Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-1. I J .— -——— "J J t i ftceaiB Cemtmication between LIVERPOOLand MOBTVM. FAST-SAILING STEAM 'PACKET THE FAST-8AILlG STEAM 'PACKET I V E S T A. I CAPTAIN ROBERT D A V I K 8, WILL SAIL rUNCTUALY AS FOLLOWS IttOM MOSTYN. SFPTEMBEli ritunday 2 0 do 3, Friday a DO do 4 Saturday 6'Monday ..?."330 do 7, Tuesday. 4 0 do fc, WcdnMd&y 5 ? do ?B. 'Jhursday. l(i Friday 8 0 Morn 11, Saturday 8 30 do 1:), Monday; 11 0 do 14 Tuesday 12 0 Noon 1< Wednesday HM F.ven 1C Thursday. 1 0 do !7; Friday. ?" 18, Saturday *^}o° 20 Monday 4 0 do 21J Tuesday 4 30 Uo 23, Wednesday — — 23, Thursday ? 0 M l 4, Fidy 80 do 35, Saturday H do 27. Monday 11 0 <}o 28, Tuesday 11 -Mdo 24, Wednesday. 12 ao Even 30. Thursday. 1 30 do FRO" J.1VKUPOOI.. SEPTEMBER. I Weliles,lay.. 9 0 Morn 2, Thursday V 30 do 3, Friday 10 0 do 4, Saturday 10 30 do 6, Mondav — — 7, Tuesday 12 30 Even Wednesday 1 30 do 9, Thursday. S 0 do 10, Friday 5 0 do 11, Saturduy 5 0 do 1:1, Monday 14, Tuesday 8 0 Morn 15: Wednesday 8 30 do 16, Thursday. 9 0 do 17, Friday 10 4° 18, Saturday 10 30 do 24) Monday 12 0 Noon 21, Tuesday 1 0Even 12a, Wednesday 4 0 do /t3, Thursday. 4 'J° 24, Friday 4 30 do 2■!>, Saturdsv 5 0 27, Monday. it, Tuesday 8 0 Morn 29, Wednesday. 8 30 do H>, Thureday. 9 0 do The Chester and Holyhead Railway Stution at Mostyn, is within a few yards ol the place of landing; and the Trauifor lJllAgor and Holyhead leave FROM MOSTYX TO HOLYHEAD. H. w. If. m. Ti. m. U. M. R. m. At 9 33 M n. 11 13 Mom. 2 35 Even, r, 3 Even. 7 44 Even AND roll CHESTER. H. M. u. m. It. m. H. M. At 7 M Mom. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 31 Evu. 7 5."> Even Coaches and Cai s attend the Packet daily, to convey Pas ♦en gers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. FARES:-Cabiii, 2s. Bd. Deck, Is. 6d. Further information may lie had from Mr. DANIK.i. JAMKS 22, Uniun-^treet, near the Exchange, and M. A..IONKS, {stationer, 12, Tithebarn sttt-eet, Liverpool; and from Mr. J. B Jflo.L,i, AgeUL. Ni osty it Q Udy. LLO?GAU YMFCDOL ,I JtHWG ???? LIVERPOOL AWSTRALIA. 8EFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1848. I hivylio ar y laf o Fedi, I PORT riiiLir, Y llong ardderchog M E H C U H 1 U S T. FISHER, Lywydd, yr hon sydd yn cludo 1000 o duneili, wedi ei chopra; a ilis- r-yhr iddi "nend uu <)'r niordeithiau be raf y dywid am dani. Ni cliymer ond yu unit,' rliyw niter pnnodol, 6C y inae ycby- dig 0 icoedd beb eu 'lUeryd. I huylio ar y 10fed 0 PetTi, Y llong fawreild-wyrh netrydd CONSTANCE, :\1. M. MILWAHD, I.lywydd, (ri- hwn sydd eithaf hjtshys o'r fasnach ;) Mat yu cludo 2000 o dunelli, ac wedi ei chopro. Oan tod y llonx hon wfdi ei hadeiludu yn bwrpasol i'r drafn- idaeth Awstralaidd, mae cysuron a chytleustra rob dospartli t) (leithwyr ivedi ciif-I pu byst>i'icd yu otolws. Mae cjtloiis- derau Cabaxi ei ilywlti yu at- v mae yn catio ineddvg protiadol Niag yn awr ar ei monlaith gyutuf, ac y luae beb eithriuil y wvchaf a aiitonwyu eto J AwstiaJi«i. Mat: y Long&u livn yn awr yn gonvedd yn Caiimug isasiii; &v Ulli wybodutth pell,wh ymofyut'l' a .IOIIN S. I)E WOLF & Co.; UílI a JAMES M. WALTHEW, I.iverpool- GorMchwylwyr, I;, & H. VA YIE Menai liridge. DymQrrchiad Meddygol, JIKSMKRIAKTH A GALVAIAETH (A/eda al MiKJKtLktn, Mesm<-nsmd- Galvanism,) (i A, Mr. JOSEPH THOMAS, (Josephus Eryri). PROFFESWP, GALLU IACIIAOL iH HYLIF JUYDANOL, Pel vr unig etT.'it!u ilil i wollhau auhwyl Jerau gcwyitol, A-c., AC Y 51 E N" Y D D W K Y M A It F E 11 0 L, (Practical I'hri'noloyhl. ) 1, C J, A R E N C E S THE E T Alt fjnxGI, JJROWNI.OW-HII.L, (Yolij'dig til ncliaf i'r Adeliihi Hotel.) i.IVElirOOL. j y yn fTftith brofedi^ fie anwaclachvy mow 11 3-r !1\lif tr.} Vn elft'ii weitli^nr -it nerthol yn nKliylfttisoddiad pob rorffanifeilHidd;—a W y dymgyrclna.l, neu yr itt- ivniail fVDuwvnnl sydd yn y cytryw sylw«ddau or licrwvddj yn gyfrwng mant/>i>iol i r n^U gYI1- ??.hu etfcithian g?-mus ar y lkll. Oun It} m, } l»«it(. dnn?eth fl ?-crir ?an Mr. 1 hon,as, y.i> h wnw ?Un dymgyrchut y coiii dynol, net! dllym- ?rchind fmit?hndd oanys n?? dd,e?i.-yd.,h;a 1 p??. i?th,GaIv?ia.th,y C..d?n ?'??''???'; mrwn rhai achosion nei)ldu.d ? ^5 nad arnlvL'wvil erioed fwy 0 ansoddan ?ch.??r??tt?- au anlanMld'd h* vn, nag a amlygwyd tnvy ei ymart.r- fad person ol ef; eanys y mae ei ymdrecliion w.llau ? ?Lddvnion,at!.nid gan wahan? auhw?dcnm, ?edi' bod ?or-U?iannus. Bn Mr. Thomas am amryw tlynyailoedd. yn arler ei fedrusrwydd yn y wyddor hon rnewufyk-lt oyfrinariiol yn unig; ac ar ei ciyt'eillion, eic a ettckhiodd iac.hml laweroedd y pryd hyny yn rhad; oud gazi fod v ceisiadau hyny yn atnihau t'wytwy, hut-nrtdd mai ei ddyledswydd oed»l eangu cylch ei ddelny ddioldeb, trwv gynyg ei wasanaeib i'r wlad yn gyffredinul; ac y mae yn nieddu yr liylrydwch o sicrlian, fod yr etleitb- ian dedwAddaf vedi dilyn ei driniaethau. yn y^tod y thuyddoedd a aetbant beibio er pan ymsetydlodd yn Liverpool; yr liyn a wireddir gan luaws u dystiolneth- .&it a, ddei-I)N-ni,)d,],dli%%rtli brrsonau a gawsant lcs- had trwv ei weiry Idiada.i, o bartbaa pellen.g, cyys- till a-rhai yn cartrefu yn y dref hon, yr oil 0 ba rai sydd yn gyfrjw nas gellir anieu eu dulwylledd. 'I l' Gan fod nifer niawr o anhwyltlerau I W uotriiain, oaiUaiionnodcddneuynte i ddiHv? or nwyt tiy- danol yn V cvfansuddiad, y mae f?wHUhre.had dym- gvrehiad tfydanol trwv gyt'nvng y Haw, a Cahamaeth Mewn rhaiachosion. yn etMU.io! er symu<! ))? 0')' CM?. m?n byra?ser. ? hyny yi; tynvch mdi gv?r?u fod 'n ntiwyddianuus; yn m?g i? rai gellir f'nwi v r)Jai cfLnlvnol:- gewynol; y parly,; llysmcirBlwyf fppileclh■ ?."?<<)? ?-?.d a ?.y8.?.?ad????.olf LwP .did g(?1w, ?yn? ;iselderysbryd neu y prudd- ??f. d?nadi-. clet-yd ycr,-dcyma.u (fewauc fi veri ) 'crvd cvnial?. 1? apharao!;ydrcedws; poei Pcofn; oerlVl ann?nnol yn y dwIHW ar ?d b;ddardod; clmr yn v pon drlan- nodd; dil??wyn e?rn y pen ?.c??n.u ??;- iad y galon poen y' nghyswllt y f..rdd?yd; ?c? c?d yrafu; anf-fl I i poen yi.yc?!y'???: anli^yl- d'van benvwod, &r. Gellir ymgj-ngbon a Mr. Thomai yn founyddiol yn n dy, megysucbod; neu efe a ymwel a dyoddefwyr vn en tai eu lnuiain, osbydd yn fwy dewisol ganddyrit, am yr un telerau, oddieithr y bydd y pellder y n fawr. Yr amodau ydynt fd y canlyn :—• Am un vimvoliad rou driniaeth, dau sv. nl a olnvo rheiniog; neu am v vthnos gyfnn, (1111 rieu ddaui ym- welmd hob dvdd. fel bo'r achos yn gofyn.) un svyllt ar hu-??n: \rnnnn i-wt?'u yn "?" I aw ? ddieithnad. Ile le ua' ycleifion at ar dd?n-?md ?t han- h?-]deh, ?Uent yn ?redino! gnel Kwe)h<.?t t?y un dnni?O. neu ddwy; und yTnae?echyd hen, neu 0 hirbarhad, \n g(it? mwy o amser 1 w sy mud; au ni chvmcr Mr. T. y -n in(?i?,n ll-,iw !?. lai nag ^th nosoan?r; M ? mae ambeH ben anhwyldeb yn got'Ju n??r yebwaneg !? hyny. t< s ^ir. T. ?dvw yr unig yrrarfenvr 5 gahu n?ddv? d ???Yn-ln?yn LiveiT?, yr byn a fu yn bRrin' l WUhddneliei vmehw.lia.l aiastuduieth am lawer ,n ti\-n3-d(loe(ld, a na« d yw ei dnmacU' yn aehosi rhaidi'r unrhyw boen r W m. arn nia rImid i r plentyn iei;angaf, cai h^ jit- oftlu lxu-us<) gwncyd pnmf. l1Vsbvsu, ei fod Ih?r-nvdd gan Mr. Ihnm:? ? hysbysu. c; ind ?.d?a?anfodraoddi?ybod?n.?nyc< ? ,u.idU?ndi.u v u?suro-rhyUf tryd.u? i-yddo yn. y ari .?-dd ei reciia(l, iiwi,it U.?y y d?-g?fydd?d ?YcrtUt?-r h?n ??.?'" ,? ? /??' i re<dciddio ei weitbrediaduu attynuulol R'-? Hnn"i' Y mae hyn vn brawl' ychwane?ol o'r eynydd a ?"'?,?' ii i • 1.1.,i 1- fortt yn y wyuuor all, gyiunsouuiau dynol; a dilys y gwna ped) et'ryaydd a beirnuid mewn atbroiliaeth naturiol, ci ystyried yn deilwiii; o 1 sylw. Dvniuna Mr. T. hefyd lw sylw penodol y cyhoedd at y wyddor bwysfawr o Ymenyddko. Fel cyfnmlrcfll o •Jtbroniaeth feddvliol, v mae ei gwiiionedd wedi .1 fpl,v(llll ti-my %-iiieli%iliLt,taki a vr I)Tli:li,- vddiou enwoeai"; ac nis gellir gov brisio pwys,grwydd v wvbodaeth o'i l,t>gwydd.»non, au eymbivysiad pri- 5kS at amrywiol ddyleds.yddau ft goniehwyli.u, bywvd. A'-hlysunr a eltryilun ll,iN«.ei o ala.'h.,d tnvy esgeuluso gweitl.redu yu ol v xvyddor werthtawr hon; tra, ar v Haw arall, y gellul goeb, yd neu inch- &u ainryw anhwyldeiau, pe gw<itbredid ynunol ar d.ddf¡lU HniaIlj ,Idol a. t'¡.(lnrir !{fllIIldi. Hboddir clesviifiittlitit o nodwedd.ad eynnwynol yn dan-os at ba alwedigaetb y mae plant yn Iwyat ey- mhwyy, neu dangosir galluoedd a ti,iio,(Itliitdaii Ix-)bl mewn oed, am ddau swllt a ehwe' he.niog yr 11)1. Hhuddir addatp mewn Ymciujddi'f} or delenui b. JOSEP l toi-fcl-j; Or Eftt'WNJ.OW LjVl'.iUUOL. SWYDDFA YFUDIAETH. TRAIN AI GYR, 118 A 110, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL. Linell 0 Longau Ymfudol o'r fatli oraf a hwylia yn rheolaidd 0 LIVERPOOL I BOSTON Ar y bed a'r 20fed 0 bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHIA Ar y laf a'r 15fed 0 bob Mis. Cynwysa y Llinell i Boston y rhestr ganl. n >1 0 Longau o'r lath oraf, yn cael eu Uywyddu gan udyn- ion profedig:- Llony. IJi/'cyiltl. Tunell. I nofio. PRESIDENT J. Comings 1200 Aledi ) WESTERN STAR.. A. H. Knowles 1000 Medi 20 GEORGE RWNES P. W. Penhallow 1100 Hyd. 5 MOSES WHEELER J.R.King 1000 Ilvd. 20 XORTII AMERICA..A. Dunbar 1500 Tach. 5 PARLIAMENT G. Sampson 1200 Rhag 5 DANIEL WEIISTEB .W.H.Howard 1;300 Rhag 20 I PHILADELPHIA. Mascxojio Proal 100 J Medi 1 Shenanpoah J.S.Taylor 800 Hyd. 1 Lizzie Harward.. L. l'arker 870 Tach. 1 Mary PLEASANTS, Kennard 800 Rhag 1 Y mae yn anodd i ymfudwyr gael llotigau wedi eu cymhwyso yn well na'r rhai byn. Y mae yr Is a'r Ail gaban yn i-ha,-orol-I)ob peth wedi ei barotoi er iecli- yd a clivstir yr yiii fudivyr,-a gwasanaeth meddvg i'w gael pan bo angen. Ac y 1Uac'r bwyd, y dwfr, a'r cyfferi o'r fath oraf, ac yn ol gofJnuHl y llywodraeth a'r holl bethau yna, yn nghyda thraul y glatiiad yn ml ten y daith, yn gynwysedig yn y clud-daliad. I Nis gall y rhai a fyddant yn ewvllvsio mvned i Montreal neu Canada, wneyJ yn well na nnned gyda'r llongau byn i Boston. Gellir cael pob cyfar- wyddiadau angenrheidiol, trwy vmofvn a HiAlN it CO., Passenger Office, 118 lt lly' Wate>'loo Road, Liverpool, tL- in• gf<• eddiannwyryrunig Linell sydd yn cludo Jyn rheolaidd 1 Boston. i SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. Sr. Georges Buildings, Regent ROAD. Hwylia y Packets o'r Dosparth Blamaf -??.? ?\ canlyuol, ar eu dyddiau penodol, ]sod | J NEW YORK, I.T.OXGAIT. M-TffVim. T- Ml'T l.AU. I \cno, I CArE w11,T). rT, N)? 7 0. (;AK!1K'K O. Eldridg'e 1800 „ JOHN STUAIIT Wins y.V«) M i () H.N S I'U.k i-ri, 2.,Oo )LU'PAHA\?OCK..(.)tsbing 2?0 18 AMERICAN UNION..Chuse 2!IHO 21 "A. Z Cli,,tri(iler ISiK) „ 23 CONSTELLATION.Allen 2oO0 20 FI,Ollli)A Nfilis 2000 WEST POINT F. Allen OI(I A'I, I'tLeketa (.aiiiytioi vii wvtiinosol tr%v'r f] I NEW ORLEANS. ,?17SAN' IUINli (ia, ]?x) Sop. 3 CAKNA1IC I>evercux ,%? ?3 I PHILADELPHIA. WYD?UNG Du?evy U08 spn I]•f> TiSCAHOltA Tnrley !? o? ]; TON A WAN PA Tulius 1300 KnvW S>AUANACK IJocun 1?0 Dec. l? I BALTIMORE. ScortA Ilfrrill ltiOil ——— F 1.0ka :\l'lIoul.LIi ,Iikelly 1SO0 ) I AWSTRALIA. KoKSTTn 2i)0 i MELBOURNE Oct l>t!i ("OSTl:f:ST .2(10t) i.. !\Oy 1st MAK y Linncrnu ;.ichc? o'r (]ospnr»'o mwya?yn i ?t?on?runYwyfMu?M)ddyn]oncyfK)-WY.M.vrh))ij[.;y- ? gy- m?r.int hob rhtt?ofn! i ddwyn ymlaen iechy" d a cb)'ur v tpith. wyr nr IJ)<I y fordnitb. Gall nteddygoi) gael trotirlwyddiud eaban rhatl gan y lloiiBau t oeUircitel ar bob "1-1. Vauuoiluvail Noiiluuol i Deiiluivtld, neu tiersonna, a pwylly.sient fod yu fwy detliolodifj, a rliaid auf 011 Rdurll o X*1 bob tin, i sicrhau berths, i'r hyu y telir sylw personau fydd yn myned i berfedd fwtad yr taiol TIul. all wyholl pa faint fydd cti cost, a tfwupud y diu-pariadau angenrlieiiliol i ga"] en lianfon yn mlaen, ar en (Ivfi)(litid i ew lor, heb isryiiuunt up nn diwrnod o oi-dind, a tlirwy hvtiv 0"01 y ncwicliadau lawer y mae Yniludnyr yn agoreil iddvnt ar i'i\ lined i New York. ÜPllir rboddi Tàllmrllll R l'Il)'fl1f' ia nm tinrliyw swm ar New York, vn daledii,' yn unrhyw barth o'r Uiiol Ilaleithiuii. i'r rhai a ddr\visant y daU diogelaf hwn 0 ffviueryd goftU o'u hariau. Am liysbysiaetli manylacli yinofyner a \V. TAPSCOTT A Co., I,ivF.ftpcoi,, Goniciiwylwyr dros W. A T. TAPSCOTT, New York. 'l'aler y Hytliyriloll. Gollir ('lw1 Tapscolt'n Emi'iraiitx' Gvidr" Fourth Edition trwy aufon cliweeh oiytliyr-nbilau I 'tsamps) am dano. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC AR WERTH i YN SWYDDFA "Y DRYSORFA," TREFFYNON. Esboniad y Parchedig James Hushes* ar yr Hen Destament. :VI: Rbnuaii. Cyf.I. (Gen.—Lt>f.) luetic. Cvf. II. (N11111.—1 Sum.) Sam.—Job.) Pis. TV (SlUm.—Ehii.) 10, 0c.; Cvf. V. (Jer.—Mai.) 9s. 3c. Y Cyfan yu 5 Cyfrol, lieu 5.1 o ranau swllt yr un, £ 2 13ti. Hhwymir y pump gyfrol ncbod yu nnffurf; mewn croon no rhuddgocb (brow 11 culf), neu proen llo irivnor-liwiedi^ (tHat'blrtl cu\f), inn y ^jfi'olj croen llo dulas ü g-oreurcdi" EsboniadyParchedig James Hughes ar y Ten- tament Kewydd; Argrajfiwl, un (i;rol httr<l<I <it/da ditt i/yiadau ac yrhvranegiadau seiAilun o'r Awdwrdariim- leuau o Wlti(I Canaan, o ddinas Jerusalem, ac o deithiati vr yn ngliyda Chofrestr Tenluaidd— Hefyd Rylwad- au arweiniol a cbyffredinol ar y gwabanol lyfrau 'Hanesydd- iittli y pedwar Efengylwyr, mewn trefn umKervddol, er dan ir- on eu cysondeb Amseryddiartli Actau yr Aflostolion hvd dilinystr Jcrusniem trefn yr Epistolau Eflurliad o faoedd, Swydclau, a Phlei(liati a prybivyllir yu y Testament Newydd; a Daearyddiaeth y Testament Newydd, &c. Hhau- au, tie, Croeu llo,^ Is. Os. ueu ,3.5s. Oc., yn 01 y gwabanol ddulliiui. Traethawd ar y Ddeddf a'r Efengyl, pan y diwedd- ar IJurch. J011 x Coi.qtiiocn, j), I)., Awdvvr y Cateoism rba- gorol, CaH-fism Cohwii."—Pris 2,3. G-olwg Gryuo ar Qrcfydd WaturiolaDatgfudd- iedig' Uan y diwedilar liarcli. JOHN UIWWX, o lladin^-toii. ,N,le,vii Lliiw 0 Hifynnu, Is. yr tin; mewn liyrddau, 9s. tie. Geirlvfr Saisoneg a Cbirmreig CaerfallwcU; m"wn bvrddtt.i, 17.n. bitner rhwym C¡\Jell llo, 18s.; nunvn c 0 11 Ho, yu liur(I-1, 19,. Yti wir, po fwyaf yr y"dym yn arfer arno, hofiuob o bono yr ydym yn myned o hvd. (ieirlyfr yr oes yd- yw Mae vn cvfarfod ai? anpen y Cymry yn ansawdd bresenol y eelfau a'r gviyddurau." < Dyimmem gyng- hori ein gohebwyr ieuainci astudio yn fanwl yr A nil y sis, neu- v traetbnwd ai'wainiol arlvtbyraeth y Gymraeg, erinwyndeall eu'wvddorion yr iaitli, a chael hynorddiad i'w hysifi-ifenti yn y"ir. Er nad vdjnii yu riiydd i ddilyti Cakkfai.I.wi II yn ( nibob cyfarwyddyd a roddir ganddo, ni welsoiii 1111 ieitbydd C'ymreig ar y cyfan, yn eiu boddio yn well hyd y cyrlniedda ei byfforddiadau. Hvderwn y dengys y genedl yn gyffredinol eu bod yn gwertbfaw rogi ei lafur inaith a soij'n. Y cyfarwyddyd Profedig i bob Porch en An if ail, sef dysgrilirtd cryzio ac or hull ntftydau adnabyddua | sydd yn dygwydll i GEKI VI.AU, Ui rnon, Yciiain, Dkkaiii, u LI.OIAU, yn ngbyda'r modd niwyaf httwddac etreitJlÍol i inchau pob rhyw gltlyd, a hvny yn ei amrywiol lftildau. Hefyd cyfar- wyddiadau i adnabod Ceffvlaii difai, eu hoedran, &c., &c., Gan Joiix EUWAIIDS, (Tynt. o'r Gelli Gynan. Pedwaredd ar- graffiad, wedi ei ddiwygio gan ei feibiou, ,1, ac E, EDWAIIDS. — Pris mewn byi-ddau, 4" (ic. Croen dafad, 5s. Ni allesid cvfansoddi llyfryn mwy addas a buddiol i bob Perclien Aniteiliaid yn Ngliymru; gan fod yrcnwaii ar y gwa- 1)[11101 glefydau wodi eu dynodi mor eglur, ao mewn goiriau mor Hatbredig a'r cyffvriau a arferir ttiag nt feddyginiaethu wctli ':11 henwi yn y modd y'u gelwi. gellym yn Ngbymrn, ac mewn geiriau a ildeallir gan bob CyHyriwr. (tUIl fod cyfran helaetli o r llyfr wedi ei hriodoli at y dosparth liwns o anifei!- iaid, sef Cki-FYI.au, y modd i'w dhwis EU ma<;U, EIJ TRIN, kc PKD01.1, ku rHWYGlo, A'V IBRIJDU, gellir dywedyd nas gellir rbasrori arno mewn cyflawnder a phriodoldab i berchenog pob math o Ilnifcilieill. Y Gongl raen net! eglurhud cysrfin nr egwyddorion y Gwinonedd (in:i y l'arcli. JACOH Ahnor. Cyf- ieitbedig gati y k)-eii. W. HEES. Pris mewn livrddau, Jh. tic. Corph Cynwysfawr o Dduwinyddiaotli, g»n Ar.KXANa I: R SMITH l'A1EIlSOX. A.M. 0fj. eroell llo, a is. yn rhffvm nn wn lli.iin. Y Protn'd?'M Y?rvthyr?, 2s. 60. mewu !!)M. l)rvch Proffwvdoliaeth. 3s. mewn liiau Ho'?y(td<m'RarH?'?tftethY?rythyr<< Oriau' Olaf lesu Grist gan y Parch. L. Jone s, 1c. ?'Y)ift;«irYH?rvthTrui,t'.?t""U!?,rt<wy)n,?. At'hi onitu th Trefn Ia< hawdwnaeth, 18.3c. S". vr Eglwys a'r Wladwriaoth, gan (jel. Caniadau Seion, |,s Atledi.id i Ciamm'-aU S ion, 09.   }-w\hIori:' ¡¡hau :1,- y Iwsi 11, IS. (?e. ). 2:1'1'. Citarle,, 4e. ?? < -? ?v Prio.toIiMthau, bstj ??u".u?.?h\ ?"y"? "?'?''f? i?r)nLarS..ry?ti?'hi?:i?-.?o?,?. Cvdvmuith yr Athraw <H' .syn A i ra?Umw.t ar yr J?YU (Jm?y). rhauau, 4s. Eliasia. gan Uleddyn, ?c. Y <.?. d!gMfth, Aw.U (Ambrose), be. Cotiant Willi" is, Wern.i). Ro?M?s, ?c., &c. 'Ioi- g an, (ic. J'wr y Pmiild, gan y Parch. K. Morgan, be. OraMn)hd?nt?a.n<Jn)?tYyt),T?'da.pn'-?H. Meddvyiuiaeth y Nef rhag Melldith L!?t?r, "c. t;ti.<?(-dif)mb(.'it-.fanyi'fU-ch.W. ??bf?' (twuhb Dnfydd lonawr, bynldai:, 6s. Ksboniedydd fhmfnu).)?"t.?s 31. I??(td)\frCn'.ti?no!J'u),b\rdJm).?h.('c. HuH Kn&u ( yntdt jth?s v Traetbodau Crct)dHoL Hull ijfiiiu Undeb yr \>^o!iou Sabhotliol. Y LLONG 3k WYOMING ;¡( MIll' 'I I HWYLIO I PHI LADELPuf?T Ar y 12fed o'r mis. I »^?P 0 hWJs i bawb a fwriado vmfudo i ) D?aoth Pensvlvania vn ystod y mis hwn, i wnev? ym? arech er achub y cyfleusdra uuhod. Ni raid dvweyd K" ymdreeh (,r achub Y ?yfieus,li.1 uéhod, Ni raid .lyweyd gi?r i>uiiS,en. ? "°? "?? Hvwydd Dnnlew, gan fod hyny bHiiaeh yu hysbya trwy Gymru. M arbedir uu drau! gM Mr. lapbcott er??pyd yr ymfudwyr yn gysurus ar y fordaith. ?ttiatetr rhanor Uon? irCvm?-ar eu penM eu hunain, f111 y pris lselal yn y farchnad, ond iddvnt anfon eu henwau u u hoedran yn ddioed naill ai i Mr. W. TAPSCO IT, neu D. DAVIES, 43, Union-Strkkt, 43, U!ilOK-i{vil1;oOL. TYSTIOLAETH Deilung o sylw y rhqi afwriadant ytnfudo, WEDI El HYSGRtFENU AR FWRDD Y Tfkk TONAWANDA, ???? Corphenaf y 16fed? 1832, Al CHYFEIHIO AT Y PARCH. T. DAVIKS, LLANSAMLET. Barcii. SYR,- Byddwn ni y rhai y mae ein henwau isod, yn ddiolchgar i chwi am anfon yr ychydig linellaii hyn i r Ant sera >1, lei anvydd o'n diolchgarwch mwyaf diflti- ant i Mr. Davies, 4a, Union Street, Liverpool, am ei ffj ddlondeb a'i prylanvyddiadau i ni pan yn Llynlleif- lad, ar ein taith i America. Darllenasom lawer or fanmoliaethau sydd wedi ymddangos i Mr. Davies, a gallwn ddywedyd yn ddibetrtxs eu bod oil yn wir. Cawsom ef 11 gyfarwyddwr gwerthfawr y mae yn anrhydedd i'n cenedl. Yr ydym yn dyniuno ar i Mr. Davies dderbyn ein diolchgarwch, ac ar holl genedlj y Cymry i dderbyn ein gair fel gwarantydd y gallant ymddiried i Mr. Davies. Jolin Morgans, Llansamlet. Thomas Griffiths, eto. Thomas lie van, eto. William Hopkins, eto. Thomas Philip, eto. Piobert Eadycomb, eto. John Priehard, Sirhowy. David Williams, Tredegar. Thomas Lewis, Waunhelygeri. Thomas Duhry, Victoria. William Williams, Caerphily. Ar fwrdd y llong Tonawancfa. co SHIPPERS OF GOODS ANT) PASSENGERS TO THE rl UI1An: ?????GUION AXDCOMPANY,?o.2.'Tow- Chamhkus, Old Ohm."h», ll.i W'ater- loo-ruad Ltverpool; dRsp?tch first clnss fas(-.<.u!hM Am- erieun Packet-ship"! 10 NKNY V0UK> I'HILADEU'HIA, and otliei- Ports oftlie U'IITF.I) The <j(/ratt/?? offered ? .S-A;??? are .f.)?<-ra? 7?/f<n/' r<'«??, Strict ?u«c/MQ? of ?'«t<i?, and ?-t,wu< DehcenJ '1 Goods. Emigrants will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort., aud a ffaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Provi- of tile beit quality, according to law. FOR NEW YORK. THE BLACK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail Grr Mannkrinu, Freeman 153-1 Sep 1 Wm. Rathbonk, speii(,er 11*10 Now in port h- C. bruAXToN, bpeucer 1200 Now in Port I Niagara, Smith !!HOj Entkrphise, Fijnk kjo I W'ili.iam Nklson-, Cheever lutM) Ar.i'WJKKN, Hubbard 7:,i 1 ■fcll.vNN ?L-O Makmiov, Had'ey yoo (iovi:knou MoKETON,Bur?CH? ):? TICOSDt:ltOGA, Boyle, Bon W. H. Harukck, Marshall ?00 Sl1l"cl'/>dil,g I'AMf ?. '? Snf-cc«<ht?g }.I.iL;:¿; iot)j' ''??t-'? Jacob A. Westervelt, odl 1.5% I Tuumblk Ihknk, Williuins, 1200 Washinbton, Page l*i,V» I Univeusk, Bu" 1200 » Pnil.AUKLI'HIA OWKUO I Sakatoga, L'rnsk PJ00 Dk Witt Clinton, Funk lOQti Boutiiami'Tos, 1800 SitAs Obkknman, Spencer 900 I 1142 1 LEVIATHAN, I Z"O J Goods cannot be received by the above tlack-t (.5htl)s on lite, advertised day of sailing under any circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, and other iufornation obtained, 011 application to GIUON, & Co., 2, Tower-climbers, Old Churchyard, and llo, Waterloo-road, MVERl'oOL. or ELEAZEB JONES, 46, Union-street. tiFNTS IN NEW YORK, WILLIAMS & GUION, 40, Fnlton-street. Experienced SURGKONS can have I iLEi, Cabin Passagb es by uuy cf these Packet ships. LLO G YMFUDOL MELBOURNE, PORTHPHILIP. T"L t ? LLONG AMERICANAIDD RAGOROL WMNESOTA. J???e? Wii.mam ALLEN, Uywydd. Wedi ei rhestru vn 800 o dunelli, yn cludo ItwOo dunelli.o r dospartli blaennf, ac wedi ei chiidarnhuu a chopr. Yr ydys yn c opal II, v rhai vdynt yn bwriadu ynitudo 1 Awstralia at y llong hon; gtui ei bo(I wedi ei phaiotoi yn v modd gol-ilf, "I choir lluniaeth yuddi ar yr aniodau mwyaf rhesymo). Bydd meddvg ar y I)wrdd,a disgwylir iddi ft ncyu un o r niordeitliian cytlyinaf. Gellir cael pob gwybodaeth o bai-th y clud-dujiad ac angon- rhcidiau eraill trwy yniofyn a oulo" and CO. 2, Tower ClulInhcr5, Liverpool. neu eg ELEAZKK JONI.S, 45, Union Street. Grlertaeld Patent Starchy Yr hwn syild yn cael ei ddefnyddio yu y Llieindy Breninol Ac a ddyfarnwyd gyda goxbwyUawd urdd- asol" yn yr Arddaiigofiiad Mawr. ?7" DYSTIOLAETII gymeradwyol a anlYIJ y n,Miwrth uwchlaw 50 o'r rhai aï gwerthant yn Glasgow y.1 w y prawf goraf 0 1'II.1-!°I1I1,CÙ1 Nytii, y rhai v mae ein houwau isod, a fuon yn gw-erthu (Jlentield Patent Starch am hir amser, ac v mae yn lioddio y rhai a i prynant yn well na diui a (1' genym ni o'r bLien. ltoneddigesau roddi prawf ar GleulieMPatcnt double-lvifucd Powder Starch, yr luvn at wa^aiiaeth teulu- aidd, 11 suif heu ei ail. Dyma. a ddywedai Golchyddes y rrenines am dano. Mr Wotherspoon, 40, Dunlop Street, G!asgow. riefnyddir Glenfield Patent Powder Starch yn awr yn y rh?.houoo'r I.)i?ndyBrenn.o) ))t-y?n?iri fyny yr ho]] ;)I,i:lo;:linllr Il berthynaut i'w Mawrhydi, fywy?? Albert, a'r holl dcuht Breninol; Lt? Y mao yn dda genyl allu eich hys- "1 T'hCH1.li ""lIawn foddbail. M. WEIGH, Royal Laundry, Richmond, 1 Golchwraiy ei Manrhydi. g?Hnod.un.MaiL'?1?1.) Sylwer hefyd ar Ivstiolatbati Ntiter" T,Ititi(l!tin Bonedd- iges Win.iJhamhers, i 8.v., Glenormiston, un o Oyhoeddwyr y Chamber Edinburgh Journal; Golcliyddesau Ardalyddua Broadalbane; larlles Eglington, Iarlles Dartmouth, kS:c., &c. Gellir ei gael yn gyfanwertli yn Llundain gan Mrd. Pautin & Turner; Hooper, Brothers; Hatty & Feast; Croft ltino- cent; Petty, Wood & Co.; 'l'welvetrees. Brothers; R. Lotch- ford & Co.; John Yates & Co.; Yates, Walton, & Turner Clayton, Bland Sc Co. Field, Hohart". & li,trber; A. Bradou Co.; Hicks, Brothers; C. B. Williams, & Sterry, !Sterry, & Co. Thomas Snelling John liviltill John Brew- er ac yu symaii man gan yr holl faelyddion. Gellir ei gael hefyd yn gyfanwertli, neu yn symau bychain yn y mimau canlyuol:— YN LIVERPOOL gan P. Hare, Soap Manufacturer, Ranelagb Street Joshua AJlotson, Chandler, 5, Great George place J. B. Hoiuer, JiVJ, Scotlaud-ro id J. M'Whan, I til, l.onlou road; Win. Ireland, Great Charlotte-street Win. Harrison I a:} Vox-street; B. Bani^tev, UK, I,on«li)n-road John Jones 41, Byrom-street; B. & ll.Tboiupson, Wtiitechapol P. l'jj, Mill-street; Hugh Tooll, !I2, Mill-street; S. B. WaJcot", Teit Dealer, 2, Great Nelson-dtrejt; John Dear, it3, IsiitigLoll E. W, ltootc, o l, Brownlow-bill; Jos. Hartley, & Co. S. J> Goodacre, Old Havmarket; (iilben, Brothers, James'-buildiugs, 32, Lime-street; H. Willl g"t" Druggist, Lime-street,: Gleudiunig & Wilson, !•, James-atreet, and l, Mill-street; a George Byrd, J.unes'-place. Yn Uikkkshead gan Wm. Haughton, Chandler; .l.Pol'ock gwerthwr Te, Mouk Street, a Benjamin Bake, Cyjferiwr. Yn MaxchestkrganS. Giegyon,Cyfreriwr,"l, Sporu-street Ys Nguaeii gan William Williams, J. Jones, a J. Fiuohett Cvfnuwerthwyr Ciiwcgion, ,c. "YN Ngwhejjsam gau W. Overton achanyr holl Chxcegydd ion eyfrifol trwy y deyrnas gyl'unol. Y lone < isi.au Unruchwylwyr; YlllOfyner a Mr. 11. Wether spoun, 40, Dunlop Street, (ila,gow. Ystorfa Llundain, WoVberapoon,lttackay, & 00-, 4 0, KingWiUlam I atrect, city, EISTEDDFOD DOLGELLAU tJCHELWYL LENTDOL CTHBU, FA. 1853. Y TESTUNAU AR GWOBRWYON. ?- 'T'ESTUN y Gadair, Awdl ar" Y Croesboeiiad," heb fod dros 800 o hnelltm. Gwobr ïr oreu JL £ 20 a lwmaur; i r ail oren, £10. 2. Tt2Oat '? Yr olypfn yn Ystahl DptMehem." Gwobr ?-10, a thtwR ari<m. 3 Marwnad I'r diweddar Syr Robert AVilliams Vaughan, Barwnig, o Nannau, aryrun Don ag cidclo BlacltN-ell i*r Esgol-, Heber, heb fod dros Is penill. Gwobr i:10, a thlws arian ag arlun y Barwnig aruo. Am svlw ar nodwpddiad vr by b a r cli F ar- wuig a'i henafiaid, gwel Gwaith Dafydd lonawr tudal. 327. 4. Cywydd er coffadwriaeth am Dafydd lonawr, heb fod dros 300 o linellau. Gwobr Slo a thlws arian, a darlun y Bardd arllo. 5. Pryddest Fanmadol ar Ieuan Gwynodd, heb fod dros 300 (, lineuayi. Slo a thlws.* Ii, Caniad-ar Itleserau Cartref," heli fod dros 200 o linellau, mewn nJPsur cacth neu rydd. Benywaid yn unig i vmsreisio Gwobr C.5, ac osbydd yr yiugeisyddes fuddugol yn bresenol yn yr Eisteddfod, gwisgir 111 A choron blethedig o fed'w wedi ei ha<ldurno ag arian. 7. Prulidchwareu (Tracedy) Gymraeg, ar Frad y Cvllyll hirion," heb fod dros 500 o Iii-, ellau, ac yn gymhwvs i'w chwareu yn gylioeddus. Gwobr X10, a thlws arian. 8. Chwech Pennill i Dywysog Cyraru, ar heu Don Gymroig a ddewisir gan Eos Meirion, ac a hyshysir yn fnan, Gwobi .t5, a thlws ae arlnn y Tywysog if uange aruo. 9. Caniad Saesonaeg heb fod dros liOO llinell, yn traethu "hoffder Cv" mro ° wlad ei enenhgaeth." Nc, b ond Cjnnrv. geisio. Gwobr 1:10, a tblws. 10. Chwech Englyn i'r Daran," gan ymgeiswyr dan 20 mlwvdd oed. G%vobrf2, a thlws arian. Gwobr X]. TRAETHODAU. 1. Hanes Cymrn" SaPMnaeg, atwaMnartb Y?ohon Dyddiol a theuluoedd. D?-munir irhaB? pari ei rM?i i bedwir cyfnod. L H?es y Cymry "yu y gor??mad !Umfpin,p. ?. 0 byny byd y gores?vyia,l :1 Oh? brd SnrriS Cymru aL]o?r. 4. 0 hyny byd yn awr. Dymunir b«fyd i hanes pob cyfnod gd?l Ridd?b?hu danbedairnd? 1. CytJwr ac arfenon teuh.ol a ohymdt-itha?I y Cy!nry. 2. Eu banes un.?f.i a dm.fyrldoJ.. En hanes ?lad? a?w?i ? nirhIld ag yehyd? o hanes eu harfau a u dulhau milwroi. 4. Eu ban? U?vddol: vn cghvd ag y???t?ig o ott??nn?cs ?r-nfl?enon? on pob cyfuod. Byddai braslun o ddaearyddiaeth y wlad yn ddymunol. G?obr. £W, 2. Hanes Dygiad Cristionogaeth i Bn'dain. Gwobr, £ 7. ???''°??'?'?? ?y??'? = ?' <'??°'?b °'' cbae], a'r cynnun goreu i'w eefyd? a,? chynal. Y traethawd i fod y Sae8oneg, a I 4. Elfenan IIC Egwyddorion OrgratrydrloI ?rIaithGymr?g: traetha?d tnag at Mfy.Uu arMfon un?rf o lythyrenu yr iaith, Gwobr, Elo- 5. Crynodeb o Ddaearyddiaeth g?-?rf.dinoI. yn "ynpw' hefyd DorliRI byrion. c?e?b i eiddo CorB?n Stewart aAr snr is5. sssvetsrsfejsj-•sr-r IIUI,ellrairl, ??au..?ddau ma?ho],a thre(n wlad- wriaethoJ Y gwahanol wledydd. CIO. 6 ir Gwyddorau. traethawd ar brif?Ifeaau v gwahanot wyddorau anianyddC'J, cyffelyb 0 ran Gi mvn Brpwcrs Gmdp to SCIence" a "Jews c¡entJtí" D):Mo?ufs. S10, Tanysgfitiadau at y Wobr ucbod,—Y Par?h. Evan Hvaus ,?c.??t f??? '?fir:o-y-M?) C-a-&?r £ 2 Hen GY,6i!LOt To„. Gwvnedd, yn y Britlnlir a Rbyilvmain, C2 2s.; Mr. David Davies, Abercorris, if. 1' o herwydd amgylcbiadau !Ulochelad'y, ac ar aniiogafctli deer lluaws o foneddigion dy" lanwadcC l FC-'alicdee.OTi-nnoddd j Pw^xgo oliirio vr I'isteddlod hyd haf 1863. Cyfeirier rob gohetiaeth fel y canlyn,—G. r. Williams, Solicitor, Hon. Sf-c. of the Eisteddfod, Dolgellev G. P. WILLIAMS, YsoniPEKTDi). AT YMFUDWYR America neu Awstralia. i £ j JA JJ. U C-r h Li:-j 2~>, Union street Liverpool, A DDYMLNA hysbysn ei fod mewn cyfleus .L dra maateisiol iawn i roddi poh eyfiirwyddiadtui auwenrbeidiol i Ymfudwyr, ar delerau mor hel, os nad yn is, iiitnebarall. Y mae R. HUUHES yn berfiaith adnabyddus a'r llongau a hwylinnt o'r porthbidd hwn broti bob dvdd i wa- banol borthladdoedd yr Unol Daleitliiau ac Awstralia; a bydd yu hyfryd gauddo roddi poh cyl'ftrwyddyd a allo i'w gydgenedl y Cymry-, er eu gwaredu o gntinngau twyllwyr. 1Iiid oes dim pcrygl i neb gael colled oddiar ei law, na chael eu sio!lli ;fllndcJ 0, o run nid yw yn gofyn i neb anfon iddo arian yu mlaen ourl cailfpob un dalu am ei gludiad wedi iddo gad ei fodiU mi gyda golwg ar y llong, ei le yn y llong, &r:. Dymtina H, HutiiiES iiefyd hysbysu Viufudwyr ac ereill, Cod gauddo dy heiaeth, cyfleus, ac wedi ei ddodrufnu fel y gidlaut gael, ,ietv cyfleus a cliv^uru.- am v priaian ;u\vvaf I-bt: :,uwJ. 1 ItuBiitT HUGHES, 26, Vnionstreet, I' LIVERPOOL. London Mutual t" I ti, MOOliGATE STREET, LONDON A SEFYDLWYn Kit Diogelti bywydau, Machniad a rfyddlondeb. iRn HODDI ECHWYNIADAU, GWADDOLIADAU, A BLWVDD-DALIADAU Jredi ci Chorfforiyan Ysgrif Seneddol, gydag Armiff- re Fachniol (Giltirantee Fuiid) o 450,000. j YMDDIRIEDOI.WYR, (TrusteesJ. STEPHEN OLD?ty, Y?' Clements Lane Uundoin. THOMAS SPALDING, Ysw., Derby Lane, Llundain. ?J ??CKE!: Yaw" btumlord Hill, Lhu?iu. EI)WA11D 8IN'AINh 1', P'cc?diHy, Uuudain. tvJnJWivAAWUUD & ci 1,,AiINNIYDDW Ytt l'ETFlt BHOU) Yew., Tavistock-st., a shepherd h l^usb. 1 VllAMRFH8 Ysw., Temple, a Gt. Cumberland street. I K \SV IMI DAVIS Ysw" btock Exchange, a Hackney. U' Ysw.?, ?obl??str??, ? ?<?rw.jud. Hl?CHLItF, Y? Aet? ?'.)?P( ??KTSO\YB?.. C?-hpside.a rec].hnm 1;?. r S '?iAlt(-iE'lils 6 N, GEOK(jF MUOKE, Yaw., H?Ihura H.i]. a ??st Urixton. ?I{H-'UYsw 17 S. A., Paternoster how, a Hackney, lnsVPH'TljCKEU Ysw., Un?am-str?t, aWoudJbrd. GEORGE WILON, Y6W:, "esUI,1mstr, a Notting HilL :W)'J)DWYR ;\J1DIHGOL. Chcu.. THOMAS B. rE.\COCK Y8\ ;\1. D., ïn6bUl'y Cileug. 1:: l'YF :l\llTH Ysw" F. H. C. M" ÐIlÜtt'l' :qllare THOMAS ?BI. l-H, Y-' ??.J?,?'?'" ?"?- K. l.YK. Y5w.,ll1ner 'l't'lI!ple, ROHE!rrLUSH.Ysw-.l''?'/ I, C. JA?. l'OSTKH. 1 "??-??"? ''?"  2!J, CIement'¡; Lane Messrs. ROGERS, O^j.^kNYDD9' Clement s Lane' THOMAS BALLANTYNE. Ysw. "Mae y Gymdeithas wedi bod yn un o-rrbM mwyafUwydd- iatmus a sefvdlwyd enoed; a bydd yn ddywenydd ?. yr i.nn ? ?e ydtwyd enced; y? ??stod d y c?w? nnsdi?fdduf, aelodau wv" bod fod v cyuydd, yn ystod y ciiwe miSlli\\t' <lùaC I V ah ? iM?'Y-!? ychw?cgiada-yU?yddiMt hwn. Y ?ae ? imyupdo t?u Cym?PtH.-t?m a ddechreuasont tus r iiamser a?,- A ?? e ( -bai 0 i bIaen Oddi?r y pivd v dclm'uwy Horchwy!) )u y Gy?tptthM yn Ilydref, ?9 Ld?t?.I?. ?. ??y'yd I"7. o?i.?da-?n. ddiogehad X'4t>3,^9. di?)]<.h.m a ruddwyd .U!ao ,Idiogelia(l A:46 -3 (1 ?4 C 'Vtan- il ya i-I,iwyl allan 0"(1,1 181)1, yvi y g<dymon oud i-i^O! L.r P??? lagot ol- deb trefn .Uwydd?ut thytcddo? l > Gymdeituas hon, dyw ed- udd (?.d. irvdd I'P ?'t y ???'?, ) buui pob un sydd yn da digolleb (Vo/) er ys dwy fiynedd, gyda chyfr?iad 'r cnit a hawl i r swm o X10 y cant, K?'?l ei chw?c?u at ei dd?]l? ruammt?yddyn 1 ?.yc?t; a rhai Muchweoh in? i X'u v cant; yi' hyn tyddai u??M gvirioneud yn fry n i'r'Ith!e'daliadau;*allawer yn Iwyii!? a wimwder.?dKitU ??hv?v)nde]LhMat-aitoriat.b. Cd.d?uhawydydys?ol- ?h'h<.u gau y Hbifyddwr enug I'.?.i'.?eisuu, Hw., a gellir gan hyuv ymddiried arm. KNGUE111 TIAU. Trwy dalu Is. yr wythnos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrhau £ "100 i'w deulu ar ol ei larwolaeth. Gallai bachgeu IS oed, neu terch 19 oed, ddiogelu 1 w per- tbvnasau ,L;<t.I tu* eu niarwolaeth drwy zti-bea I g. y uydd. Gallai dyn 2,1 oed, trwy dal blynyddol o £ 2 ii>s. 4c., sicrhau X'lfK) iddo ei linn pan g\raaeddo 6<J oed neu pe byddai iddo tarw cvn h* vny, Mid i"100 yu ddioed i'w deulu. Frniwyncael £ 10 y tlwyddyu tra byddir byw ar ol cyrh, ae,,Id, (50 oed bvddai raid i lab it) oed, dalu Al'J lUs. lc. ar unwaith, neu X, os. 7c. yn llynyddol. Oud os bydd marw cyn cyrhaeda 60 oed, dvchwelir y cyt'raniadau. Trwv dttlit 13 its. !Un :.ill mlvnedd, ar ran eu plentyn blwydd oed gall rhieni sicrhau iddo XltH) pan gyrbaeddo il oed. Gailai piiod 30 oed, ddiogelu i'w wring o 1; uu oed, A:20 bob blwyddy"u "v b'vddai hi byw ar l! ol ef, drwy iddo ualu y swm o yu ilynyddol. 1") hyddtH gwragwraig, no yu 2-j oed, a.r 11a.1 yu 30, yn dewis sicrhau 1 r uu tyduo byw at" l'arwolaeth y llallj^itU- eut. wncyd hyuy drwy dal blynyddol o jL'.t IDs. Gallai dyn ieuagc 25 ued, pan dan rwymiad mewn arian dy, neu l'asnachdy, ei feiclinio ei hun mil i'oUU, mwy neu l.ii, a di- ogelu yr un swm hefyd i'w doulu ar ol "i dr".Iactt,, drwy dal Idvnvddol o ? l?s. y cant. YDDWYR Y G y MjiI" I TllAS YN NOHYMIiU XllKp. i,itN,Ywyit (Agents,. MKDIjI'GOV. .\bcracron W. T. J cdnes, Y sw. Ab?rdare J. Jenkins, Auctioneer. ,1>. Davies, Ikw. jjida W. Tiioiiit,, Clicini.,t (). Hich-irds, Ysw. Bangor PareU. D. Williair.s J- W. J'rilJ: SW. j;ryumawr I. Puillips, Grocer Caerdydd Peter Price, BLiililer Hr. Vnctiell. cardigail W. T. J.ewis, Tailor, & .J. Evans, lw- Cai mart lieu ..D. L. Mortimer, Druggist.. Dr. Bowen. cow LJn,lge.I. Thomas,Boot Ac tS. Maker E. Bates, Dolgellev W. Auwyl, v rv('cr. I), Owen, Ysw. Uowlais L>s. Jones, Saddler K. Davies, ) SIV. Haver. West Suies Thomas, Drajuirs..D. Bl own, 1 siv. Has .1. Hali F.U.Tramper.'l sw Llanelli li. Palmer, I)r;tper. J'. 13. Llandilo Uot>ert,s, Drapt-r N. llees, Y'sw. Maesteg Tiioni.is Tlioiaas, Grocer.. Dr. L?wis. Merthyi" W. Morris K. Davies, Ysw. Milford .J. W. Wright, Clif fCottage..E. Field, hw, ?fwport T. K. Gilljnau, Drugist., It. F. WooUfH- Narberth Ja'nes Davies,Draper U. Lewis, ?sw. Poutypoot F. Edwaiils, Solicitor I'onlvpiidd E. Dayies, 1 sw. PoUtyprid I V. Hicuards, Cue.nist K. Davi >s, Ysw. His? P?h. J. How? P. Hi?!r, Y??'. Swansea David Kvais, 14, North- I ^v_|{,)Wlan-l,Yew amptoii Phicu f Tredegar E. ',k'. L??,, is, 1)()st Trodegar F W L .?.. P-'«t Ofli,:eu-,honev,yrw- sVrextidin C. G. Nignungale r.X.t.iirhtlis yiee^w. GdUrcl pob gwybodvjtb^S^f ul ^diu "ifeu y/ir wyruoho?f),ud(hwrt.u\r ??h?r:.?tc'i?'?' ?yu?"??";?? %ivvr u(3hc)fi, o(l,liwrtu vr Y,6,r;1"Yll' i Yll L'an d?du, lieu yr .6?r of,?gwi- vn,I n,-?ili3u Y]2 n)i;ob tr?of 3, rllv tnytiog-,tetb yu ? yr ?yu > >ALJry E\'A, (di"('lld<J.l' f..dlul.ilv,hl y l'HIJ'(CU'ALHY,) II, .\or." ampton .ro.liuol .iro,} Sorlh lihoddir t'.w.?? (Co.??") ?''?t''( ?' Y ?n'.ov?rUon/ymd-.??.. A'i??'"<???? ??.,? 'J?' v??' ??.ArntyK?r o. Y'?if??'- Yeg > • ,?.' ??,?? 's??htri. M?b.-r?-?'?'" ?' ,V«'£ < -? '?'? ) h?'y?y'' nhro?t.?? Cyj?t"'?a'- HYSBYSIAD. BYPDE hysbys i .Feirdd G?-ynedJ. y c?helir R \"iBtmid'i" xWt^ n ?? Dinbycb, Maw?'3. 1?. Y Tel stVuati a rfO" vuvol brwyon ydvnt l l. ^c ?'??' goreu ?heb fod dros 3?1 W!1dJ) ^iVr .dliiu«edlunar ADeunn 0?.?, Yswaw, ?nt 0 .Eg?. t.?obr 10s Am y 4 Ea?yn goreu er cof am Dr. W. 0. Pugh. Gwobr 1O. N?A?n y liwobr H^0"6" y Parcb' J°hu Duvk*' ?Nautt!lyii. ('wolr lo?i. X 4 4 ?nglyu go?,eu er cof.ar,, R°bcn ?-. D.-dd NantgKm Gw.l-r 10s. or N^ Y 4 t f'6I" C°f am TL°n,as ??-1" 'T?n rGwoHi Y rylausoddiadau i ddyfod i ?" erbvn ? ?-? cvntat 0 Ton ?'u. '?'?'????LiAM Ko?Ki., School .M?er, Nantgiyii. WILLIAM ROBERTS, Ysgrifenvd 1. DRS. COFFINAND HARLE'S I M 1: i.) i C A J J 13 0 1 A N Y, OR THE ANCIENT MYDDFAI MEDICAL SYSTEM RESUS- CITATED. T^vT'iS. COFI'IN & HARLE, of London and ?_? ?funcht'st?i-, b??g to inform Ae c ?.t:? .? T?'i-?'.t.??nn.? jnm?; u)CummPQct<uu'ntcT'ui ?i :-i;;pt;'IT:I.r next, wuei»e the* may be 'ousu1ted trom 2 o'Clock in the afternoon, uuti rI 8 0 Ch¡(:k at night- The "Guide to Health," by DR. Coffin", rosy be had id Welsh o r English, at Messrs. Williams & Hughes, Carnar. von; Rowland Hughes, Ebenezer; Bavid Jones, lemperanre House, Castle-street, Bangor, &c. MEDDYGINIAETH LYSIEUAIDD Drd. COFFIN a HARLE, XKl' ADCHWELIAD IIEN GYFUNDREI'N MYDDFAI I GYMUU. DVMUNA DRD. COFFIN A HARLE. o J)yltliNA DRD. COFFIN A HARLE. 0 Luudain a Manchester, hysbysu i drigoHon Mon ae Arfon y bv. riada un 0 houynt fod bob yn ail ddvdd Gwener yn Nirvicety Mr. DAVID JONES, Heel y Castell, Bangor, i dde- chreu ar y lOfed o Fedi nesal, lie y gall y cyffredin ymgyng- bori a hwy,o ddau 0 r gloch bryilnhawn hyd uyth v ni». Gellir cael yr Arweinydd i le,iiyd," gan DR, COFUN, yu Gymraeg neu Saesouig, gan Mri. Williams a Hughes, Caer- narfon Kowland Hughes, Ebenezer; neu D. JODCS, Dir. «csty, Bangor. Y rroBDs I IECHYD: PELENAU HO LL 0 W A Y. lAtllAU IAFU ANNHRKFiNEDIG A MALL- DRAUL. Adysgrif o Lythyr ot<?M-r<A .?r. R. IF Kirbus, Cyfferfcr, 7, J'r'sr' Street, Liverpool, dyddiedig Mehefn 6, 18>'l. At v Pro.Teswr Honowir, Svk,—Mae eich Pelenau a'ch Enaint web sefyll yn ucbafar restr ein ?vH'-thiMit o FpddygunM-th'm Perch'?uu?I am mi blynvddau. Mac un sydd yn arfer ]>rynu geuyf, F,? ,r hon y gnibii gyfeirio am unrhyw yanofyuiadau, yn dymuno ar., naf adael i ehwi gael gwvbod neiilduolion ei hachos. Yr oo Id wpdi cfn'l fUjiitK) am nyn\dda.n & itLiuatmhr('fuiedip,a'r envu- fa mor llymdost, fel ag yr aiuheua byddai yn abl i ymgyual dano yu ffodus tueddwyd h wneydpruwt'o ch Peleuau, a hi a'u livsiiysa ddarfod iddi ar 01 v dogn cynt if, a phob uu wodi, C?i esmwythad mawr. l'arhaodd i w cymfryd. ac er na dd'?n\?)ioddond tri o Flychau, Y mae vn awr yn y mwynUad o ?. ).\d perffaith. Gat!a??-u anfon i chwi !awer 0 aOi?stou (.rein ond i.ta? r uchod, yr wyf yn mcddwl, 0 tn.-r?-yd.) ?y?Ay- rICyd,i yr ?m?.sf"a?, a'r iachad c?ym. yn dywedyd 11 wer W' ran .ich Pek-ua. ??'- ?. ? w. ?? ?. i If HAD RIIYFEDDOL 0 dwvmvn GYHYRAAG I (RHEUMATIC FEVEU1 YN VAN DIEM HN S LAN' D. Adysqrifo Lj'thgr a ymddangosodd yn yr ilobart Town C'J i ier Alau rih laf, ItSol. gau Major J. Walcti. Bit Margaret M'Conuigan, pedair ar bytnthog oed, byw vii New Town, yu dyoddef oddiwrth runuittc ft vt r danbaid a;n hvv na dan tis, vr iivu a'i di feildianodd yn hollol o d lofnydd ei TT:ii-lo(iau yn ystod yr amser hwn, yr oedd o d;ui ofal y inedd- ygou mwyat enwog yn Hobart Town, a cbanddyut ilwv yr oedd ei hachos yucael ei ystyried yn anobeitbiol. IJwyddod < cvfaill gyda hi i wu- yd prawt o Belenau clodfawr IIollow.iv, ac mewn amser augliredadwy 0 fvr, efleiUiiasani iachad peV- tfaith. lactiad o boen a thyndra yn ngliledr dwy Cron a chylla per- son ti oed. Odi i .rth Meistri Thew aï Fdh, percbenogion y Lynn Ad vertiser, v rhai a allaiit wii io y (i? ??ti?jlutb gajlynol".—Awst ?n,t?i'. At y Proffeswr Hollowoy, Syr,—Yr wyf yn dyiaun" dwyn fy nhystiolaeth i effeithiau daionus Pelenau Hollo-,vay. Dyoddefais yn dobt am rai blyn- vddau oddiwrth bo.-u a tuyadra yn y cylla. yr hyu hefyd a lidilynid a byrdra anadl, fel ag 1m hatol i gerdded o amgylch. j I i- wyf yn H4 lulwydd o ;d, üe ('1' fy }wuaint. v maR v Pelenau hyn weal fy ugwella i'r fath raddau, fel ag yr ydwyi yn awyddu.- i ereill gael eu gwneyd yn adnal yddu- oH rbiiaweddau. Yr ?yfyn awr wedi cael* fy "ngwueyd, trwy (?ii hofllrynolia< ih, yn cyLnhtLri:,et.l,, a gahat gymeryd golaiur heb aug- liyheustra na plioeji, yr 11)u Uh gallwn wneml o r b1oRn. ?Ar?ddwydi HENHY COE, North treet, Lynn, orfo!k. Istch? rbyteddol o'r grafel, ac ? f?hwyhteb yr. 1st i )'r )a?y 'I puryglus. Advsgrifo Lythyrcyfeinedig at T. K. Heydon, Ysw.,Syd.je.. Ioo.:nnt1-. ,r.,p. r1,Ll;ø.1;r"lIn.)f. 'F,');n 11"l;,1 .tl' "V""j.'£ ,c, '&r'J.&b V" "V4 _&,6' Svr,—Uu un Mr. Ttiomas Clark, Ymsefydlydd yo Lake george, aID gryn lawer o amser yn cael ei gyst'jddio yn ddwy gan Rnbwyldeli yr Iafu, ynghyil a'r Grafel. JRywedodd ei leddygon. ar 01 ?wu-?'d prtiwi o'u huH fedr, wrtho y u ouest, tod ei achos yn MobciUnoI, a phob ymdrechion pei?ch >u 'Idi fudd. Y" y s"tyIU? hon, ac yn <Ii?? y bvddai bob,dll\TiJud derfvnu ei oes. cyngliorodd cvf?U "f' wneyd prawt ° Be euau Holiowny, ac fel gobnitb yn prhvn (inobMm, ¡.uat"th hyny, rhodilodd v ?o?c cyntaf iddo ?ryn I..er o ''?" odd gau hynyiwcy?eryd yu.? ycy'?'??,'?,?? ;'?. yn awr wem ei ?&ra 'i bcrifai? iechyd. l*. J j l,l.(>r ina?r v? cadamhau y dvsu?cth boa, neu hy') yn u?d ?u?cu thur t?!w ) r ).n pn-?'y!, os byddai hyny yn ,)u"J. (Ai'wyddwyd) WM. JONES, l^Uin m;i'aM, ?<?"?-u.:(,uWa. Effcithrwydd rhyfeddol l'denau Holiowny mewn achosion y ,1 ,f' _.3_1_ 1'ul'I. Dvlai pi r-onan yn ciyo io-i uu aivn ]) ylai t rt:yr1 ne?l iiiii?hvw aitikf,r i.Lr,dl, y ? Pelenau livn ya dJio?. ?" <? cauo'Vid o ?t;t?(.ae? yn cnel ? u iachau v. i!uy?'?? ?''?? d( luvftfUc. u r ohemyd i-cht vs lawn h?n 3,n ?' w?mn? radda.i, wedi i bob moddiou ?-€.tl blMae y Pelenau c)odf?wr byn yn etfeithto? ryfeddol yn yr .Nl pelf-?Dau clo,lfaivr bvn pi eff(,ithi?il ?feidol YD yr t?- Mac y I'elenau Cio U?''?T hyn yn rLyft?do? e?-ithiol yo yr anhwylderau caulynol:— Anhwylderau y coluildion. Cur yn y peDi Gwaew v rpn Cymmalwst. A I ,I-. Jj-iiur g«'int. I Y Cryd. "1 :dd-vj. Clwv'r brt-nin. |Din; gaaadl. Twvni\n o hob Grai'aawst, A.uhyvy!d«v genawg. Fauau iuuiui. Arwyldion Liiuioruwg. Xroylwot". ail-raddol. Diltyg treiiiiiwl bwvd C ;¡';(hlwt Polo-'ci- | f:hwyim&4ycc?.?j[dicu. L?.?-utt Crameaci Y Dirfo toojga&txi. Clvyyi rnsiyr.. • \t:ouio;"GW. ;J:3;iu. l:l & N3-ch St. ??u. Ci o bob matu ) Cletyd y g-vaed. I'toiMtM :J°<'<?). &c., ice.. ?c Ar wfj-ti) yn sofydliady Proiffeawr Hohoway, JM4, Strand, g a oh an y rliau t,,vyaj o i-feryll'vyi a Owp.rUnvjT Cyfferi. drwy yr boil fyd 91-1 Y 11111 ('¡¡nJvn..¡ :-110 lc; l'a- f; \11. N' II;* • >' l .wch. J'm .e eaiii irawr drwy gyru«j->d y raur ] 1j M-1 yat. I G WEIT II T A U C- Y Parch. JOHN MILL., i t (I. G. ALAECH.) •. t Cyhocddedig ac ar iccrth gan R. MILLS, I^knidjoii. f I Y iiian yn ddyn-pnydd gan y Oyhoeddvrr cllu'hys-Nf O bysu i'w ppnedl fod rn awr dros ddeunavc 7nil aS lntyatn (38,000) o popiau o weithiau yr awdvr uchod wedi en cyiw?ddi yn y?tod v pedair blynedd ar ddeg diwddaf. Y ma? y derbyniad ann?hyirt'edin bwn, yn nghyda lluaws o ,hstiolaethau o'r Hcs addpibyn- )?'yd tnn eu defn,'Jc¡'in yn brawf?yn? o foddhanl na" fu llafur yr awdwr nac anturiaeth y cvhoeùJwr na fu ]lifur yr awdwr nae anturiae*,h v c?-hoe(ldwr ddim yn of?r. Gramadeg Cerddoriaeth. Yn cynwys J'.glm liad Atlnniiydilol ac Vinarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Y ;Jvdd argrafiiad. I'ris, vn rhifvnau, I (Jc. I Geirlyfr ysgrythyrol.—Yn rynwy. Eglur- had iir Darddiad a<: Isiyr y Gciriau a ddi'fnyddir yn y Beihl; yn nshyilag Arureindraelk ar Gyfamodd- iad Ceiriau y Gymraeg. rris 1: 4c. hyfforddwr YR EFRYDYDD. —Set Cyfanvyddid i Gwybodaeth, a Rhinwedd. Y rhan cyntaf yn gyfieitliiad o waith clodfawr Todd, o America; n'r ail ran yn ddetholiad, yn Lenaf. o ireitliiati AVatts, Campbell, Lock, &c. Yr ar^raffiad, wedi ci ddiv.-ygio. Pris 3s. mewn i oyrudau. I Y PERL YSGRYTIIYROL, neu nriad i Wjfbfklacth or Beild. Y mae y rhan cyntaf j ,m rynwys Kglurhad ar holl Lyfrau yr Hen lIesta- ment; yr ail ran yn tniktliii ar Li nyddiaeth yr Iudd- ewon o amser yr Hen Dcstament hyd amser y Newydd; a'r drydedd ran yn eynwys Eglurhad ar Lyfrau y Testament Newydd. Yr til argrafiiad. Pris Is. tic. Y OEBSDOH EOLWY8IO A'B ATTODIA0, —Sef Casgliad o Donau Crefyddol at wa>ana< tJi yr Addoliad. Y mae y Cerddor yn eynwys detholiad o'r Touau mwyaf pur wedi bod inewn arferiad gan EgINI-N.9 Crist er axuser y Diwygiad Proteslauaidd. Pris Os. Y SALMYDD EGLWYSIG. Sef Casgliad o Salmau a Hymnau at wasajiaeth Trefn- vddi(>n Calfiitaidd Uundain. Yr ail argraiHad yn*' cael ei barotoi. DARLITH ar OEEDDOEIAITH GTMHEIO, -Sef Adulygiad ar Haues a Nodweddiad Cerddor- iaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Denvyddon. Pris fie, Y CANOIR.-Sef Arweiniad i Egwyddorion se Ym arferiad Cerddoiiaeth. Y mae y Canor wedi ei ysgrjfenu yn Ofvnion ac Atebion; ac yn ieynwys Lgltirhad byr a curyno ar lioll Egwyddorion Cerdd- oriaeth. ],I.js t; c. Y CERDDOR DIRWESTOL.-Vn eynwys 1 onau ac Anthem au at wu^anaeth Dirweit. l'ris 6c. D.S.—Os bydd yn anncrhyfleus i ryw un nen rai I mewn cymydogaeth gae! y Llylrau uchod gan Lyfr- werthwr, gellir anfon pwerth pedwar swllt nUl nrhor! i!ydar l'ct, trwy anfon eu gwerth o Iyth> r Nodau i'r CyhoeddwT. DEAFXHSS — A CERTA? and SPEEDY DCL7RE in all Inveterate Cases. Mr. BENNETT, 66 1*Pr-11 Stamford Street, Waterloo Bridge? London, begs to rerai^d all suffering from that distressing complaint that his ltemecl:1 still staxict.r unrivalled, and is daily effecting n;¿:-<L.ÙùU3 OI¡."Øt;. lu many cases bearing i3 rastared by the iirst applicatiaa^ I uIthuugJ.u: forty 6tinding—trial will verify :J¡.. fact. It exp 6uiY"5:è iroia pain, surgical operation, or iibstinence froiE busilie.3, and may be appliod with^perff < t. satetv to we ears of an infant or aged eutlerer. To be had. only as above, at 68.: and sent (free) to all parts, with tnil directions for use, on receipt of postage stamps for tw. ti. On account of numerous country applications, Mr. B. requeiSC# one iutenelling day to forward the Heruedy. WANTED, IN a respectable finishing School, a Young Lady, .L as Articled Pupil, for 3 or 4 vearzi. To tboss who are desire us of completing their education where tli:v can have the benefit of eminent Professors for the Languages, and other accomplishments, this establialiment iJffers pecu- liar advantages. Premium moderate, and payable by iustal. ments. Also, a vacancy for a Parlour Boarder, where any Young Lady of neglected education will meet with a comfort#bb# Home. Address, F. C" Post Office, Birmingham. MATRIMONIAL ALLIANCE ASSOCIATION. LKOAI.LT ESTABI.ishkd 1^4f. Head Offie, London, Lincoli, s Inn Field Chambers, and 1, Portsmouth-street, l.Illenlu'" ¡'ields. llr¡wch Offices^ Liverpool, Manchester, and Bristol. Coijfidt-ii,,W WAAWICK, E?q- ?fATH't ??:\ t A f? ALLIANCE A?SOCIA. TION, on the syP1 so sncceasfully 'A'&in d? cuuu M boLh exps uu?uo?-D ? ep.ch o?hcr. J(,'tAdlgii'c;i¡'S'f;'bt.hL-s unknown tAj each other, who are desirous of eDteriu iuto matrimony, nud who mny retv ou strict honour and secrecy. one i at respectable parties negotiated witli. Applicants may sign by initial or otherwise. I. 1'1 f Full particulars, with printed forms of application, >li, sts (J. agents, and instructions, sent free, on receipt or six poet .,Lamps. hy Tn-?r? r>v T'T^FOKD,.J.M.. SrcTirTip' I OT:C()mmU1l1Catl_1181r1" t L!tjhAg »i a -? prompuy tn??d-ed. Unpaid IfM? refused. Gratis Gratis I Orat-q ONE THOUSAND COPIES l'OSTEt WEi;Ki.T! Sevent fourth Thousand. LIBKARY EDITION, 106 P.H.E. Pncf' 6d. through all BookS"l L or frf n ?tftrm? to pre-pnv lV-stage, addressed to Mr. Law|> M?rrto iLh?/i.,ch.?str?,na? Oajd«., London, 17VERY MAN HIS U"4 ji< Common ?cnse on Common Subjects a popuj? Cuidp to Health, addressed to tn'? y.'n'.g. t"<' L.ia. u? h ? the ?T. By a PHYSICBS, ackuo?kd?d ? ? ?o u?. 6?- cessful Pi-aclitioner of the day. wonderful little''vofv&efvhicb should be rea-i by one,Critu-, ° This iittiV-volume is'admirablv adapf»<r?o «n%ht»ri th. public miud hias?ciesof ?o?? !avh,U,r?in.h. vitlaal. whether mM.womau.t.rch.ld.is??M?/.vamwy sav vitally, con C'(,. C'hroa. ¡. To thf MARMED AS wkll A»m l>n!Hnu:T'I. "e "'0111.1 particularly r?oiumeud this Work M b?iDp c:dj« we won d Sbrd ust that very nl'asary mformauon. ? '?0 freq?eu? in aiti froin othei- so,ir4,(?4. -4H-. !>onht in vain from other sourjes. Aties. PAR?-TS, Heads ? Families,Cuktmes Cowrrwn of Schools, and indee 1 all who :? .ut?-t?d in thp Jatur* wellbeing of othew. shoald; possess this invalnable J,t^ f/aide "—Mvnth HeraUl.. It is a publiostiou which ought to.uP rlaced in the bant7a of PT°X*V VUllth. flbsi "A book like tin" is wo/th the presonpnons of phv'tiXs it sit.isfac.t<jvi!y prov«., that in certuin me'dical; knowledge CU' ?h?L. is M much good Mu?e and n?fu! .uformanon ia this volume, that we ?a.Uy Mb?t in giving 't publicly. — Plo,u!h.. ??c trust tboe who have been too )nT? the dupes of cun- ning quacks, will secure this safe and cheap voiuiQo."— Bristol Examiner. j "We heartily re <ominenl the book, as it is now placed within the reach of all."—Review. Address—Mr. LaWiS, Publisher, 2, Charles Street, Hatton Gai-d,n, Beware oi' a spurious aul useless copy sold tm-ler a siir lar name. tc Swallow-tail" Line. LLONGAU YMFL'DOL JtHW:06 LTVEB-POOL A NEW YORK, }' rliai a huyliant ar y (W a'r 21 din o boh mn MEPDYGOX PBOfLl>Iri An I-T: mnUDAF i.lovgac. im" inn. rt-v i xoia COL c L7 -ri, .-z V,?n,,Ii ft.1 Awyt 2>1 GEO. WA^mSGTON-Cuirminps I .'kl ;\1,11 I CO\?TA?''I?r; .?'"?""?"' '?! Medi a ?rT<?)M'<t?tf\Tt?. I'elaoo l^JO ???2!. !'f t a!o. !? H?. ?. ?-E?OFTHF. WEST H?t. yi. 1\, CO\'s'Î'lTl'TIO\ ll:'iuJn. it>); "? 2). do\??riTr)!!o\ Lt. M W.lham U.? i f ieb. h. ?SH L-HTO' F\V WOItLT) Kui?ht. .f?X) ) t'arb. 9!. \FWWO!'LD- '<-??- t-?'i Rh? «. BOW?tA?. CJR1SNKLL. a Cyf.,a Jdy))) x? Uyspy"T J\Iy cvhoedd fi hod WPth gwneyd y darpsriadau poraf gogyfer a tbrosgl« yddo Ymfudwyr i rTub it hi an Uu?!?. A )t\-if)m)t fu,4 eu tref?iaia. ,.I t%k a i'r Ymfudwvr trwy sicrhan eu cysur tra yn eu llongan. Afreld- jo ydyw "hvspysu Y "hal ydynt yn gwvbod amy llongau Am- eric g4-)ra?,, li?l?LetLiaf a e6vii,iizif. hwyl- iant o I.iverpoo!, mewn gwiriouedd nid oes oud yehydig iawu » longau yu gyfartu) a hwynt, ol,Jp,1,1 v m.ieut agos oil yn newvddior, wedi eu hadeiltulu vii v modd cadaraaf, ac vo fwl 1J 1.1.1 e.. i:- .1 V i:u i.M-.Miiiu iiaMaitii mf tir;iiJ, proieuiK. a ma.' yr iechyd a fwynlia yr Ymfudwyr tra yn y llongau hyn yn brawf diytnwad o'r gofa1 II gvmerir gvda hwyut. Darperir cymaint ag a ofvnir yn ol y gyfraith o ymborib r Ymfudwyr tra pariiao eu m'ordaitli. (iail y rhiii nad yw yn gvtleus iddvnt fyn»a i'r Swyddfa cv > yr adeg y byddo y llong yn rvluiii,si"rh.iu eu ebidiud trwy an fin i'l o ras-dai ni-wu ar .heb ar y IJythyrdv dros bob an a gat-I (i(,It;r c-.wl ,-win )r r'13.n (I r iloug tr*v viuoiVn a BOWMAN, GKLNNF.LL. C.v, o, iiegent Itoad. #<• K?». South Stroet. New York. LIVE 111" ><">T, 1\, (-,a') r ? M??'.Tvr H au). hy.t' t'"?? h? ?.-i bs 1 v?.ri.. f? clod vn rhad, Tneu'ii y.}r'l ?'? nrytiJla. isr Y chid ibdio Inn gyda r I-lougau hyu a ^-rg.ir < j dollar, a Hi ;ir y bust. v Frenines. vri Dulditi. vr vytlmns edd. f, StT t K'<)n- B?-RUE'snRpr ?vnnEHG -Yn ?;.< zwn?d ?us t rv Idhau d?y.)u!d 'llCI\11 cvngl^ws a <td?v<! ??.M'.t''<.t'.v "r v.rifr'vm am ??. -H?'nvn.dJan?.s f.1 ? .f.nyn?< vn dd?.? .?? svmi?)' nt:'i?tu..i "I' acti'.vvny.M. ")"! y rlmi nntl ..edd?: ?« ?'" ?'? ???cn.t"n cvn y 31 All, A?st. Ond er hynv peu'ierl'yii.u'ld vr aclnvyiiydu cym-rvd mantais r peth. Golynudd i'r .Iyk:h I vi biejd iais i Sadler, und ?.»ine^d»dd >nt.\u ad.la.v c-vne-. d hvnv ?a" (!d\??\d ei f?d t?y" bifw?o? fw jc?tr tT, \tr.Ct?v?'? H)'p.acvp!?;Jf!si;u dr«-to. R'd¡j- es vr adiwvnydd try !ra. ill Y" ddi,d mp am y ildy- es vr a?,);wV[-?vdi Vil (l,ii,-ed trri,) zti,) ac yd %n tli!le! S-,ti y ?'fn- vd'Hn bawl d'nttsyild rhj<d-i. J>vive<Mud y ha-r.?r VF %,rl ;icf?,[',v rii L- vn a.0 _t:v6 «wii. «»<• yr)m)Wi!-a!u()?. ? (V h'?v"?? I'li(, 'law) V H07r-r •,d'J 1 d.i; 11 :'r d'tfynni.l ;r h.»lj 1.