Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Aboligiab » mug.-I

News
Cite
Share

Aboligiab » mug. I .Bc/tA>" f? tM Welsh H.H<; or K?MHMMM of ?<. ?t.M 1???«? ? ?". By Hcv D?. DAVIZ-, Westou-snper-mare (author of the New Name and other Sermons.") Illustrated by T. q, Thohah! R.O.A, London: Alexander and Shopheard, 21, Castle-street, Holbom. line y IVyir hwn wedi enill oymwadwyaeth nchel cddl with luaws o'r cyhoeddiadau Seisnig, ac nid ON genym uinan timgen na da i'w dd-wedyd am llano-a hyny yn mhob ystyr-fel llyfr prydferth o ran el rwymiad a'i argraphiad. a thra dyddorol o ran ei gyuwysiid. Hefyd, mae y darluniau a geir ynddo yn rhssrorol, as yn llawn o nodwdddion Heblaw yr Echoes, ceir yn y llyfr befyd dnetbodau a darnau o bregethtu o ciddo yr enwog- Ion a ganlynParchn J R. Kilxby Jones, Llan. ■WTtyd; Hugh Jones, D D Llangollon E. Herber EYanø, Caernarfon; B Thomas, Narbetth; R. Hnghes, Maes-teg; W. Ambrose, Porthmadog; A)hr-.tm-- Kvaurf, W. Bees, UI). Oaer. ileon; W. Williams o'r Wern, a David Evans, Jfynnon Henry. Wele dystiolaeth y Parch O. H. Spurgeon, yn y Stcord and Trowel, am y llyfr:—" Mr Davies, whose sermons we well r- nember.has produced a remarkable book,fullof fine apeclmens of .Welsh oratory One is DUrde by these Echoes to fall in love with Welsh piety and to longjfor its like in our English villages. We shall not be surprised to heat that JIr *David Davies's book obtains a high meed of praise bom his own countrymen, and that it inter. eats many readers in other lands. We know of no volume which giv-s so good an idea of the po wer of the living ministry of Wales." Freth Light from the Ancient Monuments. By A. H. BATe I, MA. (Religious Tract Society.) Y mae Cymdeitbas y Traethodau Cref/ddol wedi cael yr anrhydedd o wncyd diioni annh aethol yn mhob ewr o'r ddaear, drwy gyfrwng ei llyirau a'l ohvhoeddiadau wythnosol a misol. Da genym weled y fath arwyddion o yni a bywiogrwydd yn nodweddu y gymdeithas y misoadd hyn: erioedo'r blaen ni bu ya dwyn alian o'r wasg y fath gynyreh. ion amryfath ac amserol. Drychfeddwl hapus oedd jr an a roddodd fod i'r gvfrei3 a adwaenir with yr eaw By-Paths of Bibl, KnovcUige. Y drydedd o'r cyfryw ydyw y gytrol feohau sydd o'n bIlleD. Nid jdyw y gwaith yn proifesu bod yn ddim amgen nag aoilinelliad byr o'r dargaufyd Uatlau hynotai a wnaed yn lyr Aipht, Assyria, Palestine, Babylon, ac Ai. Leiaf. Priodol yw edrych ar y dargaufyddiadau hyn fel yr esboniad diweddaraf a ihagoraf o ddigon ar ranau helaeth o'r Hen Dcu- tameLt. Ymddiriedwyd y gwaith o grynboi i un cynolfan ffocus) y "Goleuni dlweddar"f oddi wrth 1r Hen Aareilion" i Proffeswr Sayee, ao nis gall- aid cael neb oedd fwy a chymhwysach i wueyd y gwaith. Y mae y ffeitbiau a geir yu y gyfrcl hon ynrhyfeddol; eto nid yw ffrwd y dargsntydd- iadau, er fod amguddfeydd Ewrop, yr Aipht, ac America yn llawniou o weddillion adftilicdig hen jmherodraethau y Baib!, ond megys toriad gwawr. plitu y mae wythuos yn myned heibio na ddygir o'r e2cudd oleuui newydd cadaruhaol ar yr Togrythyr Lin. Yn y puia' mlynedd diwoddaf synwyd dysgodigion y byd gan ddargaafyddiad ymherodraeth fawr ac:enwog yr Hittiaidp bodolaeth yr hon oedd wecti ei lwyr gladdn a'i hanghofio, er jddi unwaith sefyll ochr yn ochr agymherodraethau yr Aipht 110 Assur. Arferai amheuwyr ag edliw cyfeirimdau y Beibi at yr Hittiaid; kaprent fod y cyfryw yn waetb nil difudd; o'r diwedd dyma yr ymherodraeth i'r gúlwg, fel Samuel gyut, wedi bod allan o olwg haneawyr am flloodd o flynyddau, yn ei holl rwysg a'i gogoniant cyntefig. Ehydd or. ysgtifau Sargon olsuoi clir ar y lOfpd a'r llog o'r pennodau yn Esaiuh a daw Cyrus i'r golwg mewn goleuri bollol newydd i efrydwyr y Beibl. Do-. gaofyddiad pWYdig oedd yr ar-ysgrifen yn llyn iloam, tanys diwyddo ceir golwg ar y wyddor Hebraeg yn union fel yr stfetit hi yn nydaiau y Prophwyd Esaiah, ac yn ol, feddichon. hydddydd- iau Bolomou. O'r holl ddarganfyddiadau y ceir crybwyllion am danynt yma, nid y lloiaf ei werth a'iddyddorleb'jdyw eiddo M. Naville yu yr Aipht, ychydig wythnosau yn ol. Y mae gwlad (Joaeu, oartref yr Israel, wedi dechreu rhoddi i fyny ei dirgelion. Wrth glcddio daeth M. Naville o hyd i Pitliom, diuas y trysorau, aade ladw^dgan blant y ctethiwed. Daethpwyd o hyd i'r priddfeini heb wellt, a bellach gellir penderfynu dan betb nad oeø fan eebmwjr ond damcauu ya eu cylch, set dyddiad yr exodus o'r Aipht a ffordd y Môr Ooch. Y mae y gyfrol yu llawn dyddordeb hyd ei bymylon, ac Its gwyddom am ddlm sydd yu debyg o rodli cymaint o fwynbs" i ddeiliaid yr Yegol Sul-mwynhad sydd yn sior o greu ynddynt syched am ychwaueg o'r un peth. ijyliferu nodi fod yn y cytrol bedwar darlun—cof-adiil bremn yr Hittiaid, y Gar eg Foabaidd, Ar-ysgrit Siloam, e&C Ysgataeiiad Lachinh. JStutrite on the Soul: Dr, tht Pith for the Perplexed. By J. ciiiMoas DAYIEJ. Ilod.ior aud Stoughton. Y mae golwg chwaethus a dillvn ar wedd a gwisg y gyfrol hon; ao erbyu ei hagoryd a durlleii ychydig arui deuir i deimla nad y "diiladyw y dyn" y tro hwn. Da geuym allu tystio, a hyny heb yr un cymheiliad amgen uag eiddo argyhoedd iado Wiriouedd yr argraph aadawyd ur eiu meddwl ar ol darlieu rhnnau helaeth ohoni, fod y llyfr yn drwm o fcddyhu tej, wedi eu nithio yn ofalus oddi wrth lwch 110 Is. Y mae rhyw dawelwch dwfn a dymunol i ni yn awyr y gwaith. A ben. thyca cymtad ieta, gellir eylwi nad hantJd mawr, eagyrniog, asgellog, ao afroego sydd o'n blaen; yn bytnua cuepyn o foneddig cigog, gowynfyw, eto baiaddeaol; yn gyflawn o bob gwybodaeth, er hyny yn dwyn mwy o ddelw y meiidyiiwr nag o ddelw y darllenydd. Ac wediaros en yd i wrando amo yn egluro Reldan a gweithredoedd yr leau, y mae yn auhawdd peidio teimlo ei fod wedi el anion yn unswydd gan yr Athiaw i arwaiu meddyliau ar hyd Uwybr WAS gan fild amheuaeth i ba le yr ar- weinia—i gaitref ffydd, gwjbadaetb.a tliariad. Y mae teitl y gwaith yu eglur j ei amcan. Flyoyddau yaolaeth yr awdwr, tel pob gwr ieuiucineddyl- gar a darlleugar arall, drwy buir amhouou cref- yddol bliuiou; darlleuodd lawer o'r hyn a ygrjt. unwyd gan ddyniou, ond ymbyfhau a wcni ei boen. ydwyr, ac nid ymlonvddodd ei ofnau nes cael ei hun yu swyu y golunl a'r cydyuidtiinUd hwnw a jBaaetha o eirJau a gweitbrodoedd y dyn Crist ",2, wrth wrando arno a'i ganlyn o fan i fJn yn brld a thymheredd plentyn. Mawnamscr, daeth ,utau ixylweddoli Iud ?i ei,i-u Et "'di 1l'lddo i wneyda'i f?jdwt yr hyn y methodd geiriaa pawb dynion. Cred Mr Davies fod profiad y pair hwnw wedi dodi yn ei law allwedd a all aoryd durB di. tangfa i fadyliau dwys yr ieaane, a chan ei fod wedi traddodi caewullyn y gwaith i wÿr ieuaiuc yn Leipwl a Uuudain, ymao yn hawdd genym grodu -ddarfod iddynt, yn y ffurf hono, brofl o wasanaeth a budd i nid ychydig. Nis gwyddom yn hollol pa 1aet.a. i'w gul» —pregothau, auerchiadau, nou ddebougliadaeth-tudti byiia.;T, y Lqee yrna ugaiu ohooynt, a'r all wedi eu selioar Etecgyl Matthew. Y mae teitlau yr au rohiadau yu hapui a llawn myneginut. Dyma rai ohonyut: "Jesus and im- perfect Faith," Jesaa and Thoughclestueso and Thought," Jeeue and Mau's %teep?bt 8adDcss." *• Jebus tcuchel by the Wy,l "Ju.. giving hi JPower to his Followers," 11 Jesus and His rest, "4 Joan,, to be trusted," Jesus and RIB teaching," Jesus and his Doubters," 4c. Brithiry gwaith A geman cair. f-I hyn: Every true w rd is of wider import thau is the demand of the occasion on which it was uttered. The prophecy that ful- fills itself once may fulfil itself twice. And every noble deed begius or is in the sequence or cycles which stretch aud expand with ever-increasing amplitude towards the bouudless and the eterual." Diflasydyw caumol llyfr a'igaiw heb eitya tamaid ohono i'r darllenydd i'w "brofi." Dyma ni yn irvueyd hyuy o*r broi;eth ar yr "Iesu a'r Pethau Onddiadig." yet hyu yr eglura yr awdwr yr ym. adrodd, A' udadi;uddio i rai bye,iain: I'- "Ignorance, was not the (citur" which the 11 is'er aeiaed upou wh. n be uwd this word babes. Our natural feelings towards childhood A ids exoregsi^n in words eueh as these. How i-pre.,ble and oaptble o( tak ug the simple idea!" The child will leam of his father and mother, of chairs ftnd tuble#, of everything he can fall on, aud of ev Tf- tking that can tall on him. He does not the world as yat, it is tue world's turn to affect him. He receives from tvertbing with comprehensive catholicity si.d spontansou'! ease It is by the aid of s'ch th-maihfs that we cin in ooi imperfoct way enter into the Muster's feelings, and participate in His devoutneos when He thinks the Father for bid.ng the-e things from the wise and prudent, and for revealiDg them unto bibes. A man who knows little may !a;. this knowledge impM'e't to him; these things were at leugth revealed to Galilean fUhtrmcn, aud are still bring unvealod to the wondering eyes of the child.ik- And they may be, and are made known to tbil man who knows Hiticb. The thinir is to conserve spiritunl impressibility; if this be done, we may k->uw much 01 the world and much of Him whesj ways are past fiuding oat" Yr ydym yn ddiolohgar am y gyfro!, ao yn falch:m"i L1; inro ieuauc a'i cvfonpnd d odd. Arsafl bon gobeithiwu bettiau mwyotw wrtho; aryrun "Id Did 1ym 1JI petrau dtJ;ac na c odd neb oln cenedl ni gyfrol feohan yn dwyn mwy o arwyddiou diwylMaut a ohratfder meddyliol. The Congregationalist, tor 1883: Edited by J. Guinneas Hogers, B.A. London: Hodder and Stoughton. Er fod y cyhoeddiad rhagorol hwn yn dwyn enw a bar i ddyn feddwl mai miso'yn enwadol yw-ae un felly ydyw mewn ystyr gyfyog— eto y mae ei ysbryd .1 Bynwls yn dangoa nad oes ynddo ddim na byddui pjb Anghydffurflwr ar ei enill o'i ddarllen a'i ystyried. Y mae r golfgfdd yn un o'r gweith-yr caletafac yn un o'r Anghydffatfwjt mwyaf i:afn a deallus. Y mae ei ddirnadaetb glir. a'i ddeall da JD mhob peth a berthyn i fy,, yi eyhooddu, yn ei wneyd yn un o'r arweinwyr deallol thagoraf a adwaenora. Yu y coleu yma y rhaid edrych ar y Conjregationcdisl. Y mae ei ddalenaa ynUawD a lenyddiaeth y dydd-gwleidy,ldol, eglwlsig. a Beiblaidd. N:d oes yn yr iaith Seisnig ddim cyffelyb iddo c't bris. Gellir edrych arno M corphnriado bethau goreu y Spectator a'r PcùZ Hall Gav'tte (o dan yr olygiaeth beraonol) gydag ychwaiiegiadau. Teimlasom lawer gwaith fod Mr Rogers y. gwnovd S ni y caredigrwydd o'n cy- northwyo i ddeall pynciau gwleilyddol a gwleid- yddol-eglwysig y dydd pan y byddai y newydd- iaduron dyddiol wedi eir, gadael mewn tj wyUwch trwch weitbiau a llwyd-olsuni brydiau eteill Er gweled y fath amrywiaeth o faterion yr ymdrinir a hwy yn y gvtrol, goddefar i;ni nodi y traethodau 8r "Pulpit Oratory," 44 Wvcliffe and the Mendi- cant," 44 Mr Gladstone's High Ohurch Appoint- ments," "Are wo NODeonforooistsP" "The re- oovery of Pithom-Succoth," "Tae Wesleyan Can- ference," "An Apology tor Faith," 11 Madagas- car and related Questions," Kenan's Recollec- tions of Childhood and Youth," "Dr Magee on Ecclesiastical Politics," "Convocation and the Salvation Army,"["Among the Mangols," "Bish. op Wilbsrforoe, "A Lesson in Religious Liberty," "The Ideal of Religion before and under Christ Th'e Present State of the Angli- cau Church," "Presbyterianism," "Politics and Women," a degau o'u cyffelyb. Rhoddir eylw helaeth i lyfrau nowyddion a gwaith Cristionogol gartref ae oddi cattref, pwy bynai; a'r a f'o yn ei gyflawni. Ceir yn y cyhoeddiad hefyd ddarluuiau o wyr cyhoeddus ae euwo'g y byddai yn hollol briodol cysylltu yr ansoldair ysbleuvdd i hwy. Yn myag eyeill gwelwa Mr Thomas Walker (cyn- olygydd y Daily News), Dr James, A. H. Murray (llywydd y Oyradetthas Ieithyddol a golygydd y New Eng ish Dictionary-y gwaith anferth hwnw sydd ar gael ei gyhoeddi gan argraphwasg Prif- ysgol Rhydychain), Dr Maclaren, John Pulsford, Edward White, Syr Risden Beunet, Morlais Joaes, a llawer ereill. Sanct yr EJlwys Gristionogol årwlI y Hyd, he. Rhan III, Gan DAVID OaIPFITH, Dolgellau. Caernarfon: 0. R. Owen. Deily gwaith hwn i fyned yn ei ilaeu yo rheol- aidd. Estvn y rban hon o ddiwedd y V. ganrif hyd ganol yr VIII. Pa bethau bynag oeddyct ragor- iaethau y rhanau blacnorol, y mae hon yn sicr 0 fod yn gyfartal i'r cyfryw, Y mae eglurder, trefnusrwydd, symledd, cynwysfawredd, a phryd- ferthweh arddull yn nodau amlwg yn y rhityn. Hyderwn fod cefnogaeth galonog yn cael ei roddi i'r gwaith.

- CAERNARFON. - - -

--1 -CROESOSWALLT..L_'-_I

CYFARFOD -MISOL DYFFRYN -CLW7D.

I AMLWCH. I

IGAERWEN. I

GWIJAD LLEYN A'I HELYNTION.I

-_LLANDUDNO,I

.LLANRWST.

PORTHDINORWIG.I

-A.RHOSIRYFAN. I

-[I -I TREFOR, _LLANAELHAIABN.…

DINBYCH. ,

I.TAL-Y-SARN.

I TAL-Y-SABN.

NEW COMPANIES. I

FFRAINO A CHINA.

BIGWTH OHWYTHU ADEILADAU Cy…

NEWYDDION CYFFREDINOL.

IY TEULU HAPU8, NEU LINRLL4U…

[No title]