Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

PtN A'R LLALL YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

PtN A'R LLALL YR WYTHNOS. ydym yn cael hanes am ddamwam gy&agjawyrea o Rangoon. Cyhoeddodd Colonel Percy Wyndhaxn, yr hwn sydd yn dra adnftbyddus yn Calcutta a Rangoon, y1 byddai iddo esgyn mewn awyren o'i waith ei hUD. Wedi dyrchafa i'r uoLelier o 500 o droedfeddi, b<*Mtodd yr awyren, a, disgyaodl yntau i'r llyn oedd yn yr ymyl, o'r hwn v cjmerwydef allan yn farw. Dydd Gwener diweadaf, yn figos i Lan- a caiacb, Haddwyd amaethwr o'r enw Mr. Thomas Xiees, Top Hill Farm, ar linell y iheilffordd. Cafodd dau ddyn ieu Ano, o'r enw Jones a Bev<ra, ddiangfa gyfyng tra yn y ar yr in ar Ifn Hirwaui, yr wythnos ddi- weddaf. >'B;rthiodd y dd m i'r Ü<vft, a thrwy ym^rech galed y 11 vydlas vat ddyfoet ir I Cyjis'iwya cyfarfodc/hosMusdydd Llun diweddaf, yn Caerdydd, gyd.i'r amcan o godi fc>,uvsjrifi:tdau tuag at y dfoidefwyr yn acbos fcancbwn y Ddinas. Cymerwyd y gad air gan'Faer y dref. DyTsraiai rliai o'r yr fod oerfeljjarweb y wlad ar yr amgylehiad- presenol i'w brioicdi i raddan mawr i waith y glowyr yn gwrth- od ygokiogicth a gynygid i-Vljrr:t yn ddi- weddar o bob cyieirial i s ;f/dlu Trysorfa gynorthwyol barhaus ar gyfor atnjyiohiad- an o'r fath. Boreu dydd Llun diweddaf cymerodd damwain dracnus Ie mewn cysylltiad a blastio fir linell Manchester a-SheflMd, rhwng Brock!esby a Yrre li hen bo at i gael ei thufi .i i lawr, a chan nad aeth yr ergd aUall fal y dysgwylid, dycbwelodd rhai o'r dyiiou i ben y bant, pryd y syrthiodd od,,Iit, rtt, a chladdwyd pedwar o honynt yn y dadfuilioD, y rhai a gymer ,;v yd allan yn feirw. Y mae strike yn awr yn mhlith labrwyr docks L'erpwl, tewy yr hwn y mae yn agos i ddeag mil yn segur. Y mae y strike yn achos o aufantais a rhwystr =awr i waith y parthl&,I,d. J I Y mae Mr. Gougb~ y-^Sirwestwr mawr Americanaidd, yn awr yn y wlad hon, yn glaf o'r bronchitis, ac wedi cael gorchym- yn caeth i beidio siarad yn gyhoeddus am beth amser. Y mae hen fwnwr o'r enw Evan Jones, 75 oed, wedi marw yn Merthyr mewn canlyniad i syrthio ar ddarn o lestr pridd yn agos i waith Plymouth, yn mha le y cafwyd ef wedi colli cjfanswm mawr o waed, ac wedi bod yn agored i oerni y tywydd. 0 Fe ymgyferfydd y ddan Dy Seneddol ddydd Iau, yr wythnos nesaf, Chwefror 13eg, pryd yr ail ymaflir yn ngwaith Seneddol tymhor 1878-9. Cyfarfyddodd bacfcgenyn yn Birming- ham, mab i fasnachwr, a'i ddiwedd mewn modd hynod ddydd Iau diweddaf. Deu- Wyd o hyd i lawddryll wrth ei ochr, ac er na chlywyd unrhyw swn, bu farw y bachgen o archoll yn ei ymysgaroedd. Yr oedd tad y bachgen wedi paretoi ei law- ddryll ychydig dyddian yn ol er saethu ci, a gadawodd ef mewn drawer yn ei ystefelY. Dydd Sadprn diweddaf, fel yr oedd inenyw o'r eliW Catherine Jones, gwraig glowr yn byw yn Abercanaid, yn dyohwel- yd adref, syrthiodd yn farw. Boren dydd Snl diweddaf, yn Nantyglo, Byrthiodd bydwraig o'r enw Evans i'r tan, a lloegwyd hi i farwolaeth. Cafwyd morwr, yr hwn a dybir ydyw Thomas Thomas, Dowlais, ar reilffordd y Midland, yn agos i Sheffield. Yr oedd ei ben bron wedi ei wahanu oddiwrtb ei gorff. Yr oedd yh ei logell X10, a thyst- ysgrif morwr, yr hwn a ddangosai ei fod weai ei ryddhaa yn ddiweddar oddiar fwrdd yr Athelstone, llong farsiandiol. Bemir iddo syrthio o gerbydres tra yn myned tua Sheffield, ac i gerbydres arall ddyfod a rhedeg drosto. Boren dydd Ian diweddaf, oododd labrwr o'r enw Thomas Harding, o'i wely yn for en, gan ym wisgo a gadael ei breswylfa. Ceisiodd ei wraig ei atal i fyned allan, ond bygythiodd ei lladd os na adawai iddo. Nidyw wedi ei weled er hyny, er fod ym- chwiliad mawr wedi ei wnend am dano. I tDydd Sal diweddaf, llosgwyd i'r llawr Theatre Royal Glasgow, yr hon oedd yn un o'r chwarendai eiangaf yn y deyrnas. Bemir fod y golled yn £ 50,000. Boren dydd Sni diweddaf, yn amaethdy St. Elvis, ger Solva, torodd tan allan, yr hwn a ddinystriodd gyfanswm mawr o yd, a'r holl ysgnborian, &c. Y mae Mr. Stanley, y teithydd Affric- anaidd, ar gychwyn eto, ond y tro hwn ar antur fasnachol. Y mae yn ymddangos ei fod yn myned i droi y wybodaeth hel- aeth a gafodd i gyrbaead e/foeth iddo ei !UU BO ereill. I Boren dydd Llun diweddaf, syrthiodd Oireg fawr, yr hon oedd wedi ei ryddhan gan y rhew, oddiar do Neuadd tref Ips-, wieh. yr hon a ddisgynodd ar ddyn oadd yn myned heibio, gan ei ladd yn y man. Oddiwrth adroddiad chwarterol y Cjf- reatrydd Cyff edinol, cava fod yn y Devra-as Gyfudol 280,065 o enedigatthau, a 185,086 o farwolaethau wedi eu cofrestru yn j'stoi y tri mis yn diweddu gyda diwedd y fiwyddyn. Nifer y thai a briod- asant yn yr ueyfDod oeddynt 114J528.

CYFARFOT) MISOL DOSBARTH RHONDDA,

CASTELLNE0D—LL083I I F.

Y RHYFEL AFFGHANIST-AIDD.

GWNEUD ARIAN O'R MOR MARW!

I YR HAINT YN RWSIA.

TAN A CHOLLXAD BY WTDAAJ.

Y. BHYFEL ZULU.

——————— ;, TANCHWA Y DIAS.…

'. !» WEDI RHEWl I FARWOLAETH.

. CELF A MASNAOH.

CAERDYDD.

ABBELDAR.-

CA SNEWYDD.

CWM RHONDDA.

ABE RT AWE.

- MYNYDD 0 AUR.

.0 LLA.NELLI—MAM YN LLADD…

GLOW Y R"PL Y^TOUT S" NANT.

-6 EISTEDDFOD DEHEUDIR CYMRU.

| AT LOWYR MYNWY A DEHEUDIR…

Advertising