Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

J¡jç, OWEETHFAWROGAP 0 BOB PETH Yw IECHYD. Tr vtyt p. t* ;ui!o rhwymau amaf i wneud yr hyn a allaf er Ses y cyr op. yn mhub cddriad, mor belled ag y mae ynwyf. Gsn fy in d n dyst persoaoi o'r :-doni a:r lies aniXLarisiadv/y •Wt": >11 deilli-w od iwth feeknau Mr. G'^org^ fTcyllydd, Hrw«U i, ie, uH diiom pi-i-sonol yn unig. ond hefyd i la-werdm nabo; nj "Tn a ryw ranau o'r wlad, y mae yn ddyledawydd aatfit i iysbysu fcyn i'r cyhoedd yn ^yifvediuol. Y? wyf wmi cnel fy mlino er ya ieunc *an ddolur yn y ce}n, anhwyl- doi&u yn y cvila. poenau yn fy nghlunian. am arenau yn ami iom. Or diwe ;d clyw.is m belecau George, a ch",merais 41ttu o honvnt ryw noson pan yr -oeddwn yn seethu ymsymud §m y pien L-b draffs tli fawr. Ond, er fy ffitwd, cyn pen pedair mm: ar jjjiugain yr '>eddwn yn teimlo mot heinyi a mab 21 oed; ac oddir.r hyny hyd heddyw yr wyf yn en cadw yn fy nhy fel y tefppr goreu. Y maent i mi braidd fe) moddion anifaeledig. Ar ryw brydn twn, pan ceddwn iach a heinyf, cyIarfydchis a William David, Jieiieviivj Abenfor, yr bwn oedd yn ■Won Tewygn gan ddolur yn y «efn; ac wedi iddo adrodd ei lufcrcit, a'r poen dirdyw.l oedd yn ei gefn, nes peri iddo gerdded taftd d yn ei ddau ddwbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon ■^flychaid o belenau George. Tua ebwech o'r gloch tranoeth <f%^rfy-idais ag ef drachefn, a gwnaeth amnaid arnaf i ddyfod a dysvetlodd ei iod yn hollol iach, ac y gallai ceidio tiros mm o berthif Yr wyf yn coffhau enw Mr. Lkvid aim ei fod ow adnabyddms trwy yr holl gymydogaeth. Cefied jtawb nad yn pgrifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, nid wyf we'di cael y fraint o'i weled and unwaiih yn fy sakwy wybodaeth i mi. Aber,dw. ISAAC THOAUA. jø, WONDERS NEVER CEi.SE. t Mm happy to infoml yon of the relief and benefit I reetfived by taking your Pills. Tfen months ago I was taken ill G* avf 1 from drinking impure water. I can scarcely express bi words w2?t I suffered. I went to a doctor, and fce made me wiisfl. I than went to another, and had little relief br a time. I fws advised to try your Pills. These are worthy of gra:it Kttte. I took three of your Pills for Gvevel, and h..ve never b^gn tr ubled since. I have Buffered many years from Piles, «onld not get an effectual core. I was fcakai iil last week faf Siting on a cold, wet roof. I took half a box of your Pills, MA can do no, more than endosse what I said before. I am new as well as ever I was in my life.—Yours, &c.1. Skst-sfcfeet, Newport, Mon. E. PBABC*. GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURE. Among tha multiplicity of Patent Medicines proffering to #BW eil the diseases to which flesh is heir, it is difnoalt to find wm&i is genuine or not. Ert after the perusal ei a g*eat aum- bINd authentic Testimonies, we feel much pleasure inpronoan- OW George's Pile and Gravel Pills to be effectual restoratives to health. Tkese wonderful medicines have effected perfect cww., where the most eminent of the faculty have failed, and tn.w mutbe looked upon as one of the greatest boons to suffe-r- fa«feum.aity.—EDITOS OF "LONDON REVIEW." MEDDYGON YN METHU-PILLS GEORGE YN IACHAU. Cilvodfe Farm, near Newcastle-Emlyn. ttt,-wyl Syit,-Ryn sydd i'ch hysbysu fy mod wedi bod yn afic rh ac yn fethedig am fisoedd lawer. Bu y meddygon yn hofiol rflwyddianus yn fy ngwellhad. Prynais flychaid o'ch Pins No. 1, ac yr wyf yn awr yn iach cyn haner ei orphen. Yr eiddoch, S. JAMES, AT JGLEmON ABERDAR MERTRTIIPONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. Ba<Hiaffl, XJancon, uardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles cna Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised, however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the Chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them. CYMERWCH GYNGOR TNTB-Gofalwch fod enw y gwneuth- orwr ar stamp y Llywodraeth svdd o amgylch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn wirioneddoL Penllim Terrace, Maesteg. DBAR Sm,-The wonderful efficacy of your No. 3 Pills has been proved in my case. After trying various remedies for Piles, I was induced to try a box of your No. 3 Pills. After taking two boxes of these Pills, I can assure yen. sir, I have sever felt se well for the last 15 years. I have suffered for 15 pars from Piles, and have been hardly a week during that free cram pain.—YOUBS truly, E. AUBREY. Maesteg. DEAR Snt,—I have great pleasure in bearing testimony to the efficacy of George's Pills. I often hear frompersons to whom I have sold your rills, both here and in the United States, say lIley have never had any medicine to equal them for Piles and GraveL-I am, &0., W. B. WILLIAMS. Airdale Boiler Works, near Bingley. ant,-Previous to receiving your Gravel Pills I had been foi apwarda of six months very seriously affected with Graved in the kidneys, causing pain in the sides, &c.. and had become so •eriously bad that I was not able to follow my duties, and daring which time I had tried more than twenty different re- medies, but I found little relief until I received your Pills, which gave me relief within 24 hours after taking the first dose, and I am no less surprised than pleased to find all pain gone within a week. And now after using only one small box of your No. 2 Pills, I am happy to say that I am nearly free from all trace of that painful disease. Yours, Ac., W. KwaiffLT. Fiwai the M Dowsland and Kemes Guardian." February 9,1878. GzonGVe PILK AND GRAVKL PILLS." ffe havb mueh pleasure in calling the attention of our rea- Aers to a never-failing remedy—one that has cured thousands of the most hopeless cases, and one that has relieved tens of thousands of their pains. No one who suffers rain in the back. tidea.amd loins, or in fact from any or all of the disorders of the Bowells. Liven and Kidneys, should any longer bear a pang from these afflictions, for a sure cure is found by taking a few doses of these marvellous Fills — N George's Pile and Qiavel Pills." Rhydberth, Tenby. Yr ydwyf wedi profi eich peleni yn rhagorol o dda i wit a tnu hwnt im dysgwyiiad.—^Ydwyf, die., XI PO^ES* LhnoTchragog, Raabon. Brx,—Dranmwrf MohhrnW fod eich gwerthfawr No. 1 Qoorge's Fills weai rhoddi i mi mwy o les na dim arall a gy- anais trioed. Credaf nad oes dim arall a wna gymaint o Tea ft Gravel a'r Pilee. Clywaisganmoliaethucheliddyntlawer end fy marn ddiduead yw. na bnagwyd mo'r haner. Dyl- •wwydd yw ea oadw jnj*I bo* aaoaer fel cadw baia. —Y» mailk J. Fowmu George's Pile and Gravel Pills. -0 f" _——- 'ac' i RI:IW! 1 ;'T"1 ansawf\ N GEORGE'S FR JY* GEORGE'S PILE AKD QRAVEL\^ re*«!», a« yr ydvm yn cael eu A j A jryfanwcWedig o'r cyffeirmu jm q m «r«v ff wy yn 6461 i ad irru-raf. Vrwyt'wedieudefoyddlo'A "I L jj, (J vlttjnLw ILL Jy bod yn gyfansod^edig o ddefynddiau VI I >'h «•» f.yi.yddau lawer ntewn M tytteuci. TSiA oes yn<Wynt ddim o natar } l>-trnte Jirttrii-r, fi hvny K.vda UivyddiatU I OTT.T <2 V Ml > 1 < T R- 11 J • I TR AJULUOA I 11 fetelaidd. YR TDWYI- O'R FARN EU I 1 ):<<■i: c;-mwythad Luan l rai I •' |I w* lkU 1 i| | n u si fyilf.'i :>:io)>oithiol O herwydd y II "v' li BOD YN FEDDYGrNIAETH DBA QWEBTH- 1 V i'ii^ ar Gravel. Ac^id wyfyn petruso J J PAROTGIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOliUEiAU HY1TY AR GYFBR jj V. dweud, JIWLOK, mewn _gwmonedd, eu/f MEWN TRI O DDULLJAU | RAI Y MABSsr WKW j ■e. cvilt:!yb fel medaygiruaeth tuag ff y /M 2 at wfcMa y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: hamcawu. "MRSEOREK Pius GRAVEL Piut No. 2-GEORGES GRAVEL PH.LS. p > C ^-SEORGE'S PILLS FOR THE PlLES.I » — « » I m m m m m, m m ■ ■ GOCHELWCH DWYLLWYR. 77- t t o n GOCHELWCH DWYLLWYR. l\ 1 .— ffieTTQ blyokau Is. l|c. a 2s. 9c. yr un. j m -m 1 Daliweh sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEOBGFE'StPills, 1 ar Stamp y Llywodraeth eydd o amgylch GAN BOB FFETIVLLVDD PAROHUS AC ER EICH PEBSWADIO, na chymerwch [j { blwch. Heb hya nid oes dim yu DPwy yp HOLL FYD "Pile and Gravel. Pills," wneirfhuriad Jl J1 wirioneddol. j k ( neb arall. | s r jg)J r -v -i -A ™ I CHWYDQ^j I r^wvtwfflw) i OWYNT, GVIAEW, CU-LIC, 'L/ .= 1 LUMBAGO, SCIATICA, y i_h_.J¡yr-&j¡ '( ¡.. | ■■■■■■■■ • GEORGE's" » «t.i • ( MR. GEOEGE, t^rv?T "S* i> y> r> \m F Dba*s«> '*■»* 6 I 11—"ve&r fc>ir,onr^iua vm weiihesH r, j i • T u recommend them with \he greatest confidence to iny *u|- ana ID time 1 fludil ft l&rgo Opening LJ I I ~i~ f tomers&s being saperior to any other medicine in rellevfrig m XT' a -t J- III iKt—? m those troublesome and painful disorders, and am rateiv tor tiienj.—JL OUT8 trUlyi d&appointed even in ni&st oosttuate cases. G. OWEN, Chemitl to the Soyoi SamHy. Y mae y Peleni hyn j/n Feddpginiaeth ''FBANKLIM DIXON. T 6ICR. BUAN, A DIOGEL I'R J — ■■ -J-W PILES A'R GRAVEL. ac i luewt o anhtcylderau ereiU sydd bob 17 amer yn eu eanlyn, megyt;— am 11^ POEN YN Y CEFN, Y80AFNDER VN V PEN, OIFFVQ 9v yf/ (Jwfr.iHin N^, TREULIAD, RHWYMEDD, LLYHQER MAN, DIFFYQ >. „L', "T^, T, AN4PU POENYNYR ARENAU A R LWYNAO, .ORNI LTM V/l0 RHYFEDDOL. —Bum YHYRvrrYMOQ. POEN OIRFAWR YN Y COLODDION,, X'y P.l^ar Grnvel, yn nghyd l\ f/ yn glaf 1 luWGI O fiyiiyddau OWVNT, OOUIC, TEIMLAD O BWY8AU YN Y W, selnl mawr ar rai amscrau rn Juftwno!. am tua can V Piles a'r Gravel Braidd <5« CeFN' Y LWYNAU- A 6WAEL0D YR YMY»OAROEDD. 1/ AEUADEG mlynedd. ac am y PUMP mUolatcynlml A V -V WJ<iVLl. Didiua tp » DWFR POETH, DWFR-ATAUAO. Y 6WELEDIA0 YN K»^ Rafael ar eich peleni chr. i, yr owWwti wedi fy yr oeddwn ya alluog 1 sefyll ar fy BWLAC ANEGLUR.SYCHDER A BLAB ANYMUNOLYN § UwyT Kaethiwo i aros yn y ty. Yr w<M y fath boen 1/ nhripd INN v NNON I irnnspnt I mi a'r 1 CENAU, POEN YN Y BORDDWYOYDD, CHWYOOIANT gofidusyn fy ngholurtdion, fy i^-bjila. am ysgyfaiat. K I g i P, Jacnoseni l IUI, <l r i YN Y TRAED M poeD mawr yn fy mhea, ac yu can Ixndro, fel nat I ysgafnderynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 I! s«Hwnamitjrffre<i pcthauyncu niwa-u Hun priodoi; mewn .1 I Aberdprp si Mprthvr en frn-pii i mi sevr I HnDBOAIIT tSMWlTKAD IHIIOMTRSHII. I gair yr ooddwn wwU tj iwyr mulwyo gan boen a eelni. M I II eU 8°'en 1 mi, acjr l I nas ptllwn frredu tod mcxid i mi l.ytti wella, ond diolch I jl 11 wyf wedi talu uldj nt bunoedd lawer am liyny, |„. PERCHENOG, I Awdwr pob daioni. a pharch i cii« itha«. II I ond ni dderbyniais fa^vr lies oddiwrth un o j J. E. GEORGE, MJt.P.S, V' ^f^ddy^yr^Sy^X^/SSj' honynt. Prynais flychaid O GEORGES V g»rth gydag egni a phlesor. lr oeddynt yn fy ngwclla it V r>rT J n.^ .„n, !)rrT c. —/ TT T T? W A T \T V braidd heb yn wy bet i mi, trail y modd tawel ac —uiWfth/t PILES and GRAVEL 1 ILLS, a cnyrnersus j u i u iv a i jv, V ^YN EWEIT,HREDN /W V\ ddau ddoirn o h«nvnt—yr ydn-uf yn /f r>i AinnPfiifJCHlDC V ir oed(l nghyfanseddiad wedi mjn«d mor ft \v r j'} I uLAMUnuANOnlnt. V oer a chlai, ond drwy baihau lw cpn«yd..y y/ (I>i' jljl flui/li UK:/).. — maent wedi fy adferyd I'm gwrea fal CJBt, yW BENJAMIN EDWATtDS. z?' ( g)J 1WUn° nETJ" "J"T Y1 wyf tel YD dyf04 JIa leuaDOow I '-N I I g)J 1WUn° HE. AEKliDARE. A DAVID DAVD18. *-—— —— 4 George's Cambrian w "a' Lozenges. For Singers and PublicJISpeakers. THESE ZOZZNGZS BBNDBB THE TOOB1 I MELODIOUS AND CLEAR AS A BELL. Patronized by Eminent Musical Celebrities andPublie Speakers. iOLD BY ALL CHEMISTS. Price 3d., 6d., ana 18. per Box.. A 18. Box by Post for Fourteen Stamp .4 |PROPRIETOR:—J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, B E RD A. RE. DB. PARRY, Composer of 1 Bloiwen,' the Celebrated Welsh Opera, writes:— DEAR Sini-I have thoroughly tested your Cambrian Voice Lozenges, and found them; to give POWER and OLXARNXSS to the voice, enabling me to sing with am Henceforth, I will take pleasure in recommending them to my students and friends as being by far the MOST EFFICACIOUS Lozenges known to me for improving the Voice. I regard them as a Treasure, which Singers and Public Speak- ers can ill afford to be without. I find that in order to reap the fall benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. Yours tmIy, [JOSEPH PARRY, Dr. of Music. Professor "of Music at the University College Of W404 < CARADOG,' the Suooessfdl Leader of the Welsh Choir against the World, writes: Ha. GEOBOB,—DHAB Snt,—I am anxious to say a word in referenoe to your Cambrian Voice LoaAiges from the standpoint of m Choir Trainer. I doubt whether any other exercise of the vocal organs tries them 10 much as training large choir does, and no one but a practical choir leader can have but a very imperfect idea of the labour that picking np' the different voices entails upon the Conductor. Since I have used your Voice Lozenges this labour has been reduced to a minimnm, for I find my voice at the end rof a tedious practice as clear and powerful as at the commencement. I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon thevooal, organs, I have no hesitation in stating that Sing- ers, and especially Choir Trainers who wul put these voice Lozenges to the test, WiU regard them as above estimation. I am, Yours truly, GRIFFITH JONES (Caradoc). Mr. J. THOMAS, Llauwrtyd, write. DIAB SIB,—I have had unusual oppor- tunities ef testing your Cambrian Voice Lozenges, on(I I fed it a pleasure, as well aa a duty, to write to congratulate yen, upon your sucoess in produomg auoh effectual Voice Lozenges. They are far superior to any other Preparation for the voioe that I have come across. I always keep a box of the Lozenges by ma, for they serve me as faithful friends in the how of need, l am, dear Sir, Toon truly, Unwrtyd. J. THOMAS. OWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES AR GRAVEL WEDI I FEDDYGON FETHU. (Allan o'r "Gwladgarwr" am Hydref. 1868.) Bum ya glaf fewer o fljniyddau gan y Piles a'r GravsL Rcaidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan 1 poen a L acJiosent i mi, a'r ywgafnder yn fy mhQn. Fe wuaetli uoctoriaii A War a Mertfayr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddyat hwy btuioedd lawer am hynv; ond ni dderbyniais fawr Has 1 1111 ? Mi brynais flychaid o George's PSs N*d Qntrel JPills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yn m jm "dyn iach.—E» EDWARDS, Cwmdar, Aberdac. TYSTIOLAETH MEDDYG. (O'r "Tyst Cymreig" am Awst 26ain, 1870.) Newydd da i'r CUf.-Yr wyf wedi analyso George's P £ tl^||^ ^Qtwel Pills, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig # ■ddetnyddiau UgnaieuoL Nid oes ynddynt ddim o natur fetal- ■aidd. Yr ydwyf o'r farn eu hod yn feddyginiaeth dra gwertk- fawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi a* aamoamu—Db. H. PDRDON, F.A.S., London. Eto, ar oi choddi prawf o'r Peleni, dywed: Yu el ff corsgwVfiad, mae y Peleni yn hynod 'effeithiol at y P8* Gcaprel. Yr wyf wedi chodai prawf teg arnynt." ■II 1 j FORTY «ALLSTONES PASSED AFTER T FEW DOSES Of No. 2 PILLS. Mr. John Watkins, oollierJ Llwynypia, Pontypridd, wu afflicted with very painful suppression of Urine, and wa« induced to toy a box of No. 2 Pxl^s (Pills for the Gravel); affate taking a few doses he passed no less than forty gall-stonea. v DYSGWYLIADAU BYTH YN CAEL EU SrOMl Rhymney, June 14th, 18T4. c MRo QIWRGB, "> [ Dear Sir,—I have much pleasure m bearing^estiiflony 6o |S» Ireat efficiency of your Pills for the Plies and Gravel. I always ecommended them with the greatest oonfidencs to my ctTSfess»- f ecs as being superior to any other medicine in relieving thow [. troubleseme and painful aisorderss and am rarely j* even in most obstinate cases.—I remain, yours truly, j; FRANKLIN IkxoN, Dispeiising Oiej^ks, PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT Llandilo. • Dear Sir,—I have much pleasure in informing yoa that ttw demand fbr your Pills continues unabated, and my cttsti)m without an exception, speak well of thy great benefit they haw received from their use.—Yours faithfully, „ THOMAS HUGBSS, ChowilL > GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AR OL 1808 PETH ARALL FETHU. Treherbe, Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y ila hwia, ac y maent wedi gwollhau Uawer ar oli bob peth arail fetho.™ I Yr eiddoch, ISAAC JONES, Boo t CURE FOR A BAD CASE .1 Pen'ralltwen, Newcastle Emlym. ;,1 Dear Sir,—I havo suffered from Pile and Gravel for tots years, during which time I was quite disabled, and during this time, had a whole night's rest. I have takaa a great quantity 01 medicine from doctors, but received little a* no benefit. I was at last induced to try a box of your Pileani r Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had take* j but a few doses, I felt as if I had had another body. Fjwouw aged by the effects of one box, I took another, and now I am j free from all pain, -a living testimony to the Miraculous" Wfsqow I of these Pills.—Yours truly, D. Wixxzam < GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLYNEDDvO SBLJIl ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVBp Gamfawr, LaS&ida, Ger Abergwaim. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl ia^H 't mi hefyd. '■& wyf waA bod yn ymboeni gan v Piles a'r Gravel, yn nghydleelni many ar rai amserau yn dufewnol, am ddeudde^ nuyne^i, ac am y pum' mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleni chwi yr oedd- wn wedi fy Uwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath bott gofidus yn fy ngholuddioli, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a phoot mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas galhm amgyffred pethau yn eu lliw a'u lliui priodol; mewn gair, ft oeddwn wedi fy llwyr andwyo gan hoen a selni, fel nas gall. gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pol daioni, a pharch i chwitliau, yn mhen pythefnos, drwy ddefa- yddio eioh Peleni yn ol eich cyfaiwyddyd, yr oeddwn yn M2& dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt ya fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel aa esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, «a>4 drwy barhau i'w cymeryd y maent wedi fy adfnryd r'm jmmt t'- fel -eynt, acyr wyf fel yn dyfod ynieua- u r newydd,Yfiwyti Lixvw Davues. Lukesbere, Luzerne Co- Pennsylvania, North Amerioa. Dear Sister,—Please tell Mr. George that his Pills have doa« me much good. I was suffering severely from the Gravel fat about six months. I took one box of his Pills; they gave bil. mediate ease, and I have passed a stone the shape of a CayeaM Pepper Corn, but much larger.—Yours affectionately, D.L.J. Maenclochof. ANWYL Syu, Gallaf ddweyd fod eich Pills yn gwns" daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd vn y gymydogaetft IMBI yn neillduol i mi fy hunan. Rhoddais brawf ar bob llysienn adnabyddus, a doctoriaid, heb gael fawr lies. CymneBp<* cyfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; arpl cymeiytf m blychaid 0 honynt, yr oeddwn yn ddyn iaoh.—or eiddoch, DA Gochelwch D IvrVr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y PeleaJ jichod drwy fI ba fyd wedi tomtio rhai personau trachwantus a diddor fv hefelychu, a galwant yr efelychiad (IMXTAIION) yn Pile aid Gravel Pills," ac ami v twvllir y dyoddefyddi gredu ei fod ja cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn aid rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbyafa acnwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlya, rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pujc amp Qturm POLS. 1 Wedi cael y blwch, sdrychwch i'ch llaw, daliwch ayhr tai ] Stanoy y Llywodraeth ag ENW y GWNEUTHUBWB j* ysgrifenedig arno. ac o'i amgylch. | Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Maxk— | w EAOLB Aifj) GLOBS "— ar y papyrUu o'i amgylch. Gs daw blychaid o'r u Pfle and Gravel" rills i'ch mtddlMi nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwob ekh M 1 wedi-cael eich fwyuo. ,'1 Printed and Published by the Sole -Proprkt^ Mjajs and (jfiTKCB, at their General Printing Offioes, 1. Station Stieet, Aberdare, in the County of Glamorgan. FRIDAY, FEBRUARY 7th, WO.