Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"G ilyedydd Newydci' AT Eiri DOSBARTHWYft. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rhcolwr, H awyJlødydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6 pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN OOHESWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio— Y Golygydd, "Clwyliedydd Newvdd," Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn- Carem i bob gohebiaeth fod mewn Haw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr atnieu gadawer hi yn agored, ac ysgrifenner Press News ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "EmyawyrCymra" SiMT PMMEjft, mm ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau Haaes yddol a Beirniadol ar holi Brif Ejnynwyr Cyniru, o Edwwnd Pryt hyd Ehedydd lal, ac ar ei dtrfyn cir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Burn Lionorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddiddordeb yn emynwyr ac emynau Cymru, darJlenais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith salonol Costiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei genedl tan rwymau i'w gefnogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fainwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glân. Bydd bai mawr yn rhywle os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyS^u mewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrchion a Haw beirniad annibynnof a chraff, sydd ar yr un pryd yn llenor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagoipl ar y gyfrol o glawr i glawr." od. Y PRIFARDD GWILI Darllenais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaeo, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o wrthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyflym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeth wirioneddol i'n llenyddiaeth. Dengys yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr llenyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth drylwyr o'r pwnc. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digoriol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awd Treharris, Glam.

IBWKMX Y GOt.

NODIADAU VYTHHOSOL.

[No title]

[No title]

[No title]

OYNORHAm EGLWYSI RHYODION…

I -i'l ?? ; -? ?.???Taca&WB?

[No title]