Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

At elm Gohobwyr. I Cm. 1 R? POB GOKEBIAETH— V Qolygydd, Gwyliedydd Ne wydd, Y Oelli, Coed-y-Flint, Flint, aogiedd Cymru. BWRDD Y GOL. "BLOCS."—Bydd yn Ilawen gennym gy- hoeddi coiofa goffa am y brawd HUCU?,c.1 a nodvycii; ond am y bloc rhaid i'r cyfeillion eu hunain dalu am y cyfryw ygost ydyw 5/6. Hefyd bydd yn well i chwi anfon y photo i ni, fel y gallwn gael bloc vn gyfaddas i bapur a lied colofn yG.N, BARDDONIAETH YMADAWOL.—Rhoddwn le i'r oil o'r rhai hyn yn eu tro. YN EIN NESAF.—Llythyr o Arabia Llyth- vr o Saloniea Tregarth; Rhiw. CYFARFODYDO YMADAWOL—Ymdreched ein gohebwyr fod yn fyr a chryno er mwyn i bawb gael chance. Cawsom rai adrodd- iadau fuasent yn llanw tudalen. T. LLOYD, PENRHYN.—Anfoner at Mr W. J. i Evans, County School, Abergele, a chewch bob hysbysrwydd. ALLAN o DDXFFYG GOF6D. Tiedegar Ferndale. HY HWYK—Mountain Ash Caerdydd At Eia Doskrthwyr. I APfEL DMfi. Y mae cryn gant o'n dosbarth- wyr eto heb dalu eu cyfrifon chwarterol: a gawn ni yn daer iawn erfyn am eu sylw caredig 8, y mater. Yr ym yn gorfod talu yr argraffydd yn fisol, ac mae'r gost, oblegid pris y papur, a tholl ychwanegol y llythyrdy, yn drwm iawn. Yr oedd y biliau yn y parseli ddechreu y chwarter, Ac os oes rywrai trwy amryfus- edd heb eu derbyn, byddwn ddiolchgar am air. Cwyna amryw o'n dosbarth- wyr fod rhai derbynwyr yn hwyrfrydig a difeddwl ynghylch talu. Byddwn yn ddiolchgar iawn am help pawb fel y gallwn eto glirio ein ffordd y mis hwn a,r niis nesaf.

NODIADAU WYTHNOSOL. I

[No title]

[No title]

[No title]

Y Rhyfel o Ddydd i Ddydd.

[No title]