Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

tPONTERWYD.-1.1I

News
Cite
Share

PONTERWYD. 1. I Llanwyd yr ardal hon a galar dwys dydd Iau, Mawrth 21ain, pan ddeiDyniwyd y newydd yn Gwyn- fa fod Mr lorwerth Mason Jones, mab Mr a Mrs Edward Jones, wedi marw yn yr ysbyty yn Devonport, y dydd blaenorol. Tri mis yn ol yr oeddys yn cofnodi yn y Gwyl. ledydd" am farwolaeth ei frawd Emiyn yn Ffrainc, ac yn awr dyma'r ddau wedi mynd yn yr ystorm fawr! Pythefnos oedd er pan aethai Mr Iorwerth Jones i'r Llynges, teimlai'r bywyd milwrol yn rhyfedd a chwith ar y cychwyn, ond daeth yn fwy cartrefol y dydd- iau olaf, ac yn ei lythyr diweddaf ysgrifennai yn obeithiol a boddlon. Trannoeth i'r llythyr hwnnw tar- awyd ef gan y Spotted Fever, a phan gvrhaeddodd ei briod ieuanc drallodus a'i dad i'r ysbyty yr oedd kyn anymwybodol, a pharhaodd felly nes y gadawodd y fuchedd hon i fod gyda Christ! Y mae cydymdeimlad dwfn darn mawr o'r wlad a'i briod ac a'i deulu yn Ponterwyd yn y trallod dwfn a sydyn hwn. Dydd Sadwrn, Mawrth 23, dyg- wyd ei weddillion i'w gosod i or- wedd ym mynwent Penllwyn, pryd y daeth torf na welwyd ei thebyg yng nghof neb o'r ardalwyr i ddangos eu parch a'u cydymdeim lad. Gwasanaethwyd wrth y bedd ac yn y capel gan'y Parchn D. Morgan, Penllwyn; D. Aaron Jones, Borth Llewelyn A. Jones, Aberystwyth D., Lewis, Capel Dewi a G Bedford Roberts, a Mr William Evans, Ponterwyd. Yr oedd ein brawd yn un o'r dynion ieuaine mwyafprydfertli ei rodiad a glan ei gymeriad fagwy(i orioed yn Ponterwyd. Meddai ar alluoadd uwchraddol. Derbyniodd dystya- grif arholiad yagrilanedig gyda'r Maes Llafur cyn bod ym saitn ood. Yr oedd yn gerddor gwycii, a by ym arwain a ifllli.du mewn cystad- lejaethau draion. HoMd ef pa bawb ass m ysbryd oarad if, di- dwyil, a'i w. lavas; ommt, tab animr fel ai fmwci, yr oodd ya wylamd a hyr, owd eta yn Q!&r.. i wneud,ei i'an &'I .w ..f. 01,01) &08C8.8. Am fed YatauNttu- cgfc atar-bali, ei ddwpa i ty-ay y* ?'?ys Y Pester- 'wyd, & )?e4w@4d? af a IYé(}l (?w? aalysyddM & J 1?hrylus I llanc; ni fu ..ioed yn fwyllt. C???M.y??ya' cI .¡. i PaU..y, i ??iaj aj» gaa^asa. o faaaack "d yss.i X &wy?ym ???t??f ym<M?? B?Mt PO"" a M?B My?BBiM? j M-nl, ?eNyweca? T&.Ij?m, e. heddyw janer siMKdi| y w by wyd! Yn y Llyages, am yr ychydig ddyddiau y bu yno, resynai a iaith isel y llanciau, a gofynaai mewn llythyr i'w fam: "Tybed mam a af fi i siarad yr un fath a hwy?" "Na," meddai wedyn, mi gad waf fyhun yn lan gobeith- io." Pwy all fesur gwerth cymer- jad fel hwn yn ystod ei arhosiad byr yn eu plith ? Danghosodd i'r llanciati £ ut yr oedd bachgen cref- yddol yn byw, ac yn marw Do, gadawodd berarogl hyfryd ar ei ol. Cysured yr Arglwydd ei weddw, y tad a'r fam, y brawd a'r ddwy chwaer, yn eli profedigaeth lem. GOH. I

,.CAERAU, MAESTEG.-1

MR. W. ARTHUR EVANS, 0 EGLWYSI…

LLANSILtNMALTA.

!CEEN MAWR.

[No title]