Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

YR EGLWISl A DIB WEST,I

News
Cite
Share

YR EGLWISl A DIB WEST, I (GAK Y Pabch Joseph Thomas, Caxno.] I Yn Ngh?mdeitha.fa Corwon bu ymdrialsetb b?H.g?' rwymedi?.th Y Methodwtmd gyda ?saryrac? dirwestol. Agorwyd y mater 2m 7 Pach J««ph ThomM, Carno, yr hwn a wn"eth y BYIW.Iau a ganlyn • blu LLTWtBD,—Ehald i mi aidef, fy ngbyfelll- ion, tod fy enw i weui bod er'a tipyn yn mhlith y crfalstaddfod dirwestol sydd yn peithyn i'r GrID. de.tiiasfa, ond na wnaetbym i ddim byd-ni fum mown pwyllgor gyda hwy, am na fn yn gyfleu3 i ml fod fklly er pan yr wyf wedi if nodi. Fellyi rhaid i chwi beidio d-sgwyl liemawr genyf fl., oblogid nid wyf yn gwybod ond ychydig o hanea yt achos. Wedi iddynt fy mhenodl i ddyweyd fair ar yr achos, darfu i mi anfon at Mr Jones, Ffestiniog, i ofyn pa beth oeddwn i ddyweyd, a oadd gan y pwyllgor ryw gwyn i'w ddwyn yn erbyn y Gymdeithasfa, ao fe ddywedaia os byddai eisieu gwynoyu erbyn y Gymdeithasfa, mai fi fyddai yr olqf i wneyd hyny. Oad darfu iddo ddyweyd nad oedd eiaieu cwyno, ond fod elaieu cyflroi ychydig ar leddwl pumidd y Uymdeithasfa ar7 mater hwn (chwerthin). Fel hyn yu hollol yr wyf fi yn dyfod yma. Byddai yn well t mi ddyweyd fy nfihyffea xel dirwestwr yn gyntat aU. Buasal yn well genyf ddrwayd tipyn wrth bt-hftduriaid ar y pWIlC nag wri-h gmulleiafa fel hon (ehwetthin). Mae mwy o dueid yn fy ngweinldogaeth i at benhadariaia na?; Bydd ar gyculleldfa fel hon, Re felly ml\e yn hawa genyf aiarad wrth bechaduriaid. Byddai yn well i ml ddyweyd pa beth yw fy mhrofiaa gyda golwg ar yracho8. Nid wyf wedi bod yu eitb-afol gyda; of. Yr wyf wedi ceieio cadw yn agoa I gauol y ffrdd. Ddarfu i mi edoed feddwl ei fo t yn nerth mawr 1'r achos dirwestol i ni i roddi ar adeall i'r bobl ein bod am fynei rhwDK y dyn eld a'r meddy?. Ddarfu i mi erioel feddwl fa 3 a fyuo dirwest & hynyuft.tfa ddarhx i mi erioed yciyryd ag ef iOnd os bydd dyn yn yfed cr mwyn oi wcndid, a'r gwendid hwnw yu dyfod yn ami iawn, mne hwuw yn eicr o berygln «el gymeriad fol CristioLl (chwerthin). Mae yr yfwYT yn gwy- bod yn dda pwy ohouom sydd yn yfed. Byddaf 11 yn dyweyd pan y dywedant wrthyf pwy ffdd yn yfed, na hyddaf yn eu ooelio; ond waeth heb, uae y b bl yn gwybod pwy yw y ffrinlisu- uy- wedir y byddai Mr Janee, o Birmingham, yn eidTdigus iiwn 0'1 gymeriad gyda golwg ar hyn t„diwod^ef oes. Yr oodd v meddy listen iddo gymeryd gwin, ac,yn dyweyd fod ganddo wm nad cedd i'w gael mewn un lie aratl. Anfonodd ddwy bstel i'r elaf, <'nd anfonodd MrJaraea hwy yn ol, u aywedodd fod yn rhaid i'r meddyg eu mwcio inl pob botel o feddyginiaeth arall. Yr oedd Mr Jameg 1n telmlo lad e1 grmeriad yn y cwestiwn. Ond ddarfu i mi erioed ymyraeth yn y cyfeiriad yni, ac nid wyf yn gwybod fod a fyno dirwest ldwer ag cf. Mae yna un hAn ddeddf foesol gyda dirwest, ac 09 na bydd pawb ya cydsynio a r deddfau Beremoniol, nid wyf yn beio la-er amyut. Os byddant yn iaeh yn ngwyneb f ddeddf foeBol, ni byddaf yn myned lawer yn eu herbyn os bydd- anc yn iach ar y pwynt mawr yna, ac nid wyf yn .'uie'ldwl y bydd ueb arall yohwaith. Peidio jlfd ydywiy ddoldf foeicl gydi dir,.vesto!,I,Tal ynl ttdeddfau eeremonM. D/ca y Tem)wyr Da. Yr ooddyut hwy ya cysylltu dirwest a olireiiniaoth yn modolaeth Duw, aeyroeddrhoswm orvf (5ros iddynt wneyd fel y gwnsethant, oblegid yr oeddynt weai (:'9"¡0<1. dirinreetiaeth yn America yn eyrthio I ddwylasf Anfyddvyr, ao yr oe Mynt yn teimlo fod yr achos dir«tstol yn rhy dda I fyned i'w dwylaw hwy. Dyna y Eubau Glas wedi dyfod ar o) hyir, sa y mae yn debyg y daw yna ryw rubau oblegid y mae pob puth yn a^giyma i mi nad yw yr yied yma i gael llouydd TMae hybe-th yn cyfodi i ymosod arao o hyd. Daetli hen Gym- deithus Oymadroldeb i ddechrou.yta Uirweetiaeth, ? Mane Law, Temlyddiaeth Dds, a'r ttuban Glas. Mc rhywbeth yn dyfod 0 hyd, a'l ell yn awgrymu i ci nad yw yr yfed ynn i barhau. Hhaid i chwi faddou i mi, Mr Llywydd, am wnsyd rhagymad- vodd. Byddaf yn gwueyd rilyw futh o rajj.iaud- rodd i bab pregeth, ond y mae o yn myned yn llai o liyd, a phnn y byddaf yn cael testyn wrth fy Rodd, y mae yn well genyf fyned ato yn union- gycchol, a'i daro ya ei ben y byddaf. Peth arall oedlwn yn feddwl ddyweyd oedd, na byddaf yn fcolli ¡,elel! 1!wlrymwi'th@dÍl\dyn cael ei wnöd yn arnod J\Alod"f,1¡ eglwysig. ftbed yn gwneyd hyn mevm rhai lleoedd. Mewn atxbell Ie y maent yn gwrthod derbya papyr aelod o eglwys arall oherwvdd na byddo yn ddirwestwr. Byddaf just yn ambeu awdurdod peth fel yna. Maent hwy yn middwl bod fel dwr o fynydd Parys, yn troi halara yn bres. Maent hwy att drii pawb n ddaw i gyffyrddiad A hwy yn ddirwestwyr. Bilm i mewn He yn ngwaalod air Drefaldwyn, 11a yr oedd uu hen frawd a blaenor, a'i waith bob amser oedd gofyn i'r rhai fyddai yn oael eu dorbyn a oeddynt yn dditwust- wyr. Byddai wrth ei bost bob ameer hefyd; ond bum i j no yn]mhaa tua phum' mlyneddarolymad- dael, ac yr oeddwn yn gweled fod y owestiwn wedi newid ei le, ae yn cael ei ofyn yn gyntaf. "John Jones," meddwn, "mae y cwestiwnvna wed-i newid ei le." Ye y fan yna y mae ei le fo," meddai yntau. Rhaid i mi eu cael yu ddirwestwyr, neu nid yw yn ddim use myned yn mlaen." Ddarfu i ml ddim cymeradnyo llawer ar beth fel yna, a ddarfu i mi ddim cymeradwyo y dull o guro llawer ar y bobl sydd yu yfed. Os ydym yn myned allan gyda dirwest yu enw yr Arglwydd, rhaid i ni fyned yn ysbryi yr Efengyl. Wnawn ot ddim o hVD, os]na bydd i ni fyned yn ysbryd yr Efen »yl, Yr wyf fi yn b ur arnloedordlg nat gallwn chwerthin mel d^to. o'rtir. I jteai yn haws ei wylo o'r byd na' i (iii, 'i. vD meddwl pe buasairhyw. u. 1 r.Tliedydd, beth am y DIS?" On f t r < nwylisdydd gyda'r achos Jy <rcf drhywun mai yn Mangor yr < '1 \>,Aberystwyth, a dywedodd I'ttmalyn Hhwllheli yr oedd. ) --yliedyddyn y Gymdeithasfa Dylasai y gwyliedydd fed yma. Yr aceer « basiodd pe buasam yn gofyn 1 r BwTy li«dydd, Peth an » sea? yr wyf yn credu y h,aaa vn t! »i« :• tdyweydmat ncs go dywyll ydoedd. Un r" f II j mi feddwl mal go dy. wyll ydoedd, 1< f r^gymedrolwyr yn myned yn loddwon—hSn lOledrolwyr Ued wich, wedi yfed ar hyd eu hoes, yn myned i feddwi. Peth arali, fod y dirwestwyr wedi myned i yfed. Byddwn yn sella gwelei yn fuan pan y byddent yn myned i ?fcd-yr] oeddynt yn teimlo ein bod ynldyweyd yn rhy arw yn erbyn meddwdod. Peth arall oedd gweled areithwyr da wedi tewi-hoa arelthwyr da aonhraothol wellnanl, wedi tewi; erfwyai a gafodd ddieon o nerth i droi yr hen elyn allan wedi plyu Iddo Vr oeddwn yo meidwl fod yr arwyddion Vnayndangos el bod yn nos pur dywyll; ondoa oedd yn nos pur dywyll, yr wyf yn meddwl el bod yn tynu tua'r boreu ar y pwnc yma yn awr. Dyna uu path sydd yn dI\')s hyoy, mae rnpect yr y'ed .At darfod. Nid yw yn uu daroatyngiad ar ddya i ddyweyd ei fod ya ddirwestwr. Mae pirchedig- »oth vr yfed wedi darfod. Peth arall ydyw y r-oleuni y mae yr aohos ddirwastol wedi daflu ar y ddiod teddwal. Yr oedd y bobl yn arfer credu yu p:ct el bod yn gwne^d rhywdda, heb wybod pa teth oedd hyny; end erbyn ei cbwilio yr oeddynt vu-canfod nid o)dd dim da yn perthyn iddi. Pan oedd un gwt wedi talu ymweliad a Ithufain, fe ddvwododti naa gallai Khufain sofyll yn hlr, na calial ymf yaal o dan y Uygredigaethau oeddynddi, 5c naa gallai oddef y moddion a'i gwarodai. Yr wyf yn credu y gallwn ni oddef moddion felly. Yr wyf y» meddwl am danom ni y pr^gcthwyr, cUwarsu teg i ni, ein bod yn bur dda. Fe fuaaai vu gywilydd genyf fl fy mod ya yfed y ddiod yna— o ydych chwi yn all nid wyf yn dyweyd dim (chwerthin) Ond yr oedd yr hen bobl yn credit e; bod ya dds, ac yn ei gadeel er hyny. Fel y dywedodd William Jones. Rhudd isn, ar ryvr ddivraod cer. "Yn mloll y ba yr lien 'eddwosyna; om bii am danynt hwy fe gawsem ni hauner peint heddyw." Yr oeddynt hwy yn Bitrnio oherwydd cydwybod. Mae ein tudau weit er ;!l cymeria'l yn y cyfeiriad hwn (oymeradwy- ueth) Gobeithio T fcydd i ni ei gadw, a thuagat ei gad., fe ddylcm fod uwohlaw amheuaeth. Y mae r pwyllgor am faohu yr achos dirwsatol wrth v Gymdeithasfa, ac nid yw yn nn diwrhydedd lido c.-el ei fachu wrthi. Nid oedd y bob! am I mfydd fyned allan i faes y gwsed, ond yr oedd llKfvdi i &let gweithio yn y ddinas. Mae etsieu i'r Gymdeithasfa gynal brelchiau y rhai aydd yn .we t iio I frny, ac eisiou i bawb ofalu am ei dy ei )rJD M Nehemiah, a ?<at hefyd n^ byddo dim bvlchau yn y mBtiau. Khaid t'? r ? uymdeithaB:? Syd eUlfary cwestiwn. Wd wyf fl wedi bod ?M.-fthioU?M M y c?stiwu yo ??ed?.?: ond ?; wyt am ar?thio m.. yn y dyfodol. Mae siatal a. y cweetiwn yn holP: i ddyn fod yn idlog Y4 1*r a?hr MDt yn d?wfyd nad oe? dim yn fwy 0 amcjdHyn i ddyn yn eTbvn b? na'i fod wedi tafln c trait at ddyn oedd wedi bod yn ouog o'r baf I',WLW Dyna y theawm fod Huawa yn c"'mer/d mtn mewn llabyddio dyn yn Israel. Gobeithl) y bydd i ni gyfodi o'i blaid, oblegid T mae weil mynM yn thy b>ll o'r d'dd t deymas yr Arglwydd lean tIJi ;cyme»adwyaetb) ■

[No title]

Advertising

0 GYLCH YR AELWYD.

I GWYLIO Y-PRIFWEINIDOG. I

HANES YR EGLWYS GRISTIONOGOL:…

Y DADGYS YLLTIAD: NODIAD U.

[No title]

[No title]

CYHOEDDIADAU SABBOTHOL.

Family Notices

Advertising