Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EHIWMATIO. t ANHWYLDERAU YR ELWLCD. TRINIAETH RAD. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y ijywethau a> cymmalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei syrnud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyideb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae ilwydciiant Tabledi Estora at drin Rhiwinatic a ffurfiau eraill o anl.;vyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yr, adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwyad a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achoiolll diril- edi gwedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaetkiaw ken ffasi wn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog ac sydd yn fynych syrthio mor fyrr o'r honiadau rhyfeddol a wneir, fel y mae ffydd ynddynt wedi mynd ar goll. I brofi fod Tabledi Estora yn llawn deil- yngu y desgrifiad ohonynt-meddygin. iaeth onest am bris gonest-anfonir un blychiad llawn o 40 Tablet i Ddarllenwyr y Gwyliedydd Newydd fel sampl rhad ar dderbyniad y rhybudd hwn a 3c. mewn llythyrnodau i dalu'r cludiad, pacio, &c. Ar werth gan Fferyllwyr, am 1/3 y blwch o 40 Tablet, neu 6 blwch am 6/9. Am samplflwch Hawn, cyfeirier-Estora, Ltd., 132, Charing Cross Road, London, W.C. 2. —————-==..=- University College of Wales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the University of Wales). OPENED 1872. Presidcnt:-Sir JOIVN WILLIAMS, Bart., M.D., D.Sc, G.C.V.O. Principal: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), LI.D. (Vict.).j HE Session begins in September. T Lectures comrnence early in October. Entrance Scholarships and Exhibitiora, open to both male and female candidates above the age of Ifr, are offered for Coca- petition at the commencemeot of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. > Sessional Composition Fn-in Arts- £ 18, in Science CI6. Seasional Registration Fee, ,Cl!. Men Students reside in Registered -Lodgings in the town, or at the Moo's Hostefcf-Warden Mr H. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden Miss C. P. Tremain, B.A. For full particulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department, the Departments for the Traininp, of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to- J. H. DAVIES, M.A., Registrar. Yr Epistol at y Philipiaid. ESBONIAD DIGURO. ESBONIAD diguro ar yr Epistol at y Philipiaid gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. Pris gostyngol, 11- drwy'r r post, 1/3. Y mae wedi ei rwymo mewn llian, ac y mae ynddc 146 o du. dalennau. Rhoddir saith am bm chwech. Anfoner yr achebion i' Parch. EDWIN JONES, Barmouth. INDIVIDUAL COMMUNION CUPS ♦ FOR LISTS OF Patent Ideal Outfits, AND Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- I Townshends, Ltd., Birmingham ) ASGIAFIU! AR&KAmnr ArgrefAr Adroddiadau Eglwysig, Liyfrau Soifa, Balance Sheets, Fosters—ynrhyw famtiofi, Tocynau DarEithoedd, „ Cyragiherddau, au GAN ARGRAPPYDD Y GWYLIEDYDD NEWYD.D, Y mar y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd araf-a 1 oil yn newydd. Dymuna ddiolch am yr Archeb ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am EstÏmtates â LEWIS JDAVIES, "Gwyliedydd Newydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Topnisr ?<m?M L?nd?R ?ote? i- :OpposHe the B'RfHSH MUSEUM. ¡¡¡¡, A' .1! ¡>r' 'Yr} r 'T?-IAC- K RAY HOTEL Great Russell Street, London, vv: C. 1. Near the BRITISH MUSEUM KiNSSLEY 'HOTEL Hart SI t., Bloomsbury Sq., LondoD W.C 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath. rooms onvery Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfecte"anitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per perspn. Full Tariff and Testimonial on application. x I TELEGRAPHIC ADDRESSESJJ Kingsley Hotel: Bookcraft, Westcen t, London, Thackeray Hotel Thackeray, Westcent, London." Tel., K. Museum 1232. T. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o H@n Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. alr Cae- tawd gys-egredig newydd i S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N., 2/6. 0 tyrd yn ol. Rhangan. S,F., Ie. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, lc.; H.N., 3c. •Rwy'a wfyu ar dymkestlog Ian Anthem Gynulleidfaol. S.F., Ie. Dwy Actios 80.. i Blaat: (1) Doli" (2) Can y Cwch.' S.F., le. Llwyn Otin a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., Ie. Am "bob fanylion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arwemydd Cymanfaoodd, Bsirnfad ac Arholydd. I Orgartydd "Rehoboth," Coedpoeth, Mr. TOM CARRINGTON I (PESICBRDD QWVNPBVt#, (Cymrodor o Goleg y T.S.C., LUindein). COEDPOETH, I8 z WREXHAM. !r Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab Concwest Calfari," S.F. I c. H.N. Sc. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. PiBSWCSC. Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymceig. k »— AT BESWCH—Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI—Cymerwch "Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau 1/lf 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.-l. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohormo. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd SARZIN'E" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr,hyn y mae "Sarzine Blood Mixture yn i sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwel'la pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau^ penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1/1| a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADO TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, IVfaesymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cynyddent bob biwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gyv ilvdd o hono, ond cly wais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Macliynileth, wedi dyfeisio?' .?p?th- L!?v lladd yn ddidrafierth iawn.-Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un. I?r viiai*s?I backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhoddaig', j byony yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy." Yn Awr yn Bared. "V 1Ri IE U." LLYFR I BAWD. Dynoethil" ynddo Gyfeii-onv.dau Diwinyddol f wysig: "Important 'iiitological Errors Exposed. rJ Proflad yr Awdui- gydal.r Argrafnad Cyntat: Pan yr aniuriais gyntaf 1 ma's, i faes y byd, Nid ymddangosai'n ffafriol Oddiallan ar y pryd: Odd llais o'm mewn a ddwedai "ac edrych ar y gwynt, Gwca frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael. Gofala brisio'r Llyfryn I, el gallo pawb ei gael Gwrandewais ar ei archiad I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ffeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daetn I m'archebiou O'r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmnl'r milwr claf, A thros y mor i'r cad faes,— Syn yw'r archebion gaf I'w cael gan yr Awdur— W. RICHARDS (PREGETHWR)., DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwv y Llyfr. werthwyr. Yr Emynydd A thlysurel, SEF Pump o Emynau Newyddion, cyf. addas iawn i'w de-fnyciclilo yn y sefyllfa ddsfrifoi y mae ein gwlad a'r byd ynddi yn y cyfs.od hwn. Cynwysant driarddeg o benillion o linellau. Wele un emyia yn engraifft- [ 0 boed i ganhadloedd y cMaear Adnabod ffrwythpechod yn awr, Wrth we4ed ei draha arswydus A'i ddjfrod ar fywyd mor fawr YsbeUiodd ein becbgyn yn lluoecfd Ein haelwyd f'y'n wag hobddynt hwy, 1 ba le'r edrychwn ara gysur o bale cawn falm at ein clw-y'! Nid oes ond un man drwy y cydfyd Y fcal i ni 'mofyn am hd, I laddfa archollion mor ddyfni^n A'r rhai a achosodd y eledd Mae'r un man a'r balm gyda'r Iesu, Ei ras sydd ddigonol o hyd I gadw yn mhoetbder pob brwydr Yr enaid crediniol yn glyd. Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur j W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, 1ic. LLYFRAU 6WERTHFAWR AR WERTH Am Brisiau Gostyngol. s. c. 1. Hanesyr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 3 3, Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith Vv illiams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar' to the Welsh Language, by Thomas RowiAids (4th Edition). 2 e 6. Yr Hynoa Joan Jones, gaa Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad .$ 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch 0 Madoc Rob- erts 0 I Anfoner at- ——— .JiI. i Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks.