Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

D!LLAD-DY LA ELEGANCIA ARGENTINA" DE r4t COLZAS ROMITO Mae genyf y pleser o hysbysu y cyhoedd fy mod wedi agor Maelfa Dillad, lie y ceir ararywiaeth mawr o Frethynau dadforiedig, o Brydain a Ffraingc Llodrau a Gwych-wasgodau. Sicrheir cyfarfod a chwaeth uchel y cwsmer, am brisiau rhesymol. Parau o ddillad wedi eu gwneud i fesur, gyda gwar- antiad gwneuthuriad da a chwaethus, o § 55.00 m/n i fyny. Er cael prawf o wirionedd yr uchod ymvveler a'm masnachdy yn agored o 8 hyd 12 y boreu ac o i hyd 6 y prydnawn. Calle San Martin a Avenida fontana, gyferbyn a Maeifa Br. PuGH, f! I —— T R P- 11.4 P, W. 0 9 JUAN An FANDIN Cynrychiolydd Cyfreithiol ac Arwerthwr. Ymgymera a chyHeu pob math o aehosion cyfreithio! gcr bron y Rhaglawiaetb, y Brif Ynadfa, Ynadfaoedd Heddwch, Swyddfeydd <Trwyddedau, etc., yn cynwys Testamentarios, codi trwyddedau, dy!edion, etc. Arwerthtant wythnosot bob dydd Sadwrn am 5 o'r gloch prydnawn yn fy nhy, gyferbyn a thy Dr. Manfred, Derbynir y ceisiadau am arwerthu hyd dydd Gwener yn wythnos- o!. Y Sadwrn cyntaf yn mhob mis, arwerth- iantarAuifei!iaid,etc. Pedro yN.Martinez, TVVR,NBIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Tetefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladot, Masnachol, Troseddo!, Tiro!, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a I.a Plata—Bwyr. Domingo Gttglialmelli, Fernado Villa. Materion Tirol—Swyddfa La Patagonia" Arolygydd.Br: Luis "E. Zeitvogdt, a PeirianyddNobertoB.Cabos. Y mac gan Br. MARTiNEz, nifer fawr o aehosion pwysig o Haen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmenaid yn lluosog, wedi 1:S mlynedd otafur cysson egniol a gonest. Y mae ei en", yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogaeth er's 32 mlynedd. J Anglo South American Bank [Ttdt PRIF SWYDpFA YN LLUNDAIN, OLD BROAD STREET, E.C. -?———-—— ? ?M—? ? -?- ? —————?- ? ?.———. ?.M———-——-——-<—— Ar!anCened!aetho! CYFALAFAWDURDODEDIG :C5,000,000, $57,250,00000 TANYSGRIFIEDIG 4,500,000 51,525,000.00 TALEDIG 2,250,000 25,762,500.00 OL-SAWD 1,500,000 i7,!75,ooo.oo o————— CANOHENAU: —————o Yn Ewrop.—Paris, Madrid, Barcelona a BUboa. Yn yr Unot Dalaethau.-Efrog Newydd. Argentina.—Buenos Aires, Bahia BIanca, Rosario de Santa Fe, Mendoza, San Rafael, Rio Gallegos a Deseado. ChHe.—Valparaiso, Santiago, Antofagasta, Iquique, Concepcidn, Chilian, Coquimbo, La Serana, Tatcahuano a Punta Arenas. Uruguay.—Montevideo.. o—————TTAL< Y BANK::————o Ar so'ddiadau mewn eyfrif cylehredol heb rybudd iQ/. y flwyddyn. it It am dri mis. 2° /0 "chwe'mi!! ddeuddegmis. Ar gyniiionhyd $10,000.00, wedi 60 o ddyddiau, telir 4°/ a y flwyddyn, yn cae! ei gyf- rif bob tri mis. Rhoddir talebau ar Ewrop, yr Uno! Dalaethau a phrif ddinasoedd De America. ? Rhyddh€fydgoe!ythyrau,agwnabobg\vaitharaHperthyno!iAriaudy. Cynrychio!wyr yn Rawson, Gaiman, Doiavon, Esque! a Phorth Madryn. Af fyrder, agorrir cangen yn Cotnodoro Rivad&v!a. Swyddfa yn Rio Galleg'os: ROBERT GORDON RAE, Arolyaydd. Swyddfa yn Trelew: A.THOMMORRIS, Arolygydd. T R E 1[0 R JOMES **ARTICULOS*o GENERALES,PE COMtStONES y CONStGNAOONES TRBLBW (OtIUBUTT) MASNACHDYARFAU.&e. Bragar a Klemm. Amrywiaeth !!awn o Fwledi, Pylor, etc. Peirianau Gwnio—Singers, New Home, Gtadtntor—am brisiau y gwueythur- wyr. Caniateiramseridatu. Edau Cot\m a L!m (" Marca Oadena") a Sida.n (Milar) at \.asanaeth diIladydd- ion. Gramaphcnes 'Columbia/a Disciau 'Col- umbia' (Sacsneg, Ffrancaeg, a His- baenaeg). Deurodau i ddynion a merched, ycghyd a darnau at eu hadgyweirio. Gwarantir pob gwaith ymddiriedir i ni yn y gweithdy- TRELEW-(CHUBVT). CyHawn ddarpahadau ar gyfer an-Lrhenrheidiau W.C's.' COOPEiRAT!VA CMICA. I y ,SRODYR, MAiRTINEZ, TRELEEW TSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU. CYNRYCtilOLWYR V Metsnachdy a V\iertha rataf @ o o yn y Diriogaotho o o e PRYNIR GWENITH.A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE" \iEGIS CADACHAU SIDAN,ESGIDIAU, FINANCED!, AC AMRYW NWY- ODAUERAILLAMBRISIAUHYNODOISEL. 0 Y F R E I T H, I o.J-. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (lEu.), AC EDUARDO-' LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA-620; BUENOS AIRRS— LA PLATA CALLE 13 N*. 814. AC; -=.: