Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T.T VTTR. NEWYDD ANHEBGOBOL I bawb sydd yn darlleu cewyddiadur, yn meddu pleidlais, nen yn teiailo unihyw ddyddordeb mown materion politicaidd. Y GYFRES WLEIDYDDOL: CYFB-OL GYNTAF, LLAWXYFR HANESIOL HEII.IUDL'J 411. walril BEISNia A. H. DYKE ACLAND, M.A., » CYRIL RANSOME, M.A., QYDAO TCHW\UIADAV Ci AX Y CYFIEITHYDD JOILN KVANS, B.A. Cyltotddedig ac ar lYcrth yn Swydd/a y' Genedl.' PELS SWLLT. 0 2197 ALLAN OR WASG. "HEN wr,AD Y CYNIXNPAOEDD," Baiitore Pris Is. PAU D. Emlyn Evans. "0 CENW,H I MI GAN," Baritone. Pris Is. Gan D. Kmiyn Evans. «AR Y DDOii," Soprano neu Denor. Piis6cb yn y ddau Nodicnt. Qao R. 8. Hughes. AU FIS Y DON. V'ria 6EHYNY ddau nod- iant. Gan IL 9. guiphes. "CANEUON Y GWYNFYOAU." Gan D Emlyn Evans. At waeanaeth jt Yegol gab. bothol, Band of Hope, CymRnfaoodd Cerddorol fee. PRIS, Sol.TFN, 4c H. N.. Is. DEDWESV DD LV.'Ftt MYNYDDOG." PrisSch. Ovhocddedig pan I, JONES, STATIONERS' BAIL, (J 2O45 TRWHERBEBT. PL AM ESTABLISHED 1S76. THE PROGHESSIVF. INVESTMENT &B-uuj)- ING SOCIETY, IIMITED, n, LIADFIJHAI,L 8TKEK". LONDON, V.C. O&HTAL &IUO,OW IN 20,000 SHAKES OF X5 EACH. THE Certificate Fund fors 1SS3 is now open JL Monthly Subscriptions, 256<1 or 58; Interest, 5 per cent on every pound paid. "BONUSES on paid-up Certificates, AND MV advance (.fitCH) for 29 yoars with- out illtcre,t on inch 5S Ccrtifisat, DRAWN in the 13,,). lot, or A Bonus 0: £ 3'1 'DEPOSITS OF »<, and upwards MMiT? IT 4 P"* <?nt irtercat Srft year, 5 per cent. i! for one year ccrtum aid rpwards. Current Aeot:nh opened, and 21 interest allowed on monthly balances of £20. Adrauees from one month to 20 years on Free- hold and Le??hoM properties, Stock?. Shares. UFA ici.d&aT:ttTOD.(( SkFr;aÁ1& will take place on ynJ?y. 5th October, 1883. AU per. POUA bkinj{ up C, L4(ivut??s on or foro that date, 8Kd payin? tbree MONTHS nb-cription?t, will be in order for the LI'll, lot. Prospectuses on pplicition to the Smri?tsry, or the following AIDANTS :—Mr R. h. Si-ytbe, 14, High- street. Carnarvon Mr John D. Edwards, Csstlr.ton Lloyd-etreet, LUndudno; Mr J Griffith, High-street, Ptnrhvndendraetb. Local Surveyor, A Inglstca, Esq.. 11, Market-street, CA^OAIVON, Agents wantfdiu all unrepresented Districts 2075 B. BHAKERPERE. Managing Director. DABGANFYDDIAD PWYSIQ. OLEW GREENLAND WILLIAMS.  1 tSEMARK. YFEDDYGINTAETH beiff?it'.?tat dd?irg%n- fyddwyd criosd at y Gymaiwst, Llopg Kits, Trasd Dcluras, Pwylaw Holltedig, Bratbtedeu Own, Gwaew Gowynawl, y Pdannrdd,Gwreinyn(r«ni7«WM) Oiiwyruu wtdi ei I;traelli<.>, Crampiau.ChwyddiadauGwvth icnol, Clwyluu gydag Ar.au, &c. RBOISTEXSU. Daethpwyd or olew hwu i Loser tua pum mlynedd a deugain yn ot, gan swydaop sr fwrid WHALER, yr hNJI ocdd wedl cael prawf ar ei etteithiau rhyfeddDl aT dracd ihcwedig, yn ngbyda yr oil o'r anhwylderau a enw!r uchod, am dros URA'N mlynedd. Gwerthir mewn potelau Is 1 Jc a 28 110 yr nn, gyda cyfarw,yddill.dau a thystiolaethau Uawn. Gweitliedip gciii holl fforyllwvr a GW RTH. VYT nwyddau aretldygol. Yu vfanwerthol od'li- '!nth Y PCICHCIIOAJIOW^ I). WILLIAMS & Co., 97, Madoc-street, PottnTadog, G^gledd Cymru, Barclay & Boas, Llnndain a Rbcinhardt & Sons, Loeds. Nid oes yr uu yn bur htib ddwyn y nodau cofrestrol achod. O.Y.—Drwy y post ar dderbyuiad 18 3c a 23 9c mown ftamrs. a 223" CYMDEITHAS ADBILADU BABHAOL BANGOS AO AHFON. OYFAAWYDDWTB: IIr T. T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). .1 EVAN JONK3, 47, Glan'rafon. OOVIFCILLOR J. E. ROBERTS, Victoria Hoaea. „ DAVID LEWIS, 26, James-streot. „ WILLIAM ROBERTS, Erondesj-SUW.t. DAVID WHITE. Upper Bangor. ALDSRUAH MESiJAOH ROBEnTS. TSOHlFBHTDn OTRJLKVTDDOL, I Kr W. CADWALADR DAVIES, District BANK. Bangor. AHIANTTTB HDSW PUGH, JONES and Co., District Bank. NATIONAL PROVTNOIAIi BANK. LROLTOYDD ABCSWIUOL: III DAVID WILLIAMS, 39, Victoria-stroet, CYPPer Bangor. Y mae y Gyadcitbas hon yn barod I toddi ben- thyg arian ar Eiddr, Rbydd-ddaliadol (Feekld) nen Brydlesol {LtateholA) am 5, 10, 15, ac ZO mlyn. o4 ac yn barod i gynyg i'r cyhoodd y mauteidon oanlynol 1.-Rboddir yr ar:an yn llnvrn. Ni ddellr arian pryniant (premium), ond ycbwanegir hwynt at y WIII a fentbycir, a gellir ou had-dalu yn Fisol am y tymhor y benthycir yr arian. Y 3uae hyn yn gydousdra manteisiol i fonthyewyr. 2.-Ni cbodir orid 5p y cant o LOG ar y gweddill (yddo yn sctyll ar ddiwodd pob blwyddyn. 3.-Gellir adfer y Gwyatl-woitiirmloedd (Mort. ptftt) unrhyw bryd trwy dalu y gweddill fyddo yn ddyledus i'r Gyuiaeitliiv,. 4.-Ni thelir yr Ad-daliadan ond deuddeg JWAITB yny flw 7ddya (ac nld fair gtraith ar ddeg lelanuyw I) Gymdeitbasau t'Ni11). 5.-Cogtax-, gwneyd y gwclthredoedd yn llni nag cdid yn yr ur Gfmdeithas arall. A 099 <UF y Gwoithiwr eisieu pleldlaisf Pryned dy trwy gymborth y Gymdeltbas uchod. Yn 110 tilu rhent, l'rynwch cicb ty, trwy daln yu flsoi i'r 01 wb nobod. Na iho.ler y cyflensdra hwu 1 godi orian yn rhad at brynu neu adeiladu tal. Dorbynir y talisdan y nos Eawrtb cyntal a bob WIS, am banner awr wedi ctrvrech o'r gloch, yn y S^JDDTA Newydd, 294, Hlfirh- ctreat, Bangor, itar y Oyfarwyddwyr bolyd wt>di etmeyd tretnimdnc fdA Meistri Pugh, Joues AND Co., yn nsjhyda'r National Pmvincial BAULT, i fiierbyn y S;/MD;ITHAJ yn Mangor, BRTB- esda, Llanbo'ie, Caen.rton, Ffestiniog, Porth. aetbwy, A bell GAN^ENAU yr Ariindai. Am bob PWYBO<W-U yn ngbylcb Mcmn a rheolp. gymd,,¡tbalo, VA<<J/ner yu bersonol neu tr\/y ,,Y, & Mr David \yuliams, architect and IIUR* veyor, MT, Victoria-stroat, TTpnar PANTJOT. OT?S GREAT BABGAUJ3. FIRST Clays Meat Chopper, only o>\e month i! ue, 13 i,,ch, Block o! Folloirsand Bates sake, valne £ S 10A (Id, for £ 5 LSS M. Also of oame mtt; Filler, vtilne 22S.for 1. Sooonci HAND Guns aud Revolvers, scitabla for Emi- mate. AGEIT for Milners S*fes,—fpei"'al offers for cub bitter terms t-F, any preriopsly offeroiL AIM ordinary SntVsjfwn 12 138. «•* LVA"% J èl };S, 4. Ceitle- us". Carnarvon PHILLIPS & SON'S DANDELION COFFEE yor, LIVER AND INDIGESTION. Thres Timoi The Btrsa^tb Ordinary ".Coffee. tT i SIOCSES C.1£"r¡¡ IYIHYVI'AEI "EIN GWAHE-WE." OANTA WD GYisEGREDIG OAK DAVID GRIFFITH. Pris yn Nodiant y Eol-fia, NW]e CHBWIOO. TeleMu neilldnol i lyfrwerthwyr a choiau. rw gael oddi wrth y Awdwl, 37, Tark-terraee, Wallll Wen, Swansea. Bydd VT Hen Nodicint align yn fun. a 2243 DIFFYG TREULIAD, TYSTIOLüTB BWYSIO. ?Gwellh",o?r aficchyd ''?''???' drwy ymofyn A g:.g ;:eiJ:ifo'YI\f:; dcd t)?Jo?*(CM?eihog) ya proS ewnenedd yr h?- bysiad uchod. Yehydt? e feddy?onfnoat merlwydd- iawuo ag ef gy?i? gw?llbs. Mhwytderaa y oyUa. Dyna ddywcdM y meddyg enwoR a genuag bwn ychydig cyn ei farwolaeth Yr ydwyf yn mawr 6ymersawyo nx?'tygmMth Mr Hugh Jones, Pen-Y ?a, at y DIFFYA irentt?. ao yn yetyried MrJoBM Men o'r rhai mwyf 11?vyddiann' ?a w,?ll. yr &Secbyd hwn.Anfoned y rhai Bydd yn dyod?ef l? .?p am y r??", nen ?Hc am y feudygimaetn.— HUGH JQns A.PK.8., ?<m.y.?oee, B.S.O., CM- uarvon. Y LLUSERN: Cylchgrawn Misol Ceiniog At Wasanaeth Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calflnaidd. ALI-argr&pblad o'r Rbifyn Cyntaf yn awr ALLAN O'R WASfJ. Anfoner pob arecfebion yn ddioed i'r Parch 0. Parry, Ltoidan, Anglesey. 5IENAI BRIDGE GRAMMAR CHOOL. PUPILS prepared for Colleges and profess- t LxamiUutiona—mostly successful. Boarders aud day Scholar3. A Qaaitar may be commenced any time duting the teim. For particulars apply to REV. E. OYNFFIG DA VIES, G 1322 Menai Bridge. CAN GYM BElG BOBLO A DD "HIRAETH;' Wedi ei tbreinu a'i chynganeddu gan D. JENKINS, Mrs. BAO., ABEEYSWYXH, Y geiriau gan CEIRIOG. Y ddau Nodant ar yr un copi. Pris FLA Y LLYFR TON AU NEW FDD Tunes, Chants and Anthems. Mae y drydedd ill bron allau o'r waag. Adolygiadan ffafriol allau o'r wusgaaesonega Chymiaeg. Pris 3s, Sol-ffa, 3s 6c, Hen Nodiant. Pob archebion, gyda blaen; dal,ilw hanfon at yr awdwr-D. JenkinB, Mus. Bac. Aberyswyth. G2202 CYBN OYBN CYB. I GELLIR symud y blinderau hyn trwy ddefn- kX yddio Lioild's fainless Ocro Braiicator, yn ddi- osy ddarpariaethoreua ddarganlyddwyd at syaiud ?maith gytn c?ed neu feddal, a hyny heb boen. Dywed liais y wInd ei fod yn anffaelodig. Potelau, a 13ic; drwy y poat, ?o yn rhagor. INDIGESTION. L Lo Yl)'S Tasteless Indigestion Pills ydyw y J-J feddyginiacth orea riiag eyfo: gwâg, dwfr poetb, poen a theimlad o lawnder auesmwyth ar ol bwyd, a'r anhwylderau eydd yn nplyn with ddiffyg treuliad. Nid ydyw y pills yn rhyddhau. Blychau, 13 JO a 23 9C. Ú uchod ar werthgan y Druggists drwy y wlad, neu drwy anion at y gwneuthurwr, E. LLOVD, Chemist, Abergele. G 2386 SEED SEASON, 1883. SAMUEL EVANS, CORN, FLOUR, SEED HAY, STRAW, AND OIL CAKE MERCHANT 3 & 4, ARYONIA BUILDINGS, BANGOR (Cloie to the Railway Station), Whilst tendering to bis Customers his gratefnl tbask for the liberal patronage accorded to him eince he has added the AI)ove Branch to his Bumitem, he" respect- fnlly to inform Farmers, Gardeners, Cottagers, and others, tb,?t he has tbi?, ??. largely ium.;d the assortments, and with the greatest care selected, at an -rly date, a q-aanqtv of fresh mported Beed-? of the beet quality, conMBtinR of the followingHay and Clover and all other Agricultural and Garden Seeds of EtotiUent Qaal'ty. SPECIAL Selected Irish Black Tar- tarian Oats, Scotch White Potatoe Oata, Irish Tawny Oats, Bodorgau White Oats, and other sorts OF Welsh Black, White and Yellow OATS, Scotch and Welsh Bar ley,deserve particolar notiie. *tn ?%?wrtmf?nt of Hyatt's At?bleaf and Early Sisbmlniast?r F?esWor," and EMI] Prolific,"anda I-rg. quantity f goa quality Lte Potatoes just :v;ziÏ:I, ':8 weH as home grown ,Foci&ls viI. :Champious," "Magnum Bonami,"sua S.tch Downs. Pi,b.,d.?. "r08. and Co" B.1fst, Dublin, and GALWAJ'S Special Manures, for Root Grain and Grass, AWRY reasonable prkea, being brought to Riocor by Boat, a very concideraWe differenoe in price is eff"te (,O.Parei ??th those sent b y RaL. PriCf iøt on (.fciplination. AU ordors will be executed with OR"MPTIWA> BARGEINION MAWRION Ar y Uyfran a gsnlyn: "Y PARTBYLL DD," Ntlu Eirlyfr Daeraryddol, set HANES YB HOLL F YD, Wedi ci ysgrifenn gan y diwedjar Barch John Emlyn J«nes, M.A.,LL.D,, a'r Parch James Spintker James, Llandudno. Y Partheyllydd 11 32 o raunu swilt yr un. Oynwyea Y PBrthlyllydd" 32 o ranan swllt yr na. m bris yn ddwy gyfrol hardd yw 2p 2S. Dymnnir eich hysbysu y peflwoh gael y Uyfr gwerthfawr hwn yn rhanau neu yn gyfrolau drwy ddanfon at y Cyhoeddwyr, ar y prisoedd gostyngol a ganlyn:—Y» rhanau am bnmp ceiuio» y rhifyn, neny ddwy gyfrol hardd wedi en r iwyrno yn hardd am lp. Gwerthir banner dwsin o GOI'AI yu ol wdair ceiniog y rhifyn. Rhydd Y Partfcy!lydd tines hollwledydd, ynys- RKH'.< DIUA-MIDD, trwfjdd, a phentrefydd y adanar. Rhydd wyhodaeth o hinsawdd, maint (hydalled) holl Y, aa, cyfandiroedd, moroedd, llynoecd, Be afonydd Y bjd adnabyddu*. Rhydd glfrif hefyd o boblogaeth pob gwlad, sir, plwyf, tref, pehtref, ae yuys, a rydd hy.byscwjdd o'r hyn ydyw ptjf gyuUaliaeth bywyd y trigolion, yn ughyda llawer o bethan ercill. ESBONIAD DR GILL AR Y TESTAMENT NEWYDD. Yr hwn sydd ychyd G hob fod yn gvflawn, vu ddwy jtjfrol Uiirdd TM lp 5. Kibrisyn gyflawn ydoedd 3p' ond gwerthir ef lol Il Y mae am y pris uchod. LLAWLYFE DUWINYDDIAETH. Gan y Parch John Stock, wedi ei fyfioitho i'r Gymraeg GAN > diwddar Buret. T. Nicholas, Aberamui, Aberdar, yn jyiTol dlos, pris 4.i; end yn awr am 2s. Y mae EIIWIU o tyfran ereill ar law, liuaws a ba rai a werthir nin brifoeail gostyngoL Pob archebion iV cyfeirio at Griffiths AS Sons Printers, Cwtuavon, Tsibcb,. a 2109 KAY S IMPOUND, a oemnlcent anodyne eTjcc tor Con,b nd Culiit, 9id., Is lid., 2s 9d. Post- e.g. 3.1. A OARD.-To ALL WHO ARC SUFFZRING PROH TEN ators and indiscretion of youth, nervous weakness, •arly decay, loss of manhood, &oM I wQ tend a recipe that will cure you, FHKK OF CHARGE. This gnat MQMdy wM dMOo?ered by & miMionary in &)nth t. Send a self-addreesed enve^lope to the RST. ?M 7. tMt?. B<.t? D. ? T?O?,.?? IS RH EUX&TISW CURABLE? Yea if von ta'ke W?ODCUCK'S RHEUMMIC MIX TURK sL'ly MM '?"?o !?;.i_t'MLi,.?, Rh.??ticP?? tte Had,:R¡'eumatíc 1'ÎDR i t??int Lfm?? S .?M, Hee?c G..t, Bh?n.? S??ii??o S?fft'e?? i. fact, every phase cf-Bbromasm: ib. ,,t?,tt,r bow -I!?to o? long stardng. it nevwr f*to OBS?.RVE -This i- ..tb quek e ?-dy wara?t?d A cara e.ervtbin', BNT a Manine ?rKCJftO FOR RHEUMATISM only. ScU ? y all MediciM Ve??? at is. 9J 2'. 9? ? Ed.. Md He.orPctt?eef-f? ;H or 55 STEMPS* T&« \U. 6'1'<: i'tea t., rt!r(at B^U«Y Sbt¡nn for !? P ? '"?? < ? Stomtt, trem"!? T) V.O^DCRC2, I-INCvLS LLOG DA A LLE 'DIOGEL. CYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC; EIFIONYDD. SWPTDLWXB I860) WKBI iu CHOBPBOBI DAn DCZDSV SBXIDDOL. I LLywnD:- j I MR W. LL. JOE. HenUM, iluha. I ARIAJTWYH: ¡ MEISTRI PUGH, JONES, AND 00. Derbvnfadau y gymdeithas dros ugain jail O bunnan yn y flwyddyn. Llogan dalwyd yn ol 6 1 cant Gellir rhoddi arian i fewn bob dydd-Pob aanyUon trwy ymefyu illr yogritenydd. ..4 JlA vn;, »M""f. 1>n¡'A!f. UONY-DDWCH, CYSUlt, AC ESMWYTIlAii, I'W GAEL TRWY DDEFNYDDIO UN 0 SAUNDERS' .BALSAMIC PLASTERS. Y MAENT wedi eu cyfansoddi yuofulus o'r balsams mwyaf gweithfawr, pa rai a gymeradwy- JL wywyd gan rai o'r meddygsn mwyaf enwog. Gan fod niter mawr o imitations, y mae yn ofynol'er sicrhau budd y rhai hyn ofyn am SAUNDEBB BALSAMIC PLASTERS, ac edrych a fyddo yr entv wedi oi stamplo ar y cefn, heb yr hyn nid yw yn bar. Gwerthir gan ffer- yllwyr, am 3c, 4c, 6c, 9 SC. Yn gyfacwerthol pan Ayrton a Sannders. Lerpwl. THE SILVER CEEEEHSMUT AND SEPARATING MACHINES Unequalled for Cleaning all kinds of Whea SUITABLE FOR ALL MILLS. VERY SIMPLY CONSTRUCTED AND EASILY MANAGED The Machine stands on its Merit, making its work its certificate, the purchaser its judge. SOLD AT GREATLY REDUCED PRICES. SOLI AGBNT POR GREAT BRITAIN DAVID TWINING, Rhoshill, R.S.O., South Wales MilUtons* and all hinds of Belting always in Stock. Particulars oa Application.. b 736— 205 DR.vj;" COLLIS BROWNE'S CHLORODYN& E THE ORIGINAL, ATSD ONLY GE, NUINE. fl CHLORODYNE U the bsst remedy known for Coughs, ConmmpMon, Broncliitis, Asthma. CHLORODYNE arectuavebecks=d wmtstbontooem%OAI &maw-])ipbthm*VeverL'rmAm CHLORODYNE am like a d?om <n I)Aahm% Ma h the CB!y awmo'u cho'xm "4 Dymtcry- CHLORODYNE offeauay on,% cbmi an 64$4k% of L?lum, Hydm% PAZP- SP-3& CHLORODYNEJB&Iwowy*uau-lnllcm'9% V-19=.g=, Gout, CMoef. TjothMhe, MmiB?itft. t?' 3?rom Da. B.,T. 33ovLtoN & Co., Hommstle.  ??'-ItMC!a< to nUftypMn ,,d irr  ioc ta whaMro- nreM, m'? [rom whttever CitM?. "?nt'M?t?OMt &M?b). by My .th<-r Mm?y, Md it M<Mt te pCMMS thie 6Mlt .#ngw. -1 NI P NU,M &datiTw. it lft- no -PIM-T WWIeff..Ll ^SL^LU^R^NIJATED to tho College of Physicians that ho received & dlspatci ?????S'Tm,?it'MMaM<mpteMMttiMf-effect?. C)OUS -Sm Lw4 la Da?embe? W)i6. a 'y llor?itm was CECLOP.ODYNE-r.1a h&3 been raging fearfiillt& \) CAUTION.-BEWAU of PIRACY .nd IMITATIONS. CA"-Vi?O.CbsucaTlor sir W. pA*s WOOD eltd th» Dr. J. Coun Bfo?nn was, cd..bkdly, es &?S???MRO?? th?. the .? ? ? DPTEIFLUIT, F?o?, TM d?bemMy untrue,^HICH. S" -T tIrrt'? = SUSPSSTAI fren^se w^tow»as«Sr.J.aoi^ Ui0mm icE?ROD?E "en the Uonmmmt smmp. O?helmingm0dicalTutimonyWOmpwaies?hbotUe. lux",Mvull t?IT, T. CAVENPOST, 33 Cfettt BntaeU 8treat, B?omtbnry. LoaiouO DA VIES'S COUGH MIXTURE. Peswch, Anwyd, a'r Diffyg Anadl. ANHWYIJ)ERAU Y FREST, Y GWDDF; A'R YSGYFAINT, MEaTS PESWOH, DIFFYG ANADL, BEONOHITI8, DOLUS GWDDF, ANWYD, POBRI GWAED, OOLLI'R LLAIS, PAS, ORYGNI, INFLUENZA, ASTHMA, OAETHDSA. NEWYDD DA., I bawb eydd yn dyoddef oadiwdh yr aahwyHer&u ??o??o?. Y MM miloedd yu M hMwybo9Mt!iyn dyoddef ao yB nychu (xHiwrth anhwyMefaa y Freat, yn p?yobn bfoa ra ddibaid, &a ya colli en owsr gM Ddiffyg Anadl heb Y.0f;??'Tiiw9rth siuhwylderan oherwydd hyny y n mwottho ae yn gwMyaha eu cyfan3oddiad DALIED Y CYFRYW SYLW. Y man meddyginiaeth Bior ao eHeitbiol wedi ei dyfeisi), i rinwedd iaon11901 pa ua y mae cannoedd ya barod dyatioiaatha DAVIES'S COUGH MIXTURE. Ni raid cvmeryd ond nn dose er profi ei d4ytM?a naion?yroM YA rhyddhM y Phlegm, yn CUno y HtM, yn ?n?m.u ao n cryfhau y F?t. gan wettMo pob Anwyd a Chrygni ymiith. 0 DAVIES'S OOUG II Nr?r?oM cMlymadM Aawyd PhMwoh .nd ?oMo M potato o DAVIBS'S COMQH ^WVDD^PCMB ?N YN FEDDYG I'W DBUlAT at !ioU Mbwylde?o y Gwddf a'r Fmtt 08 bydd T-iydd POB MIXTURE wrth law. AVIN s,s ct)UGH MIX'ft= wrth law. Beth ydy If Y Feddyginia.9th Fawr Gymreig at Beawelk P OITOS COUGH MNRAA. Beth dylid gymeryd at frest GaethP DAVIES'S COUGH MIXTURE. Beth yVdAyTO w y ■» ceyvsm nwynaswr goreo i bawb sydd yn oael ei flino gan Ddillyg Auadl P DAVIES'S COUGH MIXTJRE. Wyddoch chwi beth ddylid gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y liygaid yn gochion, y flroenan yn llawu .'r KWil1t yn f,r P liawn, &!r gwyut yu fyr P -DIVIES'S COUGH MIXTURE Bath A ddY vlai cantoiron a siaradwyr cyhoaddus gymeryd at Glirio y Liais P Un dose o DAVIES'S COUGH MIXTURE. Beth ydyw y ddarpariaeth oren at ryddhau y Phlegm all i eemwythan Brest ddolnrns ? DAVIES'S COUGH MIXTURE Beth iMha Ddolur Gwddf ar nnwaith f DAVIES'S COUGH MIXTURE TYSTIOIIAETHAXT. Dan ochain auwyd y ■ s y c h aa'r 1""1'; Yn rhyw leal weithreda: ixturo cu, MWl caia trwy y Cough Mixturo cu, 081 0 ieohyd dli :esyceut- Y Parch H. B. Soiertti F/fMiAwg, Llanbrynmair, Mawrth II, 1879. STK,—Yr wyf gyda pbleser mawryn dwyn tystiolaeth i'ch COUGH MIXTURE e?r ol i bob meddygmiaeth AJALL y clywais son am dani droi yn, fethiant. Cefaia hollo! iachad trwy gymeryd AU Bo tel. GollWlHÑYFl 'î:e'Õ:f. gyme o ?oS??BBE?°T??'CMTi? Tal-y-bont, MAwrth 8, 1879. HIt DA.VTKR,—STU,—-Y MAE eich COUGH MIXTURE wedi bod II feudith an- mh?isiadwy i fy Kam. Y mae wedi rhyddhau y Pblegm, ao y maoy Diffyg An%dl wedi etopto Yhll' A:eh:Yd::i mi yfory.-Ydwyf, 'LxtM: Bethe?a. BMM' Awst 1,1881. ANVTL 8TB,—Cefaia ddwy Botel o DAVIES'S COUGH MIXXURK gM Mr Hughes, dd 7'adh a d-B? ? 'i" 80 h'cUh4- B"'Mr yB Sypddete?anuMeddoddtWfthBeawcha Diffyg Gwynt, ac wedi treM p?b _j 0.' y aflwyddiannus; and yr wyf drwy eich meddyginiaeth tedig ::3i cael :1e&dafttn:nc:.rrll:: a¡:h1I :dyl::ett: w a? !?. d ld oddiwrth MhwyiderM yr Ya?yfMnt.—Ydwyf, joi??bswb Dywed nn Bardd am dano A oes achoc am besphn P-Nac oes; Ceisiwch hwn i'r tenia; Dihafal yw'r cordial on, lacha.bron.-gwnewch ei brynu. Cwmcemryw, QtMbwU. STB,—Gwnewoh ydefnydd a fynooh o fy enw I, nis ptUaf ?amol gormod M dob PATENT 00 GH MIXTUM!. TyHti pawb fy mod yn n?M! y DajM. edigaeth, and trwy ee" m "'d *"i"lh dychwelwyd 6 i'm cySawn iechyd mewn edi Ig."di -"e d; hydd? h:V ?y g 'tPo.h? lI. gadawodd y Peswch fi, M yr wyf yn aw y y? cy)?' yn d.1 heb fy a.Iidu 0 g?rM pn Ðdi«,1r &-dL H. DAVIE3 Owli lachua mown gwantechyd,-all oichwy Sydd i warchod bywyd, DyfaiB dda oln Dayles d d 1 w y d, Ataliodd boen touluoe dd byd. F a 10 y mae UAVUSS'8 CUU(IH MUTURE iFw gaelP Gan bob Drnggiøt. mewn WWI.. 1s LIO, 28 90, a 41it (Y MSW 1ryn arbediad drwy gymeryd 7 NiM mwyaf) Gof&W fod enw HUGH DAVMS.Arttm, y Llywadmth. '?' °?) DAVIElnTPILLS. Beth ydyw y^foddyginiaeth oren at Ddiffyg Treuliad ? Both sydd yn rhyddhau Poen yn y Cjlla ar ol bwyta? DAVU5S'S TONIC and ANTIBIUOUS PILLS. Beth symnda ar nnwaith nrni yn yr Ystamog ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOU PILLS. DAVIES'S TOI\'IC ANTiBiwoua PILLS. B?ByddynMdy?.th?ithM.t?.h?y,?? ?? ? ANTIBILIOU8 PILLS- A oes meddyginiaeth atflselder Yspryd P om DAVIES-S TONIC and ANTIBILIOUB PILLS. TO.WC and ANTIBILIOUS PILLS. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf e lei thiol at godi yr Ahw-th at Fryd P PILLS. DAVIES'S TONIC aid ANTIBILTOU3 PILLS. Y DAVIES'S TONIC & ANTIB1LIOUS PILLS yn ddMpanMth ?dd wedi pfo& yn feddyRtniMth cer, boM..dioze!. yr anhw7 ylderaa .chad. yn nghyda DDTTIDTNE^K 4^ M GAPD^8 T^NYN y CyE, Poeyn Y Pen, UBEZZJ y CLD J RIYN^C^T^^111008 W#RUL ^SIADWY i ?wb 8Jdd yn dy?f oddiwrth y  Chu?ris,A y G.Ion. Y maent yn hawdd eu crmeryd, yn d6yocre! hoUol i bob oed a rby.. Nid YdYnt Yu -bosi y pcen 'Beiaf yn A^D^TYN ML^wfTomd' °W■^MAI *?'??' gan B'?' y Gwaed In hollol oddiwrth bob anhwylder isyd "-hosi Toriad Allan, &O ?i dF?ylai NES ,ydd yn DYODDRF Q?endid a NycMod, Diffyg Awydd &t Fwyd, Mdm Ysbryd, &c., fed Archwaeth ? F?yd, Myn CryfhI. y Nerves a'r Cor? yn 6?9r6J?. hlow. bly?i-u I- li, 2.1.9o.; i'weaelganbob soc Cryfban y Nerves a'r Corph ya gyffrari? no ?. PMC?? ?'' ??? '?'M? Biychaid dr?y y Pctt eddiwrth y m6vu etanipg, Ar wath yn Lerpwl, gtcAyrtonmd BMndeK 149, Duke-street, M Evw Sons & 00., 56, Hmover. sUeet, yn Llnndain, gan BAvlay & 6ouB, 95, FMHnsJon.atMet, E. C. Parotosdig ya unig gau HUGH DAVIES; A.P.S.. CHEMIST (BY EXAMINATION j, MACHYNLtETH, Medallist of the South London School o Chemistry andfPharittMy, QIJATJFTHD DISPENSER OF MEDICINES OF THE AP0THECA3IES' HALL, LONDON TTEATIITG'S COUGH LOZENGRIL J6&. An ever increasinlr aaIe of over 00 YEAN. EATING^'S COUGH LOZENGES. J.16, The Be't -d Safest ReTne for COUGHS. ASTHMA, PHLEGM..d TICKLIN ?r in the Ti,?.t, KEt,,ft:pgZENGES. Convenient to kmp bandy in the p?ket, KEATING'S COUGH LOZENGES. Are universally recommended by the Faeulty. Tatimonial (Original map be .). D.. 81*,—llavinff tied Y.- Consfh Lozeiuros 1* India, I h:n'¡;1h t:M\' goy,rr..gIÙel:-J Cases of Incipient Consnmption, Asthma, B "M.1 aflao tions. So goOd a medicine ongitto boknowntobeapprecialsi. I have prescribed it lugely with the best re^ts. Apoth. H.M. Indian jfedlcal Serrtesw Sold 1. Tins»ls. ltd. and 2a, 3d. each, by all Drag&i*o GObD for the cure of WIND ON THE STOMACH, GOOD for the C" of INDIGESTION. GOOD for the cur of SICE HEADACIM GOOD for the cure of HEARTBURN. GOOD for the care of BILIOUSNESS, GOOD for the cure of LIVER COMPLAINT. GOOD for the cure of ALL COMPLAINTS arising from a disordered state of the STOMACH, BOWELS, or LIVER. 6old by all Medicine Vendors, in boxes at Is lid, Sa 9d. end 4. 6d each: or tree for 14, S3, or 34 Stamps, from PAQE D. WOODCOCK, CALViRT STREET, NOBWICS. \mmwHigi L £ IAR I'C"LY VGJiTÂDL]J.l'IHfeoU3 HAMLEO*. Will reduce from two to Mp'l pounds per week: ftcts on tho SIM B/ CL.ERANU. Send ¡oe(lln .5: 8tOtDfWh¡ ¡,vcnt.. CIM9Wn .tamp r pa.mphlljt" Me9 if 1«S its conversion into FtA. Botanic Medicine Co 3 New Oxford-llmet, London, W.C. TO FIX Pinifltii lA mmu3LE SIXDBTICE spent in them EAVES 10a The CLEAN Black Lead. Press, JAMES' D MEDAL f3um"w., f. EX^-B iff AJFSLOFFFLC L œJ1ence of Quality -d. 1VI IBHV _in use. ACK LEAD cEeoBlo.rniin o.lffm"afincQ atlf!,BLACK LEAD 33CWARE ofworthless Imitations SINCLAIR'S^ BWa* sA h with- COLD CROCERS Ie OIL' Wash with-  TIKEWi. out the miBery oj Ul ATCD The Uagit a 8tamy House. r% 1 Cleanser] p«ibg &Sk Beware of SO' AD Imitations! s OAP Astfor" SINCLAIR'S." A LADY ..nteBto The Q-. 44 I recommend it to eten KG bonsewife; iF save tim» sac) material, ecoIlOnu- fuel,AT the cloth.. requi:e 1- ROB" t,= .a ?DqrIral. JAMES snf CLAIR. Southwarlr, London.SA « A DVICE TO DYSPEPTICS."—SymptomB C -XJL of Dyspepsia and Indigestion, with, special ad- vice as to Diet.-1,Eis little pamphlet appeals forcibly to 0 -J ? oDf iet.a-llTowed tihne evp =tpo decide everythiu l fot those who have allowed the palat6 to decide everything for them, .ad hRve paid the incvitable pcnalty of their folly." — G LO B E. 9..t for ".? t_p. J. 2. laCIURDS. PU lia92, gt á;scli S!t":f.'Lod. RIOHARDS, hbo ERCMLAER's Ron SOAP.—The best for the Toilet. IF VOU ARE INTERESTED in the search toi IF a C-. fou!T:1h;af:r:u are hereby directed to obtain of any chemist POWELL'S R..? MATIC EuBBocATioir. Its extraordinary efficacy has been L'i %y ?y-l??efficutc z bu been E' v e (?C o-om of Radnor, General Wood, and many other eminent persons. U is for external application only. Sold in bottles* at 1/1t and 2/9, by all Chemists. EKGKSLABE's Ross Sou.-The best for the Toilet. « Olt ASTHMA, HAY FEVER, AND FOA'I,ti:;RoVII;'E!Rmt)+oN under the highest medical sanction in the caie of the fate Earl of Beaconsfteld. The ?di?ie from wWch hi. 1.,d. sbip found most comfort and relief w88 Himrod's Powder. T, ^MES are inhaled by the patient, and tff?ld relief."—Per Tin 4, o?pIl i,I.. J.M.RICITAR S,93 and 93, GreatRu?ftell Street, London. •, E.CinLU"'S Ror So?.-The b-ea.t for the Toi" « "DEIGHT'S DISEASE AND LIVEK COM- PLAINT.—The IP- h.. A .ti-al reputation ?tabli8hed through its wonderfu? efflemy in all ailments tha? have their origin in a torpid liver or diseased kidneys, and is endorsed by thousands of earnest, intelli- id???, .ad is by thousand.. ?..eat, gent, witne. who will t6Uyoll that the' HOLMAX PAD ia a euro for thcw diseases. Read ^E pamphlet ,.titled Nt,?!?, Law.: sent free to any dd?-e. Holman Pd Co., 62, Great Russell Street, London," Price of Folman PM, 10s. Pa:LUla's ROSS BoAp.-The best for the Toilet. ii r\ ET A BOTTLE TO-DAY OF PEBEY GDAVIS' iJLl2it;;nstl; relieves and cnrcs 8evere scalds, burns, sprains, brnises, toothache, headache, pa?uk? in1e.idnl' tp jlib,Im po ami rheumatic pains. Taken internally cures at once coughs, sudden cold8, cramp in stomach, colic, diarrbl?14 .ad ,iifanturii. Paw KILLXR is the great house- hold medicine, and hw stood the test of 60 yeam AOY chemist can iiuply it at 1/li and 2/1." Br. fr the T,,IleL BEEF TEA FOB INVALIDS.—" DELACEE'S BE.??, O» BSI» is the best for beef tea, soups, gravic., stock, flavouring and igeneral use, md has been adopted by the Bed Cross Association, and Medical Board of the Knfjlish army. Its absolute purity certified by Prof. Attftelil, of the Phar. Soc. Its strength "iial to drbls quantity of other Extracts of Beef. Fi?? prize medals awarded.$Sample jar by Parcels Post on receipt 144L Depot: 03, Great RusmLl dtuet, Londo?l, Bscsiuia'a Boss Soir.—The best for the Toilet. "FOR THE BLOOD IS THE LI"! WORLD-FAMED mmmŒiim]] THE GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER Has the Largest Sate of any Medicine In the World. OVERWHELMING TESTIMONY ACCOMPANIES EVERY BOTTLE. PROVING THIS TO Bli THE GREATEST MEDICINE EVER DISCOVERED. For cleansing and clearing the blood from all impuriti- ,t-t be too highly recommended. F.rSCro?l:,r-urv Skin and Blood Dixeuoa, "nd Sores of au kindB. it 11 novart&Wng and po manent CU1"8.. 0It Cures Old Sorem. It Sores on the Neck, Cures Ulcerated Sore Legs. Cures Blackheads, or Pimple. on the r- Can Scurvy arm. C?: Cancerous Meers. Cures Blood and Skin Disease*. Cures Glandular Swellings. Clean the Blood from al1 Impure .ttW. From whatever cause arising. As this miitnre is pleasant to the taste, =d ivar-Ut fth:most d-li st<tutiou of either sex, the Proprietors goliel sufferers tc give it a trial to test its value THOU8ANOS OF ESTIMONIALS FROM ALL PARTb sola dottles 2L ad. each, ?d in ?., oontaining su times the quantity, 11.. t4?h?ufflcient to effect a pw of 10D.gtandjng CUM, BYOAL IJHEMIST -and PATET MBDIGINJ VE"D.?Rl?tbmughout tworld, or sent for 30 or M stamps by the Proprietors, Tax Lncour i»n Huun =.byDt' .6 COKMIT,, Unooln. or gaimmiQ 'M'k- II 'RJood 'Mj'rt;tJ1'8. TOWLE'S PENNYROYAL &STEEI PILLS POB FEUALES q,,l I"I irregularities and relieve the distressing symptoms so prevalent «1th the sex. Boxes tIhL.I& and 2s. 1H3., 01. all Chemists. Sent anywhere for U or 34 St iuzM the Haker, E. T. TOWLE, Chemist, Nottingham. THROAT Awsonom AND HoABSKiroa.—AD sc' fering ftom irritation of the throat and hoarewa will be agreeabl7 ourpri8ed at the almost immedial.. :We;ea;æ::bl£y. the nse a:f :SBO'; Bronchi^ %?L?ockes." These famons lozenges are now ldt moat rem table c emigto in this c.=; t I' 1 e. per box. People troubled with a hacking coug a "alight cold," or bronchial affections, cannot try them toQ lOOn, IS similar troubles, if allowed to pro- greIS, result in aus Pulmonary and Asthmatic fFe?' Ciona, Bee that the words Brown's Bronchial Trochat are on the Government Stamp around each box.- Prepared by Jon L BROWN t Sows, Boston, U.B. BuropeaII depot ztmoved to IB, tvnsgfim £ o*d, LEAD HU Tri phelk y dj'lii Gpnxo 8' garu ojlou dim Cinedi y Gymry; defodau a moeiau f Cymry ac Jaith y Cymry." rw GYEOEDDI, DDYDD CALAN, 1884, T RHIFYN CYNTAF, PRIS SWLLT, 0'& AIL GYF.BOL 0 ( Y GENINEN: > GEEAL CBWABFEROL CEN?D?AETHO?. AM &WAU Tw! ??EIF £ FWYR ?°. Y?- Y ORAAEDDMJDHTOEU1)WXR AM NAA^M Y CYBOEDDIAD. BARDDONIAMTN A CHERDDORIAETFF pa nn a fu ac y sydd yn fwyaf lieaol i dwwylli meddyliol a moesol ?" Agorirdadl ar y pwnc hwn yn y rhifyn nesafj pan y oymenr ptaidBatddoniaeth i ddechien EAA brif-fardd enwog; i'r hwn yr atebir, yn y rhflj* dilynol, gan awdwr galiuog, \A ychwanegol at erthygiaa, &c., o codweU ienyddol, yr ydys wedi trefnu ar fod i wyr galluog ac enwog ddadleu eu rbesymau arbenig paham r maent yr hyn ydynt fel crefyddwyr, megya— "PAHAM YA WIF YX EGJ.WYSWB?" "PAHAK YB WYI" YN YMNEILLDVWRP" PAHAM TR WYF YN FKTHOBIST OALl'DiAID»r' PI HAH ya IV VI' Yp ANNIBYMWB pOI PAHAM TR wyp YN PBDYDDIWB P" PAHAM YR WYF YN WESLKYAD f" ø- Er mwyn i'r yagrifau ary tettynau uchod fod yn hollol aunibynol ar eu gilydd, yr ydya evedi trefnu ar iddvnt OLL fod mewn llaw cyn ymddangosiad yr un ohonynt. Dech- renir ar y gaugeu newydd hon yn y rhifya ceaaf. Mewn trefn i ni wybod pa nifer i'w argraphu o'r rhifyu nesaf, yr hwn a gyhoeddir ddechreu Ionawr, 1884, bydd yn ofynol i ni glywed oddiwrth eia dosbarthwvr, ac ereill, gynted ag y b'o modd- HUB FOD YN DDIVViiDDAEACfl NA BBAG. FYB 12fed, 1883. TELEITAU: -Anfonir un copi o'r Oeninen, drwy y psst, am Is lic.am flwyddjn am 4s 6c.—yu ddidraul, am ttwyddyn, am y blaendal o 4S.—T telerau arferol i Lyfrweithwyr.—Dyagwyliri'r der- byniwr dilu i'r Dosbaithwr am bob rhifyn WRTH IU DDERIBYN, ac i'r Doebarthwr yntau dalu i'r cyhoeadwr yn llawn yn mhen mis ar ol derbyn y sypyn Anfoner archebion yn ddioed i D. W. Davies JFE Co.,Oexedl OfBce. Caernarfon THE STORES- THE LONDON AND WESTMINSTER SUPPLY ASSOCIATION, 4A, DVANE-STREET, LIVERPOOL (Gcrljaw y Central Station). Wedi ei aefjdlu EI: cyflenwi ei Haelodaa ya Prisian Oyfanwerthol (WHOTESSLB PEICES). ADRANAU:- TE A COFFEE, GROCERIE, S, FANCY FRUITS, PROVISIONS, GWINOEDD, CIGARS A TOBACCO, DRUGS, PEBFUMEBT, BOTASAU PORTMANTEAUS JEWELLERY, ELECTRO-PLATE, IRONMONGERY, BRUSHES, &c., OUT-DOOR GAMES, STATIONERF, GREEN FRUIT, GLO. Mae y Stores wedi profi y gellir drwy y cynlltm o Arian Parod werthu nwyddan yn ol elw (profit T>ychan, ae fod y tarn ever' cyflym mewn gwir ionedd yn rhoddi elw clir llawer mwy nag a roddir gan y masnachau cyffrcdin. Y mae yn achos a fawr ganmoliaeth i gefnogwyr cymdeithasau ea. hod wedi profi y gellir gwneyd masnach gydag arian parod y gall y cyfryw fasnach lwyddo a thyfu, y gall dalu cyflogau gweddus i'w gweision,, adeiladu neu ardrethu masnachdai mawrion, tala iogan ar gyfalaf, a chodi oddiar y cyhoedd elw cymedrol ar bob math o nwyddan." PBIOE LIST DAKLCNBDIO NEWIDD I'W CBAEL AIR DDIM, OND YXOFYN AM DANI. Telir y Uludiad ar Orders yn cyrhaedd i DdtIv Bunt ac Uchod. *W ikheel cures Neuralgia Tic and T tl I NEPYQW and Toothaelie g? HEADACHE. ~W 6 ~W ~T '? ia not preten(W Tikkee e ,S: Tjr B ikheefyremedwy n>liuviTinH«r pltlU, but 11 remedy fo' I» pidlv ,lieving' ind speedily rarinsr TI0 in the ITead, TIC in (he Face. I md %"dly NERVOUS and SICK HEADACHE, CHE (even when p-. di.g f. decayed t..th,d?,FW ixtraction It ulao removes at once the Toothache to which Females it times so pecnliarly subject. PRICE 2s. M.. of all Chemists. Do not be peir.uaded to Try something eLtt." PARCELS POST FREE for 2S. M. i. Itamps or P.O.O., from the Manufacturers, 3LAJRKE, BLEASDALE, BELL & CO., YORK: WHOLESALE AOENTS:— AYRTON & BAUNDMSI 149, Duke-strect Uverif pool. LOCAL AGENTS:— BANGOB:—HUGH LTOVF) JONES. Hfedical Hail LLAMIUDNO:-W. S. PENNEY, M.P.B. The iliepeneary, M'styn-street (and Four Cktsaee, Fea- tinios. J. BUKTON, CHEMIST. IElSEBAU LLYSLEUOL KERNICIK AT LADD LLYNGYE. oW Pe bvddai marnsn yn gwybød "erth Teftftw hyn, fyddai dim un tenia hehddyut. BEM&B.EA.ELE DISAPPEARANCE' Of It Dirt from everythito Byu.?HUDS??T?T?80AP  Satisfact' By its  use. IOU N.B.-It H a P.re DRY SOAP in fine pcwder an& dissolves immediately in Hot Or N U'JI? ,W« uif   the' IIotor. packet.  1113:" Doll