Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

RHYL.

News
Cite
Share

RHYL. Yr Eisteddfod.—Fel y mae yn wybyddus i'n darllenwyr, bwriedir cynal yr Eisteddfod Gen- cdlaethol yn 1904 yn Rhyl. Edrychir yn mlaen Jnewn gobaith am Eisteddfod lwyddianus. Ac iiid oes seiliau i am.eu hyny, gan fod y dref hon yn ganolfan atdyniad lu&w.si bobloedd, yn nnsoedd yr haf. Yinddengys fod y gwahanol fcvvyllgorau yn dra diwyd yn gwneyd eu trefn- -1 adau, a gwelir cyn hir ffrwyth eu cydymgyng- oriad yn y rhaglen. am yr hon y mae y beirdd a r cerdd-orion yn hiraethlon ddysgwyl. Ni chlywsom yn amgen na bod cyd-dynu rhwng ■aeiod.au y gwahanol bwyllgorau a'u gilydd. Bydd undeb digroesni yn sicr o fod yn elfen o nerth yn llwyddiant yr anturiaeth. Gellid Jiieddwl ockhwTth yr hyn fu dan svlw yn -AJhwyligor y Cyllid eu bod am arfer "rheswm a barn wrth benderfynu symau y treulion. Y «iae yr amser wedi d'od pryd yr edrycha y cyhoedd gydag atgasedd; ar wastraff arianol yn ,CJ.;lyn ag unrhyw adran o'r hyn fydd yn caei ei wneyd. Bydd arfer doethineb a gochelgar- wch. yn sicr nid yn unig o enill cymeradwy- aeth, ond hefyd yn elfen a ddyogela y pwyll- gor rhag myned i ddyled. Gwneir y pwyllgor .I fyny o aelodau sydd yn meddu gwybodaeth a phrofiad o'r hyn sydd dan eu trafodaeth. Irellir dysgwyl oherwydd hyny y bydd i lwydd- iant ddylyn y rhagdrefniadau. Hyn yn ddiau yw dymuniad calon cefnogwyr yr Eisteddfod. ) Cyfarfod Te.-Pridnawn Iau, yn Ysgokly Brunswick, cynaliwyd un yn rhagor o'r social teas.' Trwy y ffordd hon daw rhyw gymaint, beth bynag, o gymorth er chwyddo trysorfa irust y capel. Eisteddodd nifer dda wrth y byrddau i fwynhau cyfeillach eu gilydd, a chyf- rarogi o'r ddarpariaeth oedd o'u blaen. -Rkoddwyd y ddarpariaeth, y tro hwn gan Mr. a Mrs. Richard Edwards, Cobden Terrace: tt-ulu sydd wedi bod yn gefn i'r achos yn Brunswick er's blynyddau lawer. Nid. yw eu nyc'dlondeb a'u hymroddiad yn pallu gyda -n'vyhad eu dyddiau. Wedi clirio y bvrdd.au, bcddhawyd y cwmni yn fawr drwy wrando '7 «d'oddiadau gan Master Buckley Davies, a Miss Jones. Dylynwyd hyny drwy i Misses Owen ac Evans ganu yn swynol iawn. Cyr- aeddodd y casgliad swm boddhaol. Diolch- vyd yn gynes i Mr. a Mrs. Edwards am eu ■caredigrwydd.—Minfor.

CILFYNYDD.

FFESTINIOG,

NEATH ABBEY.

PENTSA-RWAEN A'R CYLCH.

GAIR 0 DREFFYNON.

CRICIETH.

GLYNCEIRIOG.

HANLEY.

HEN BOBL.

TYSTEB MR. ROBERT ROBERTS.

Y ' DYDDIADUR ' AM 1903. --

Family Notices

1 i AN C H E S T ER.