Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Nodion Min y Ffordd. I

Nodion o Gylch Aberafon. I

I-IPenelawdd.

Gohebiaeth. I

Yn Fan ac yn Amal.-I

INodion o Frynaman. I

I_Bwrdd y Golygydd.I

Cymry Cymreig Abertridwr.…

Dewi Sant a'i Wyl. 2 Mb I

Colofn y Beirdd. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

I URIC ACID, A Ddechrena fwy o Afiechydon na'r nn Gvenvjn arall Eich Arenau yn Unig a'ch Gwared. Crynholr yn eioh oorph mewn ychydig ddyddiau ddigon o surni troethol (uric acid) i aohosi mu- wolaeth. Eich arenau yn unig a'eIa gwared; gweithiant hwy ddydd a nos i doddi y gwenwyn marwol hwn, a'i hidlo allan o'r cyfan- aoddiad. Cadw yr arenau yn iaoh, felly, ydyw rheol euraidd iechyd da, ft phryd bynnag nas byddooh yn teimlo yn siriol ac yn achel eioh ysbryd, dylech ar unwalth ddechrou gyda PHKLENI ARENAU CEFNBOBH Do AN (Doaris Backache Kidnty Pills). Hwy a roddant i chwi ryddhad buan a pharhaol, oblegid hwy a wnant yr arenau yn iach unwaith eto, ac yna ymarllwys 1 gwenwynau o'r corph yn y Sorda naturiol. Ond oa esgeuluswoh eich arenau hwy a esgeulusant hidlo allan wenwyn yr uric acid, ac yn y man chwi a ddechreuwch deimlo yn drymaidd, ac yn llesg I ac yn drist. Eich lliw a a; eioh. llygaid a elant yn hagr, ac el eich. camrau yn araf ac yn egwan. Hefyd cewch boenau llymion 18 eich cefn ac yn mhen eich clun. Eich fferau a.'oh aelodau ft chwyddant; eich owsg ni'oh llesola; eich calon a weithreda ya ddieithr. a Yr uric acid a grisiala ao achoa grafel, annhrefnau troethol (urm- airy disorders), cryd cymmalao, eymmalwst (gout), clunwst (se««- tica) a'r neuralgia, a diwedd M y cwbl fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr arenau, achosi y mar- wol glefyd mor adnabyddus dan vr enw Briaht's disease. Perygl mawr gwenwyn yr uric meid ydyw, ei fod yc magu nerth mor raddol, mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir. arne, a phan y gwelir ac y teimlir arwyddion moi ddiamheuol a phoen yn y cefn a'r annhref- nau dyfrol, gellir sicrhaa fod y drwg eisioes wedi gafaelyd yn gadarn yn y dioddefydd; felly, pryd bynnag y byddwch allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch arenau drwy gymeryd PELENI ARENAU CEFNBOEN DOAN (Doan's Backache Kidney Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried ynddi at bob anhwylder yn yr arenau a'r Pbb dadan tdywed hmmm w pool 41 WeàeD. (Ni weithreda ar y coluddion). I Mae y PBUENT DoAN hyn yn toddi ac yn symud ymaith bob ormodedd o surni troethol (excess of uric add); yn slanhau yr arenan a'r sianeli dwfr; yn lliniaru y fflameg (inflammation) ac yn iachau yr arenau. Mae PELEsr DOAN wedi bod mewn ymarferiad am yn agos i 75 o flynydd- oedd, ac y maent yn berffaith ddiogel i'w cymeryd gan y naill ryw fel y Hall, a chan bob oedran, oblegid gwneir hwynt o wreidd- iau pur a llyaiau, ac ni ymyrant 4g xmrhyw organ arall o'r corph. V-3dr- i? A%Nq. I YR UNIG FLWCH DIDWYLL. I Gan boll fFen-llwyr ac yn y Stores urn ?,V v blwnh 0 blwch 18/9 neu yn rhydd (trwy v out vn svth oddiwrth v FOSTER MCCI.KI.I.AN CO., X, Wells Street, Oxford Street, London, W,