Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLYFRAU DEFNYDDIOL, CYHOEDDEDIG GAN EUGSES & SON, WREXHAM Anfonir Catalogue cyjlawn ^48 tudalen) ar dder- buniad stamp i dalu y cludiad. Y Deonglydd Berniadol: ar yr HEN DES- TAMENT; wedi ei gasglu o weitliiau oddeutu 250 o brif Ferniaid y byd, gan y Parch. JOHN JONES (Idrisyn.) 4 Cyfrol, Lledr, pris 14J. yr zin. fEtO: ar y TESTAMENT NEWYDD Mewn J Lledr cryf 17s. Y Geiriadur Ysgrythyrol: Gan y Parch. T. CHARLES, B.A., Bala; gydag ATTOD- IAD, gan y Parchedigion L. EDWARDS, D.D., a D. CHARLES, D.D. lIlàulZ Lledr cry), 25s. Hawiyfr y Beibl, neu Arweiniad i'r Ys- grythyrau Sanctaidd. Gan J OSEPII ANGUS, D.D. Gyda lluaws o Nodiadau gan Dr. HUGHES, Liverpool. Llian, IOJ. 6c.; Haner-rhwym, 12 s. Holwyddoreg ar Hanesiaeth Ysgryth- yrol: yn cynwys dros 750 o Gwestiynau ac Atebion ar Hanesiaeth yr Hen Destament a'r Newydd; wedi ei gyfaddasu at wasan- aeth yr Ysgolion Sabbothol ac Addysg Deuluaidd. Mewn Avilen, is.; Llian hardd, is. 6c. Arweiniad i'r Efengylau Gan y Parch. G. Parry, Aberystwith. Yn cynwys Pen- nodau ar—Gwrthddrych yr Efengylau; Par- otoadau Rhagluniaethol i'r Efengyl; Gweith- rediadau Rhagluniaeth gyfFredinol v byd, a Rhagluniaeth neillduol yr Iachawdwnaeth Tarddiad, Awduriaeth, Cyfansoddiad, Di- lysrwydd, Gwiredd, Nodweddion Gwahan- iaethol, a Chysondeb yr Efengylau. Gydag ATTODIAD. Mewn Llian, pris 3s. Beibl yr Athraw: Sef yr Hen Desta- ment a'r Newydd, gyda Chyfeiriadau a Mynegair cyflawn cynwysa liefyd ddethol- iad helaeth o wybodaeth anhebgorol i ddeil- iaid yr Ysgol Sabbothol. Addurnedig a Deuddeg o Fapiau. Mewn Lledr, gilt edges, a chlasp, pris I Os. 6c. €ofiant y Parch. John Jones, Blaen- anerch Gan y Parch. JOHN DAVIES, Blaenanerch. Gyda darlun cywir o Mr. Jones. Llian, 2s. 6c. Grammadeg Oymraeg; gan y Parch. D. ROWLANDS, B.A. (Dewi Mon). Mewn Llian, 2s. Ninefeh; Sef hanes dyddorol am Ddar- ganfyddiadau yn Ninefeh, prif ddinas hen ymerodraeth Assyria. Gan A. H. LAYARD. Llian hardd, 2s. 6c. Tegid Sef Gwaith Barddonawl y Parch. J. JONES, M.A. (Tegid), Curad St. Thomas, Rhydychain gyda Byvrgraffiad o'r Awdwr. Llian, 2s. 6c. Hanes Prydain Fawr; Ei Chodiad, ei Chynydd, a'i Mawredd yn nghyda braslun o'i Chyfansoddiad, ei Llywodraeth, a'i Chyf- reithiau. Gan y Parch. T. LEVI. Maun Llian, 4-r. 6c. Dammeg y Mab Afradlon, Yneichym- hwysiad at Ddyn yn nghyda Rhngdraeth- awd IIr IIdammegion yr Arglwydd Iesu yn gyflfredinol Gan W. ROWLANDS, Golygydd "Cyfaill o'r Hen Wlad." Llian, 3s. 6c. Traethodau Duwinyddol: Gan Dr. L. Edwards, Bala. Cynnwysa y Traethodau canlynol: Athrawiaeth yr lawn Cysondeb y Ffydd Offeiriadaeth Crist; Egwyddorion Crediniaeth Gras a Ffydd Y Fugeiliaeth, &c. Mewn llian, 9s.; hanner rhwym. ios. 6c. Traethodau Llenyddoi: Gan Dr. Lewis Edwards, Bala. Mewn llian hardd, 8s. 6c.; hanner rhivym, IOS. €orph 0 Dduuuinyddiaeth, gan GEORGE LEWIS, D.D., gydag IIANES DUWINYDD- IAETH, gan Dr. EDWARDS, Bala. Hanner rhwym, 8s. 6c. Llian, 7s. 6c. Dammegion yr Arglwydd lesu. Gan y Parch. O. EVANS, Llanbrynmair. Y mae yn cynwys Traetliawd Arweiniol, yn nghyda Deg-ar-lmgain o Bregethau neu Ddarlithiau beirniadol, eglurhaol, ymarferol, ac addysg- iadol, ar y Dammegion. Mewn llian hardd, pris 3-r. 6c. Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu. Gan yr 1111 Awdwr. Cynnwysa chwech o bennodau ar Ddesgrifiad o Wyrth Y Gwyrthiau yn deihvng o bob crediniaeth; Dybenion y Gwyrthiau eu dosbavthiad y gwahaniaeth rhwng gwyrthiau Crist a gwyrthiau eraill Difianiad y doniau gwyrthiol. Gyda deg- ar-hugain o ddarlitbiau. Mewn llian hardd, pris 3s. 6c. [Jibl Teuluaidd Hardd, gyda Chyfeir- iadau, ac yn Addurnedig a Darluniau a Mapiau lliwiedig. TVedi ei nvymo meivn Levant goreuredig, gyda Rims a Chlasp, am 35s. Myfyrdodau Esgob Hall ar y Testa- ment Newydd. Yigvlfenwyd y Myfvrdodau duwiolfrydig a phrofiadol liyn gan Esgob dysgedig a ddyoddefodd garchar a thalu — dirwy o ^3000, yn nghyda cholli ei fyv/iol- acth, yn hytrach na gwadu y ffydd. 'Mezvu Llian, 4s. 6c. Owirionedd a Chyfeiliornad; Gan H. BONNER, Yn cynwys Llythyrau ar- Eg- wyddorion Cyffredinol; Ewyllya Duw ac Ewyllys dyn Etholedigaeth; Gwaith Crist; Ffydd; Yr Efengyl, &c.; gydag Atodiad, ac Ol-ysgrif ar Calvin a Servetus. Meivn Llian, 3s. 6c. y Pregethwr a'r G-wrandawr: Sef Calfiniaeth a Ffwleriaeth yn cael eu hystyr- ied ar ddull ymddiddan rhwng ciau gyfaill; gyda cliofiant helaeth o'r awdwr. Gan y diweddar Barch. RICHARD WILLIAMS, Ler- pwl. Llian, 3r. 6c. AT YMFUDWYE. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australia* Scaling Ships and Steamers. N M. JONES (CyjiRO GWYLLT), Passengei Broker, 28, Union-street, Liverpool. Gor. uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nation Line, White Star Line, Dominion Line, Stat; Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i ws add hanol borthladdoedcf yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael j cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr Ft cyfeiriad hwn. Caift pawb a ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro attw hysbysu y Gyhoedd fod ganddo y TY CYMBEIG eangaf a rnwyaf cyflews i Deitlnvyr ac Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.—Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (GYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymho yn Aberdar a John James, Crown HoteL Yii awr yn barod ar gyfer Cynulleidfaoedd a Chy- manfaoedd Cymreig, dan olygiaeth Mr. W. T. REES (Alaw Ddtt), I.C ia Ilyfr Anthemau a Salm. donau Cynulleidfaol. SEF Cyclynwith i Lyfr Tonau y givahanol enwadau. YGYFEAN GYNTAF yn cynwys denddeg Y o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o Salm-d6nau gyda nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c., YD nghyda detholiad o hen dfinau cynulleidfaol Cyn reig, wedi eu cynghan- eddu a'u cymhwyso at eiriau. Yr holl wedi eu trefnu ar amrywiol destynau, fel y gellir cymeryd Salm-d6n ac Anthem i ateb testyn y bresreth, er cael amrywiaeth ac unoliaeth yn y gwasanaeth crefyddol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant, gvdathrefniant i'r organ neu'r harmonium., Is. 6c.; Sol-ffa, Is. Neu gellir eu cael mewn sheets er mantais i gorau a chynulleidfaoedd fel y canlyn: H.N. Rhif. ANTHEMAU. Sol-ffa. .I. "DarfuyrHaf." "j 4c. 2. "0! deuweh i'r dyfroedd r 3c. (3. Bydd drugarog wrthyf fi." /4. "A gwaed Iesu Grist ei Fab ef." "j '5. "Os ewyllysia neb ddyfod ar fy Uc. a ol i." J 16. u Clodforaf yr Arglwydd." 4c. >1. Profwch a gwelwcli." V 3c. U Sanctaidd, sanctaidd." ) Tyr'd, Ysbryd Glan." -v 110. Fy enaid, bendithia yr Ar- qp j1U* y glwydd." ( rfC' 111. Par i mi wyb«d dy ffyrdd." } 2d- 12 A welsoch chwi ef ?" Ijc. SALM-DONAU. Rhifynan 1 i 11, 3c.; 12 i 16, a^ Tonaii-" Per- erin" a Dulais," yn nghyd a'r Emyn Cladded- igaeth" (Dies L a), 4c., yn un or ddau Nodiant. Pob eirchion i'w hanfon i 4, John-street, Llan- elli, Carm. Telerau liaelionus i Lyfrwerthwyr a Chynulieidfaoedd gyda blaendal. Anfonir cynlluu o'r gwaith; rlicstr or testyr au, &c., gyda sampl o'r gerddoriaeth i bwyllgorau cvmanfaoedd a chynulleidfaoedd ar dderbymad stamp; a bydd yn dda gan y golygydd gynorthwyo i drefnu ac arwain cyfarfodydd. cerddorol cynull- eidfaol, a rlioddi cyfarwyddiadau ac awgrymiadau cyffredinol ar faterion yn dwyn cysylltiad a cheidd- oriaeth a chaniadaeth y cysegr. L.467 At Ymfudwyr o Gymru. GAN fy mod wedi cael ar ddeall fod lluaws o gyfeillion yn Nghymru dan yr argraff foci Mr. James Rees yn parhau yn fy ngwasanaeth, dymunwyf hvsbysu yn gyhoeddus NAD OES UN CYSYLLTIAD rhyngwyf a'r person hwnw yn awr; ac nid yw yn awdurdodedig i weithredu mewn un modd ar fy rhan, nac i'm cynrychioli. Fy unig gyfeiriad yw 2 8, UNION STEEET, LIVERPOOL. Bydded i bawb, os ydynt am fy ngwasaiiaeth, gyfeirio ataf fi yn unig- N. M. JONES (Cymro Gwyllt). 2075 Goreu arf, arf dysg. Siloam, Gyfeillon. R^YNELIR DEGFED GYLOHWYL LEN- \J Y"DDOL y capel uchod dydd GWENEU Y GBOGLITH, 1880, pryd y gwobi-wyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn gwahanol destynau. BEIRNIAID y Ganu,—Mr. D. T. PROSSER (Eos Cynlais), Treorci. Y Farddoniaeth,—DXFEDPAB, 33, Flora-street, Cathays, Cardiff. PRlrl DESTYNAU. I'r cor heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, Pwy sydd fel yr Arglwydd," o'r Gerddorfa, rhif 30i;'rgc6°rbo blant dan 16 oed, ac heb fod dan 20 o rif, a gano yn oreu, Y milwr bacn, o Delyn yr Ysgol i>ul; gwobr. lp. 10s. h Traethawd goreu ar Athrylita; gv.coi, lp. Is. Am y Bryeldest oreu ar Yr arch yn idiy Obed- edom;" gwobr, lp. Is. Mae y p■rogrammes yn awr yn barod, yn cynwys yr holl destynau, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, THOMAS J. JENKINS, 2191 Treharod, near Pontypridd. l ;■ W. WILLIAMS, Watch 67 Clock Jlaker, Jeweller, Optician, Sfe. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymrj, dewch at y Gymro. 2214 W I Mor o gan yw Cjmru i gyd." BETHANIA, TRSOECI. CYNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOL FAYVREDDOG yn y lie uchod DYDD LLCN Y SULGWYN, Mai 17eg, 1880. PRIF DDARNAU I'r c6r, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y Ddaear;" gwobr, t-15, aj chadair hardd i'r Arweinydd gwerth £2; ac hefyd 10s. am y Bass Solo. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a, gano yn oreu "Their sound is gone out" (Messiah) gwobr, £ 7, a Baton hardd i'r Arweiii- ydd gwerth £ 1 lp. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod o dan 30 mewn rhif, ac heb enili dros 5p. o'r blaen, a gano yn orou Let the hills resound (B. Richards); gwobr, 4p. I'r c6r o blant, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Yr U Jgorn a gari" (Parry); gwobr, £ 2 10s., a chyfrol bardd i'r Arweinydd. BEiRNiAD, -OWAIN ALAW, PENCERDD. Mae y programme yn barod, yn cymvys yr holl fanylion. Ceiniog yr un. Trwy y post, ceiniog u dimai. I'w gael gan yr Ysgrifenyddion. W. PHILLIPS, Grocer, Treorci, Ysg. Gohcbol. W. T. WATKINS, Bute-st., „ Y,arifenvddion JAMES THOMAS, Bute-st., „ I ^enya.iion 2212 Coed-duon. pYNELIU EISTEDDFOD FAWREDDOG c yn y lie uchod, DYDD LLUN, CHWEEROR 2il, 1880, dan nawdd prif foneddigion yr ardal. PRIF DDAEN :— Y Mab Afradlon (J. A. Lloyd); gwobr, 10p., a chad air hardd i'r Arweinydd. Y programmes i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenydd, pris Ie. drwy y post, ljc. Erfynir ar i'r oil o'r cystadleuwyr anfon eu ffug- enwau i mewn ar neu cyn dydd Mercher, yr 28ain cyfisol. WM. J. PHILLIPS, Ysg., 2199 Station Row, Blackwood (Mon). Town Hall, Castellnedd. CYNELIR yBEDWEREDD EISTEDDFOD C FLYNYDDOL yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH, 1880. PRIF DDARN CORAWL — "Molwch yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- wrtyd); gwobr, £ J2. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd" (Dr. Parry); gwobr, 3p. I'r cdr o blant dan 15 oed a gano yn Ring the bells of heaven" (Sankey), neu "Cenwch glychau'r nefoedd" (Sam y Jiicbili) gwobr, lp. 10s. Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. Programmes yn cynwys gweddill y testynau a'r adroddiadau, a phob manylion ereill, i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, Bookseller, 2203 Neath. • THE HUGHES BROTHERS! (LATE OF BOSTON, AMERICA) Are Open to Receive Engagements AS YOCALISTS, To sing in Concerts, Eisteddfodau, &c. THEY have travelled for over nine years in the United States, and for the last three years exclusively among the Americans in the Eastern States. PERMANENT ADDRESS HUGHES BROTHERS, 2210 ABERCARNE, MON. -u_- Rhyfel! RhyfelJ Ynerbynprisoedd nchel' SHOP "~NEWYDD GAN RICHABD JONES, WATCH- MAKE H, TOP CANON-ST., ABERDAR, LLE gellir cael—Oriaduron (Watches), Awr- leisiau (Clocks), Drycliwydrau (Spectacles)t &c &c., am y prisoedd iselaf. Modrwyau Priodas hefyd beb amser mewn stsc. Dymunwyf hefyd hysbysu y cyhoedd fy mod yn parhau fel arfer ar fy nghylchdeithisu drwy gvmoedd Aberdar a'r Rhondda. Diolchaf hefyd am barhad o'r gefnog aeth ag y mae fy nhad a minau wedi gael er's 65 o I flynyddau. 2180 CERDDORIAETH NEWYDD CAN H. DA VIES, A. C., Pwllheli, N.W. S.P. E. N. Y CAETHGLUDIAD; oratorio I syml Is. 6e. DEBOHA; cantawd syml Is. 2s. 6c. "Awn tua'r Cadfaes," i T.T.B.B ac Os ymfyddina Israel," i T,B. ltc. 4e. I lawr, meddai'r miloedd," i S, A. T. B., a "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. 3c. 6c. "Ac felly, 0 Arglwydd," i S.A.T.B. 2c. 4e. JOSEPH (6ed argrafflad yn awr yn barod) 6c. Is. DAFYDD 6e. SAMUEL 6e. Is. 6c. DANIEL A'R TRI LLANC 6c. Is. 6c. JONAH 6c. Is. 6c. (Y ddau olaf, JONAH a DANIEL, yn y Wasg. Y Gadair Wag," can a chyd- gan (yn y ddau nodiant am 6c.) "0 Dowch, ac annghofiwch," i T.T.BB. 2c. 4c. Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaeth cymanfaoedcl cerddorol, &c. Fy nyddiau a ddarfuant." Sol-ffa, 2c. Hen Nodiant, 4e. I bwy y perthyn mawl." Yn y ddau nod- iant, 2c. Gwyn ei fyd y gwr a "Treigla dy ffordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2c. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdwr. 2206 FEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABERDARE. DYMUNA WILLIAM CHARLES Tre- cynon. hysbysu trigolion Aberdar ar gym- ydogaeth ei fod yR agor y SHOP NEWYDD uchod DYDD SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd. iselaf sydd bosibl. 2165 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R,A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cynglierddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad—Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swais?;?. 2217 Tnm i> Q1 ABEBIENT GLOB ULES (yn iPlls/ltso cynrychioli Castor Oil). James' BILIOUS cC- LIVER PILLS. Tavn c' BALSAM of HOREHOUND, < £ 'C., at Besychiadau. JamemARIlH(EA MIXTURE. Tri^noQ1 JOHN COEDBENMAIN sfiUmLb HOBSE POWDER, Tamoo* MORGAN ROWLANDS €/HORSS POWDER. Hefyd, unrhyw feddyginiaeth a wasgerid gan Mr. James, diwedclar chemist Pontypridd, y mae yn cael ei pharotoi yn awr gan W. H. KEY, 89 a 90, Tau-street, Pontypridd, yr hwn, yn awr, yw unig berchenog yr oil o'r meddyginiaethau oedd gan Mr. James. 21^8 Eisteddfod Siloh, Maesteg. CYNELIR yr Eisteddfod uchod ar y lofed o C Fawrth, 1880. Beirniad y Ganiadaeth, Eos Morlais. Beirniad y Traethodau, y Farddoniaeth, &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg. PRIF DDARNAU CORAWL. Y Gwamvyn (Emlyn Evans), i g6r ddim dan 50 o rif, gwobr 28. Mi a Godaf (Dr. Parry), i gor ddim dan 30 o rif, gwobr £ 2. Pob manylion i'w cael yn y programme am y pris arferol. Ysgrifenydd—MORGAN JERVIS. 2213 18, Union Street, Maesteg. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod en heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleif ion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u eyfferi meddyginia-ethol eu hunain. Gwelir manylion ar dudaleu arall o'r papyr hwn. L. 163 i YR EMMANUEL. (SEF YR ORATORIO NEWYDD), GAN DR. JOSEPH PARRY. CYFLW YNEDIG I DR. MACFARREN. YN A WB YN BAROD. "V" CYDGANAU yn unig. yn un llyfryn, afc ■NT wasanaeth ein cymdtdthasau coiawl, Hen Nodiant, 3s. 6c., Tonic Solffa, Is. 9c. Y cyfan- waith yn bared erbyn Ionawr lOfed, Hen Nodiant, mewn papyr, 6s, mewn llian, 8s. Soiffa, mewn papyr, 3s mewn llian, 4s. 6c. Yn gyfrol hardd, ije» Nodiant 10s. 6c. Soiffa, 6s. CANIG NEWYDD—"MOLAWD Ù, HAUL." (AN ODE TO THE SUN.) YN y ddwy iaith, a'r ddau nodiant ar yr un copi, pris 4c. "BLODWEN "YR OPERA GYMRAEG. (Wedi ei pherfformio 50 o tveithiau.) PRIo yn yr Hen Iv odiant—mewn papyr, 5s. llian 7s. Soiffa—papvr, 2s. llian, 3s Yn un gyfrol hardd—Hen Nodiant, 10s. 6c; Soiffa, 5s. Pob manylion am y cydganau, &c., o gyfansodd- w laciau yr awdwr, i'w cael mewn catalogue yn rhad drwyr post. „ ^b archeb gyda blaendal i JOSEPH PARRY & SON, ABEKYSTV/YTH. CYDQANAU NEWYDDIOK I DDA U DENOR A DA U PASS. L-CYÐGAN Y MEDELWYR. 2.—CYDGAN Y CHWARELW YR. 3.-RHYFELGAN DDIRWESTOL. Soljf-a, yr un; Hen Nodiant, „ £ c. yr un. Pob archebion, gyda'r blaendal, i'w datfon at yr awdwr,- D JENKINS, Mus. Bac., ABERYSTWYTH. 2202 Yn y TVasg, pris Sivllt, G W A L L T E R I A N A: TPuAETHAWD ar Ansoddau Gwahanol, a Man- tpision Cymharol Dosbarthau Barddonol Caerfyr- ddin a Morganwg, ac ar yr Awgrymau sydd yn parhau o bob un ohonynt; at yr hyn y rha"-osod- wyd rhai nodiadau rhaglithawl ar Un-lythyreniad Gaa y Parch WALTER DAYIES, A.C. (Gwallter Mecham). vv edi ei gyfieithu gan JONATHAN" REYNOLDS (Nathan Dyfed). Bydded i bawb pydd am feddianu yr uched ddanfon eu harchebion i'r cyhoeddwr ar unwaith gan na chyhoeddir ond nifer i ateb yr archebion yn unig. I'w ga"l gan ISAAC JONES, Printer, 2057 Treherbert, Glam. 0062 -Jasinr: qoq M'11{ ?p0f? oppueg a'ClII A. 0 2T 0 'I 61-6ix-atc 'W g 0910 ''« £ 6I"6IX'UI 9 8 OHO 'IT 8I-8IX'W 8 xog T "s 3F T{^ai3.8osXAs.^(j J O Titqi QOcr XnB.rj.n9 nlel ipaAY 'noHupnu j tj ppsosud Å '.I-L\pnJlust i puq-i ssyog; p.CQu.w o g^djAvd j,i p303 o ni?anq 0 ppaouED usBO.Md ipa.M.'omn A 'n^rf fo.i.Gja,e UJA -OTMIH^P uK o-. 'ppom. un UAVOUI IltuXq Ã1MI 'qau y P^I^A'SAO un jZ qaq 'jsj.ii! pj it OB [in xiiC q^ftwiitpoAvp; ia AIPUD u/f poz TO ppaoq^Co A ouaai/Cp uA. 'aVaasiay T 'RSJIVJ^AKIL 'SYJCOHJI OYYSI 3VH -A. 1 avim saxoa iavhu ssxoa: GEORGE GRJFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:-5, CANON-ST., ABERDARE, Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn. gystal a.g mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon. 1995 G..aud SSrawlngT of Prizes (ON THE PLAN OF THE ART UNION) To lessen the Debt on Caersalem Caluinistic Methodist Chapel, UNDER the patronage and supervision of J H. Norton, Esq., O. A. Rees, Esq., R. E. Christopher, Esq., J. Lloyd, Esq., D. Da vies, Esq., and J. Evans, Esq., when the following valuable prizes, with many others, will be awarded to winning numbers :— £ s. d. 1. In CASH IO O O 2. Eight-day Timepieee. 3 3 0 3. Watch (silver case) 2 2 0 4. Geiriadur (Charles) 1 5 Or 5. Lady's Flannel Dress 1 5 0 6. Testament yr Ysgol Sabothol. 1 4 0 7.Si]kUmbreIla 1 0 0 8. Beautiful Shawl 1 0 0 9. Waterproof Overcoat 1 0 0 10. Swing Looking-gbss. l 0 0 11. Taith y Pererin 0 16 0 12. Testament Daearyddol 0 4 & TICKETE—SIXPENCE EACH. Book containing 11 tickets for 5s., or book con- taining 22 tickets for 10s. The Drawing, which will be on the phn of the Art Union, will take place at the Brynfferws Schoolroom, Llanedy, March 29th, 1880, in the presence of the aforesaid gentlemen, and as many as will attend of the ticket-holders. Tickets may be had on application to JOHN DAVIES, Park, Cross Inn. R.S.O., South Wales or J. WILLIAMS, Fairfield House, Cross Inn* R.S.O., South Wales. All monies to bs made payable to JOHN EVANS, Plas, Cross Inn, R.S.O.. South Wales. The winning numbers will be published the following week in the Baner and the Llanelly and County Guardian. 222L QWYDDFA'R G WL AD&ARWR am Hysby*lem o bob mainfcioli, ac yn niholv lliwiau.