Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

———— Crwydro'r Nos.

News
Cite
Share

———— Crwydro'r Nos. Wedi dydd o lafur bliu, hyfryted yw crwy- dro'r nos. Dan ei chyfaredd hudol, fty bob lludded o gorff a meddwl. Wrth wrando curiadau calon natur yu nyfnder nos, a der- byn ei chyfrinion eel, derfydd y llesgexJd sy'n dilyn pwys a gwres y dydd. Llonder a leinw'r galou, a blinder ni bydd mwy. Yng nghwmni mawredd an- ian liw nos, treng bob daearol fryd. Ym- gyll dyn mewn edmygedd syn, a gwrendy ar furmuron dwyfol sydd megis atsain o arall fyd yn treiglo trwy wythiennau'r cread mawr. Yn nwfn swyn y nos, anghofir man helyntion dydd. • Gwel thai fwganod neu ddrychiolaethau yn ymrithio yng ngwyll y nos, ond creadig- aethau dychmygol ynt heb os, ni fedd y.nos mohonynt. Y galon holog sy'n creu bwgan- od. Tynn ei Huu ar leuui'r nos, a phar ddychrvn i'w pherchen. Rhvfedd arswydo o ddyn wrth weld adlun loli galonei hun. Ni raid ofni ym mharad- wys natur wedi nos Y blodau ter a ymollyngant heb fraw i freichiau trwmgwsg pan ddelo'r nos. Ni egyr un ohonont mo'i amrantau hydj doriad dydd newydd. Yr adar bach, hwythau, a hunant mewn hedd ar obennydd o ddail, ac ni ddeffront tan adeg hidlo odlau yng nghymanfa'r wawr. Mi phrydero a ymddiriedo. Deffry'r owel aceuion yn nail y coed, a chydgordiant yn hapus a chyfeiliant tannau'r gwynt. Uno yn y gytgan wna'r Hyfaint o draeth y llyn. Ofni yn odfa'r nos? Mae natur mewn cydgord gauol nos. Pa achos petruso ger gwyliedyddion anian ar gaerau'r nos ? Y coed talgryf a safant fel rheng o filwyr i'n gwylio, air cymylau a edrychant fel engyl gwarcheidiol yn barod i'n harbed rhag cam. Mawr yw gofal rhain dros y lleuad dlos sy brudded ei gwedd, fel gweddw heb gymar. Cyll ddagral1 ar ei gyrfa drwy entrvch y nen. Ond daw arnbell gwmwl claerwyn i svehu ei gruddiau Haitli, a chwmwl arall fentralt) wyteidd fturfio cusan ar nn y dyw- ysoges wefw, eto hardd. Ysbrvdion gwasanaethgar yw'r cymylau, nid cenhadon braw. Melus yw eu cwmni yn iihryinder-tios. Nid liai yw gogoniant y ser, goleuadau'r nos. Cymdeithionffyddlon fuont hwythau i grwydriaid byd. Arweinyddion doethion a phererinion a fuont ym mhob oes. Crogant dan drawstiau'r ffurfafen, a thaflant eu ilewvrch ar ganllawiau "gloewach nen." Wei, pwy all beidio crwydro'r nos ? T yrld Nos! a'th dorf o dystion ym yn hoffi Hyavvdledd dwfn y sersydd gyda'r wawr yn tewi, Y tnae dy bur ddistawrwydd yn cyhoeddi Fod acw Dduw y bydoedd tecach inni. Nos yw y dydd sy'n cadw'r ser o'r golwg, A dydd vw'r nos sy'n gwneud y nef yn am- Iwg." 1-1 TREMYDD. j

: I I ., .. - Marwolaeth y…

IUndeb EglwysYddion y Wladfa

YSGOIi GflHOLKflDDOIi y QAIMAN…

I Eisteddfod Gadeiriol y Wladfa.

SOCIEDAD ANONIMAI GANADERA…

_;Y RHYF?EL. I