Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN HISIBU.-GOHEBWY K i'r -Vorth tVale3 JL ErM-Mj yn Rhuthyn. RhyL Arnlwcb, Forth. madcg, PhwUheIi.-Y.Dofyner S'r Cyhoeddwyr, P. Davie4 A Co.. Oae'Tterton TDRINTING BUSINESS ON SALE in one i. of the moat thriving towns in North WatM. Rare opportunity for an energetic man-e(,-plele omce under £150. Good couneotion. Sumcient jeaaon for giv'nf; business up.—Apply by letter to No. o 2350 GeMdl OBcP Cttrnarvon. ?'n YN WYTHNOSOL. a BHAGOB. a 'r a Jb? B!MLL yn RHWYDD mewn Sotdd ONEST mn DDYN nan DDYNES, a hycy heb ea rhwyBtro gyd&'a )!?wadtt;Mth tH-feroL—Cmr pob mMytioa. Ac.. ønd ifou onvez?pf, ,.da chyfeir;?-i yacrifenedw  ?t E?A??W?'TTS. & Co. (P 293), MmrchMte, Btrmlaffham.—aeu? ymdturied nUvarw dd y'?- C??hw?_ ?-? npWELVE CARTES de V1SITE, 2s 8d; six J. la Sd. Carte enlarged to 10 inchea. 5s, Cabinat, 2t. Sent Carte w'th etampa. Perfect capiet 04(l o-Wral returned free. 1,mdon Ph.UW,,I,hic Co, 304, Beeent-street, tendon, W. S.D. TIVMPOOL COMMERCIAL TNVR8T- JU MENT CO?tPAN?, LtMirxD.—LOANS of trom £10 t.o £1000 promptly t?rMted, and the h!- tdreat .h-,rei -u-,Il- "od"'Mt or otherft,cut.ty. SMre üert¡fictea, Dc:k Bunfta, me PoIiciM, &c.—Apply to B. Roberts, City- road, Cheater; OY to Jamea Smith, Secrftary. 11, Beymoul'. street, Uverpool. B 1997-712 ? DAROELS FUST."—A "Parcela Post" J. Rubber Stamp, Box, Bottle of Ink, and Ink-tpteader will be sent ftee by poat to any ttddfee on prepayment as under:—Fot private me, at ts 6d. or la 9d for genfra! use, Za 6d, or 3a; for office uee aa< large parceh. 5a. All MManteed bett quBlity.-AddreM. D. W. Davjeo Mtd Co.. Bok.ll" &c .Bridfrc-'tMet. Carn.von COUNTY OF ANGLESEY. mo LET, wth immediate possemion, .1 Teuempnt 8e CIegir, GW8lchmlll.- Apply to Mr WiUitm Thoma)), ChMteTed Ac. G 2446 TO SADDLERS. rr'O BE DISPOSED OF, the Sadd!ery busi- JL Bpes of the I&t? Mr Owen Thon-fs, Am!wch. EataNtehfd tbove .0 yeare, doinc fxeeUent buai- MM. Stock (small) at a valuation. Beet meet modpnte.—Apply to Ann Thomas, Saddter, Amlweh. f- 2462 PEARL LIFE ASSURANCE COMPANY. COLLECTORS and CANTASSEBS Want- ? ed (Whole or spare tiaiel. Satary and Com- mmdon. it xuosesstui may become Assistant ttnperitteBdenta. Appty to the Superintendent, Mr John JoBM, 1, or the Aasistlint Hnperintend?nt, Huvid Roberts. 8, Hi?h?street, B?t..wydd'?' °'' ?"" ?.?' Bmtnewydd. 0 Z:¡95 TYSTEB PLlYDj). RHEST& Y T&NYSGAIFUDAU. £. t. n Temi Roewen (trwy ta? Mr J. Jones). 0 10 0 BKOwen. Trefriw. 0 6 t<jt H. T. EUis, (>t"l. iJ 2 6 B. O.Jones. WMNtawr. 050 Oasgliad gan Misa Thomxa, UMdyan!. 130 Derbynfr rhoddton at y Dysteb uehod gan in 0 odau y Pwyllgor, non gaD V 0. N. JOH)M, Pvt)''<" 1854. EVANS, DICHARDS, AND r<0., WHOLESALE AND RETAIL GIiJERlL .) tt.P'RS. UPHOLSTERy, CARPET, & MANCHESTER WAREHOUSEMEN,; LONDON. ROAD, LIVERPOOL. MOURNING OUTFITS, FUNERAL UNDERTAKERS. TN consequence of their continually mcreMiag i Country OrdeM, )oth Wholesale and Retail. ZVANS, RICHARDS, & CO. have made special IUftDgements in order to more tully develop that department of their trade, and are now in 8 pod. tion to execute all Country Ordere with economy ptompitude, and despatch. 01'11e. to £1 /1M UptlllI,.¡¡" are Paid, to of North DIIFOBR TSTOfATES GIVEN, PAyTERNS SENT POST FREE ON APPLICATION. AUTUMN & WINTER SEASONS, .883. EVANS, RICHARDS, & 00. have much annOUIJc!HI{ that they have, in vie", of the comlug scuous. made very CASH PURCHASED of a)I tho leadicg Novelties from LONDON and PAHM. and the undermentioned Departments are replele with Dew and ¡dshionable goods, offering docidtJd: and genuine bargains throughout SEALSKIN MANTLES, LACES, t'CR-LINED CLOAKS, SCARFS, FUR CAP, RIBBONS. JACKETS, OU'HrTING, BONNETS, TRIMMINGS, HAT- GLOVES, COS"LTI&ES, HOsiEtT, SILKS. CARPETS. DRESS MATERIALS, CURTAINS. FLANNELS, BEDSTEADS S DRAPKRY. BEMING BLANK KTS, SKIRTS, DRESS SATEENS, &c., &o., &o EVANS BICHA&DS. & Cc.. LONDON.ROAD 794-2293 LIVERPOOL PARCEL PO ST Danfollir an 0 Bosanan wadi eu gweu 0'1' Edafedd Cymreix goren, yn ddi. o'tnt dewy y post am y pfiJllaU i8el gvmiy" s- Ubf 1 1a s.- Rt"? .lt5c R?3.t,?c P?*" .?9c ??I]?rcM .hUc I Ddyniou 2. Ie D.S.—Y mM yr RM alia II rhai a YII 31, J phr 'a rbai marched! !'hM2o9j.Fa WB* o Rhif 1 dM* RhM 41 neu ferohed 0 7 i IS oed. DERBYMB GWkN AM N %V i'Dl,A'F, Cymerir yr aM ttofal t YDcyd ein Owt nect o bnb math ya Baugh" ifte,iin odd& i wisgo, 'Lc t beidio myned t fewn, tra T gworthir bvynt am brtB r!!t'i D*wer Hawn Ml*ch. Addrm mHN REE S, MENAf FACTORY 3ANBNABFON. Y SHOP ES&IDIAU RAT A F M Mm cm AT DRIGOLION MON AC ARFON. NEWYDD DA. TYMHOR Y GAUAF. DYMUNA ISAAC ROBERTS A'I FAB hysbysu holl drigolion Men ac Arfbn, fod ganddynt yn awr Stoc anferthol o &wr at y gaupi ? ac os byddwch cystal a dal sylw ar y prisiau iaod, chwi wel- wch ?ar unwaith, pa slop yw yr oreu i chwi brynu eich esgidiau:— Esgidiau cryfion i ddynion, yn llawn o hoelion, o hoeUon cry&on, Waterhghts, am 4s lie, 58 lie, 6s lie, ac..8s lie. Etc at y Sul, mewn elastic, 4s 6c, 5s lie, 6a lie, 8s i 6c a 9s lie, a gwa.ltli pwytho gyda llaw am lOsGc Etc mewn carai at y Sul, 4s lie, 58 lie, 7s Mci9g lie. Esgtdiau i Perched crynon a da at y gauaf, 3a lie, 4s lie, 5s lie, a 7s He. Etc mewn Kid splendid. 2a 6c, 3s 6c, 4s lie, 6s He, a 78 lie. Etc mewn carai cryBon at y Sul a bob dydd, 3s He, 4a lie, 5s lIc, 68 6({, a 78 He. — Etc mewn button. 4s lie, 5s lie, 6s lie. a 7s lie. House Boots mewn elastic, o 12s 3c, 2s 6e, 3s 6c, a 5s 6c. Felt Boots i torched wedi eu leinio a gwlanen goch, mewn button, carai a elastic, 2s 6c, 3s lie, 4s :6c, a 5s 6c. Esgidiau BwttWTn i hen wragedd efo lledr plaen o'u cwmpas, neu ledr gloyw, a choesau brethyn du West ot England, wedl eu gwneyd gartref ac o waith Haw, am 5s 6e. Esgidiau cryfion mewn button, carai neu elastic, i blant 3 a 4 blwydd oed, am Is lie; rhai button mewn kid splendid i'r un oed am 2s 6c. Esgidiau crynon i iecbgyn gyda hoelion, clem, a phedol, 2s 6c, 2s lie, 3s 6c, 3s lie, 4s 6c, 4s lie, a 5s lie; rhai ysgain at y Sul mewn carai ac elastic am yr un priaiau. Esgidiau crynon i enethod mewn carai ac hoelion a pbedol, 2s, 2s lie, 3s 6c, a 3s lie; a'r un prisiau am esgidiau at y Sul mewn carai, but- ton, neu elastic. Slippers o bob math yn rhatach nag yn un man arall yn y wlad. ::Yn awr, cyfEeIybwch y prisiau uchod a phrisiau y!siopau ereill, a chwi a welwch yn union mai yn hon y cewch esgidiau da a graenus, ac eto mwy o arian genych pocedau ar ol prynu nag fuasai genych wrth brynu mown unrhyw siop esgidiau arall. Mae gan Isaac Roberta & Son ddynion yn sefyll gyda Stoc Fawr bob Sadwrn Setio Chwarel LIan- bens a'r Sadwrn dilynol yn LloSt y Farcliaad, Caernarfon bob dydd lau yn Hall y Farchnad, LlaD- ?efni; ac yn Hall y FarchDad, Betbesda, bob Sadwrn cyfrif. ISAiC ROBERTS A'l FAB, 300, HIGH STREET, BANGOR. D&. JONM, D.D.S. (Am., &c.), MEDDYG DAN":NEDn. 0 TLAEN Y ?ABCHNAD. BANGOR. ——— t ———. GeIUtymweJedtmibob dydd lan ?. ?TTAW' GE?KI, ar y e.rdd t'r B?k ? c?u? °?.' y. Amtweh .to Mt H.ghM,8t.tioaM7?Ma row. dydd M?th, T?chwedd ? ?? 11Sfed.. Bjdd e!ateu ApprenUce dieehKU yawyddya YGOL RAMADmaL, UDUII)ft,-SUUAR4 CAE&NARFON fBIF-ATHBAW— JOHN G. DAYIES, (0 BrU'-ye?cHon LuntCAnt Ao AB;tRTeTWTTK.) I TpR lonawr, 1881, pan ymgymerddd Mr Davies & IIywyddiaeth yr ysgol nohod, y maa oynifer Dengysyeatthhon fod yr a gyfrenir yn drwjadfao e, yn cymeryd i mawn tawer o amrywiaeth, ao yo aicrhan Uwyddiant yn yr ott. Gwneir yr iatth SMSfMg yn dettyn Mtadiaat.h eMMM yiMrteriad gwastadol, a chair mantaia hetyd i ymtnrdnabyddn &'r Mth<Mdd Croeg, Ltadic, Ffrancaeg, a Ohymraag, yn crystal a swahano! gaageaaa y r UathamatMt. Cynhelir MhoUadan C41ag,Brouinol yr -ktblrawou yn yr ?tt«t ar ddiwedd bob hanMr Mwyddyn. By,U y <M!M< CA«)«f<o' waf Wo Amhreu IOMtIIt' 23<M<ta BiriU 30ain. II 186 LLANGEFNI-MASNACHDY NEWYDD MRWN PIANOFORTES, HARMONIUMS, ORGANS. &c. T SHOP NESAF I'R BANK (PUGa JONES & Co). W. JARR,P,TT ROBERT& HARMONIUMS 0 WAITH CARTREF YN GYFANGWBL. ANFONIRCATALOGUE DARLUNIADOL GYDA TROAD F i POST. YR YSTOC FWYAF DETHOLEDIG 0 PIANOFORTES A HARMONIUM YN NGOGLEDD CYMRU. pob math arall oOtetynanOerdd. OrgacattAmerioanaiMmewnantrywiMthmawr. ONet-ynan a <MT- chwaHr wedi bad ar X?.a'r rh?n fwyat yB )!y!ta.! t r""?'yM.a?erth;jrhwyat bronam hanne/y prie. Hetyd VIOLINS. CORNETM, SAXHOKNS. FUrTEd. FIFES. ACOORDMN?, OONOESTMAS. ?"C"S"M-A?L BOXES, MUSKAL STOOLS, CADEIBIAC I HARMUNIUMS, fITOHFOBKa. PIPES, &o. TURNERa PBOFPE3YDDOL BOB AMSER YN T SBFYDLIAD. FOB MATH 0 ADGTWEIRIAD AB BOB MATH 0 OFFEEYNAU AB Y PREMISES. PIANOS A HARMONIUMS AR T GYFUNOBEFN DAIB BLWYDDOL 0 HALU. CYMERIB TALfADAU MISOL NEU DRI-MISOL. YDREFN DAIB..BLWYDDOX.. MANTEISION. 1. GW?BENTIB POB OFFERYN AM BCM' MLTNEDD.-NM oes dim end Overman o'r &Mawda orenaf?tactd?yprawfodrefndair-Mwyddol; aoogantymad.ai dderbyma W. Jarrett Beberts nmhyw offeryn ¡8raddol i'w fagnachdy s.?HA?ONE'W'?.? matW. jMrett Boberh ydyw yprynwr ht!aetha(.a'rm? wnecthnr? otferyBao ccrdd yn Ngogledd Cymra, y mM yn gaJIa gwartha yn rhatMh nf? y gait ucrhyw fMMchwyr ereiU Dy.fh ?.??N??FFAITH A RHWTDDIM!? CaWABEPAD?-feliry Bytp mMyM.r ?? MM?Mth fywira hyfryd, <fMMM NM??Ma?? of?MA.yrayB Bydd ya Mheb?tc! M?acrhMdial ar goMd t ?f eyMMn gorddorol !ŒDDIANNtAD UNIO!ITGYRCIlOL.-Fe roddir medd:ant 0 bob offeryn pn gynted Myer9awBirv taJi!\d miBol nen dn-mMot cyntat; a MMnt, yn raddol felly, ya atdde'r Uogorr heb anrhyw dmifirtfi ychwM- egot PRYNWCH GAN Y GWNEUlHURWR:— W. JARRETT ROBERTS. CAERNARFON MEDI) GINIAETH ANFFAELEDIG AT DDIFFYG TREULIAD AC ANSWYL DERAU AR YR IAU: ELLIS'S BILLIOUS AND LIVER PILLS. '?7' MAB FELENAU ELLIS o ddefnydd LIyftieuol pur M heb gymwya Arian Byw (ifi'MMfy) JL nM uMhyw Fwn Mall. Mae'r Patcnfm hyn yn f!yawyBedie o gymyMedd goMns o'r Uysiau a thyneraf at agoryd y corph. FeI Pelenllon It y Geri (Billiow) r. r Iau, y rhai D J'1I ddiamheu 1 rhai wreu a wnaed erioed. Ceir en bod vn feddYDiaeth eicr annhrefn ar y Trenliad, So J'hag oliwystran a syrthoi yn ngweitàrediad yr Iau Coladdion, yr hyn bethau Sldd yn peri Geri- ddd, a Ch!efydnn vr IM, M a adwMnir wrth yr Mwyddion oentynot M ermU :-GwyutDirwasgis on, AnadI Anmhar. laeldor Ysbryd. DIByf; awydd at Fwydt l.IJ.w. DwfI."FoeB, Car ya y Pea, Pen-yamfcder, Llawn. If." taa PhwU y Galon, Poen yn y Cefn, ac arwyddmn oreiU. MMNt yn dda rh hefyd rhag:y PUee. T )Ment hofyd yn ddigymhar fel MeddygiDiseth at AØoqi 1 Oorph. fe d ylent mhob tenlu. NM pethtm a.r braw! yw y Felenan hyn, and y taaent wedi pM6 en hnnMn or )ro Mynyddoedd yn feddygw&eth nghymydogMtb Abertjete, M fe ddMitonwyd am danynt tawer gwaith cyn hyn o wahanol barthta o Loegr a Chym-. Ohei-wydd r a r alwad høfyd am llD1W1 yo cael ei dlloeddll. i'w gwneyd )'II hysbY8 ¡'r wlad gyrreainoi. TyttMaeth oddi.wrth John JonM, XtW.,diwa<Har Faet Osweeiry. « AeManda, 0innIIItry, M Taohwedd, t8m. ANV)M, SYB.-Yn amfmnedt? yr wyf yn aBfon ttampB i dalu yr hm Bydd ddyIedM i ohwi. Tr ifyt wedf detn' = amryw flyebau o'ch Felenau# Le yr wyf yn eu esel yn toddy = iydd Offwwk7,22 TaameM, ism. yddio Mntyw aycham o'oh Pelenau. M yr wy< yn eu oaet yn feddyginiaeth mgorol.—Yr etddooh yn gywtr, JOHN Oerthir hwyBt mewt?BIychau Is !to, yr nn, & theirtrwaith y <wm am Za 9o; Mn drwy'r Poat yn ddidrani am G?arthir hwyul me;? ?P. a geUir ea cael drwy cnrhyw FferyUydd nea Ddraggut. <N CAM. )tU GWNMB, AC AB WMTZ, &UI J. W. ELLIb, ? Gluøut and JJrU9/Jist ABERGELE r<YMDEITHAS LENYDDOL 8ILOH, CERNA.RFON.-OYNHELIR OYFÂRFOD I LLENTDOL mewn cysyUtiad a'r gymdelthas uchod, yn Nghapel Siloh, OaemMf&n, N09 Lun. Mawrth Slain, 18M. TESTYNAU AGORED I'R BYD PAILDBOXIARTH. Prydd<st: M3rGaUtea. Gwobr, lOa. Ec<!lyn:: Deuparth gwaith yw ei ddechren. I Gwobr, 2a 8c. CERDDORIAETH. <' rt Cor o Blant (dan 15eg oed), heb tod dan 36 o Difer,.a ddadganooreu "DyMwylttw O'odat lesu" ac Andalnata," anan o Daaen y Gymanfa. Caciateir i ddeg o rat mewn oed gynorthwyo. Gwobr, I 10a. redwavawd (T T a B t) Mi we)af mewn ad. Ro{," aUan o CAM<* QMa)'«e< (Dr Party). Gwobr, lOs. Uurhyw Solo. Gwobr, 7s 6e. Am yr Adrot3diad goreu or Llong ar Din (ga Anthropoe). Gwobr. 5s. Egluro yn gyhoeddna yn y Oyfatfod UMhyv Wyth !))aeU aUan o gywydd X Fain," gaa Goronwy Owain. Gwobr, 49. Ataeth ddityfyr. Gwobr. 2e 6c. Oerddoriaeth: Mt- J. H. Bobe:ts (Peneerdd Gwynedd). Y FarddoniMth t't AdroddiMtaa- Authtopoa a't Patch B. R. Mon'h. Yr holt fyfanaoddiadau i'w hanfon i'F BeinuaM erbyn Mawrth ZOfed. 1881. Enwan yt ymgeMwyy ar yt AdMddiadau a'r Oanu i'w hanfon i'r Tsgdt. j eoyddetbynMawrth25atn, 1884. Niwobtwyit i ont bydd teilyagdod. Ni ehaniateir i'r an penon cael mwy Bag un wobr at yr un testyn. Y ¡ Testynau i'w cael end anfon stamp ceiniog i WILLIAM OWEN, Tsgntenydd. 6, Gelert-street, CaMUMfoa. G2457 j CY31i) ITIIAS YSWIRI)L y"wmT.j .¡ J'/M<fo?t, JfC. SstDLWYB 185S. ",I Y mMteiMon a Rycygtr gan y Wbittingtou. Y MAE y diogelweh mwy at i Yswirwyr, JL oMegH.ynychwaBegolatyMwydd-daliad- au, y mae gan y CwmDt gyBawnder o j?Ma< tanysgri&edig. ac aid ydyw yr YBwireb.ddalwyt ychwaith yn agoted i gyfrifoldeb cytfredin cyfran- ogaetb mpgys y buasent swyddfa gydgyfr8nol ,Cyfalaf tatlygriiedilt, 100,080p. Derbyniadau Mynyddol oddi Wtth Tswirwyf, EbriU 30ain, 1883 48,643p Arian yn dwyn Uog, Eb!iU30ain,1883 139,OS3p. Talwyd o hawliau o gychvi yulad y GymdaithM hydEbriU30ain,I883, droa Chwarter MiUwn o Bunnau. Rhcddir BreintolplIIu bob tait blynedd. Do<< barthiad nesaf yn 1884. f TawitiT Uwyrymwtthodwy)' mewn Aamn NeiH-. dcol, ac yr oedd eu henn<lUon yn noebajrtMad' 1881 Dn ar T-Iiiqain y Cant yn fwy net; yn yt Ad.c¡ ran ayNredinoI. Hwn ydyw yr unig Gwrnni sydd) yn caniatau y fath fantcieion i Iwyrymwrthodwyf. "A- bob -yb d-t ymofyner A '(\ WALDO JAMES, AbetafoD. GoruchwyUwr t GymdeitbaB dtos Ddebeudir Cymtu nen A W.' tT. PBIOB. Rhyl, y CtotnchwyMM dtcs y Goetedd. DTMUNA M. B. FOULKES, LONDON HOUSE. STRYD FAWR. CARNARFON, HYSBYSU ei bod newydd dderbyn cyaawn. J- t der o Nwyddau Dillad mwyaf FfMiyuol a bmddiolaty < buddiol at y T?MHOB FRESENOL, pa rai a weftMram'y pnaiaa mwyaf theaymol yn y LONDON HOUSE (gyferbyn ar Stryd Bed Lion.) G 2392 YR AMSEROEDD: lIIEWYDDIADUR WYTHNOSOL A1' WASANABTR MFfTDP. I;LZNYDD.I.A.ETff, GWLEll'- TZDIAET,ff., CYHOEDDIR BOB DYDD SADWRN, PRIS CEINIOG. Y m.M me wn plyg pnodol i'w rwymo &'i ga 16 tudalen pedwarplyg. VYNVYSM grynhodeb teg a chyBawn o holl W btMNewyddiomyrWythttM, yn WIedo! ac 'Egtwyeig, yn GartreM a Thramor. Ceir ynddo Nodiadau Byrion ar Ddygwyddiadau yr'AmseKedd, yo cynwys adroddiBdau Cymdeithaefaoedd, Cymazifitoedd, Oyfarlodydd Miaol a Oh warterol; Erth glau Arweiniol ar bril bynciau y dydd, yn cael eu hyegrifenu gan rai o I bril lenorlon Oymrn Dadleuon. gan bersonau cyfriM, ar gweatiynan pwysl; Ypgrifau wedi eu darparu ya arbenig .4m8eroedd gaa rai 0" I, YRgriienwy, gorea; Adolygiadan ar Lyhaa a Cbyfnodolion; yn nghyda pethan ereill pwrpaool! TELERAU ?? ??n Bt?dayn 4 C.1), wyddy Blwyddyn Blwyddyn e. d. 9. ?. B.d. bartS?r.l 1 9 44 barthwr 1 1 4 4 C i t?wy Po.t ,2. yn ?l..nl 6 6  et., eta. 1?, 2 2 4 lp 8 )<Copi eto? etc?- 4 4 8 a? ?7 4 ? AMheMon, BysbyN?M, GoheMaethian. &o., ,'i'wdttdfoniSwyddfayf ?mt?ce?, Caernarfon. i,TaH<dM i'w gwneuthar yn enw J. E. Joneo.  PYft9 '?.'g gol Hyabya!adau. j Cftercarfon: Al? hi, a Chyhoeddtt gan D. W. DMieatCo. GRAND BAZAAR AT y NADOLIG i YN DECHREU DDYDD MERCHER, Y 12 FED CYFISOL, YN Y R A F R A U R. Allan o'r Wasil, y RIll/lYN OfNTAP o Y WYNTYLL YR HWN A FWBIADWYD 21 0 DAN YR ENW OYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL CEINIOG, BB Dllf-YRWOII AC ADLONRAYT. CYNWY8IAD :— Ffaaethebion; Gyda'r Noa (Ooteg y ttog ledd); "Y Gwr <t'r EUya;" Otn-"Yr E)lyn Benthyg;" "Jeremiah Jones j" ddorol. "MAE BOSCO'N D'OD" (Gyda Darlun). Otthi! Morfydd;" "No<e!i);—" Canad a DM "Y Uwch Gwenyn;" Ffeithitm a Dychymyfjion; Can—"Yt Hen Lane a'r &wr Mod;" C&n— Boneddwr Mawr 0 Fangor; "Y Maen Yn Y WYNTYLL," o bryd i bryd, ymo bytion a elddo yogritenw.yr mwyat doeM y DywyjMaMth. I'w gael gan yr hoU Lyfrwetthwyr Oymtefg drwy Gymru a Lloegr. Anfoner pob arehebion yn ddioed Swyddla Y WYNTYLL." ORenjMfon. CYFLEUSDRA BHAGOROL AM LOG DA. A GEBLONG NEWYDD, a elwir "PBYD. J'i- AIN," wedi ei choftMtm o dan y .4.,e, (Limited En w y Cwrnni yw THE PBTDAIN STEAMSHIP COM. PANY, UMITED. OAFITAL, 32,MMp,mewn 8M SHARES ICOp YB UN, 4'w tal)i fel y canlyB :— 6p wrth Mfon am Share. 45p ar orphemad y Hong (oMenta) mis' EbrW, 1884). 60p chwe* mi8 M el hyny. IMp. y (!&4t y flwyaayn aryr holl d&Uadau Telir Utg yn ot 5p y Mat y BwyaftyB aryr heU datiadto MANAOM:— CAPTAIN WCUJAM THOMAS, BODMNDEB, NEVIN. CABNABVONSHIBE DISTRICT ANK, NEVI.%? SOLICITOBS MESSES yOBSHAW&HAWEINS, MTEBPOOL. BJliG15TJ:BICD 2, MARINE-TEBBACE.NEVtN, NORTH WALES A,}eiledir yr Agerloug hon gan yr enwog y Meistri Shipbuilding and Iron Company, Terrow, 0 dan arolygiaeth swyddog profedÏlf perthyool i'r Cwmni, lie Lloyd's, Llundain. Bydd yn CLtMio 100 A t gyda Deyd'e, a chailf ei gwoeuthur hail welliantau soy. h.b modd bydd wadi ei gorphou ya un o'r    3,000 0 dumalli, ao i fod yn baroti mis lbrill meant. ]&as Agerlongau 0 faintioli hon yn bar fanteiaiol i lyned i brif bortbladdoecid y byd, ae i'w rhoddi ar yr kmerican, Eallt Iudia, Se6, Mediterr6118an Trades. Mac maintioli ym. hyd yn nod y biynyddosdd diweddaf, er fod maanach y roOr yo isel, wedi bod yn tala droa y cant, a gellir bod bar byderDs y bydd i'r Agerlong hon eystal. Cai1f ei gan un 0 gymeriad da, ao un yr hwn sydd er 15 mlYlle4d 111 fd n" Zr," 1= y yr hwn Bydd wedi cae1 profiac1 maith gyde Uengau, yn aior o wneyd ei orea i roddi pob bodd. tonrwydd i'r ShMehoMete. Mae ddwy ran 0 dair 0" Shares wadi eu gwerthu, a nifer y Shareholders GLNT. Pwy bynag a ddymuiia gael Share men Shares, ?ydded eye. Œ yn funn. Gellireael Prospectus, List is phob hysbysfWYdd mewn  i' r Cwmni, ond anfou at y Manager, yr hwn I yn barod, 08 bydd angen ar meb y gali ef i?d yn ddyeit ?n r iddynt, i roddi references boddhaol am ei gymeriad,ia'i gymhwysder i'r gwaith. WILUAM. THOMAS, e2QS5_ 2, MAMNz-MMACH, NBTIN. YSQOL GOLEGAWL UPPER JL BANGOR. ATHniw:-T rABOH D. D. JONES. Bydd yr Yefro! hon yn ail-agor ar o! Gwytiau y NaaoUg, ddydd Mawrth, loMWt 8, 1884. Teletau, &c., i'w cael trwy ymofyn t'r Ath'-ow, 5. Pen'rtUt.-roed. o 2447 GROCERY BUSINESS. A B OBOD,yn nn o'rTrefydd mwyaf cynyddol A. yn North W?es, yn ymyl pump o Railway Rhaid meddiant yo ddioed. Dyma na chair rb. gorol i ieuanoi ddeohreu basnes, yn derbyn .£20yn '1 cyfan yn arisa psrod; geUir yo hawdd dclyblu y trade gan un sydd yn deaU Provisions. Good-will, fixtures, &'r stock, y eyfar tR% .4 150. MAe She wedi ei CI¡i:e,5 yu h yo rhoddir rhetlWBI boddbael droe Imab,1 I' DÍ fuallid 111 ei JOaod oni bai acboe W- lir c<Mt rhM o'r Ty,nen K!<" y Shop i f?'y? (MIir gaoMt ?nMioed dtw?t??'? kmser 011 'twisir. Ymofyner yndaioed arwy Jythyr a t hu W. = omo, c.. TEILWNQ 0 BYLW FAWB. £20 Y CANT 0 LOG. S.o. "GwiiULUAN TaotfAs," l,f30 ot)ok dud weight. "IoM MoMAKWG" Steamship Co., Limited, 1 MC tons dead weigbt. ??oS? sr' ??- —? 2,100 tons dead wcigh, "AN2N,1E 00to.sdeV' Stlefaip Company, Limited. "K&Tic T H o u A 3,300 toM?dwetj;? ? '"°?"?' ??te? "WTNNS'rAT" Steamship Co., Limited, 2,3? ton* WALTER THOMAS" StMmabip Co., Limited, M tons dead "BAIA" Steamship Co.,Limttet),2700 tons dead weight. AGERLON(T"NEWYDD. L Cymerwyd i fyny ohc)res ynl.hagerlong Walkr Thoma3 mor gySym Myr ydym weai MK<r<M<t<) am o& arall, i fod yn barod i'r môr yn Awst nesaf, 1884. CoØ yragerlonf[yw28,600p. 2. Bydd yrageriong hoi o'r llwoCtlthnriad gereo.tfMt William iHt4 Cc.,West HM'tiepoot. YmM o bwysmitwtt'ri<A<fAeM. ,ws {vd gwirwllYthyUoB¡r M Kwir «erth ty, yn yrnddibynn M yf Enw yr aferionK hon fydd JS«&t. 3. Gaiiwt. addaw gyda vr hyder mwyaf y tM yr agerlocg tuas- 2('p y cant., 3f&IiM ychwaneg. Tr* f mM HongM hwyliau i radJM mawr out of date, M ya tala and yehydlg non ddún l1og, y mae &jferlongan YII tain yn well Bag erioed. Hyd yn Bod yn yr ameeroedd Met ar fMnMh, yr oedd agerlonf.rac Caerdydd yn talm tuag 20p y c&nt yn Bynyddol, fel rheoi. Tataaom i'n ,hare"oldt1'l yr banner blwyddyn diweddaf, J8 diwedda Bh&gtyr,1882,yn' ? Np ? y ?nt? ? 4. Bydd y flyfrau yn agor«d yn y ewrddh bob <unMt il r shareltomrs en harchwi:io, a'r To ic:y of 7tM<«'<t't« bob amser gweled, er na fydd yr un golJecl 5. ByddytL?M yn lOOpyfm), M i'w tala fd t gMt!jn — r.s.c. 200 wrth anfon am ,"ar,. 48 0 O Awat M, 188t. 12 10 0 yn mhen ehwe' mi)) wed'yn. 12 10 0 yn mis arall, 12 10 0 yn mhea chwe' mis arall. 12 10 0 yo mhen mis arall. 6. FeUy, telu- y 81&are i fyny yn mhea dwy nyMdtf. Ond Wir enillion y 1Iong (divid41id) ar yr 011 cynt&f, sef Awst, 1M1. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb allsydd ag ychycig MMn g<mddynt i ymuno. 7. Sytwer mai y ffordd arferel mewn /!ffM ereiU yw talu am y Uonfr tra y oae yn cad ei a&deHadn, a't gweddill, oi br4ti gvve (idill, yn mhon chwe' mis w A'm ondBidydytaBiyagbfyni' neb dalu ond yr applicati- money hyd nes bJdd y HQng wedi ei gorpben 110 JII barod i'r mÔr. 8. Dad ydym yo ohargio dim CQfIImi38Ï0fI a.dM)ad<M:thYltet)g,yrhynywyrMfefiadgya'fedt!t. Yr un y JIong i'r ag sYdII raid t ni dttn i'r adeiMwyr. Mf 2S,600p. Bydd hyt yn fanttUt fawr i'r sharchoklei-s i ddechrea. Y t&t wedl hyn t ni fydd 2p lOe y cant ar yr hoU ecUIion hoN NuUton y f1áeg:,O. yn myoed t'r DimnnWD alw sylw y 8lw.relwlder, IIi 7 teler&a hyo, a'u cymham a thelerauftms era. 9. Hydd i'r )!og gael ei ddosrann ar ot pob mordttth, 0 fill i fia, pa JW 10. Bydd y Uoos; ar egwyddo)- y Limited Liabil- CoNM)atty; a ni ein haBainfyddy<A<tteAoM<Mmwy*< MANTEISION PELLACH. I.Ceirpobmanyliotiynypros.pectus,nea&-wyysgrifuw atom M, melUs <nwa.u yr ad,a%yr, pris y U«Bg, holl wDentharill.d y &0.. yr hVD ni eheir J'II EySM'?i? Biewn pt-o<?)e<;<«s o'r hth. YtydymMn i ayff,? li?iAlL, ? t?l yr boll fanylion. 2. K#,ntaiu fawrartdf yw My ttt am ym<MM?<mot< mor isel, tra n4d ydym ya cadi di. fel c<mIomiBsúm adeitadaeth y liMf;. Gwyr pawb eydd yn hyddytg yn y pethan hyn ytautaia ra":rr bydd ;d oytylItMd hwa. & (*an y byd y Ilong wed! ei imurio Y8 U- W81-th yn erhyu a phob damwommau, 118 uefvi? uzuhyw wgaultudra o du y CaGbeG, nid_ i ia ofai calli ei arian. F4geuluir weithiaD i 'If. hyn; ond fel i'r claagOlir y polky bob amaer yn y awyddfa. 4. Y r ydym y n 0 7D øi holl gymylltisdau, lie yn adnabyddos holl oedd; ao y mae amryw o'r prif farsiandwyr ya Uo<tCt sc ar y Cyfandir wedi oymeryd rhanllll yn ein 110D"" ac yo anfon eirohlon bob dydd am ,lw.ró3 yn y Bala. 5. Y mac crooslloW i bllwb ymholi alii ein eymeriad 711 Nghaordyad; eu: u y N-ti-nd PNrintW Bank of =;teD, b:U.d;:of..o# 6. Os dymana neb am ueu shares, ygrif- atom ni i'r cyfeiriad Mod. Yogrifener yn t;wan, er <t<r 8/ta.ru. EVAJf THOMAS, BADCLIFFE, A Co., BUTE CBAKBBM, CABDIftO. LLTTHYB CTMERADWYAETH. Yr wyf ytt adwaen Cadben EMa TaomM a Mr Btd- cliffe yn d da, M y mae genyf hob hyder yn eu medrus- rwydd a'o eouxatrwydd; Nid ydynt ya bobi i ad<hnf yr hyn as allant wyflawai. Y mae Iluaws o'm cyfem- ion yn shareUUkra ganddyat, ac yncad perNaith M<t' A,,wyda7 abYNDDMAN JONBS. 2, Richmond-crescent, Cardiff. e'M-<!M Arf /I'rf DY8.q. UNFED-AR-DDEG GlrLOIlWYL LENYDDOL Y GAESWEN, LHIt Y FASO, 1884. RhestT Testyuau, yo cyowys enwau y Beirniaid, amodau, a phob minyilon, ond ButDa tri Stamp Dimai i W. H. WILLIAMS, Yagfifenydd, Public ITall, 0 2440 alt. T7ISTEDDFOD GEBODOROL GOBOtfOG JL? COLWXN BA!f, NAWRTH Sej, 1834. CynygircroiiMOmewncwobtau ya yr nchoa, am gyf:)OR01di, chwareu, a Testyn y br t gyatadleuaeth gorawl ydyw Oyd- g<o yr AU'o(yHon" (Misa WiJIil1m3). Y cyfan- Boddiad biiddugol yn 1883. Gwobr, £20 a OhoMt. gwerth .610. EeirataiJ, Ataw Ddu a MMs WtUiMM. RhMtr W flown o'rtestynaa i'w chael ond anfom. Dwy Geiniog i'r ysgnfenydd, Elias Hughes, Bron- derw. Colwyn Bay. G 2444 C YLCHWYL LENYDDOL A CHERDD- OROL GLASGOED. A GYNHELIR CHWEFROR 22 a't 23<Jn, !8M. TlISTYNAU AOORJID 1'. BYD. 1 I'r Cor o MMon (heb fod dan 20 mewn nifer, < gano orea Y Gw nwyn" (Miller). Gwobr, 3p, a Medol Aur i'r Arweiuydd. 2 I'r Cor o an gynu!Ie:dfa heb fod dan 30 mawn nifer, a gaco oreu Fteyburg," Bhit x. y <M)M. beaniU cyntaf yn yr Emyn 101; a DMOwain, rhi(13yehwaaef:4ad, y penill cvctaf o'r Emytt. 566. Gwobr, 3p. (Y Trefniant 'Newydd.) L!y<r leuanGwylIt. I'r Cor o BIant (dan 16eg oed), a gaco oten, "Ai difater genytein colli ni (Telyn yr Yayol .still, y tri pernill. Caniattm)- 12 mewn oed i .ty- aorthwyo. Gwobr, Ip lOa. 4 Unrhyw Solo Soprano. Gwobr, 7s 6c. 6 Unrhyw Ro!o Tenor. Gwobr, 7a So. 6 Unrhyw 6o]o Baritone neu Baea. Gwobr,7a 6c. 7 Ccrhyw !So]o. 'jwcbr, 10s. 8Adrodd darn 0 A wdl ar Ddinystr J erulIIIlem,ya decbreu geiriau Y penaf Inedd oyr," 8C yn diweddn gyda'r "eirtau "Mor gwaed M y marmor gwyn." Gwobr, 48. 9 Ffon;GoUen gyda varnM amf. Gwobr, 3<. M. 10 FIon Gollen rhoddi valnis arui). Gwobr.2H6c. 11 FtiBt Ymenyn a'r t'afr CytMo" wed! ei )!et&o arno, a Ladel. (Y d'iaa o waith Ha.w)' Gwobr.Sa BzriL?;IAID:-Rbif I i 7, °*? Yaw [JanwrtyO. Rhif8. JParch EYan Jon? Cnar fnn. BMf 9, 10, 11, Mr Thomas WUliam.<??M*.uQ Newydd. OYFBH.YBD :—rrofesMr D. D. Parrv R.n.t- AMODAu :-Rhi' 9 a 10 i fod vn fid? ? ??' wobr. Ni chania?r i .eiri coe?? '?X 9,1011. Bhif 9, ? H Hcd ?? ? y".P?t- enydd.arceucynChwefrot7fed. Yr Ymgeiswyr mewn Cann ac Adrodd I anIon ft hJwauS?????? WIHJAM REES JONES. ?Oe?Gwyn!p.h?.??? ???