Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WANTED-, A YOUXG MAN, a?an Assistant m the Grocery ?A. & Drapery business. A moderate Salary wiU be given. Cue who has a knowledge of the Welsh lan.gu9.6e, and a Member of a Dissenting place of worship, wiU be by letter, to W. J., Post O&ee, CnekboweU, stating Saltu'y, and of Service. DRS. COFFIN AND HARLE'S MEDICAI. BOTANY, MYDDFAI MEDICAL SYSTEM RESUS- CITATED. TT\RS. COFFIN & HABLE. of I.onJon and t ? Wanehell\el', bee to iufornt the intmbitMita of 1M8Y aad c.w&rVoo8hire, that one of them wi1l i\ttend at Mr. Tetnperance Houae, CastlR-strpet, BlWgor, every aherw.w F'rida}"; to commence 011 tlJe loth 0 f September next, where they may be counted from 2 o'clock tn the afternoon. nntil t< o'clock at night. The "Guide to HctJth," byDp.CopMN, may be had in at Mesars. Witliams A: Hushes, Carum- 'on; Rowlanù Hug-he"" E benezl'¡'; UtI,iù J one", l'emper!W(,e House, CiMtle-strMt. Damgor, &c. MEDDYGINIAETH LYSJEUAIDD Drd. COFFIN a HARLE, AIMHWELIAD HEN GYFUXDREFN MYDDFAI I GYMRU. T?YMUNA DRD. COF'FIN A HARLE. o JL? Lundaia a Manchester, hysbysn i dri?oHon Moo no Artbn y bwriada un o honyut fod bob yu ail ddydd G wener yn Nu-weetyMr.DAviu JoxEs, Heo! y Casteii, Bangor, i dde- chrea ar y lOffd o Fedi neaaf, lie y gall y cySrediu yiugyng- hoh a hwv.o <McM or gloch brvdnhawu hyd wyth. y uo8. GeUtrcaelyr"ArweinyddiIeohyd," gan DR. CoFHf, yn GymraegneuSaesouitT.gau Md, Williallls a Hushes, Caer- narJton; Howland IIugues, Ebenezer; neu D. Juues, Dir- Oratis Ora.tla Oratia ONE THOUSAND COPIES POSTED WEEKLY SCJienll¡-fuurtl, Thousand. LIBRARY EDITION, 108 PAGES. Phce Cd. ttirough nJl BooksaUeia. or sent free on receipt of e SmmpR. to pre-pay Postal, addressed to Mr. LAWES, Medico Pubitaher, 2, Charles Street, HMton Giuden, T?VERY MAN HfS OWN DOCTOR; or, L ? Common Sfnse on Common Robjprts: a poptU&r Guide to Health, addressed to thp yonng, the old, the grave, the gay. Uy a l'HYI!ICIA. acknowledged to be the Ill<Jst Imc- fi8ful Practitioner of the day, "j< littk which should he read This little votulue ia admiraMv miaptod <o enUghK-n the pnblic miHd iu a species of knowledge in which ccny iudi- Tidual,1\'hether man. woman, or chiltl, is pn'6ùffaUy, Wl' my MY vitally, conceru."l.Uv, Chroll, "To THE JMARRIBU AS WELL AS tHI; we would particularly recommend Ibis Work as being calculated to &abrd jast that eny Hrccssary information, a9 is too frpquenUy bOught in vaiu frOlI1 uthC"r sources,Atla.ç. "PARKXTS, HEADS 0-t FAMtLmS.CLERGYMEX,CONDUCTORS ()F SCUOOLS, awl indeed all who are inte¡'etf'd in the f!lt'¡i'e of others, should pog'ess ttu:. iuvtiIttaMe Uttie guide.Veath It is a publication which ought to be placed in the hands of eVl!ry YOllth.Kent Obsn'ver, "A book Uke this is worth Hie prescriptions of twe-tty physiciana it Mtisfaetotih- proves, in cert.un c.taoa tuedical knowledge may bo populajmed with 8afet}"4gd.. "Therw is M much good sense aBd useful informa.tioniu this volume, that wa glad!y aMiat iu giving it publici[y."— Pl<mgh, We trust those who have been too long the dt)pp9 of cun- ning quacks, will 66CUro this IIdle aile! cheap volume, "We heartily recommend thn booh. aa it is nowphtced y,itbin the reach of Address_Mr. I.AWES, Publisher, 2, Charles Street, Hutton Hewarf and u'!t!i(¡o; co:)y aoid uudor & simt Dymgyrchiad Meddygcl, MESMER!AETH A GALVANIAETH ( Medical MafJlIeliun, ,11 fMM<-rMM <t CAN Mr. JOSEPH THOMAS, Eryri). PROFFESWK GALLU IAGHAOL YR HYLir ,TH1DAI'iOL, ypj yr unia eSothydd i wellh&u auhwyldprau L\'<: AC YMENYDDWR YMARFEROL, ( /'r<)(<fc«/ Ko. t, C L A R E ? C E S T R E E T AK (Ychydig<n ucha<' i'r Adelphi Hotel.) LIVERPUVL. '\7' MAE yn ?tuth 1ii\)fellig nc nnwau.idwy !Itl1.ra.J'h.i.h "u.II.").l, f \'n wpithgar a nerthol yn IIgiJyfuwnddiad pob y yr nt- tyuiad b-yd't yn) YÍ'(',ldnn ht>rwydd, yn ;.{yfl'wng mallteiio1 i r nnHI {.rorii' gyn nyrchu mU8 &r y l!c.U. Cau Hyny, ybrif dnniMth a mfenr gan Mr. ThomM, y<hw cym hwvso gnUu dymyrchol y eortP dynut, neu ddym- gyrchiad &mft:ilaidd; canys ni ddefnyddia Fesnter Math, Gah'aniaeth, y Gadwen Wefro], &e., oddigerth mewn rhai a.chosion neiHduoL Y mM yn sicr no.d amlyg"yd enoed fwy c anfod-lau i:tchaol yr elfen an anianyddol hyn, nag a mnlygwyd trwy ei ymarfer- iad persoiYol ef; canys y ml\e ei ymdMchicn i wnHAu ei pyd-ddynion, a Hjnid Ran Wflhunol auitwylderau, wedi bod mor Ba Mr. Thomas am amryw aynyddoedd.yn arfer ei Mnisrwydd yn y wvddor hon mewncylch cyftumcho yn unic; ac ar gais ei yfeI]hon, efe a eftelthlOJd iachad i laweroedd ypryd hyny yn. rhad j <.nd gau fod v ceisiadau byny yn am!hau fwyfwy, barnndd miu ei ddyledswydd oedd eangu cylch ei ddefoyddioldeh, trwy Kynyg si wftsanaeth i'r wiad yn gyfiipdino!; ac y mae yn meddu yr hyfrydwch o sicrhau, fod yr efrcith- iaudedwyddafwcdidilytlpi driniaetha't, yn ystod y biynyddoedd a aetha.nt heihio crpan ymsefydlodd yn Liverpooi; yr hyn a. wireddir pan Inaws o dystiola.eth- tU a ddcrbyniodd, oddiwrth bersonau a Hawsant les- had trwy ei o harthau pellenig-, oygys- taJ a rhai yn eMtrefn yn y <h'ef hon, yr o!t o bit. rtu aydd yn gyfr) w 'nas peHir amen en didwyUedd. Gan fod nifer mawr o a.ubwyldera.n iw hoh-hain. cain al i oYffIonc¡hl. nen ynt<t' i <t<Sarg o'r nwyf try dauol yn y cyfansod.iiad, y mae dym- gyrcliiad tfydanol trwy gyfi'wng y Haw, a Gah-Muneth mewn rhai achosiou, yn eneithiol er symud Hawer o'r fyfryw, mewn byr amser, a hyny yn fynych wedi i gyoertau fod yn yn mysg pa rai gellir Mtvi y rilai eanlynol:— Anhwylderan ew.snol; yparlys; !lysmeirglwyf (epileclic (tJ/di"/ls); Rwendid a chyifroad ppwynol; ewendid gdlwg gewyno! ;isclderysbryd, ncu y pmdd- elwyf; dinyn''anadt; /fwr): cryd cymaliin, Hym apbaraol; ydroedwst; poenyn ycbfn; ocrfel yn y dwyla'.v a'r traed; byddardod; swn a chur yn y pen y ddan- modd; dirwapw yn y pea (tlctolerelLJ:) ?orgnr- iad v ealon poen yn ngbyswilt. y forddwyd: atiechyd yrafu; arghyildraul; poen ynycolyddiun, anhwy!- derau bonywod, &e. GeUir ymgynghor1 a Mr. Thomas yn feunyddio! yn M dy, megys nchod; neu efe a ymwel a dyoddpt\vyr ya fu taieu hunain, osbydd yn dewisol g-anddynt, am yrun teleran, oddieithr y byddy pellder yn f:n\r. Yr amodau ydynt fel y cantyn:— Am uo ymwelia.d neu diiniaeth, dau a. chwe ebeiniog; nen am wythnos pyfan, (nn neu ddau ym- weliad bob dydd, fel bo'.r achos yn gofyn,) un swilt ar htlgaio: yranani'wtahiyti mtaen Haw yn ddieithriad. Pe deuai y cleihon at Mr. T. ar ddechrenad eu ban- o.Hent yn KweHinnttrwy nn driniMth neu ddwy; ond y mac anechyd hen, neu o hir barhad, yn gofyn mwy o ainser i'w symud; ao ni rhymer Mr. T. y cyfrywmcwn M-tw n.m hu naRwyth- no6 o amMer; ac y mae ambeU hen auhwyldeb yn gofyn !I&wer ychwaneg na hyny. D. S.—Mr. T. ydyw yr umg ymnrferwr a galln meddygoi dymgyrchio! yn Liverpool, yr hyn a fn yn bnfvrthddryph ei ymchwHiad a.i astudiaetb am lawcr C Synyddoedd, a cbaa nad yw ti dnniaeth yn nnrhyw boen i'r bwn y Rweithredir arno, nid rhaid i r pientyn ienangaf, na'r person ofnua, hetmso gvneyd prawf. Dywnyrld gnn ?'I' Thomas yw hysbysu, ei fod wedi darganfod modd iwybod, niewn t mesw o'r byUf trvdMt"l fy'l?o yn y corn-, ac. an. ?wdd ? rediad, tr?-y gyfrwnp ?"? 11., U?y y darganfyddiad ?.tb?'- h?, ?, ?;?.'? i r?ddio<'i wcithrediadanattyniadol. a..d?e?on? Y mae hyn yn brawf ychwanegcl oi- '-ynydd a wuned, yn y wyddor am gyfansoddiad anj.anvddol ?y nc?o!M dynol; & dilys y gwn? pob cfry.b-<l? ? ?"'? mewD ?turonjaethnaturMi, ei ystyried yn deling 0?. wytw. Dymtna Mr. T. hefvd alw sy!w penool y <-yhocdd at y wyddor bwysf&wr o Fe! cyfundrein o athronMPth ff-ddylio!, y 1" ei \'Jl1onedd wcdi e) eetydlu fvyymchw?"?" ? phrawnad:m yranian- .?ddion enWMt' ?K??"' gor brisio pwysi?rwydd ?????. o't!?e?:ydd.?-!nn, a'n fyjnh?ysiitd pri- ??j ?. BJDr\tVK) l dJy!t?\\ddau a gontch?Hon tj'vyd. Achlysunr a. chryfheirllawer o anechYd trwy esgeulus.o yn ol y wyddor werthi)t\vr hon; tra, ar y amH, y gdJid ()cheJyd neu iach Au a.mryw anhwylderau, pe gWl'lthl'edid yn unol a'r deddfao Mnaoyddoi a eKt'n'ir g'¡1lJddi. Rhoddir d-êf;griliadau o no.t!weddiad cynnwynol, yn dangos at b& a)wediga<th yrntUj plant yn fwyafcy- mhwys, neu dangosir galhll!l.t a (hucdtUadan pobt tMpwn oed, ttm ddau s\i)t a chwt. clieiniug yr nn. Rl.oddir addysg M<'K-M l"lft('nyddeg or df!w.rau rY11ledrQl. MR. JpSEP:! THOMAS, 1. of Hu.L, L.tvj;tn'oft.. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BdLDfNGS, REGENT ROAD. a Hwylia y Packets o'r Dosparth B)aenaf caniyool, ar eu dyddiau penodol, fel isod I NEW YORK, I,LO'<GAf. LLTWYDD. TC\KT.LAU. INOFIO. GARRICK.o. EIdridM ISOO Sep. 11 JOHN STUART.Ferria 2.TOO „ 13 RAPPAHANNOCK..Cuahing 2250 „ LS AMERICAN UNION..ChMe 2'100 „ 20 "A. X.Chandler 1800 23 CONSTELLATION.AUen 2o(M 26 EMMA FIELDS.Thompson 2000 S8 HEXRY CLAY. Hill 2';MO Oct I CO\TI!<ENT.Drummond 2000 „ 6 SHERIDAN.Porter LSOO „ It ANDREW FOSTER.. Hotberton !8M „ 16 NEW SHIP ———— 2200 „ 21 UNDERWHn'ER.ShiplRy 2:.00 „ 26 Packets canl}"uol yn wythnosol flwyddyn. I NEW ORLEANS "CARNATIC" Devoreux Json Sep. 10 HARRIET AUGUSTA Trott IGOO Sep. &3 1 PHH.ADELPmA. WYOMING.Dnnlevy I!08 Spp 12 TUSCARORA .Tnrley 12:!2 Oct If TONAWANDA. Julius 13()0 Nov.]2 SARANACK. Decun 1000 Dec. 12 I BALTtMORE. ScoTiA :Merrill woo ——————— FLOlLA M'Do'sALLD ,liskelly 1800 ————-—— I AWSTRALIA. KOSSTJTIl .2MO i MELBOURNE Oct 1.t11 CoXTlNKXT.2t)00 i „ Novtst T\/irAH y Honpnu nchod o'r dosparth mwyaf.yn 1 V.1- lly\V'dc1t1 gan y rhlli a tnP)'nnt bob rtmnof.J i ddwyn ymla.en ieohyd a chyaur y teith. wvr ar hyrl 'GaU incddyHon gael trosgtw) dftiad cabau rhad gan y IIongftu uehod, Gellircapl ar bob NeilIdnol j neu a ewyJJysiellt fod yn fwy r1etboler1i, a rhaid anfon adueu 0 bob UIl, i bei-ths, i'r hyn y telir sylw dytedns. "Il j bprfp(1r1 T Unol TInl- eithiau, wyhod pa fault fydd en cost, n. VWilPud y darpariadau ane;lrll('¡,hol yma, 1 en hallfon Yll mlaen, ar ell i NpwYor}:,heh g,.Ntiiaint ttg un diwrnof! o ocdiad, a thrwy hyny ""gc') y nRwiditubiu lawor y niae Ymfndwyr yn ttg'jred iddvnt ar i pw dellir rJ¡0,1,1i Tâlharan a Rill Ilnrhvw Awrn ar); ew r ork, yn dale(1if! VU Ilnrhyw bårth 0' r Unol i'r rbai a í1<lewi<tnt y dull diogplaf hWl1 0 gofal larian. Am ymofyner Ii W. TAPSCOTT & C' LivERroor,, Gornchwylwyr dros W. & T. TArSCOTT, New York. MpryHYthyrdon. Ge!)irc;ie) y'at;c<?f''t?mi?r?t? ?f?," Fooath EJ'tMQ t?-y uifo. chw- olytliy?no(lau (t3?antps) am d=o. ro SHIPPERS OF GonDS AND PASSENGERS TO THE a11t GUION A?D CO?f?ANY,??o. 2,POW -1 Fit CH,,mE ItS, Old (!I) tirebytLrdan(I I I! Waiel'- lo?-i-c)-,td, Ltvet'pool; despatch firatctwa faat-siuHng Am- erieaji Panket-'jhipsio XEW YORK. PHILADELPHIA, imd otherPor<,suftheUxtrE)'STATES. The arlt'anta!fes.oJfernl <0 Shippers a<V -Vo,ie?-ate 7Pf7'M of ?'f<<t?, .S?/-«-< /'M)iC/Ma/;<? P/' Sailing, <!? ?-?"'?< ?/tt'< /-? n/ Goods. xvill liav(- their Pags-tgo at the low8st pOHflible rate with II thrir cum fort, 8\1(1 a ifititli- ful supply, during the oYte, of Coals, Water. <md 1'ruvi- ')1 the to law, F(yR NKW YORK. iHK "BLACK STAR"LINE OF PACKETS. Ton.. rwistey-. To ?,ail AESTRA ?00 Sep. n NIA(;AILA, Slnitit W)O'l H'TKnpm!it!,FnB?. ?M I WlL"IUI Ni-i.so?;,  ABERDEEN, HlIt!1IU',l. 7,,0 SHAK?ox, Wait MM MAKMiox. IIadlcy 'XK1 GOVERN-Olt Bllr¡,(es>I 1:1(lU I T'r?x)'p:G?.?uY!? ?1.0?' ?-?——— j S E X A l b;> ""cc"< .)A<t.f.A.Wt;si?'.?.i.T,HM.?-t.?? S,.ucr?. ng T u'-? t. ? i ?cke'?. lRt.H.Wi]Ii{u)is, J?M 1\ I PagC I t'In.;¡(S¡;, li11() Pll11.ADEl.I'IHA Owm.o.?.? S"\lLATOGA, Trask I" DE WITT CLINTON, Funk !o¡)õ ,ot;THA)'l PTON,SUO? I H?)0 )-LAsGRHEXMA\,Spencer. 9UO I E l'o" I 141 LEVIATHAN, Kiiapp l;jfJ GuY :\1.s.nUSG, P'l'L4C-lilati? I H'C.ScuAX)ox,'8p?)?e?i' l3t)0 1 WM.HAruuoyt;,Speuccr. HO(J) be ,,c,i,d by the o&ot-<- P,k,tShips on <nc day ufsaÛmy undcr any whatever. pIH<¡ae and other infomatioll ùn IIpplicùtiuu to GUIO-N. "I CO., To,"er-elJeJr lers, Old CbllrchYllrll, aud Ha, Waterloo-roa,l. LIVERPOOL. or ELEAZER JONTES, GRSTS !)! XEW YoKK, 45, Union-street. WILLIAMS &. GUION. 40, Fulton-s'reet. fln have FREI,, CABIN by uuy cf these 1>llcktJt hips. LLOXG YMFUDOL MELBOURNE, PORTHPHtIJP. Y LLONG AMEKICANAIDD RAGOROL MINNESOTA. WiLHAM Aunx, Llywydd. Wadi ei rlwstl'U yn !{)O, 0 lullelli, yn dndo 1 ()!'>O 0 dunclli ,0 'I' 1 d,)Sp,,t-t lI btm'naf, ao M'odi ei (-Ila(lartili,,iu a chopr. Yr vjyj yn ¡.(alw sylwyr'u ydynt. ya bwriadu ymfudo i AwstrrJiaat v \long !Jon: [tan el bo wedl OJ phalOto. yn Y modd gOJ'f, n cheir I)nuia<'t.ti yaddi aryt-Mnodtm mwya.f rhesymo) Bydd rn(3ficlyg ")' bwidd.adiagwylh- iddi wueyd un o'r mordeit.hmu Gellir cael pob gwybodaeH) o bartli y ctud-daliad ac angeu- rhetdtitu enuU trwy yulufyn <t MUlONandCO. 2, Tower Liverpool. ncu ag ELEAZJ-:H JONES, 45, Union Street. IilE Y ill.ONG WYOMING I HWYL10 I PHILADELPHIA .-Ir y 2lfèd (¡'r mÍ$. BYDf) o bwys i bawb a fwriado ymfudo i .J DaJa(;>th hwn, 1 ywdreeh or actitil, y N I raId dywoyd .lUll gymerilld yIJon.g MaiHvwvddDuniRYv.gn.afudhynv hfHaoh ya hyMays trtvy GytnrH. <<! arbcdi)- un drarti gan :If l' ii. Ni ai-l,edj? iin dra,-il gan )fr. Tapacon or gwney,t yr ytnfodwyr yu tfy-nrns ar YfordMth. LttUtutfur rhftuor Uong irCvmi-yur t'u ppnau eu hunaia am y priM laeltd yn y fat-chnnd. ond iddynt, aufou en heuwati a u hoedi-an yn ddiued nmJt tu i Mr. W. TAPSCOTT, neu D. DAYIES. 43, LIVERPOOL. TYSTIOLAETH DeilwlIg 0 Slllw y )'Jwi afivri(itlant yti?.fudo, "EDI El HYSGRIFEHU AR fWRDD Y- t TONAWANDA. I eorpJtena.C y 15 fed, 10S2j A I CHYFEIRIO AT Y PARCH. T. DAViEs, LLAXSAMLET. BARcn.SYn,— Byddwn ni y rhai y mae ein hpnwau i.sod, vn dd?Ichgar ?h? am ?fnn yr ychydig lineH? hyn y ? ?r?? ??\?'" ???'?? m?i-di? -'?'?? ? Union Street, Liv?-poot, am ei Hy.t. d? l.'nd< cb gyia?'yddiad?i i ni j?n yn HynUeif md, aremtMthi America. DarHenasoni lawer o'r canmohaethau sydd wedi vmddangos i Mr. Davips,:t!.ra!hvnddywedydyn ddibetrus en bod \,H yn wir. Cawsoni ci' yn gytal-,Ary(Itlivr gwerthfawr y map yn i'n cenedl. Yr ydym yn dvmunn ar i AJr. ddt-rbyn eia dit)lcljgarweb. aG tr hnll y Cymry i ein ga.ir M gwar-ddftydd y gutiant yinddined i Mr. Davies. Jnhn Morgans, Llansamlet. TlkoIllas C'to- Thumas BfYan, eio. Willial1l Hopkins, etl'. TIjomas PIuHp, ct.). Hol1l'rt Ba(h-comb, eW, t. ¡ Jo]ii)Pnc})ard,Sirhowy. < Thou-1" Lc-wis, \Viiiiiil-iclygcln. Thoma- 1 h)bry, Victoria. I WiI!iamWi!h:)!T)S.CaM'phUy. A) hvrdd v !long l'onawanda. AR OSODj "PANDY PLASDU." ?AIF y Pandy uchod o fewn fair milldir a haner i ? dref PwIIheH. Mae yr Adeiladau perthynol iddo mewn cywair da; digon o Ddwfr u-wy y flwydd- yn. Hefyd, gellir cael ychydig erwau o dir gyclag ef. Am wybodaeth fanylnoh, ymofyner A MR. JoHN PRicHARD, Penai-th Uchaf, ger PwllheH. If the next of Kin ?\F DAVID JONES (alias David Moms), a \? Cooper, who lived some years ago near the King's Dock, Liverpool, and worked at a Sugar Ware- house, will apply to Mr. D. Howell, solicitor, Mach- ynlleth, they will bear of something to their advan- tage. David Jones was a native of the parish of Llangynfelyn, Cardiganshire, and had several chil- dren. THE THISTLE LINE OF PACKETS FOtt AUSTRALIA, 0 LIVERPOOL I MELBOURNE A PORT PHILIP. I hii-ylio y ltif 0 Y LJoug dn. rhagorol, o'r dORbarth JOHN KNOX, RiciiARi) DAVIDSO,-J, Llyw-ydd; .WEIH ei rhestru yn 1,194 o dnuo))i; ac yn cario 2,OOü 0 dunelli. Afae LIong arddtlrchog hon yn hwylio yn gyflym, wedi ei chopro a1 sierhau i cliopr; uehderrhwngydeciauynnaw troedfedd, a'r cyaeusderan y cytryw tmd oes cu gwell. Mae y berths oU mewn TStafeUofdd caueelig, a gail pob teu]n f.'a.el ystafell wahanol, und cvtuno am dani Mae y LIywydd yn 'foueddwr B(f Rydd wedi cael prawf helMth yn yr alwedigne tb; a chymer v LIong pyda hi fed<tyg prodadoL Y mae gwedi ei hawvru v)i v modd coraf, M wedi caeJ et haroIygn gan un o oruchwvlwyt- ymfudol ei Mawrhydi. Cluda hefyd Dnnennig rymus vn nghwla dYfrbos tn-iaddas i'w chanlyn.—Bydded i'r rhai a e\\I¡'ysiant gaet gwybodMth helaethach yn Ngbyloh y Clud-djihon, &c.. ym- ofyu a'r perchenog,- DUXCAN GIDD. 3!, 8trand-street, JL.!VERPOOI.. ,R., LLOKGAU YMFUDOL RHWNG LIVERPOOL AC AWSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1848. TuneU. Yn 7IIyned, I,wfio OoxsT\xcE 2000 Melbourne.Medi 15 Nt:HAt.ENX]A. 1400 Sydney. Medi 25 ANNA PAUI.OXA. 1200 Allelaide l\J eùi 30 (jt!!<HKALJ.isr.L500. Melbourne.Hyd. Y rhai hyu oU ydynt Io))jt<m o'r dosbarth evntaf, ac yn cyjneryd gyda 'hwynt Feddygott profedtg. Kid ai-bedwyd draul 61' eu cymhwyo i'r fordaitli; ac y rodent i gMl eu harolygu gan uruchwytiwr ymfudot ei :l1awrby.åi. Y citid-(Ialia,lati:-I'n y eaban gOI'af, X4-5; yu yr ail gitbiUt. £25; yu y tryr1ydd cahllll, £16, Ni chymerir neb :vn yr i- gabl.U1. Am ymofyner Ii JOH\8DI':WOLF&Co.;c<'um JAM.HS M. WALTHEW. 9, Gor'jchwylwyr, U. & U. DAVIRS Met) ai Bridge. AT YMFUDWYR I America neu Awstra!ia. ROBERT 25, !7n;o?t street Liverpool, A DDYIUNA ttysbysu ei fod mewn cyHetis 1' ?-.R U1H.ntei"iol iawn i rod(li pob cv'fai-wv,tliada I ?-ug?iirb,?"fiol i Yinftidwvr, a1' delerau mOl' i'!e], OM nad yn is, nn ueb aj-fti). Y nme H. 1-tu(iiiFs vn berH'!Uth &dnabvd()us a'r llùJlgau iL bwyli)u)t o'r porChIitdd hwa broa hob d\'dd i wa.-I lHLIlO! borC1laddoedr1 yr Unol I)aleitliiau ac Aw,ti-alia a yu byfrydga.uddo roddipob eyfm'wyddyo a ajio i'w 'r1eTI('(U l'rs; i hl.; .i "vL,û ,¡([JiM "1 law, Ud c!uw¡ i- -iol-11 j 'fr811ddo, 0 ""0 uid r. yn gr,. i ..b -fo. fddo -i.. yn mlaon; onrl <aiff'poh un <111. am ei gludiad wedi illdo Gael ei I foddlou; gyùll y Hong. Hi yn y Ilong, DynmnttH HfjuHRshf-fydbynbyMU Ymfdd\.vru. prei!fod S'.md?.o dy h '?eth, t;yUe:.s, ac ..c.'H i .u'jdr''[hu tel ? t,Jl??? g.M] Uety cyitaua a chysurti-3 an) y prisifjt mwyaf rhesymoi. ROiiERT HUGHES, 25, SWYDDFA YFUDIAETH. ,,a"I TRAIN A'l CiYF., 118 A H9, WATERLOO RoAD, LIVERPOOL. Line!! o Longau Ymfudo! o'r fath oraf a hwylia yn rheolaidd 0 LXVEILPOOL X BOSTON Ar y 5ed a'r 2Q/<'<2 o bob Jtfts, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHIA Ai, y laf a'r Hifed o bob J/ts. Cynwysa y LIine!! i Boston y rhpstr gani, a)I o Longau o'r fath ora.f, yn cael eu Hywyddu gan adyn- ionproipd]g:— Llang, Ti.ti. r n,)flo.' rRKS))DE?.T.J.Com])tgs j;200 Medi& WESTEKK STAR..A.H.KnowIes 10(<0 Medi20 GEORGE R\YNEs P. W. PenhaUow ]100 Hyd. 5 iloses WHEELER. J.B.King 1000 Hyd. 20 NottTH AMER!CA..A. Dunhar J')00 Taeh.5 P*RL!AME\T.&.Sampson 1200 Rhag 5 ,DAj<tE[.WEUSTER.W.H.Howard 1:300 Rbag 20 I PHILADELPHH. MAsexoMO.Proal lOOO.Medil SHENASDOAH.J. S. Taylor 800 Hyd. 1 L'xztE HARWARB..L.Pai)mr 870 Tacb. I MARyPLEASANTs.Kennard 800 Rhag 1 Y mae yn anod'l i ymfudwyr gael llongau wedi eu cypihwyso yn well na'r rhai hyn. Y mae yr Is a'r Ail ,,i, baii yn rhagorol—pob peth' wedi ei barotc'i er iech- yd achysuryry)Hfndwyr,—agwasanaeth meddvf i'w gaelpauljoangen. Ac y mae'i" bwyd, y dwir 'ft'r cytt'pri o'r fath oraf, ac yn ol gofyniaà y llywodraeth a'rhoUbethauyna, yn nghyda thraul y glaniad yn mheu y daith, yn gynwysedig yn y clud daliad. Nis gall y rhai a fyddant yn ewyllysis rnyned i Montreal npu Canada, wneyd yn well na myned pyda'r Hongau hyn i Hoston. Gellir cael poB. cyfar- wyddiadau angenrheidiol, trwy ymoi'yn a TRAIN & CO., PAgSEKGER OFFICE, 118 t- 11U, Waterloo RoatZ, Liverpool, Unig feddiannwyr yr unig Linoll sydd yn clitdu vn rheolaidd i Boston. Steam Comunie&tion between MVEnrooi. and MOaTZW. THE FAST-SAtLING STEAM :PACIEFT VESTA. OAPTAIN R OBER T DA VIES, WILL SAU. FUNCTUALY AS FOLLOWS:— FKOMMOSTT! SEPTEMBER I,Wedunsday.IOEYC-n 3, Thursday.20 do 3, Fridtty. 230 do 4,Saturday.—— 6, Monday.330 do 7, <1 0 no S, Wednesday 5 U do 9,ThuMd<ty. —— !f), Fridtty. 80Morn l!,S!K.urday. 8 :30 do J:),Mondtty!I"<to 14, Tuesday, It 0 :-roan I%V(-deiday m M E %-en t6.Tbu.bday. lO'lo 17, Friday. 20 do 18, Sattirday 2 0do 20 Mouday 4 0 do 21: Tuesclay 430 do 22, We(Iii?.daw &? T?i?day. ? ? 7 0 Morn 4p, Friday. SO do' t-illtui'lluy" 8 30 do 27. Monday. 11 0 do 2m, 11 :io do :29, WedHpsdav. H 30 E-rGj) ao, Thursday: 1:30 do SEPTEMHEH. !,Wednesday.. ')OMorn 2, Thursday.930 to 3, Friday. 10 0 do *.Saturday.10 30 do Ii, Alonlay 7,Tuesday.ta:MEvon <'<. Weduesdfty I 30 M «,Thuraday.<Odo 0 (lo Friday. Odo 1, Sitturday do 1;3, Monday.—— H, 'L'UMday 8 0 Morn WRdtfosday..83')do "\ninr<,d:ty. 90 do 7,Friday.U'O do ,1, Satllr;lay 10 :M do 120, MouJtty. 12 0 Koou 21, Tue"dav. 1 0 Eve!) "2'"2, Wedneadny 4 0 do Tittir.4,lay: 4 (1 do 21, Fri,lay 430 do Saturday.50 do 8 0 Wednesday, 83('d.< 31), 0 do The C!w",t.Mt Md Uz)lvhea(i !<aj]way Station at. Moatvn. i and the Tt-tuulo' BMtgur itUd HulylltmtlleaY6 F)H)M MOSTYN TO HOLYHFAn M. H. M. H. M. B. M. At 9 ? M n. M 1. M?. ? ?. j,? ? ? ??? ? E..n I Afn fOR CHESTKR. f n. )I. U. I. u A.? MM?? ?" ?.n. 10 ,.s ??. „ ,?;?, ? ?? I -itebe- en,l Ca)s ittonl tH' Paeket dtiiy, to coii?,3y }'I.I; ,t ?? ?p????.?? ?"y.? ??Y P.? C'?ods Mrw?ded per Railway d)u]v. j t? RKs :—Cabjn, Us. M.; Df;ck, !e. M I rw,thr.rwrorrTlO.t.ion may heharJ 11'°:011 Mr. n?ipt, J?MF!. ?. L'mou-htroet.,n(?r the Hx.-hun? &nd M ?J. ??A?; ??-??- Li?ol?d -? A tn ?"B-i -tÍIP. A¡;&lH, Íl't}'l1 Qua". 1111TRIMONIAL ALLIANCE ASSOCIATION. LEGAI.LTEsTABL!S)tEnlS19. London, Inn Field and 2, Po.tsmouth-etreet, Lincoln'-) Fields. — Branch O&eea, Lhtrpoo], Manchester, and Bristol. Coundential Keeftee—R. WAKWicK, Esq. T? ATfUMONfAL ALHANCK ASSOCTA- JLV?. TtON, conducted on the ayateiu so suoce8?fu!]y on the Contineut, laally etablished as a medium for U", introduction of both sexes to each other, who <tfe desirous of entering into matrimony, and who may rely 0 strict honour and secrecy, NODe but respectable negotiated with. Applicants may bign by iuitial or other:'ise. FtbI particulars, with printed form') of application, li-,its of ageu<<<, and instructions, sent free, on receipt of six post stanr-s, by HUGO BERESFORD, Esq., SECRETARY. Re;atrar'3 Office, Lincoln's Inn FieI'ls ChaMbers, and 2, PortsaMath. Lincoln's Inn Fields, Loudoa. from the Continent and &broad prom ttly anawered. Unpaid letters refused.

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH

Advertising

[No title]

FFRAINC.

INDIA A BUHMAM.

AMERICA.

IDtWKDDARACH O'R AMEIUCA.

[No title]