Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

r, ,-, 71 Y 0 lld| ji.4 1…

News
Cite
Share

r,  7 1 Y 0 lld| ji.4 1 l, y i y -L G. I Dy,1d. U1.U1, EbriH 8. Er wedi gwneud ymosodiadau tryrnion, nid yw'r Germaniaid wedi llwyddo i symud ymlaen Curwyd yn ol ymosodiadau y gelyn gyferbSfi ag Albert, ac i'r de i _vn ag A'-?bert, ac 1r de o Hebuterne (i'r de o Bucquoy) Yr ydym wedi ad-sefydlu ein safle- oedd blaenorol yn Aveliny Wood, i'i ojledd o Albert. Yr ydym hefyd wedi gweilaeui Saiieoedd i i de o r Somme. Y mae'r German- iaid hefyd wedi curo'n ol ymosod iadau fiyrnig ar lan chwith yr Oise, Dydd MAwrtb. Y mae tanbelennu trwm ar hyd y, ffrynt i'r gogledd a'r de o'r Somme, ac ar hyd yr Oise." Awgryfnir nad yw hyn ond paratoad ar gyfer ymosodiad mawr arall. Y mae'r gelyn wedi crynhoi liu o nlwyr a nifer ychwanegol oynnau ar ffrynt Amiens. Yn ol adroddiad Syr Douglas Haig y mae'r tanbelennu wedi bod yn hynod o drwm yng nghyfnniau Bucquoy. Hefyd I y rnae paratoadau y gelyn yn erbyn safleoedd y Prydeiniaid yng nghYffl' iniau Arras, Armentieres, a Cham- ls La Basse. Dywed y Germaniaid yn eu had- roddiad eu bod wedi gorfodi'r Ffraficdd i adael eu safleoedd i'r dwyrain o Aiiette, ac wedi cymer- yd 2,000 o garcharorion. Dywedir fod mor-filwyr Pryd einig a Japanaidd wedi glanio yn Viadivostock, ond dywedir yn I swyddogol nad ydynt ond yn gofalu am heddwch y lie. y Rhoed Archeb allan yn ddidd ymu rhyddhad nifer o'r dynion a ganlyn sydd o dan yr hen Ddeddf Filwrol Orfodol-y dynion sydd o dan 42 nad ydynt eto yn y fyddin. Y niae'r Archeb yn apelio at ddyaion syddyn Nosbarth A, Bl, a CI. Pob dyn sydd wedi cael eu dodi .yng Ngradd 1 a Gradd 2, a dynion aad ydynt wedi cael eu harchwilio. Y mae nifer y masnachau a'r gal- wedigaethau i gael eu cyfyngu, a gellir eu gweled mewn uurhyw Swyddfa y Gwasanaeth Cenedl- aethol, neu yn y Cyfnewidfeydd Llafur. Bydd y rhyddhadau hyn yn cael eu diddymu Ebrill 24. Rhaid apelio am adnewyddiad erbyn Mai 1. Ni ystyrrir hwy os y gwneir hwy ar sail gaJwedigaeth- au, pa un bynnag a'i gan y dyn neu gan y meistr. Y mae gan bob Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Cenedlaethol lleol hawl i oedi'r Archeb os y bydd yn effeithio ar ddyn fydd yn gwneud gwaith perthynol i'r Llywodraeth. Ni chaniateir i'r un dyn yn awr ymuno'n wirfoddol ar gyfer gwas- anaeth cartref yn unig." Ymhlith y camrau fwriedir gym- eryd neu sydd yn cael eu cymeryd y Mae:- Lleihau mewn rhai galwedig aethau hanfodoL 1,00,000 o'r Radd 1 o'r gweith- feydd cad-ddarpar. 50,000 arall o'r mwn§eydd. Y nifer mwyaf posibl ar gyfer gwasanaeth trosgludol. Nid oes yr un dyn cymwys o dan bump ar hugain oed i aros mewn Gwasanaeth Gwladol, neu mewn rhyw alwedigaeth arall. Dydd Mercher Cynhulla y Germaniaid fyddin. oedd cryfion yn erbyn-y Portugese a'r Prydeiniaid a ddalient y ffrynt o ddeuddeng mill tir rhwng Camlas La Bassee. ac Armentieres. Llwydd- odd y gelyn i ennill tir. Llwydd (-I i saf-le- odd y gelyn i wthio drwodd i safle- ) oedd y Cynghreiriaid yn ymyJ Neuve Chapeile, Fangiflssart, a La I Cordomerie Farm, a chymerasant i RicucboUig St. ViiuSt a Laventie, Fel canlyniad ymladd trwm ar hyd y dycld gorfodwyd- y Portugese i gilio'n 61 yn y canoj, a'r milwyr s Prydeinig ary fflancs, oridllwydd- wyd i ddal yr adenydd yn Given. chy a Fleurbaix ar ol brwydro cal- LL \0 -e' lJ_ c! lJ ,Ii r i tt ed curwyd y Germaniaid yn ol. Bu tanbelennu trwm ar firynt Somme Oise. Llwyddodd y Ffrancod i ti u'n o' o ie peryglus ar ochr I chwith yr Oise. Cillwydynolile '0rl 77P 1; < d-Ó ¡" 1 oedd wedi ei baratoi yn flu-enaro. i'r de-orllewin o Couchy ac i'r del o Couchy-le Chateau. Bydd Iaa Y mae'r ymosodiad Germanaidd i yn erbyn safleoedd y Prydeiniaid a'r Portugese rhwng camlas La Bassee ac Armentieres wedi ei eangu i'r gogledd cyn belled a Cha m las Ypres Comines. Y mae ymladd ffyrnig wedi cymeryd lie ar hyd ffrynt o chwe milltir ar hugain. Llwyddoddty gelyn i en nill ychydig dir. Ar ol defnyddio wyth adran y dydd blaenorol taflodd y gelyn fyddinoedd newydd i faes y frwydr i'r de o Armentieres, a llwyddodd i groesi'r afon Lys, i'r dwyrain o Estaires, ac yn ymyl Bac St. Maur. Croesodd hefyd y Lawe a'r Lestrem, ond curwyd ef yn ol yn y He hwn, Y mae'r gelyn wedi ennill amryw filitiroedd yn y He hwn. Bu ymladd ffyrnig am Giv- enchy, sydd yn sefyi! uwchlaw lefel y w 1 ad amgyIcliynedig. Meddian- nodd y Germaniaid y lie, ond curwyd hwy yn ol drachefn mewn gwrth ymosodiadau gan y 55th Division, yr hon a-gymerodd 750 o garcharoiion. I'r gogledd o Ar- mentieres taflwyd ein milwyr yn ol i linell Wyschaete Messines Ridge a Ploegsteert ar ol ymosodiadau nerthol. Deallir fod y gelyn ar hyd y pum milltir rhwng y Lys a'r Douve, yn cynnwys rhan fawr o goedwig enwog Ploegsteert. Hawlia Berlin eubod wedi cym. eryd tua 0,0000 garcharorion, a 100 o ynnau. Nifer y llongau a suddwyd yn ystod yr wythnos ydoedd 4 dros 1,600; 2 o dan hynny, a dau gwch pysgota, Dydd Gwmer. Parhaodd y frwydr trwy'r dydd ddoe yn Ffrainc rhwng Camlas La Bassee a Chamlas Ypres Comines. Gorfodwyd ein milwyr i encilio mewn rhai pwyntiau. Llwyddodd ein milwyr i waghau o adfeilion m wy wenwynig Armentiers y rhai a wnaed yn beryglus i'w dal gan ymosodiadau y gelyn. I'r de o Armentieres "llwyddodd y51st Division i guro ymaith ym- osodiadau parhaus y gelyn i dorri trwodd i gyfeiriad Bethune Enillodd y gelyn beth tir yng nghymdogaeth Coed wig Ploeg- steert, ond gwrthgiliwyd yn llwyr gan y 9th Division ruthriadau ffresh yn erbyn ein llinellau ger Wytschaete a Hollebeke. Parha y byddinoedd Prydeinig i fyned rhagddynt ym Mhalestina. Syrthiodd pentrefi El Kefr a Rafat i'w dwylo. Mae Talaith Bessarabia wedi penderfynu gwahanu ei hun oddi- wrth Rwsia ac uno a Rumania. Dydd Sadwrn Mae ymladd ffyrnig a pharhaus yng nghymdogaeth Merville a Neul Berquin. Yn ystod nos Wener llwyddodd y gelyn i fedd- iannu Merville. Hefyd bu brwydr boeth i'r gogledd o Gamlas La Bassee, ac mae'r gelyn wedi llwyddo i ennill peth tir rhwng yr afonydd Lawe a'r Clarence. Dywed adroddiad swyddogol Germanaidd fod Armentieres wedi syrthio, ac fod hanner cant o swyddogion Prydeinig a thros 3,000 o ddynion wedi rhoddi eu harfau i lawr, wedi gwrthsafiad gwrol.

[No title]

Advertising