Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

———— Crwydro'r Nos.

: I I ., .. - Marwolaeth y…

IUndeb EglwysYddion y Wladfa

YSGOIi GflHOLKflDDOIi y QAIMAN…

I Eisteddfod Gadeiriol y Wladfa.

SOCIEDAD ANONIMAI GANADERA…

_;Y RHYF?EL. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

arwyddo eu hymgais i .guddio symudiad cadluoedd. Mae y ffiniau Swissaidd eto wedi eu cau. Rhagfyr 5. WASHINGTON. Mae annogaeth Wilson yn y Gyngres i* gyhoeddi rhyfel yn erbyn Awstria wedi ei dderbyn gydag arddan- ghosiad o frwdfrydedd. Dywedodd Wilson, yn ystod ei araeth, fod yn rhaid i'r Atmaen wneud iawn am y niwed sydd wedi ei wneud gan ei byddin (Cymeradwyaeth a banllefau yn fynych yn atal y siaradwr i fyned ymlaen). Cymhellai Wilson lywodraethiad car- trefol yn arbenig ynglyn a'r mesurau llym- ach ddylid eu cymeryd yn erbyn deiliaidy gelyn. Darfu i'w ddywediad olaf fod yn rhaid i holl egni y genedl gael ei gysegru i'r rhyfel gynyrchu ybrwdfrydedd mwyaf. Yn y brawddegau terfynol hyn cyrhaedd- odd Wilson uchder eithriadal mewn araeth- yddiaieth ddramayddol. RHUFAIN.—Mae Orlando, Sonnino, Niti a Dalloio wedi dychwelyd, aeth gweinid- ogion i'w cyfarfod i'r orsaf. NEW YORK. -Mae'r holl newydduron yn canmol araeth Wilson. LLUND,tIN.-Yn Nhy'r Cyffredin mewn atebiad i gwestiwn dywedodd yr Is-ysgrif- enydd Rhyfel mai rhif y carcharorion gym- erwyd gan y. Prydeinwyr, yw,- Almaenwyr 127,102. Awstriaid > ? B I .d 20,920.  Tyrciaid 4 3. 105. Brodorion 8,652. Cyfanswm 199,779. LLUNDAI;Mae'r agerlong Brydeinig "Apapa" wedi ei suddo gan torpedo, mae So wedi colli eu bywydau a 120 wedi eu hachub. Darfu i suddlong saethu gyda cannon ar y bywydfadau oedd yn cario gwragedd a phlant. LLUNDAIN.-Dywed Haignad oedd dim i'w hysbysu ag eithrio y gweithgarwch ar, ferol gyda'r cadoffer. PARIS. Swyddogol.—Trodd ymosodiad- au y gelyn yn nosran Craonne i'r gogledd o Sapegneuiles yn fethiant. Aethom i mewn i ffosgloddiau Almaen- aidd i'r dwyrain o Rheims. Tanbelenwyd rhanbarth Nancy gan beirianau awyrol Almaeniaidd. Dygasomi lawrddau beir- iant awyrol i'r gelyn. PARIS.—Yr oedd gwaith y Gynnadledd Gydbleidiol yri cynwys amryw gwestiynau cadofyddolperthynoJ i gwi-s y rhyfel, ond ni chyhoeddir y manylion. RHUFAIN.- Dywed Diaz i'r gelyn yn Asiago ymosod ar ein safleoedd. Gwrth- safwyd yr ymosodiadcyntaf yn gadarn, a'r unig fanta-is eniitpdd y Teutoniaid oedd- cymeryd rhai safleoedd yr hyn gostiodd iddynt golled enfawl*. Gwnaeth y gelyn ymosodiad dwbl yn erbyn Meletia. Ar ol brwydr ffyrriig law gwrthgurwyd hwynt. Achosasom golled ddifrifol iddynt a gadawsant ganoedd o garcharorion yn ein dwylaw. Gwnaeth y gelyn yrnosodiad diweddar- ach rhwng Monte Tondareca a Monte Ba- derhecche, ac oherwydd rhif y cadluoedd ddefnyddiwyd gan y gelyn bu raid ini syrthio yn ol ychydig. Rhagfyr 7. NEW YORK. Halifax. Oherwydd i agerlongau ddyfod i wrthdarawiad yn y porthladd, ac fod un o honynt perthynol i'r Unol Dalaethau yn cynwys nwyddau rhyfel cymerodd lffrwydriad dychrynllyd le gan achosi niwed enfawr i eiddoî. rhoddi ad- eiladau ar dan gan ddinystrio canoedd o honynt. Mae- canoedd o bobl wedi eu Ilad(I a miloedd wedi eu clwyfo, ac mae gwasanaeth y "cables" wedi ei attal. Mae haner: Halifax mewn fflamau. Collodd dwylaw y llongau ddaeth i wrth- darawiad eu bywydau. LLUNDAIN.-Dywdd newydduron Copen- hagen fod prinder mawr o fwyd yn Ffin- land. Mae newyn yn bwgwth miloedd o deulu- oedd. Mae appel wedi ei wneud at y gwledydd Scandinavaidd am gynorthwy. PARIS.-Gadawodd peiriant awyrol Paris ac ar ol taith o I leg o oriau cyrhaeddodcl i Argel (Tunis).