Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

YMFUDIAEH.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YMFUDIAEH. MM. GOL.Goddefwch i mi eto gael ychydig o'ch gofod gwerthfawr er ceisio ateb cyfeillion sydd yn anfon cwestiynau i mi ar fownc y Cwmni Ymfudol sydd yn cael ei ffarfio er cynoithwyo ymfudwyr i fyned i Texas, a'r parotoadau ar eu cyfer ar ol fcyrhaedd yno. Teg fyddai i mi hefyd egluro fy rgbysyllt- iad &'r achos hwn. Hyd yn bresenol yr wyf wedi ymatal rhag cymeryd ion rhan flaenllaw mewn cysylltiad ag ymfudiaeth; scid am nad oeddwn yn deall ac yn teimlo fod ymfudiaeth yn aUu angenrheidiol a phwrpasol i waghau marchnad llafur, ond ion y gwyddwn fed ein sefyllfa fel coiff o ^reithwyr, ar y goreu, yn dlawd; ac er i ni WHtthn y* ychydig eiddo fyddai genym, leaegys dodrefn Y&c.,eicae)arianincludo 1 ryw wlad arall, eto, pan diriem yno, na i>yddai genym ond rhagolygon flawd iawn, gmm ddyeithr, ac yn nghanol pott a* frwioliaeih i'n teuluoedd, heb tarotoadau lleiaf arelo cyfer. Y er antnriaeth hollol ddibarotool oedd yn 'grafe rhwystr' i til titttg warad end ychydig ar ymfudiaeth. rii bresenol cyicerais ddyddordeb yn y toiler ar gais amryw gyfeillion sydd wedi tynylltn en htmain pwnc o'm blaen. | £ r pan y ba D. KingSttery, Goruchwyliwr Cwmni yr H$rrisbure, Gelveston, San Juslion Railway, yn Llundain, i lawr yn Nghwm Rhondda, yr wyf wedi bed mewn {p&ebifieth helaeth a matwl ag ef ar y mme/dmi, ac yn ol fy rghallu i ganfod, nid tft do rith twyll, ord yn hollol yn cael •I symbylu gan egwy<!doricn dyngarol pur. Wtdideall nyn, a tod yn y cynllun fwrfad i finfctt allan etc, at y rhai sydd wedi bed yn barod, ddau neu dri o ddynion ag y bydd g&ft y werin ymddiried ynddynt, i weled y tofeacyn y byddo neb yn cael eu hanfon Sm y ew ni, ymgymerais a bed yn un o'r Cffaiwyddwyr (Directors) o dan argraff ym- rasymiad y cyfaill yma, y buasai hyny yn «l>yg o ychwanegu yr ymddiiiedaeth ynddo. toae yn ddealledig hefyd y. ca gweithwyr eudir Cymiu, os ymunant a'r Cwmni, ftodi ma o'u nifer i fyned i'w. cynrychioli k*y. Felly, gwelir nad ees' i mi nn bndd 9* ues o'm cysylltiad ag ef, ond yn unig fy gttod yn gwneud hyny G dan y drychfedBwl »jbod ra gwneud yr hy^ydd yn debyg o ml« lies i*r dosbarth y pertbynaf iddo. W& at y pwuc. y m- m, y cwfieni yn cad ei sefydlu ar ft- ag y mae pob Limited Ccmpcny yDeynias Gjfunol. S. I'»»CyfaiwyddwyT (Directors) pro, ln^fCwmni wedi eu dewis, ac wedi cytuno iff ggov€.o Articles (sylwedd paxai oedd yn fy ibi-hp diweddaf), y rhai sydd yn Haw Cof- testridd, rydaim Fawr er ys tair wytbnos. 3. Bydd y cwmni yn cael ei ffuifio, neu mkdei*t yn cad en derbyn mor fuan ag y t.wHo yr Artidee wedi eu cofrestm a'u 1 ^^r^^d^^ypwys dan fath yny cwmni, <Sd^r ■ j ii— 11J m y gall gweitbvyr -ya gynt 8O..P 'W116Ud hYnY, a cLael llQ 7 Y tsksA arnynt. Yr aelodaeth gjffredin fydd Vt bn trwy dalu 2s. 6ch. y mis; ond tai bydd eyfeiBion yn awyddns am fYned, ac a dewis amlbau en macteision i dynn en i fyned, gallant wnend hyny wrtb osod share o X5 yn y Class B shares, a chael llog t) 15 y cant aini; a chael mantais i dynn ar Irono yn gystal ag ar y share 2s. 6ch.; a an cwympo ei lot i fyned, bydd y share £ 5, yn nghyd a'r llog arni. yn eiddo iddo ef; luy,, bydd yn cael ei cbyinf wedi ei thalu yn rhan o'i daliad am ei fferm. & Byddyrnn fantais i'r dyn ieuacc ag i'r gwr priod; bydd fferm ar gyfrif pob share O is. 6ch. y mis. e. Y mae o fewn terfynau y Dalaeth dros 175,000,000 o erwi o dir; 274,366 o filldir- oedd yggwar; yn gorwedd rhwng 26 a 36 o taddan Gogleddol; yr hinsawdd yn naturiol 4wym, ond fod y tir yn codi yn naturiol X2.es y mae yn cyrnaedd o bump i wyth cant C) Ai uwchlaw arwynebedd y mor, 1ft awdon Ceincf6r Mexico yn myned trosti c yn tytnberu yr hiusawdd, a'i gwneud yn vii iachnsol. Y mae rhestr ei marwolaeth- an ycbvdig lai 16 i'r 1,000 yn flynyddol. £ i pboblogaeth presenol yw 2,000,000; ond y mae ynddi le i 40,000,000. Y mae yn fwy fea Ffrainc, a gall gynyrchu bata i'w holl dligolion. Y mae ynddi yn bresenol tna ^50,000 o addolwyr Cristionogol; a rhodda ¥ D&faetl», i bob sir, 17,712 o erwi o dir er 4$fft0gi cynllun o addysg rhyddfrydol a TOOdiysgolion rhs dd. 7. Y bndd deilliedig i Gwmni Rheilffordd GalvestoD, Harrisburp, a San Antonia oddi- Why dranl a'r drafferth y mae ei goruch- PO^iwr wedi myned iddo er ceisio ffurfio y •^BWmni hwn, ydyw, fod y Dalaeth wedi TOoddi iddjrnt 10,240 o erwi o dir am bob Sailldir o ffo dd dramwyol barod; ac felly yr holl diricgaeth yn eiddo iddynt i'w lrartnn; ac wrth gael poblogaeth yn ol y Illlun cynygiedig, bycidant yn cael rhan Marian yn ol, ac ar yr un pryd yncael ArafrLidimth iw ffordd. JM ABON.

Y CYFAILL LEWYS AFAN.

BETH DDAW O'R GWEITHIWR?

YR ALCANWYR.

Y GWAITH MAWR.

; _4_*. ' AT"YBr...J..WAJ'K:IN.S".Fa..

■8 ABERTAWE. \ ABERTA.W.,:.,!i:it.j

.<:':- V '.".,."':":,-■•*…

Advertising