Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

•— ■-•: M Fan tydrio r corff yn graddolIdd'od Ee dgjrled pawb yn l&a «, U*i», >f {L-lJ^\TZh Yr adeg hon mor fawr yw'rfrarnt, T QUININE BITTERS «ln k«. Yn rhydd o rwymau r clefyd, ."Dot* dim «ad ««i»u »»««• I lu o weirisid tyner, Own. 16. t» mSh rdwyznjn^ymgiUo'ul^ I«^rdynyn»l iVU I W C.^ Ga,I rhy^ feddyg iyn ma.thlawa »„ Ac er llwyr «L Gan dam ond gwencud, Yn gystal 1W ag arter.' I gynortlrwyo amssr; Y ma* Si- 't"i:1 Fmwumii PURWGH/ Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TR GfERYD Fil n 9 GWILYM EYANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AO A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHUBO Y GWARD. 5 Y 7 B.ITTERS yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-iysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarwparilla, Saffron, Lavender, Burdock. liverwort Oeatise »—* mJ uv 7 "■•? ,bron bob Uyseuyn a g^-eiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddoi hon, ae y ma*nt wedi cael eu parotoi ar ol Hawer o fyfyriaeth yn y modd'TOwmweaBeSfcHMTnCiS wa'lbad cufetniant at y aoluriau canlynolj—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol :-Iselder yebiyd, nervouAess, ennad y *alomXr™L STuLll^ yi7^^yn f Utr adl?rElw*h 1 r gwyneb liewygon, teirnM o bwysau ar y ehest, poen rhwng yr ysgwyddau, di%g anadl, phlegm, j gwaed to tori, peSwch » thSad atT^od^3l {.^dmej. (2) Diffyg-treiAad ai ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, di%g mhwaetk at fwyd, yr ystnmog yn chwyddo trwy ml waLdl to -r!nn« t» ■■ boeth, brathisdau disymwth yn yr oehr, y pleunsy, yr afu yn afiacfa, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac yegafnder yn y pen. (8) Trwy effiuth y .hSa^l 5 gylehremaa y gwaed, y maent yn hynod o euerthiol at y bl^t neu'r awelon, gwynegon, ystifidra y eymalau, y etosn yn bigog ao aneswyth, a phob nst& o ddistemper n y gwaed. f .ff jti eael eu derbyn ya barhaus. Cyhoeddir pump yn uiiig o r iluaws. Gellir cael pob hjsbysrwjdd trwy ysgrifcnu at y perclienog. ««•* perchenog. '• Y ^AA y QUININB BITTEBS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu hef^ithiau trwy eu rhoddi i'w cleLSoa [patients), pan yn fynych y Tttthimt NDI^B muflkit meddygiaiaetliol eu hnnaia, ■' J«m| 06 bydd rhywun yn amheu gioirioneM y canlynol, dymunir amo ysgrifenu at yr emmu a roddvr ymx— Erynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. — Y? yehvyf wedi bod er's miscedd yn «ael fy mlino gan ac JTI fwy yn y capel nag yn un man aralL Cynxerais ddwy k&t«kia o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelai* tysbysiad am sich 'Q.uinine Bitters,' ac, yn wir, y mse wedi ei glirio i ffwrdd yn |ioCt>L Yr oeddwn wedi diflasu myned i UB man. Uft boteloid a ssysals, ac eni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny 4*1 ftrd yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- pyr am 'bills,' gwerth gini y blwch; y mae eich Bitters1 chwi, "1, yn anmhrisiadwy, canys I gwell leohyd na golud.' > N Yr eiddoch yn hoffas, l ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- kyan fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod Iwydd- tenus yn mhob case ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn «giur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef 1 cryfhau ao aid gwanhau y cyfansoddiad.' t Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor efieithiol at wendidau y nerves a'r gewvnion, cur- iadatt y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, set neuralgia, tie doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ao awchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywrainrwydd meddyginiaethol wedi «i berffeitmo »or Delled. Yr eiddoch, &a, Mr. Gwilym Evans. T. DA VIES. Z)A,-Y mw ya hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistirdog, Meh. 7, 1377. Anwyl Syr,—Y mae yn bloser rr-awr genyf gaol y fraint o atifon hj-n atech, fel y eaffcch chwi s pfcawb ereill wybod beth mae eich Quinine Bitters' yn ei vraeutlmr yn Kgog'kKid ■ )yxnru. Cr&daf nad oes augen i mi roddi enwau y lluaw8 personau Eyad wedi cad eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, osid vu unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am adwy bctelaid, UB i mi aJr Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwu-itk yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nsa oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn bvw, i'w gydmaru .r Qniniuo Bitters1 tuag at ddxiryg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y ^.lon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Uallaf sicrhau rod yr oil o'r doluriau uchod v/edi eu llwyr we 'ih au oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymerydun botelaid 4; Gd. o'r 4 Quinine Bitters.' Taer gymellaf \>awb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledawydd ddyngarol oddi- wrth un a gufodd wellhad cyfiawn, Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your I Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic mdigeavioaj &o. I have frequently reoommesSed them with marked success, (Signed) SAMUEL J. J. KIKBY, H.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Loud.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y faddyg- idiaeth hen mewn PILLS. (B.) Y mae y pris isel ag y gall fod, os cymevif i ystyrfaeth brmd6r y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio bennydd fel arfer, heb un enghyfieosdest ac nid oes porygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o't coiff sydd yn wanash, ac felly yn fwy agored i heinti&u ac afiechyd nao aribrol a dylid cono fed bron pob math o hille yn gwanhan y cyfansoddiad, ac yn afionyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wino na Tincture of Quinine, nao nnrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei ban, ond Evans's Quinine Bitters' potelau 2s. 9c., a 4a. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S.,f wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; hob hyn, twyll a fragiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth jn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddl- wrth y percnenog- MR. GWILYM EVANS, PHABMAOEUTXST, LLANELLT. 1 dM&tMt, m peMheuog. LLINBLLAU VlSKT/JBUI Tosia immvmmr 9m$ Ho; booaas m ftnniriol ym ^doluriau flintoft ddyaobm Nid oo« un diwmod yn Na neb h»b wybod beth yw wm. fnwvneb hyn, mer w«rthf«wx y* Fod dynion yn tin myig y» bvw Gysegnuit n maddyUsa doatt ywo I chwilio, drwy wyddonlwtJt p*^l teddwl onf ai aofSf £ «y< Am lwyr wallhaali dolssiM Haa wedi prefi'r llysiiift |u rhinias dl ynhm » Cymys*u'» ohw«nr fcs I wntud ao dwn f eddsebe mt MM Uaoadd wadi «av(k Ond bytii aia gallii dwf^i^iine^ RW CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYF11IFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH MR. GWILYM EVAMS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST. LLANBLLY CHEMIST mrx ORDER THE OJTININE BITTERS WITH THEIR OTIIEII GOODS, THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR I CROEN IACH I NERVES CADARN Y MAJ y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaæd yw y Bywyd—Gkvaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio f Oorff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef ———-—————— (, GWAED DRWG \)/ GWAED DRWG ■ ,— TW B AOHOS 0 B {$? YW'B ACHOS i Scurvey, Qlefyd y Brenin, j|| ||| Stitches yn yr OchroM, Poen Pent neu'r Manwyniau. \l\ mmv r Jfj Diffyg Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, \^>; 4 0 Difiyg Archwaeth, Cyfogiad, Cornwydion, Ddanodd, Olwyfau o bob math, .> -Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y /¿; Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. Nerves Eg wan, Ohwydd yn y Glands, t idau Benytvaidd, Inflammation y Llygaid9 rhan fwyaf 0 Olcfydau yr Afu, dc., do. catMGss^ Arenau, ar Ysgyfaint, j• Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can-1 dd yn fy ineddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— #; i* s% TYSTIOLAETH PWYSIG. I # .4r p -f diolch yt wyf yn eich hyBbysa o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef 1 Hughes' Pafceiifc Blood Pills,' « nujij oeddwn wedi boa mewn blinder mawr can Darddiant dro3 fy holl Gnawd, ac wedi cjonsryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwuneg, eto dim lies hvd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bnr fuan am gwellasant. Yn awr yr wyf yn rr. -iacn. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hofyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda Millduol at y Gwynegon. Yr wyf yn ftnfon hyn at budd y cyhoedd. — IN Pontypridd Road, Ferndala. WILLIAM JAMES. x: zmm T -TT .l;i'j.i' .¥: .6' ARALL ETO. ^-v' Hyn sydd I hysbysa y cyhoedd fy mod L Fortunatus Davies, wedi bod in bur ddrwg yn y BHXUIIATIO hVJIB am dd Sn?' r80 P1 e, a c,,a8^ meddyriniaeth i wneuthur daioni hyd i mi gad y Pills hynod, aef Hughes' Patent Blood VTillmna^treet) iflluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. f D f < ,Ii ;0. RHYBUDD, (:.0 -t; (;- 11. D'wyddiaiit mawv y Pelenl hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler eael f TRADB Mask nchod, sef ^uCaon, ar bob blwch, ai geirim Blpod PILLS oddifewn, a'* enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, nM « F*H? ^nod hynM -°15^aTl1 nid y** gwanlmu y oorff, oblegyd eu bod yn cynwys yr KSSKETOX y rhan weithredol, ov llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at BTJRO a chryfhau y OWAKD, a thrwy hyny yn dwyn C y aJ1^ y GALOiT» y* y oaoKN. ar NERVES iw naturiol a. pherflaith weiUirediad. Y maent yn ddyogel w yn nawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisiea oadw i mewn tea yn ea cymeryd. 6 7 :r ii.. f: r p. Ar werth drwy yr hoU Detyrrun am Is. lie,, 8s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. Sc., Us. 110., ■ it. 90., JACOB HUGHES, Apothecaries"Hall, Llanelly. <>?, YHf 'T'r*T ei -E"S'S PATENT DROPSY PILLS. 4- °V" MAE y Pelenau gwertlifawr hyn yn u o'r Darg&nfyddiadftu Ekyfeddaf yi oec. M ni y* gyrchol a well ant y DROPSY yn ei hwl ganghtaaa, Y DROPSY. Cramp a Chwsg y Cluniau. Yrnysgaroedd, dc% Asthma, Gloesiadau, Biffyg Atiadl, Poen Pe n,}" Pe nysgafnder, Oerfel, Traed Otr, Jbo. A t,,)o 1 { ARWYDDION Y DRopsft 1 Gwynt, Gravel, Dijfyg Yrnysgaroedd, j&c,9 Ch-wydd yn y Tf-aA assisc- Poen yn y Cefn a'r Cuiriad y Galon* r": 1 r _if .1 I Y rhai hyn 011 sydd yn achos neu eSaith o'r Dropsy. Y mae, gan byny o ddyrfawr bwys i gymeryd y 1 eler-i gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn yraddangosL W^j- prawf o r eiiaitJi neiliduol sydd ynddynt, dod-jr yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddi&nt .,>' YL HANES RHYFEDD. A dcfonfonivyd i mi gan y Parch. Wm, Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Fate, DyHiuna Evan Fnincis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tyatiolaeth i effeithiolrwydd • rhiswadd ddfe- PATI;NT DSOFSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen #r aros 66 oed: dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dioon JS T,dbl y gatsaf diweddat. Aeth o'r diwedd yn hollo! anaUuog i dd'od o'r gwely gan faint y ohwydd a'r Yv (mjd Q nc o dan oral medclyg llaol ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, eLu yn waath boo dydd, ao ni fcddyiiai neb y fesaMl vu gwella. Tua r p&dwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eichreleni, yr oedd arwyddion ai fod yn w«U. Cyssodd» Hod dda y bedwareM noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nes&f peth i am wytimosau. w • RwtS a'F. DWFB.#TO rhyfed4fil; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi oilio yn fawr, ai goesau yn llai taa*i btmtgwi 1 o /4 modfedd l 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wnend ei wellhad buan yn hysbya i'r cyhoedd. tA 1 byo<fc i ereill a ddyoddefant mewn cyfielyb fodd wnend prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—1 visited E. Francis daily, and the rapidity with which be emerged from saoh tremendoaa cmffian vat waft marvellous to me. GWEIXHAD GKWYETHJOL. Bu.-At 01 bod mo mlynedd yn dycWldef oddhnrth y Dropsy, Diffyg Dwf r, Ohprydd mawr yn y IVaed, Gbudan fI ysgaroedd, L>uriad y Galon, yn methu bnudd a symud heb gymhortn, to yn but innhiOMd • wellhad, y mae yn dtift arttt hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATENT DBOPST POLS, yv eeddwn yn alloog fyned oddiiao y^— a*wr yu holl iach. Y mae fy ngweflhad wedi peri Bjndod mawi yn y gymydooaett hoik Tilanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. Hum XilVVtt, •; RHYBU DD. D. Ei mwyn sicrhau pawb thag twyll, gofaler oael y "TRADI MASK" nchod feef IHm Dfamoi^X tfi gifain 'DaotftMBi oddifewn ar bob blwch, ao enw JABOB MUQHIS ar STAMP y UywodneUii bib nyn, twy& ydyw. ';J f Trade Ma r 7c ffugiad. f Ar werth trwy yr hell deymat am Is. 1|c., Bs. 9c., a js. tic.; trwy • PosL If, Sc.. f«. tto.s a da, isu w oddiwrth yperchmuv. K < > JACOB HUGHES, Apothecaries' Hsdl, Llanelly, ». VMv « ■ WHOLESOLE BY ALL F^TJENT 34 À4- DRUG BCOUSl^