Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiad. -0- Hysbysir teuluoedd awyddus am iechyd a glanweithdra, yr ymgymerir a lliwio ac add- urno parwydydd, cwyro lloriau a dodrefn. Defnyddir unrhyw liw. Ni lychwyuir y par wydydd wrth wrjeyd ygwaith. Ymofyner a ANGEL PELAEZ, CYFRWYWR, C.a,lle Rividavill Trelew. "Lancaster" BUTTER MACHINE Yn, aiihebgorol angenrheidial yn mhob Fferm. Gwna Ymenyu mewn 3 munud. Dau size,—$35.00, a $45.00. Rhoddir prawfion ac arddangosiadau yn rhad. SOLE AGENT- R. LLOYD DAVIES, TRELEW. Enrique fiilardino, TRELEM Olynydd ERNESTO, YZETTA Gweithfa adgyweiriol popeth perthynol i fodurpn. Wele gyfleusdra i gwsmeriaid leihau costau rhedeg eu moduron, gan y gwerthir n^yddau hyd 30 y cant yn llai na'r hyn arferid godi. Ø"' HY S BY SIAD Pan yn NHRELEW ymwelwch a STORDILLLADAtJ NEWYDD ,t ,„ ,„„, „, BERRY a COHEN, sydd yn agos fr Neuadd Goffa. fiweithdy Fryman SaCF THOMAS TH,OMAS Yn hen Swyddfa'r "Gwerinwr," QAIMAN. GWAITH DA AM BRISIAU RHESYMOL I LUIS SCARANO := T-RELE,W, L,L,AW.QELPYDD. Ymgymera a gosod i fyny raelinau gwynt, &c., ac adgyvveirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu haddon-dai. Lq o Ha y' Sem i'l las Corno Las De M arca, PARA AUMENTAR LA bEt'JARDIN Las semi11as cstán ya c910cadas a distan- elas adecuadas en Ia cinta misnia. Ger- minan mejor, y its plantas de desarrollnn mis pronto .¡>orqueelpapelde la dnta absorbe yconservala líuJ1)edad; Se lograll plantas mi,i sanas y mg s bonitas de mojor aspccto y  !ineas bien rectas. A parte de ventai", hay la de qLe se ahorra molestias y trabajo, J'a que se toda Una hilera en \Œà sola operaci6n sin haber de calcular Los aficionados II la obtienen tan btienos 'resultados como los más P expertog. "). "aga la pru.ba. Compiv  scmillas de ??<? 1. 1-rca Pakro Seedt.pe. Hay so varic-  kteDBe HH _esdelcgmn"'e'Yl.dedo'cs¡- Mgf3 las Cintas American Seedtape Co. "< 71 VI est 23rd Street, New York, E. U. A. a B por UD3;: En venta en todos los almacenes de la CoMPAniA MERCANTIL CHUBUT. r Agents para el Territorio. 'I: j'_ ,? .? .? ? < ?' ..?   ? Carpinteria de obra Blanca y TaMer de Muebtes. de JULIO GUROVIOH, Unico taller de esealeras de luj o para casas de allto. Especialidad an feodos trabajos pertenecientes al ramo. Sehacea muebles a plazo. SIN COMPETENCIA. Frenie al Negocio del Senor Ludovico, Mechio, Trelew. SOCIEDAD ANONIMA GANADERA e INDUSTRIAL ¡. ,"W 4t?:il. 'r"'6'!4': <, "¥ ''& ¡;».. DEL CHUBUT. o— Cwrdd Cyffredinol Arbenig. -0- Gelwir yr holl Gvfranddalwyr i Gwrdd Cy- J ffredinol Arbenig am 2 oCr glochbrydnawll y 310 Rhagfyr, 1917, gynhelir yn Teatro H Verdi," Trelew, i drafod a ganlyn :— i.-Darileti yr Adroddiad a chyflvvyno Man- tolen, hyil I-lydref, 1917, gyda'r amcan o roddi gwybodaeth i'r Cyfranddalwyr swm costau sefydlu v Cwmni; 2.-EthOl 4 aelbd i'r Bwrdd Hyrwyddol yn lie y Br. Baldomero D. Carr&sco (ymddi- swyddodd), ac yn lie y Bonwyr Martin Fennen, Evan John Roberts, a Jose Gaffet (tymor pa rai derfyna). 3.-Ethol Archwiliwr a Chynorthwywr. Yn unol ag Erthygl 23 o'r Rheolau, rhy- buddir y Gyfraiidalwyr bod yn ofyiiol talu i fyny eu cyfrauiadau yn Swydda'r Ysgrifen- ydd yn Trelew, o leiaf 3 diwrnod cyn y cyn- heliry cwrdd. Trelew, Tachwedd 24, 1917. MARTIN FENNEN, Cadeirydd. MANUEL COSTA, Ysgrifenydd Trvsoryddol, Gmasanaeth Hheolaidd o FODUKOfj Fining Mem a Hio Colorado. Gadawa modur Trelew bob dydd Sadwrn am RIO COLORADO i ddal y tren ddydd LIun. Dychwela o RIO COLORADO bob dydd Mercher. Teithwyr o Buenos lires yn gadael Plaza Constitucion ar nos Lun i ddal y cyd-uniad. Am fanylion pellach, ymofyner a R. LLOYD DAVIES, TRBIJKYV. — Paulina F. de Ferrario. BYD-WRAIG drwyddedig gan Brifysgol Pavia (Eidal), awdurdodedig hefyd gan Fvyrdd Cenedlaethol Iechyd. Rhydd ei gasänath hefyd yn y paith. CALLE MORENO, rhwng S. Martin a juli.0 A. Roiba,-Casa 1-ugh. Astudfa Gyfreithiol DR. ORESTES FRANSONI, CYFREITHIWR. ARMANDO MEDANA, Ctfrifydd Trwyddedig, RAWSON-TRELEW (CHUBUT). DR. ROBERTQ M. ORTIZ, Cyfreithiwr. CANGALLO 564—CAPITAL FEDERAL *> Yn y GAIMAN bob DYDD SADWRN o 2 hyd 5. As- Werth. Ar werth pedair o Fuchod Godro a'u Lloi; eto tair o Heffrod Cyfloioii. Y cwbl i'w gwerthu gyd alu gilydd. Prisrhesyniol, ac arian parod. R. J. ROBERTS.