Hide Articles List

15 articles on this Page

FFRAINC. I

News
Cite
Share

FFRAINC. I Cychwynodd Louis Napoleon o Paris ddydd Mawrth, at- hyd Ptheilflordd Orleans, ur ei duith i ddeheubarth FtVainc. Ychydig 0 hei:>ODUlI a ;111- gasglasant ar hyd y fiovdd, ond wrth y sufle der- byniwyd ef n y da bloeddiadau o Byw fyddo'r Yin herawdivi- Derbymwyd el'gyda rhwysgfawredd mawr y Bourgea. U web beu porth ty Chwiorydd Trugaredd," yr ydoedd yn ysgrifeuedig y geiriau canlyn,,}, "I Louis Napoleon, achubwr y teulu,. aiiiddiifvnwr CI er. dd." Daeth ygwyryfon alian yn erymdaith i'w gyfatfod. Yr oedJ Ueng o offeiriaid ya ell gwenwisgoedd, gyda'r Cardinal Archesgob, j y T Viceria:d cytiredinol, ar hoi] offeiriadgor vu eu I gwisgoedd swyddol, wedi ymgasglu yu yr Eglwys i Gadeiriol i dderbyn y Tywysog, yr hwu a dd) mUIJ- ai gysegru dechreuad ei daith wrth d!oed yr alior Haner awrwedi chwecil cyrhaeddodd yr orvmdaith j b-jrth yr eglwys, ynghanol bloeddiadau Bvw tyddo Napoleon a Bvw fvdtlo'i- Yuiherawd wr," oud adlerwyd distawnvydd, pan ddaetii vr Arch- esgob yo mlaen, .vn cae! ei ddiiyu gall y Ficeriaid, j gan gytiwyno arogldarth a dwfr sanctaidd i Louis Napoleou. Aeth y tywvscg i mewu i'r Eglwys, ac ar ol peulinio o flaen yr ailor, a cljvflawiji sei-oin oiiiuu ereill, ymadawodd, a tbrenliodd V noswaith gyda'r Arcbesgob ti ei balas Rhyf'edd fel y mae'r Eglwys Babaidd yn ymgynghreirio ar Galluoedd Gormesol ar y cyfaodir Dranodh ba y Tywysog 'n adolygll'l' byddilJoadd, Cyfiwynodd eryrod i'r Gwarchawdlu Cenedlaetbol ac aetii i Nevers, Mewn atebiad i anuerchiad Cyngbor Cvffredinol i Nevers yn pleidio'r yml.erodraeth, defuyddiodd j Louis Napoleou y geiriau arwvddocaol a ganlyt),- Pan byddo lies y cyflredin mewn perygl, byddaf yn ceisio rbagHaenu llaisy wlad, oud mewn mater- ion persona), byddaf yn ei dilyn." Y mae penau teuluoedd FfVainc, lawer o honynt 0 leiaf, wedi ymostwng i ddyinderoedd gwaseidd- dra, drwy gytiwyno deiseb i'r Senedd, yn gO(YI1 ar i Louis Napoleon bertfeitbio ei waitb a gosod ei lywodraeth, ar sail ddiysgog, drwy gyraeryd y teitl o Ymherawdwr. Mae'r Corsaire, math o Punch Ffrengig. wedi cael ei atal rhag ymddangos, mewn canlyniad i'r ddeddfsydd yn rhoi gailti i'r Tywysog rbwvstro unrhvw gyhoeddiad a dybia efe yn niweidiol i'r dyogelwch cythedinol, i ymddangos, Mtte'r cy- hoeddwyr wedi ysgrifenu 11 ythyr byr i'r Daily News ar yr amgyicbiad. N Id ydyw yn anhebyg nad adnewyddir y son am n fel rhwng y wlad hon a Ffrainc bellacb wedi niarwolaeth y Due Weiiiugtou. Y mae thai dyn- ion ïw cael na adawant i tiii amgyicbiad fvned )ieib:o a aii wasaiiaetili i rui Iliw o reswm ir cri Lwnw.

INDIA A CHINA. I

AMERICA.: i

AW3TRALIA.

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.

Family Notices

j M A 111 YR \ LIVLii POOL.…

lUARCHAD Y GWLAX.

-MARCHNAD LLUNDAIN.-

I-CANOLBRISIAU YiMHBRODiiOL.

ILONDON CATTLE MARKET.

i! LIVERPOOL CAlTLE MUiK^r,…

:-.-I PRICES cUfliZENI' iN…

i METALS.-

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.