Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO PERSONS GOING ABROAD. General Passengers and SUam Ship Agent. JAMES BEES, 19, Union Street, Liverpool, (Lata with Cymro Gwyljt.) 11- lulfolmation given, and Prieps of F-web at Lowest Rate, ckliix and STMBAGB, per NTW Yofk" Philadelphia, Montreal, Portland, Quebeck, Baltimore, Halifax, Benrcs Ayies, ChUi, C&pe of Good Hope *S25s.'s £ Sc £ ?*.«?< m ««. ^AMitied Passaes to Canada a( £ 4 15«. Passes from America exchanged, and Steamers Ticket returned with al} Particulars. P°"0BB met on arrival, and Been to on board the Steamers. Tickets to get friands home fet lowest prices. Cofier y Cvfeiriad— JAMES REES, 16, Union St., Liverpool. B.S.-Gollir ymholi yn Nghwm RhonddaaMa. PHILLIPS, Griffin Inn. Pentre. CASTELLNEDD. C YNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL, \J &c., yn y dref uchod, dydd Gwener y igroglith, Igbiill 1 leg, 1879. PRIF DDARNAU. Datod mae Rhwymau Caeth- iwed" (J. Thomas), i Gor o 60 ac mchod, gwobr 10 0 0 A Chadair i'r arweinydd. "Wells," Rhif 138, Llyfr Tonau i Stephens a Jones, gwobr 2 0 0 IT Fife Band a chwaieuo oreu, "Merch Megan" a "Gwyr Harlech," r gwobr ••• 1 0 0 Am y gweddill o'r testynau, yi amodau, Ac., anfoner am y rhaglen at yr Y sglifenydd, a cheir hi am lg.; trwy y Post, lie. EDWARD MORGANS, Ysg., Tramway Office, Neath. RHYBUDD RHYBUDD dTYYMUNA JAS. PEREGRINE. Llyfr- werthydd, Heol-y-bopt, Llanelli, hys- f feysu ei gyfeillion a'r cyhoedd yn gyffredmol, ei fod wedi symud i No. 11, MURRAY STREET,! (Y Shop lie bu Mr. Gough, Auctioneer, yn ddiweddar), lie y parha i gadw pob math o Lyfrau a Newyddiadnron Cymreig hefyd, Stationery o bob math. Dymuna ar bawb sydd wedl bod mor gar- edig a'i gynorthwyo yn yr amse* a aeth heibio i barhau i wneud hyny yn ei siop ijnewydd. Capel Seion, Wannarlwydd. CYNELIR EISTEDDFOD Flynvddol y Capel uchod, dydd Gwener y Groglith, Ebrill i leg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr Ilwyddianus. Beirniai,-PROFF. DAVIES, Llangollen. PSIF DESTYNAIT. I'r -Coir a gano yn oreu "Datod mae Rhwymau Caethiwed" (John Thomas, gwobi. ,0 0 .Ir Cor a gano yn oreu "Y mae Gorphwysfa 6ton ol" (Pencerdd Uwynedd), gwobr 2 0 Ni chamiateir i unrhyw arweinydd l arwam oe bydd wedi enill ugain punWr blaen. I Y mae y programs i'w cael am y j>ris ar- lerol, gan MR. THOMAS JOHN, New Road, ,„ Waunarlwydd, Swansea. LLINELL YR ALLAN. I Agerlongan Llythyrgodol Breiniol. YMAP. y linell hon 18 oynyg manteieion neill- jL duol, a dylai ymfudwyr i uoihyw ran o Canada nen yr Unol Dalaethau, cs ydynt yn awyddus am achub arian ao amser, ymofyn a T. L. JOKES, SMddfa'r Aberdare T\mea, AbtTdar J. W. JONES, DUledydd, &o., 67, Oxford Street, Mountain Ash „ OWEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno Road ALLA^ROIHKR^ AND CO., James Street, Liverpool. REES EVANS, TAILOB AND DRAPER, 45, Commercial Street, AtOrdare, BEGS to announce his numerous CUB- tcmeis and the Public that his STOCK OF WOCLLENS for the Antumn and WiLter (1878) is now complete, which is elec- ted from the Best Markets, the Quality 6:1d Style of which cannot be surpassed. B. E. wishes especially to call atten- tion to his 50s. Suits, made from Scotch and Bliss* Chipping Norton Tweeds, as being the best value that can be olered in the Trade. BETHLEHEM, TREALAW. CYNELIR BIsTEDDFOD yn y Gapel uahod. C ar ddydd Gwener y Groglith, 1879, dan nawdd y boneddwyr nrddas ol, G. Williams, Miskin Manor; W. W. Hood, Yaw., Llwynypia; E. Davies, ysw., Primrose Hill, Ystead; M. Rowlands, Ysw., Feoy- graig Dr.S. N. Davies, Cymer; Dr. I. Davie?, Yatrad; ac o den lywyddiaeth G. Williams, Ysw.; pryd y gwobrwyir yr ymgeiawyr buddagol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaethj Cauiadaetll, Adrodd- iadau, ao Araetnyddiaetb. Beirniaid: Y Rhyddiaeth a'r Farddooiaeth, y Parch. E. Roberts, Pontypridd; Yr Adroddiadau, Gwalob, Gilfach Gooh. Beirniad y Canu, D, ROSSEE, Yswain, Pontypridd. Pianists: Misses Mary levies Yatrad, a Bessie Prices Penygraig. PjaiF DBSTTNAU. 'Yr Haf,' gan Gwiiya Gwent, i gor heb fod o dan 40 o rif, gwobr 10 0 0 Traethawd, 'Haelioni Daw a gwastraff Dyn,' gwobr 0 16 0 Pryddest,'Awdwr Nacfur,'150 llinell.. 1 10 Y Programs i'w oael ar ol y 16fed o lonawr, gan Mr. Daniel Thomas, Grocer, Toaypandy. Bethel, Abernant, Aberdar. CYNELIR EISTEDDFOD yn y Capel uchod prydnawn dydd Llun, Mawrth I7eg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Canu, Adrodd, a Chyfan- soddK Beirniaid y Canu, Mr. J. Thomas, Nazareth, Aberdar; yr Adrodd a » Cyfan- soddmdati, Mr. W. Thomas (Morfab), Aber- amBD, Aberdar. R PRIF DESTYNAU, -I t cor, heb fod dan 30 mewn Ihif, a gano yn oreu (I Yr Alarch" gan R. Stephen (Moelwynfab) 1 10 0 I'r Parti heb fod dros 12 mewn rhif a gano yn oreu "The Hunter's Farewell," gan Mendelessohn 0 8 0 Y mae y programs yn barod, ao i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd,— MR. JOHN POWELL, g 2, Engineers' Row, Abernant, Aberdare. 'h ,> "'1" Dmrganfydditd Newydd!! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YR unig ffordd i iechyd naturiol ywtrey gymeryd 'Williams' Castor Oil Pills.' Y maentyn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddir y feddyginiaeth oreu i buro y gwaed; felly y mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth oreu allan, nid yn^unig l buro y gwaed, ond hefyd er dadwreiddio pob maui o gornwydion, clwyfau, ac ysfa yn .y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorel hefyd l leddfu aimwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla. (billimsneas), cur yn y pen, ac l symud ymaith wynt, chwyddiadau, cunad y galon, y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cetn, dwfr-ataliad, bias annymunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, gan eu bod yr un yn eu heffeithiau a Chastor Oil, ond yn tra rhagori arno, ac yn llawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy yny, gellir eu hystyried, nid yn unig y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yn,gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'u gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystio fy mod wedi archwilio Eeleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac yn cael'eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. Army and Naxy Hospital, Scutari. ETO O'R AmEILICA.1 Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, piles, a'r gravel am fisoedd. Aethum or aiwedd yn analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y chwydd a'r poen. Gallaf sicrhan tod yr holl anhwylderau uchod wedi fy llwyr adael, ac oddiar amryw yn yr ardal hon, trwy gymeryd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eiddoch yn dra diclchgar, MARY JANE DAVIES. Youngstown, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwyweuig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os mynwch yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu rhan, Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yn v dnlh, Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pills. Bhfysgol Glaigow RHUBDWAWR. GWELLHAD ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn metbu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan iselai y cefn, cut yn y pen, a'r cluniau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un Pills cef- ais lwyr wellhad oddiwrth y Gravel, yr hwn oedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRS. THOMAS. GWELLHAD RNVFBDTOOL 0 GLEFYD YR AFU A DIFFfGREULlAD. Syr-Mae yn llawen genyf hysbysu y gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wedi gwneud prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfanynddieffaith. Dy- oddefais aim flynyd-au meithion oddiwrth glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- iad at fwyd, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryd dau flychaid o'ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achosion o piles a gravel.—Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHU, A PHILLS WILLIAMS YN IACHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich "Compound Castor Oil Pills' Bum mewn blinder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd i'r cy- hoedci- Y r eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndalo. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.-Cofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog-D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. C. SCHWER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial Street, Aberdare. SCHWERIR'S Watches to (suit all classes of purchasers. BCHWERER'S Watches of the best English and Foreign make. SCHWERER'S Gold Patert Livers from no lfs. CHWEEEK S Silver Patent Livers at £4 4s £ 6 5s, up tot7 7s. SCHWEhER S Gtold Geneves JE4 4s æõ 611., up to JEK I s SCHWERER'S Watches are always ready for n; e., beinekiifally timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. SCH WERER S Eight-Day Clocks, OrdinaryClocks, Tim- pieces, &<3, cf the best and newest designs. SHWERER S Silver Goods in great variety. SCHWERER'S Electro-Plate of the newest and best deecriptkn SCH WER R S great stock of Speotaoles, com- prises all kinds on Gold Steel, and Shell Frames. SCH WERER repairs all kinds of Watches, Clocks Jowelipr, Plate, &o., in the best style. SOB WERER begs respectfully to thank the Publio for their past patronage, trusting a continuance of the same. Oe vdvoh am Oriadur o'r fath ereu, ewch at C. SCHWERER, OossfeW Street, Abffian

MR. FAWCETT, A.S, AR SEFYLLFA…

♦ ABERDAR-CYFARFOD ANRHEGU.

ABERNANT.

BONCATH-MARWOLAETH.

ABERCANAID.

CYFARFOD LLENYDDOL SANT FFAGAN,…

BLAENLLECHAU.

BLAENAU.

TREFORIS., " ;

CYMRO WEDI BODDI YN LONSDALE…

TREORCL—CAMGYHUDDIAD. -'

ABERAMAN—YMDDIHEURAD.''

GENEDIGAETHAU.

Advertising