CO^JGH MIXTURE pethau eraill mwy pro- COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 5. Cospir y neb t'cM COUGH MIXTURE twyllo, pan y gofynwek COUGH MIXTURE am Davies's Cough Mix- COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Gallwch weithio tel COUGH MIXTURE arfer tra yn cymerydDt. COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. INFLUENZA. 'Doe. COUGH MIXTURE dim tebyg am ei wella COUGH MIXTURE yn ddioed i Davies'a COUGH MIXTURE Cough Mixture. COUGH MIXTURE 8. DIFFYG GWYNT. Maa COUGH MIXTURE miloedd wedi cael iachÑ COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyoeel COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAIS. Y mM COUGH MIXTURE y prif gantorion yn e. COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, It. llc. a 2s. 9c. (cynwysa y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH, r I- i I DAVIES'SI |>orse I powderl TINS. 1 I I Anhebgorol i Geffylau. B At ystwytho'r cymmalau. B At y dvvfr. u At eu cadw- mewn eyflwp da. I At godi ysbryd anifail. ■ At wella'r blevvyn. ■ Diogel yn mhob eyflwp. H Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw ■ 3 gyfiyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail H § yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. ■ I MEWN TINS, Is. yr un 10s. y dwsin. M I (Xelir cludiad Dwsin i unrhyw cyfeiriad ar dderbyniad BB g Postal Order sm 10s. H HUGH DAVIES, Sfonusi, MACHYNLLETH. g 'SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CURES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Ski*, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, Is. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. AnSaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio ft Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaidl Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHENO& Y "SARZINE" Patent, HUGH DAVIES, KU™ DALIER SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE." Is. lic. y botel, gyda'r post 3c. yn chwaiteg Aydych yn dioddef K y Oddiwrth Ddiffyg Treullad ? K "1 fmmu^s ,PILLS\ I V Ip&il&Mn W PBEPAKBD ONLY IiY /§ Ap xi h1' D»ies's Pills at Ddiffyg Treuliad. y SB; Davies's Pills at Boen yn y Cefn. Sf" Vi Mm* Davies's Pills at Guriad y (ial&n. Ly y> DaWes s Pills at y Piles a'r Gravel. jkf Mi Davies's Pills at y Ddanodd. ? £ "5i — n'iis at Wyut yn y Vstumeg, |:4 xi na3' .s n'J. at yn v Cylla. C ■y Davjes s Ptlls at ddiffyg awydd bwyd, |* 0 Sav es 8 P'I's. dyogel hollol. Davjes s Pills at buro y gwaed. Davies s Pins is. IJc. y box gan b*b 6^- Druggist. VJ *rfaeledig at Rwymedd—BIIiousims yi *nhwyld»r yrjtfu a'r eylia.