Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

?? AT YMFUDWYB HUGH HUGHES SATIONXCE. AM t-WC ro,f.di.dh JM 04-Hhwyol t Quemeknd. ? ELUB cae! pob hyabyarwydd am y telerau, ?JT tchael/f?Mt'w Ueftt at wocyd ca)9 am ,,W myned 0 dau ofal 1 Uywodrseth, us 6M Iytb,'r yo ol y cyfeiriad nobol. Bhodder stamp ll y,lbyr i g-el t?b y- ,I. mse llu;rh H ghm yo agent droø brif pmDiaQ IJOUg8U urpwl; a Llulldain er's dros SO 8allDedù. ac dean pa yvr y rhai goren i fyued W4yut yu y tial3ethnn YD America IIC tralia. Y eibio. Hugh HUlfheøVD evryddl1- ioa ar y Lerpwl i Now York, ac VD d on Amlweb, C r ymor so wadi cyrh%Wd New York, a ohyfw- fJddir pawb ar eo mynediM i IIgofelir 11m en Iqg8:r:e, fel na ho dim mol DB gofal ar Dob olld yo 1dÙ« y fare, pa un Iydd yo awr b: 4p 48, i nD 0 borth. h<<doedd Dyl.i p.b T y° bwriadn m5?jt?d r Aineriez ?oyd bry. i sierhan ril, <fwy aafon pu': i H. H. 011 i'r pridian podi. Oe)t'f etd tocynM i fy. ed o ;iJ Yort unrhyw, f.n yn An- ma H. 1, ,gbs, o IW ?&.? ? 0 BWYS I YMFUDWYB ????? 0 GYMRU. ? Y?? ?OBEBT ROGERS. 21, Union D etreet, Lerpwl, bysbyau ymfudwyr, yn enw- y db?,,th g,,?itii?l, ,i f"a wedi i P?ytio Y. .&,rent i'r gw.b I.,C,Iongou eydd vn carlo i'r Amer .i foa?rn bookio ym[udwyr j'% U..l Dalithan a rbanau e",ill o't Amerim "cia'r Anchor Line, i ba perthyna yrlagerlong fwvaf a r gyfly-f ydd yn b 10 0 Lerpwl, Bof Y City of lWmt,-neu uurhyw un M:???.?? Yu bosibl. YvmweidyynwngunhynoaovYfl ? i'r Ddi.g BbW.. (;all pawb a ym(iairieaaiit ??u hunain i of Mr ikprs foa yu Bier y bydd iddyt dderbvn bob cynorth- WJ oddi ar ei law. Am ychw?eg 0 fanylion oner Mddioed i'f cyfetfM cM!ynol: t078 81. UNIOAR-STRBNT. LIJTRRPOOL. ???? AT YMFUDW?S ?MM? ? WILLIAM WILLIAMS (Oymro Pnr), TNMPRRANCE HOUSE, t7, UNION-STREET, LIVERPOOL, t DDYMUNA hysbysu ei gydgenedl y oair A Mb trwybodMth am amaetf hwyltad ?et- ?? Mirh? UneU i'r Amenea, arha? .KSlo'T byd. yn nghyd.'r ?ah?o br!ain, o? ?b. (yaGyMMK ncu S?oneg S?_ a ? TMh T.ylwmanyla< er cael y Haoedd mwyaf !.WM?MyUo?M i't Mwl y?M?? ?MMdo. f chy?ddii hwy ? eu ayfodi.d I Ewpo.l' er mwyn cymMyd f;? P''? ° OW*? Ac. Ooaet y cyfemad nohod. a 1659 y SWYDDPA YMFUDOR, crjf- MliJlt BBrG HYNDF KV LIVERPOOL. M. JAMES A'l MAB. TEMPERANOE HOUSE, 19, UNION-STREET, LIVHRPC),)T. D?J)' J. ? ddymuna hysbysa y oyhcedd ei bod jnQL. yn awr mewn cyayUtiad a'i mab. yr hwn Dtdd wedi bod yn Uywyda agerlonpu yn ctudo ymfnd. wrr am ayayddM. BvdJ ei broaftA maith yn myec ttofdaithwvr "n fMtai: iddo i Morhaa T Ueoeda Rorea t ?etthwyr a'n Rwaeyd yn fysarM yn mhob modd. Sicrheir tocynM oindiad am y priitiaa iseM i phb p.rth ?'r bya. T3!3., y I- Li'lldnOl i dooynM (pM?age tiokets) o'r Bhoddir mor.hith ttynortawyot (Miisted passage) y LlYWOdneth i Ceir pob hyabyMwyda end Mfon )!ythyr (Cymraei: tM<t SMaoaeK), a ohyfarfyddir & phawb a ymddiriedant honBin i'w ar eu dyfodiad i Liverpool. Tel i lw aniougyrobol i bob gobobiaoth. Oyo-adwyit yr aohod fel iy oyearua Mn y Parch, BmhJonM.M.A., D.D.,UywyddCotef[ UaMoHen PMeh A. J Parry. Abartaw. o 174t ?? ? ? AT YMFUDWYB. e-Ø1l1ÎlU'1lJr4'Uü'' T\TMUNA J. D. PIERCE (OLVTDLANO) Z hyebym y ceir pob (rwybodaeth yn ughyleb agerlongau, prisiau i w&banol ranau w't America, Canada, Australia, New Zealand, t theb parth o'r byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gym- eMe! neu SMaonef!, imewn Uythyt ym cymwy' $VIW,O st"p. aicrhei)' tocynau dndiad am y prMau tMlaf. TeUt eytw neiUduot i dooynau rptUrøg, <«.t<<t/ tMN eu derbyn o'r Amedca. Rhcddtjf M<M<Mth Gynorthwyol fa#Wed ponago,, y UywedMeth i Otmadt. O?rtMtyddir a phawb M eo dyfodiad i Liverpoct, <h)theM Meoedd i'r CyBfy gyd?'u gtlydd yn y _IIIAU rhwraf yn yr arlongau, i bawb a ym- <dMedmt ea goM t J.]5.PIBaOE. yt hwn sydd wedt CMMt y Werydd amryw weithian, tettMc Ntwef yn yt Americtt, M wedi CMt proNed helaetb tt f <MnMh ytnfndoL Oyfei ''<et at J. D. PIERCE, JB?'<t<t<M ?Mt<, ? t8, HtOHFOtm-m., 'nthebam I HVNRFOOL. CymeMdwyO- Tt uchod i oy!w ?n y ?ch.J? ?.M (E<wyAMh). Lt??? ? ? <yw!e<m), Lerpwt; John ThomM_ D.D.. I?P? = Bughea, D.D., I?pwl; Mt. DelttDaTiM, tJLPh.8., AbetdM, ao eKNL vow y OM/<tW«< t«At<<. "L ??.A—. TY GOMER I'R ??Mz?MSSMHmKf ? CYMRU. Nnm. —— NIMTE. -0 Os d 7 man- ?BjjHNj??? awTBODABTH aYDB NmTtt. DYDDED i'r rhai '?'°?? ?L)°?? s, ???<??<?? ???????? u.en.u ,r Cla? a_mers u ? y- r f- I:e? wl i yX,,YoRx. BOSTON, nea PHn.ADMfmt FllrI j5 Me-FaM t New Means direct for TejMt. 96100. .?.?merecrrftftyMyntwyUe. Diftoeefwyd h ?m a dyeeetwch. Ntd yw y tW?Mfft hen ? r??jr?.?. C!.ai?. '3p 10-. D?n F-?tt ="'l:'JI1 <¡::î'r: 3p EfOa f: X?? ? '??'???????. ?14 t? ?'?W' <' ?? ??'' gilydd) t—Mt8tt*mett. wian s- S ?wtMl? tBNMttaia «f NerhM Mbed, *a Mri.tn M ??tMa eeBwoh ytF'°g?' Ky"? ("M<M< .?' E?.Temp'M'' HeM.N. UBtOB.<tMet.Ijye)-Mot. **nS-.t ntMtt.!? ?Mttth. yn Tmyt y IpBd!no atM? BwpM.twJt,tbMewMt,3t&);ptmt,hMMr ,E.?Bayw?te<"?Bdmee. BOBT. WILLIAMS, GwM y Lkw, Bstbaida.-Arra^ CYNLLUN DA. -d ? GeIIir rhoddi y awm hwn M uchod zi o mawn Dewiei=tin,) autocks a 11, &<! yo aml rboddir olw do mcWD SSSS*o. MtnyUon Uawn mown !)yfr ?'urhMt, t'w ?tTBrh*dnd*'fpO!'t. CyMtM:—George EtM* !SaCo..8toctBM?tm. OMoh&m HonM, OldBrctd. <?t. London, E.CL Y nmrdd Oteo ?'r ddiof??f t ssmt, N.don, E.Q Y ffordd ow m?r ddioir,,I-( a daw,igiwya enod. e M AttMte.pemMunt MawMrMted''nKforFimplt 'B-S.f??Sco? B? L<?.8Mn..d B?d D??M. wA ?r ??M''? ? ? ?f' '?B?"? "?? ?d ?MWoMD.y*'MD BMM Mrmnn ..w by Cbi-b -"rv-hsm. ?D???'?'- ? °'' ?f in your ? t?.??.Mtd ?'h? "??'"?? ?? 3..t..c. to a ch? ?a ?'bott?? Mn. WotBMW'a SooTHnta STNUP. It will reheye ?tM .MM?KriMe?tety. It M parfMtIv btnul?. S?S?? tMt? :tpMd.c<. Mtnrid qmet .)eep. ?i,g th. cMd from p. n..? th<. ''t?h? .=?. bright M t bcttes." It tocth? the cbtM, TtStomth.?m., .U.y. ? ?. re'.MVMW'nd. MMtttm the be<ttit. md M the best ?cown remedy !or <?<?t<ry Md diMrhcM. whether Misinfr fremti-ethiB!! <t ethtr e?BMXi. Mra. WnM!o'f SoottuDX STrap M Mid bv Medicine de<JmB ererywhere <tt tt. 140 per ?ttfe. C molg-em' tN)!N!j)Ntj)!NMB??H?R'OD Y N E. 1'.11 .r; ( Lt Hrrl.¡ TbJa. weU.bowJI tMMtty ? 1 B MMS?maaBH? Di*n-?<M,DyM!nt<)ry. ?:Ter?<- ?jjJtJt??jtt?jtBSS.S.B'??fS''? QWYDDFA YMFUD'OLGYMBEIG. ? —— CABTEEF PR DYN AB DAITH. AT TMFUDWYB AC EEEILL. Oett pob hysbyerwydd trwy YMOfYnM yo _y cyfeilM iaod. Peidie'd neb a chael eu eamarwtiu gaa yr hysbyaiad Late Mt<A Cymro C)f.y<t< gan dybio fy mod wed' marw. nae ychw.uth wed! ymadael o't wlad. Mae thai wMti cs<-t en twyUo; <aHy. O,ftwnd(,r ydyw gwDeyd hyM ya by.bv8 i'r Mwt fyddo yn dewis dyfod yma.-CïMRO GWYLLT. AMERICA! AMERIOA't 011RAT RBDVcrlON 01' BATB8. STEER&GE HATE ftom Liverpool t3 New York by all Mail Steamers, JCt 43 per Adatt, Md CnlIdrell under 12 yenM of age, HAM FAM, iBtants under t yeM, One Gu4oc&. Ratee per National Line, JE4 per Adult, Md For informatMU, and all futthel partieutars, apply to N. M. JONE3 (OTMBO GwTH.T), !8, Union-Ntreet, Liverpool. N.B -No connection with other .Al!ets. An communicentioDB, ia We]sh or EngiMh, to be made direct to above addresa. o 2018 \t1 mAIL LIVERPOOL TO YORK &: BOSTON EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY. Company has been established for Fcrty and is noted for its Safety and Flm3rjt foi 611 classes of Passengers. Apply to ttie CUNARD ST.EAM SHIP COMPANf Or t, their Ae$,IT,-W,ff .T. Wtl,TIAWq 7 Martcet-9tfeet, Camarvoa. ThomM Ingham, Clwt- y.bout via allrnrvO!}. iKt'tBMtDtATB PASdAaN, .68 8s;STEBBAaB, AT LOW ANSRIOAN LJ[NB UNITED HTATES MAIL STEAMED. LIVERPOOL TO PHtLAHNLPaiA.. trVBttY WMNMDAT &XD AMBtKATB ?Mn?D4< FLst-class, full -powerea Iron Sto&M?3hip,. A4commodatioa for p;usengers eqiinl to aul Europ6A!1 Line. Passengers and Goods at j on tne Wharf of the Peansylvi%uia Ra!b-oMt.. THE SHORTlIST AND TAOU" TO 1'IíJl WIST. Apply to BICHAHDSON, SPENOE <t 00., 17 à Water. street, Liv9!f)r.lol. Loo4L ALGsNTii.-W. J. WtUiama, tMCMtajy to the 14.rth W&taa Q,uarr3'msl1'a Union. 7, U,,rke, 3t:reet, John Foulkes, 24, Caraatvon; 8. G. Kobwtt!, Iloc);: Ootttl}'fC. Ch;'tgi<u <<-f. ''MvmTn ';l'T -T. <t DOMINION LINE. REDUCED FA.BES.—From HVEBPOOI. on ??. ? ????thr.?t.. SU puta of A RIOA, AtScesMLowBttea. SalMn,tn)m.EM10s;lBtemn'ai- tta..e77a; Staer&ge, .E4 4,1, ASSISTED PASSAGES Me granted to Manitoba, the North-Weat TerritOtT, Md to all part) of OAJlADA. .OANADA. their Families, and Do-eatic .63 per Adntt; MecheniM. Navyies, General labourers, and then FamiHM, .M; OiUdren under 12 years, jE2; Infanta ander One ye&r, lOa. For PMMne Ttoket*. appl" to Fmnf, MAnt. Atn) MONTQOWitBt.M.J&mte-etttet.Hvetpoot. orO. E. D&TMa, Bianfa. PwUhe): J. S. Ine;ham. Clwt-y-bout HMfCMnarTon, D RiohM-da 1, North PMade, Ab BNDUOBD FARES TO AMERICA BEAVBR LINE. NBAtf tMX LIVERPOOL TO NEW TORE,; Boston, <md ?hilade)phia, STEERAGE. mioo BALOON ?ABE TO NEW YORK £10 00 Assisted Passagea to Canada, JB3. PtMaengen booked to tU parts of Canada and the United Stateo at Low Ratea. FM iutthet puticmiuaanlto McnreBetthe.applyto R. W. ROBERTS, Manager, caus":Bbippingloo., 21, Water.Btreet, Liverpoot, Ot to J. W. J. BMry, 6, Winthrop.etreet, Cork; N. G. Seymour & Co., Queenstown; D. E. DaVies, Rhianfa, Pwllheli; John Dttiet, 4, South CM Hwyngwydd UMdtecMd, BangoT, or to W. G. Roberts. 15. Cutle-strftt, OM-nMvon. 730 A A LLAN MNE, BHRTXST OCEAN ?ABSAQB AMERICA, OLERPWL. SARDINIAN..For HALtMx t PoBTHtm.Dec 27 NOVA BCOTTAN.For HLLIPAX & BALTT- MOM.J'B. 1 CIRCASSIAN ForEAWAx APoMLAWC. Jan. 3 POLYNESIA,N..PorHALripAx&PowrL&YD -"n. 10 PARISIAN.ForHAMFAX A PoMLAtfD JM. 17 PEMVIAN..For HALIFAX A FOBTLAttD.Jan.2t aalcen FaKe A18, JIG, and A12, Intermediate <8; StoorW A;4 4< to Boetca, ;.ie,I I orx, BaKJmoM, Philadelphia Portland, or Ha!Uax, and TRMMK Ttoxms to all poimte at SMciAL BATM. PMtfNMDt.—Ail GJfieI-" AdMMiad Oyn- ryoMolwyr AmMthyddot M DMegM&M Oanttdt;" hefyd, MgrapMad diweddat e Mmphledi at Goruew!nol Amedct, to., ya CMl M banfon 7J' rhad. Ohtdion ym cael ee eyinorthwyo <t*a y UyweA. Meth t MttM, nen trwy QnetMO, yn cael ea Mnhtaa t weitbwyz MMethyddol M iorwyaioe am 6 Oe? not hyehywwydd trwy ymofyn <g ALLAN BROTHKJM & CO-.jMnMetKet, Liverpool, neu A MrR. G. Humphreys, New* Agent, Pottmadoc. Mri. Parry, WUUams, and CadwalMtj, 3 and 4 WiUiama'-coMt, Betheeda; 7, ULket-atreet, CamMYon; and Four Oromee, Feetintog;. Mr Ellis Roberts, New< Agent, Four OMMM, FMtiniof;. Mr R. PMry, AacHoncer, to., PwUheU. Mr G. LewM, News Agent, Pen.v)!roee. Home, Mt Munaet Davtes, Drnpet, Londen Honae, Mr Matthew Gcldie. D<A't Boot Md Bhoe Warehouee, 217, High-etreet, Bangor. EUia Pierce, Pttnter. to.. Dolyddeten. o M UAV3S IT IN YOUB HOUSJM. JJL 6<eTM«, Moretm. TMby, B.P= T AMPLOUGH'N PTTRBTIO aALUr? ltgivmin"oztr*Wtnbtfdapbs,omorbnimxmda MM, e<)B<Mptti<m. htMtt<on<. MMtet tnd ethet <*T? =Ci:w:=¡n: i?MX? CLMXE? ? PM Is dtbw a-MUWAM"]6 Qn V" = ?th<B? a)t'M<)t*ttettt?))?i<<t<)mT?SK<t)t)? aL OL am% m SO Cbsodft md POW "Y!= thfoa<he? <H.W«)d?<t )X))t ta toy t?htto ttt )My aMmpthyHtt'MUM.TmImeoutMttttttMMOtWMS CMtOMtM?t, UMoh. Wtotxat* Aw??) ttMtttt t t ?&)?<?aB?WMt?BtSS. ?- HEAD AND LtVER PILL8 JL ?<?? ?"M yt. y ?<? y" ??" !'?? ?y?M. JENKINS, PORTMADOC, HEAD & LIVER PIUS. HEAD & LIVER PILLS, HEAD & LIVER PILLS, HEAD & LIVER PILLS, HEAD & LIVER PILLS, HEAD & LITER PILLS, Biychau I S lie., gan y Druggists. MEim An MM AT mBYRAFmD. Adferant yr yatnmog i iMn<!refn. ? cbyoyiohfmt weithMdiad yr &rt)])K- aaTr.-ntioly eySredino). M felly <tmuJaot y rhwyftran hyay yn y Bowels ag ty-M mor ty°ych ya ad.Mi Cnr yy, Pe:1, LIOl!g, Caton, Gwyntogrwvdd, AnhwIlrleratl ,r y NetvM. Trwy drlefnyadio 11 ?iU? hyn yn achtvMro!, eymmdtf ym<nth yn fmn yr ABochydon &, tnwyd,&thtwy)?tem mwa weith-¡ redrnd y corph a'Morif y ayadaefyddj i fwy.b?d i-"byls erth. Meddyginiaeth lit I TlUIULIAD. Meddygiuiaethat ??? I Meddy?eth.??,?, BORN IN Y CEFN Meddy'" giniaethat PtLLS A'R GRAVEL. Meddygimaeth at &ARCHAB DWFR. Meddyginimeth at Meddyginiaeth lit Yn lAU, BOWELS. AafoBir hwynt gyda'fPoat i unrhyw Ie. PERC,UENOG-T. JENKI-NS, A.P.S, CHEMIST, MEDICAL BALL. -PORTMADOC. Is CYPRUS GOLD FETTER UNXSOR GOLD ALBFUT CHAIN & CHARMS. Is. 500 GROSS ?? HUNDRED;DIFFERBNT PATTERNS. ?? 500 GROSS .11.11,i3i,?r?dn,?t,?l,,q.?l .?.dpp?.-cet. lg,!t 0 old. dlaoover".j th? i, we a. CYPRUS ?'\5. tact"?D??yhauds<.me?bcrtChMnB.with.Bpfendid)y eg- ??g??*?? g"' litt.( lied for 1.?lil. .ad r6?ULtHTt AtHtD)Mrn!TH C ?Z'< 'tbeyate\tryn:MMve!iBdheaTy.aD<!inwear,eppfar- .? S' GOLD ALBERTS ?pa'terD.atecqf.tto 19o.f!oMehams ??jt costJf1g o guinea' o? Ns OF TH FRESS.- Eye Link The b?i.g IDaDufac- Sta??8?'°? ? ?? ?fi?' ?Mb? ?h? ?'pM'? ? ° ? ? ? ?' oannot be dect- ot¡rt are U>Ù to the mos t ?p S?. v ,?a from Go'd. 'IV <- Ch&1I18 IU "ay tnic One. post freo, '?J ?z'?—- ?-????? ???'" ?-?o ?- ?????? ??" < ? ??= ? ?? Is l 6 for 43 6d. In. 1.o(J. "0 lJ4l B {\j\ ?pT? ? ???-? MM ild' With rMpMt t. tho? A]b? we ro.y be .akej how an we ?.rd to MU them at ?Mb ???°? vcryeMity M.wered. Birm;?h.m is the on)y towa in E.?Md ware Cypno Go?bi l Atberta ? 'N?? We have determined to Bell our preaent stock (.U oar owa mannfacture) direct to the public, for cash, at barely the 6Ht cost of prodn.tio., r&thef toan contmue to teU them to the trade on creiit, with the pes-ibility of never gettiBg pMd. The aboveAtbert. are largely advettined by M caUed London Firms at 19 6d each, supplied bY u at Is eMh,6for4a6<). Bay from the makera aDd save ,,0 per ceut Address allletteu-Cyprus Gold Co., Beach road, Sparkbrook, Birmingham. Stamps takea. PIeaM name thia paper. E 8 No. l.—OEMO.FN PIL.B .Á.ND GRA JREL PILLS A'O. 2. GEORGES GRAVEL PILLS, NO. 3.-GEORG E' 8 PILL t. jFO.R TIIB PILBS, ?ll ,i: C 4. HIGHLY BEOON- MENDED by Medical Hen, and UNIVER. SALLY HELD IN HIGH ES";EEN. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddidd tdl hon ydyw y Feddygmiaeth fwyaf nynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Tdynt frbyn heddyw yn adnabyddaa yn mhob gwlad waieiddiedig cm hauL GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y dynt weeli eu profi a' u certifio yn FtJddyldniaeth betNaith eaoithfci. a di" gan aniryw o Ddoetoriaid ft FferyIIwyr Hoegt a't Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS 7 mBnt yn anghymbarol er symud y Piles Gravel, a lluaws CI ereill bob a!ll8cI In en cawyn, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, yagafnder yn y Pan, Diffyg Tfeuliad. Bhwytnedd, HyBgyf Kan, Diffyg An adl, poen yn yr Afenau, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS 'Poen yav Surni R Gwynt yn YJ! Ystumog. yo y Colufldion, Gwaew, CoUo, tei<Elad o bwya&u yn y Cetc, Dwír Foet:u, Dwfr-atali&d. Hwelediad yn bwl ac anoglur. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Buan symudant tychdef a Mas annymunol yn y Genau, Chwydd yn y Clunie-u:ar Traed, poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Asymudaat bobthwystr o'r ArenM, yr Atn, a rhodtaydd y dwf);. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredM.t M swym or aymad yr hoU boenau a achoair gan y Piles a't Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu cadw yn wastad wrth law, gan y taedda cymerya yoayo! ohonyBt at ymddl\ngosiad oynt&< y dotuttatt hyn i toddt ataUad buM!ar en cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL, PILLS 37dd personau sydd yn mewn lleoedd llaith, 193 yn anadlu awyr tmmhur, neuyndHyngalwedigaethau <<««<<<<'?. e'eHodyPeteni hyn yn acrnhria. iadwl iddynt. LE AND GRAVEL PILLS ttdferwyd iechyd mHoedd dtwy y Feddygintaeth hon, a hyny pan ddadgenid gan eu bod meWD sefynta awbeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar worth mewn Nyct)M. la lie a 28 9o yx ua. gM bod SeTyUydd paTchua yn yr hot! fyd. Drwy y Post, ia 4c a 2a 9c yr un, mewn stampa. GKORGE'3 PILE AND GRAVEL PILLS Gocbelwehdwytlwyr! YmaepoblogrwydddiRyiffelybyPelenthyndrwy yrhollfyd weeli temtio rhRi personau diegwyddor II thrachwantuI i'w hefelychu ,ae yn ami y twyUir y etadt i gredn ei fod yn cael Peleni gwiriomeddol GBOMB, pan nad ydyw end Mol thyw oYMTreaBDB DIWBRTR A pKERYOLus ya ed Ue. Mae enw y Gwneuthnrwr wrth bob biwch o'r Peleni gwirtoneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog T Feteni hyn wedi detbyn dMS ddwy Nt e Dystiolai4-hau pwyBig o eSeitMohwydd y feddyginiacth hon. M yn en plith mae Mnryw oddi wrth Feddygon a FIeryUwyr enwog. PCRE"iJG-J! E. GEORGE. M.1t.P.S.. HIRWAUN GLAMORGANSHIRE. i?<MmJ&v&&m H i & Qt MmA&Y& 'S0 I BRYAIT rim A I fB& ?a?NMNM?MESMB? THE BEST HEMEDY FOR !ND!GESTtON. C'?fOJf7Z? PICZS a? co??? ?Mmm<M?<M a M'mp? ?Me? /br ??? ?? M ?<. c? of nearly ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?. ?? ? ?? ??J ? ??? is with jwtice calkd the '?<Mra/ ?r?A?? ? ? ?MM? ?o?A.' ?T?.??? S ?O?yO ? ? ?? ? ??<.??? ?????; ?? ? ?r ??,? under any S.???, ? ?OMM?. ? ?r? ? M? 6? te8tinwny to ? ?"?? r ? ? ??? ?? ?? A? ? ? f?-?.-? F?.? I.h.<?./b???o/- 50 years. ?t ?<? ? H. ?., 2.. 9.?., ? 1K. ?, ty ? ?M.<? 7<-?? <?? <? ?M. CAUTION. .gokfor "V<MM'0.y'S PILLS," and do Me< be pervaded to.purçlKHø fit imitation. MEDDYGINIAETH GLODFAWR ?d 0 P I L?LS &DI NTMEf, Y PELENAU A boMmt y gwaed, M < <ymud<mt anhwyldetan M yt AFU, YB YSTUXOO, Yn ZLWBNOD, A'R OOLVDDIOa. fh?h?tMtdierMtHeshyagylMtoddtttdMetddMdd.MymMnt ya feddy?miMth MtchTto. ?J?Sf???Mh?MMag yma. m.rohed bob o?Mn yn ?oKd iddynt. I BiMt ith.i MM??BeUi'thoddipriarhyuchdm?t. YR ENAINT ??M??X??????? ddolurfau 0 ? ?' Y DIM yu dra effaithiol at 1 Gy-aw- (Gout), .'r Gawynwgt (Rh-tism). AT ATnjWTMEB Y FREST. GYDDFAU DOLUBU8 (So" Thro4ts), BRONCHITig. IPESWCH, ANWYD.A PHOB MATH 0 AFIEOHXDON A TR A DIADLIU,,AR Y OROKN, NID OE El NYDMAR. t <twBmth!!Md!eTnan!<:YB8efyd!M 'ntomM Honowar, 78, New Oxtotd.sheet (diweddar 633, oxiord.street), London. Gwertbir mewn blyabauneu bou am 18 lto. 2. 9., 4B 6c, U., 22s, a 33a: n na,tgeUhMcaelgMbobC6tynyddd<wyythomyd. :Rhoddlr qn¡horlol1 am ddim 111 ddrdcl101 fD.7 crfelriacl uchocl, rJaWJISll .4, Dell drw)' lrtb1r. 1 CNSDDO&tAETR GAN W. DAVIE U.C. W., LLANGEFNL Cftn i Decor, Mi gwtddais encth un pryd- nawn." PiM 6eh, drwy y post, 6c (y <tdau nodiMt). Ymf!eithg"ni Blent, Dan o'at Duw y nefoedd." Pria 2g (y udau ) Anth.m, Ynot ti o Arglwyud vduw." PtM sol.Sa, t?c. ? Y mae yr on o'r uchod yn gyfaddas at gyatad- leuaethau. I'w chel oddiwrth yr Awdwr o Laii- gefM. Y mae Mr Davlea yn bsrod tdderbyn engagemert8 i wasllnaethu mewn &0., ar deIersu rbesymol. 0 2214 AC<i' LO-DUI-NU HOUdE, TEMPERANCE H) TL 22, POOL-STREET, CARNARVON (Late M, y.7/t<tM Grifith). Wel)-&ired Beds Md ROtd AccommottttioBfor Tont Mts Md Yimtcra. Tke House ia sitnated within ft few of the lailway and J1(ar the maguJficent ruins of Carnarvon ()tle. ° D. WtLLlAMS. PttOFtUETOtt. BEACR MOUNT SUHOUL, CHlCCih'i'H. (Lat81y.comltlctd by the Niu8s Williams f Temple.) MISS WILLIAMS wiU atill continue to carryon the above assisted by efficient Teachers. Pupils succesefully for the Colle8e of Examinatiors. eros- pectus Iree oU application to above address. n 2335 TTOLT ACADEMY, NEAR WI&EXHAA fj. OLIVER JONES< P.fepam'Ma for the ULiversities, Civil Service Lo?, and Medical Pteluminaries, PharmaMuttciU, Goilege 01 Preceptors, Oxford and Cabrdg,?, Low P-a- nationu, &c. h0 premises, with a ge and dr, o ticket field attached, are situated in a bettUtiMu md healiihy Englieh toctdity tima <:&ordm(; the beat advanteges for Welsh boys to leam thl: language. For terms, &c., appty to the PriucÎ.!II\¡, !18M next quarter comineaced on Thursday Apn qpHB SALOP SCHOOL, OSWESTRY. MR JOHN EVANS, M.A., (Ilaosicalaud Mathematical High Honours, First and Naturiil iphilosophy. ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. The School is II lalge modern suburban In its own grounds, built expreealy by the Head. master for the puTpcee of a HMt Class School. A thorough commerctal and professional training. RemarkaMe fucceaees at all examinations. Befer- ence to narents of boys, success- ful. Terms Moderate. Prospectus on "pplic tion. IJOLIHEAD GRAMMAR SCHOOL. HEAD MA6TM:— R. MORQAN JONES, B.A., St. John'* College, Cambndge. 'TREE aim of the Education given at this JL School M ? &t Boys for the DniverMties, the vadoua CoHegee, the Preliminary ExattinatioM, the Oxford aud Cambnd<:a Local Examm&ticne. the Olvil Service, and Commercial Pursuita gen. erany. PROSPBCTUS ON Nest tetm will begm (D.V.) on Monday, October 15th,1883. G 2X09 CANEUON NEWTTDDION YN Y DDAU NODIANT, 6c YR Uls. EDEN Y BYD, Tenor. &WLAD Y MINYD-OEDD (B)..SyMtt oe QWRA1G Y CAUBEN (B). Pi-iodol tatCM t QENMTU Y MEDDWYN. Sopratlo neu 2'<Hff. BAOHaEN Y MEDDWYN. Soprano htM Tetio,r. GWERSI FY MAM (B). Y UAD&I& WAG. Can <t Cf.yiglfn. TEYRN Y COED. I jS<t<s ytt JJ flat, iZTfflOT fin D. ANWtjL. &YM.RU. I B<M! 1111 A flat, t Tenor 1111 C. CYDTMAITH Y DADGANYDD, Yn cynwYB 4 0 gancuou, 1n y ddwy Iaith ddan nodiant. tr hoU ganeuon yn briodol i'r un UMa. Rhaa I i Mezzo Soppmno non i'r un Ilais. II i Soprano neu Tenor. Pfis Is. MDMAITK YWY:D. C&ntawd.SoI.ea, 6c; Hea Nodhat, 2a 60; weai IJU dadganu droB 60 0 weithian. Ail argraphiad gyda gweUiantau pwys ig. I'wcaelganyr Awdwr, H. DAVIES, Garth Raabon. AnfQqir rhestr If ae ünth. eroan ya rhRd. DARGANFYDDIAD &WEKTBEFAWR AT ADFERYD GWALLT. CABMAN'S HAn: RESTORER A GYDNABYDDIR ifod cystal,¡:os nad -CjL gweU, nag Adferydd Mra Alien, Bosettee.a'; eraill. Ymaehefydynthatach. Nid llywiedydd ydyw.aoni chynwyaa olew. Adfera walltllwyd i'w Ii. gwreiddiol. Symuda ymaith datidru/J 8 phobanwtiureddoddiarypen. gwatit byrthio ymaith. Hyrwydd* dyfant a chryfhad y gwallt, can roddi iddo dlysní ac ym. ieusue, ac yo wir efe ydyw yr Adlerydd goreu 8 lhatal a ddefnyddiwyd erioed. Ar werth yu unig mewn potelau mawtiou. Is 6e yr un. Antowr parse1 0 dwr potel, wedi eu pacio, i an rhyw fan yn y wlad at ddeibyniad 54 o etampt aeu P.O.O. FAROTOIR B? 9AN JOHN CABMAN, DISPEI7SING AND FAMILY CHEMIST (Qudifled 6y Ezamillatiote), ArOTHEOABIES' :HALL, HOLYWELL. iiquire, Francis. Sons, 00.; Raimee a: 00.; Ayrton Saunders. CAMxAMO!f —Mta Griffith Owen, Druggist. Michael Jonee, Chemist. Gwetthir ef fMn Fferlllwyr p'' atchm yn mhob tref. G 2899. HUGH OWEN, GREENWICH HOUSE, Mjt, HIOH.STREET, BANOOB. TYtiV yATOBERS AUR AO ARIAN. yn nghyda CHADWYNI o bob math. Gan fed S. 0. wedi mjaeA i sfhunleb neiIUnol a i'r liurwyr exof, ef i JD owe!. 6PECIOLS I BOB OEDBAN. UODBWTAU PRIODAS HABDD. itoe fawr, ya 4 7" yotdou e'r MiM i'w REPARIO.GL&NHAU.tc. Rhydd H. 0. *y!w ?AL ?r adma hou oli faines, &a ni arbwl* uu,hyw amfferthM, geftJ er fMdi ted?onrwydd i'w unrh)'w f:tertliDB, gofal or rheddi boddlOlllWJdd i'w oll-d mMR)m BmMM! A HUGHES & SON, WREXHAM. O'M bydd LlyfrwtTth7JYl' mCl"" C!J1nydogrudh. "rifon" ar CANEUON. (Yr oll yn y Dàau Pri3 6c. yr un drw.y y JM, 7c.) 64. Nan i Gamu-Si)tfliiig Still: Deu- awd i T. a B., gan Oit-i)t Alaiv. 55. Ffarwel-Farell'ell: Can i Dari. tone, gau T.Fncc,-I.C. 66. Corn y Glyn-Thr 0!lt7rry florn Can i Denor, ga.n Alaic L/!Lf;uvy. 57. Yr Hen Gymraeg i :ni: Can i Donor, g.m rMr "I i,,c. 58. Pintc! Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gau 7.. S. litiglte& 50.0LiliD!M:DcuawdileIsia.n cyfitrt.il, -aii I,. S. Iii,,yhes. CO. 0 rhor.eh i mi fy nr;Ioew glcdd- (9 gico w. .S';fw.< to 1IIe: Can i Bari- toile, gi- 6i,Iyiii Lot. Cl. SeiRier yr UCt,;ol,n grymus: Den. awd i Dtian Fas, ueu Tcuor a Bas, gan lJoUilli. 62. Yr Esgid a.r y Tra-,th 27to Shoo upon the ¡¡hori': (jau i Sorrano, gaD. Gicciit. C3. 'Roedd ganddi goroi FIodam Can i biW Cl. H0:J. Ali';ro:: G"hd y Gan: Can i Denor, gaM 3/a/t' ltlio)tdda. 65. Y Tri Bugai!—r/'<- Three Shtp. lierds: Tri:twd, i Tenor, Bnritoue, a Bas, .Y:lu Illigi- Daâcs, A.C. [CANEUON ERAILL I DDILYNà 9£f\ B"i.1 };'l¡-UO'l, reo'¡'. wnhinÍltg 0 ?'' <tJOM< :¡I) l),flJ', 6. JUST ISSUED, R "PEOPLE'S EDITION," M ? THE GEMS ? uj Oi' H ? ?i?s?i?? s n ¡.¡ H" t JOHN OWEN (OWAnf ALAW.) hi.J'i f ] StY<r*I Nsw Sns.,s ant) rr):f;E<t. l 'Voni:; in EugHsilanJ Y/c1:ih; 'L H I With Symphonies a;d Ar,'oml)n.. ¡II fp tnentl .'< Piall,o (LId llarp, for f-Li Un., l't,:Ct$. n I Il.t. 3r a,ïh ¡¡"r:e.par- ately, 2/13 1. gI. tJ The former E!c¡;antlv ;'ou..ù E,I '.lion CM etiU be hMl, pfiM 12.. M. r =-=-iP) I Yx AWK n.. 13.\1\On, Ceinion y Gan-AIL GYFROL J')'M m<fH Am/Cllt 1. Llimi, (k /'JVt.M !lH Riw"fJa, 'jJi'i1J :I" !I RlulU.) BHAN S.—7'ft lJ,U(I'II"¡.i Wers Y 1)d"11 Wyn fy REAN 6.—<X'?Mt<oK.—Gog.)iU)t i Gymn]- Wyt tin yn .('.i; reM'.t'-h dweyù. Wtth fy N' gh:niaù; Y or), F,,d \ùll; 1300.1 "in eYlllb,bu; Y pwn t,r !;eîn yr !twen; Y renyw hell ,Ù Bcibl maW!. RnA!f aryi'xf& Y Cbwaer s'r Dmwd; Y Gnre,ateb. BEAN' 8.-Canuoit.-Tion W].td ty NhattN!: iii; Mao accn y g'lumen; Gwuowch 1"fjb:),)tlt yn GrlluV):ø'; Cl'yd ¡;W5 fy yw. ANTHEMYDD y OL-fFA. RHAN 18. Pris 3<. Htfly A')Ym!'invniff.!i.)Mt-rAr" W. PMie?. j"t't.! 2y. ) Nid i n(: MuM) t. (?. ?. ?t'M 2') RnIt' 131 Duw 1\ drug:lrlw, wl'Lbm: R. S;¡,h";1 1' (Jhdc"!fI:/ilb.) (0. X. p, e.) RHAN 19. pi, ic. 1 CyJg:m yr (The A"!Jtli RIIIP }'li.s A. J. IViili=.. l' 2 >- (0. fin1 k). e. J Cly\ch, Gwit.GwMt (0. X. 1' k) Pri. mewn lliml Ge. "Grammadeg Cerddoriaeth," G.ut ALAAVYDD. Dosrenir y hwn i dair rhan, sef a a chynwYII wori or eyflcu Ccrùd01iocth yn iyr, eglur, a mown a CYIlOBDDIAD MI6oL,pri, lie. 11 BUfyn. "Y Cerddor Sol-ffa," A r WASANAETH SOL-FFA WYR CYMRU. Coir yo hychan hwn gyfres 0 crthyglau tr(Il g- Gwrthbwynt; II Llvthymu ar wahonol Cerddorol; ëerddorol, &-(! &c.; .g tud.1- Gerddori.th y. hob Rhifyn. 14.e ru. -ith J. Th,,i. Llt,.?rtyd; 11. Dtvice, A.C., Garth; D. C. EvaM; tm)aw; Gwil. ym Gweot; E08 amryw awdnron adna. 11 orlill wedÏ ymddallgos yo barod, a 1III&W8 mawr ar law eta yn aroo eu tro. Anfonir 11" copl y1I r1lM am am Am-(W o 2a.j neu Dolan = 1Iaen-dal 0 80. FOLIOS, yo y rhai y geJlir awgau dIIuddeg or Cerddor, pria 11' UD. TIlE TEnlI AND BRJ>An-" hw drop< of the Uquid "FIonline" ephnk)e< e* wet tooth-brush produce* a pleasant lather, Whklb thoroughly cleantM the teeth from aU paratitf lmpurirei, hardens tbe gum, !,?vont. twl at"$ dmay, give. to ths teeth pet& pe.,rly-whitane* Md a detightful fr?srMee to the breath. It MmcTf on _t" ,io. fro. '-I" tob&eeotmoke, ''Thel-'mgMnt?lonline,"be!m?cef pOlled in part of Honey md sweet berlmh is WCIOIN the taite, and the greate" toilet disoovwy Of ths Pliee 2*. M., c< tU Chemitt* and Per{am<tt. ;WM? Mtt depot MmoTtd to 33, Ftmn<dcn Botd.I?'? ? VAMABLB DtBCOfEBr ton THt HA!!?—Yl JM* ha A;gD:hio::a1igÁ:] MtxicM B?tr Ranewe)- for 'it <M?yctt<'M? f««? ttt «!e-y ca« Cf<y or R7ft« Aatr to itx orijrintt cc!o?  :c:n::eY,u= "Rest,.r"a. it makes tb. 'bl?.ell of MIO 18 wU AI promotIng t!ae growth ot the hair on baMI a tg where the glands are not decayed. Ask 700 (Sem'iet. for TnE MEXXiAS H?in Rx?EWElh* '? by and everywhere at 3e. P" 2sottle. WholeeoJ. dtcot MnMv<d to M, J Ji.oad. Lond.m.. .nn) MIW.—T)M)5to!T et WmMn. <ht ?"S*S 1\ ?taim tb- 4elkU IL-? of bmaty, md omndtOW thM°M ttm *I?tUBM< ?? h6w m*ny thetX)?* ?' tb.i"ki.. bImMd by th. of tMlrrI-' 0-M Cmi Tar, Glymfte, ?d the ? colonid ?MttNt*U,*ndm!d«!<t«tttt S°!? ThemMtdtMt*?* tMa tb* <tt<ttM ? tn(n. TB< ALBION 'OUE?'* e<IU?HU& 60Ar )*<)<* teiMt.tht ithiMt. *Bt m«? tj?* &<ottU<otfW,bytt<Mn-it7m< tttMb t*tin<t'y ? ? E?dJbythtmt?ttMtie?pMt'Mh* tMm?*"B!} 5S )h' ?U Chemist, tn ttM<<t. M. M'< t?tt?SP jMMZ?Of!.H%'MM<e??K?? ??"?