Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"GwYiiyedydd Newydd' AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, "Owyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yt anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio- V Golygydd, (livyliedydd Ne wydd, Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn :— Carem i bob gohebiaeth- fod mewn Haw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amlen gadawer hi yn agored, ac ysgtifenner Press News ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymru" GAN Y PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau *Hanes yddol a Beirniadol ar holt Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn ceir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Llenorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddiddordeb yn emynwyr ac emynau Cymru, darilenais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith safonol Cosiiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei genedl tan rwymau i'w gefnogl." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llvfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith. gref a glân. Bydd bai mawr yn rhywle os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn morld diddorol iawn. Clorienhir eu cynhyrchion a llaw beirniad annibynnof a chraff, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagoiol ar y, gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. Darlienais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o wrthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyflym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeth wirioneddol i'n llenydtiiaeth. Dengys yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr llQnyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth drylwyr o'r pwn, Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digenol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam. I At Ein Dosbarthwyr a a Darllenwyr. Mae y Biliaii am y Chwar- ter yn terfynu Mawrth 31 yn y parseli yr wythnos hon. Diolchwn am daliadau pryd- Ion: y mae rhai lleoedd heb dalu ers dau, tri, ac hyd yn oed pedwar chwarter. Y mae yn amhosibl i ni gario ymlaen yn y ffordd hon, a bydd yn rhaid i ni yr wythnos nesaf atal anfon y parseli i'r holl leoedd yma. Du iawn yw y rhagolygon. Y mae y papur wedi codi ceiniog a dimau arall. Gwna hyn wahaniaeth i ni mewn blwyddyn o tua £50, ac eisoes prin yr ym yn clirio'n ffordd. rti wyddom yn iawn eto beth w wneud os oes gan rhai o'n cyfeillion ryw awgrym byddwn yn ddiolchgar am dano. Beth bynnag gall pawb helpu wrth dalu'n brydlon. I • 1

HODIADAU WITHNOSOL.

[No title]

[No title]

LLANGOLLEN.