Hide Articles List

4 articles on this Page

-SIT ■}j >cYTARrOBY 1)1) DIRWESTOL.

News
Cite
Share

-SIT ■}j >cYTARrOBY 1)1) DIRWESTOL. fwMAMAN. — Cynaliwyd cyfarfod dirwestol yn nghapel y Methodistiaid Calfinaidd, ar nos Lun, yr 16eg o^Fai; cymerwyd y gadair gan y Parch. William Jones, (M C.)ac aaoroddy cyfarfodyn ei ddull syml a tharaw- iadol. Vedi hyny gahvodd ar gor y Gobeithtu Rhwymyn Xiobaith i ganu. yr hwn sydd newydd ei sefydlu yn y lie. I-os galwodd ar dri o fechyn, W. Morris, J. Thomas, a D. Jones, i adrodd Mari yn dyfod i mofyn Morgan o'r ftafarn,' yr hyn a wnaethpwyd yn dda iawn. Gyda ei tetfyniad dyma y Parck. T. Job, yr areithiwr nodedig o Landdarog ar ei draed ac yn ymarllwys ei araith athrylith- ,s"r a ;phwr,pasolnes synu yr holl dorf. Ardystiodd am- gv,, ar ddiwe4d y cyfarfod.-Mab Ieuanc. • 'OIFEEA BRYNAMAN.—Prydnawn dyddSadwcn, yr 31uin o^rmis hwn, ythwelodd Gobeithlu Bryn Cwmllyn- ftll, a'r eglwys ufrhod; yr oedd yr olygfa arnynt yn hynod gyffrous, ac yn un na chanfyddwyd ei bath erioed o'r -blaen yn Brynaman. Wrth ganfod y banerau, a chlywed ycor yn adsain y bryniau; daeth llawer o',r ardalwyr yn •nghyd,dc aeihant i mewn yn un dorf dan ganu i'r capel. Ac wedi sefydlu eu hunain yn y Ueodd priodol, canwyd 'acadfokldwyd amryw ddarnau dyddorol ar yn ail. Y dorf 'luosog a arttrchwyd-gan Mr. Price, gweinidog parchus y lie, ii, ohyf eil lion ereill yr ymwelwyr yn rymus a phwr- pasol. Terfynwyd trwy weddi, ac ymadawodd pawb a gwen dawnsio ar tu gwynebau.—D. n IDIRWEST YN RYMNi..—Y mae arwyddion yr amser- oedd yn dangos fod yr arferiad o- yfed. ewrw a gwirodydd i rbeidio. hy-d y nod yn Rymni, pa mor gynted nis gwyddom, ond hyn aWyddom, fod llawer iawn, ie, canoedd yn y lie hwtio fynychwyr y dafarn yn rhoddi heibio'r arferiad, trwy lawnodi yr ardystiad dirwestol; y mae yma gyfarfod- ydd dirweitol yn wythnosol, ac yrawelir a ni yn ami a'r dynion goreu fel areithwyr dros ddirwest. -Nos Sadwrn, Jlai 7, ymwelwyd a dosbarth isaf y lie gan Mr. J. Ro- berts, (Ieuan Gwyllt,) yn Jerusalem, capel y Beddyddwyr, Traddododd airaeth gauipus i gymilleidla luosog o wran- 'dawyr; gwasanaethodd y Cor Dirwestol1 Unol Glan Elyrch, yn y cyfarfod yn hynod o fedrus. Llywyddwd y eyfarfud, gan Mr. D. Johns. Terfynwyd trwy weddi, gan v Parch. £ Jenkins, -Moria. ,MoR,IA.-Nos Sadwrn, y 14, yn nghapel Moria, -pcrthyM) i'r Annibynwyr, yn y lie uchod, traddododd y J?aroh, E. Jenkins, gweinidog y lie araeth ar ddirwest, er fod ef ei hun yn dyweyd nad oedd wedi cyfansoddi un !th o araeth, yr oedd yr hyn a glywsom yn gwasanaethu Cy^tal A phe buasai wedi ei mvfyrio yn fanwl y gyntaf o'i ^eiddo oedd hon ar lwyrymwrthodiad a diodydd meddwol. O'jrasanaethodd y Cor Dirwestol yma eto fel arfer; yr ydym yn ddyledus ac yn ddiolchgar am eu parodrwydd fgwastadol, boed llwydd iddynt i enill rhagor o ieuenctyd ,|y^^ardal yn aelodau o'u Cor, oblegyd y mae yn foddion • i:<Wwyn lluoedd i benderfynu ytnadael a'r pethau sydd yn .ftneddwi. Da pe celai y byd ymwared oddiwrth y fath ar- feriad ffol a niweidiol.—M^ PONTYBEREM.—Dirwest.—rCynaliwyd cyfarfod dir- westol yn y lie uchod, nos Lun, y 23ain cyfisol, yn Soar, capel perthynol i'r Methodistiaid Calfinaidd; pryd yr areithiodd Mr. D. Jones, Glowr, a Mr. Rowlands, Ar- olygwr gwaith glo DyfFryn Gwendraeth, yn darawiadol a phwrpasol. Cawsoti yehydig eiriau hefyd gan offeriad y lie, yr hwn sydd ddirwestwr penderfynol ac egniol. Y mae.,Ilwyidiant ilw rhyfeddu ar, ddirwest yma. Cynelir cyfarfod dirwestol yma unwaith bob wythnos. Y mae yma ugeiniau o ddirwestwyr o'r iawn ryw.-D. E. j GASLLYCHWR.—-Nos Sadwrn, Mai ,14eg, cynaliwyd tEoyferfod dirwestol yn nghapel Moria, o.dan lywyddiaeth .1 un o-foneddwyr y lie, sef C. G. Batemao, Yswain. Wedi darllen, canu, a gweddio, caws.om anerohiad byr. ond syn- wyrol, gan y lIywydd, yn yr iaitih Seisonpg. Trijepi na allasai siarad yn Gymraeg. Ond ymddengys, oddiwrth y syiwadau a wnaeth ar ol yr araeth, ei fod yn pi deall yn o lew. Thomas Job, LI an-ddarog, oedd yr areithiwr. Caw- som araeth lawn o dan dirwestol. Oter yw ce'^io canmol Mr. Job, am ei fod yn hysbys, ac uwchlaw canmoliaeth. Ar ddiwedd y cyfarfod ardystiodd 24-D. TONGWYNLAS.—-Sadwrn, Mai 21ain, yn y prydnawn cynaliwyd cyfarfod diiwestol yn nghapel y Methodistiaid, Trelywi, Robyn Ddu Eryri yn darlithio, a Gobelthlu Bethania, Pontyrch, yn canu yn hyfrydol. Yr un dydd yn nghapel y Methodistiaid, Morgans Town, y Parch. Mr. Jones, Bristol, yn y gadair, Meistriaid Rowlands, Jones, o'r Llwyni, a Mr. R. Parry, yn darlithia. No., Sul, arcitli iwyd ddwy waith gan Mr. Cart, o Gaerdydd, Mr. Jones, o'r Llwyni, a Mr. Parry. Nos Lun, y 28"ln, yn Melin Griffith, cynaliwyd cyfarfod Seisoneg, a rhafwyd araptii rytous gan Mr. Robert Parry, ardystiodd 18 ar ddiwedd y cyfarfod. Mae yn yr ardal hon dros 400 o ddirwest- wyr penderfynol oddiar st-fydliad y gymdeithas yn y lie, ys pedwar mis yn ol. PONTRYDYFEN.-Cynaliwyd cyfarfod dirwestol yn nghapel Rock, ar nos Lun y 23ain o'r mis. Cymerwyd y gadair gaii Mr. R. Williams, Myuyddbychan, a chafwyd areithiau da gan y Cadeirydd, a chati Mr. J. Davies, Fforchtwm, a'r Parch. W. Thomas, Rock Dechreuwyd y eyfarfod drwy ddarileu a gweddio, a therfynwyd hefyu drwy weddL-I. A. RHIWSAER, GER LLANTRISANT.—Cynaliwyd cyfarfod dirwt stol nos Wener diweddaf, yn y lie uchod Cymer- wyd y gadair gan Mr. Morgan Thomas, Croesfaen, ac areithiodd Mti. T. Jones, L. Davies, ac E. Davies, leu. Ardystiodd, yn niwedd y cyfarfod amryw deuluoedd cyfain yn wyr, yn wragedd, a phlant. Ardderchog onide. Mae Gobeithlu newydd :gael ei sefydlu yma o dan arweiuiad ein cyfaill ieuanc, Mr. T. Davies. Llwyddiant i chwi a'ch Gobeithlu.-D.

P,RIF YSGOL GL.ASGOWI BECHGYN…

Y CYHOEDDIAD 0 ANMHLEIDIAETH.

.PllIODWYD,— ..- 'I