Hide Articles List

11 articles on this Page

MAN I ON A HYNODION. 1 1

News
Cite
Share

MAN I ON A HYNODION. Codwyd pytaten iach y tymhor hwn, yn ngardd Mr. Miller, Friars' Croft, Irvine, yu pw" yso dau bwvs! Prvdnawn ddydd Merch er cyn yr olaf, cafwyd corff Richard Carman, clochydd eglwys Thornton. ger Incc, yn grogedig yn lloft uchaf cloehdy yr eglwys bono. Yr oedd y gwr truan wedi bod mewn sefyllfa pur anesmwyth ac isel er pan fu farw ei wraig, ychydig fisoedd yn ol. Golygydd Americanaidd arodda y cynghor can- lvnol i foneddigesau ieuaingc:—" Wedi i c'hwi ei gael i'r rhwyd yn liollol-iiviiy yw, i wneuthur y cynnygiad-peidiwch troi cich pen draw, neu gy- meryd arnoch wrido, neu ei gyfeirio at eich tad, neu ofyn amser i ystyried deullii- yr holl drieiau hyn yn bur ddu yn awr; ond edrychwch yn union yn ei wyneb, rhowch iddo smack calonog, a dy- wedweh wrtho am fyned yu ddiymaros i erchi y dodrefn." Y mae clerigwr yn byw yn awr yn y gogledd, cynulleidfa yr hwn nid yw namyn pedwar. Cyf- arfu y dydd o'r blaen a chyfaill lied gellweirus, vr hwn it of' N-ii(ii iddo, "AVel, pa faint sycld yn eich gwraudo yn awr?" "Tewcli, eber gwr parched- ig. gan ysgwyd ei ben, nid ydyeh yn cofio y farn ddychrynllyd a ddaeth ar Dafydd am rifo y Y mae y diweddar Dduc Hamilton wedi gadael corff ei eiddo personol, yr hwn y dywedir svdd dros gau mil o bunnodd, i'r Arglwyddes Lincoln. Bydd unrhyw gartrefluwr a esgenluso ymddang os yn yr ymarferiad (exercise), yn ddarcstyngedig i ddirwv o ugain punt, neu chwe mis o garchariad, oddieithr ei fod yn cael ei analluogi gan afiechvd. j Cafwyd hysbysiad ddydd Saci srn fod saith ychwaneg 0 weision wedi yspcHio eu meistri, 3'e,h",aiie,o, 0 weiS]OD V';PC?ilio eti inei?itii, tilewil s,?,iiifiti o i i'r (lybeii o fyiied I i? Y mae grym cbwant at ddiodydd meddwol, yn gwneud i rai dynion gyflawni gorchestion anhv- goel er mwyn evi-liaccici en gwrtbddrych. Pan ynymddyddan ar y mater lnvr. a boneddwr y dydd o'r blaen, dywedai ei fod yn adnabod dyn a genldodcl ar noson rewlyd ugain milldir o ffordd, am ei fod yn dysgwyl y gwnai dyn yn mben ei daith roddi benthyg swllt iddo. Ytdiydig ddyddiau n ol, yn Leicester, rjarfu i werthwr llestri pridd, er rnwyi; tvnu sylw pobl at ei nwvddau, roddi ? gwellt y safent arno ar dan, ac vna taflodd ei het i ganol y Cdamnu. Yn gospedig- aetb arno am hyny, penderivnodd yr awdurdodau, na chaiff ddangos ei nwyddau yn y farchnad bono am beth amser o leiaf. 1' Y mae digwyddiad lied drligrifol yn cymervd lie bob boreu yn Bridge street-row, Caerlleon. Pan fydd gwas Mr. Davies. F'eryUydd, yn glanhan n g!oewi y pres oddhdian i siop ei feistr, bvdd v ci (spaniel) yn cymervd ei eisteddie ar y stol, can wylio vn ddvlal weithrediadau y gwas; a chart I gynled ag y bvd lo wedi gorphen ei orchwyl, bydd yn estyn ei wtldf at y dyn, er mwyn cael gloewi ei g-oler bres yntau mewn modd teilwng igi o'i urdd- as ef. Weithiau bydd y gwas yn cymeryd aruo anghofio y gvmwvnas hon i'r ci, pryd y cymer Don ofal am adgofio iddo tnvy gyfarthiad tra ar- j wyddocaol. Ar ddiweddiad yr oruchwyliaeth j addnniol lion i'r ci, ol bydd bob amser yn cyfiwvno ei bawen i'r dyn i ysgwyd llitW ig Ohnmi<Ù1. Cvmerodd golygfa pur ryfcld le y Sabbotb di j woddaf, yn eglwys blwyfol Cftirpsic. Act]) y Parch. I Mr. Park. 0 Gadder, i'r nreilbla ? womyddu yn lie y Parch. T. Monro, gweinidog y pj¡ï)f. yr CIPCI(I j Mr. Park wedi myned trwy y rhan arweiniol o'r gwasanaeth, cymcryd ei destun, a deehre 11 ar ei bregeth, pan y cyfodai gwraig ar ei thraed, a chan floeddio yn uchel, dywedai, mewn sain tra Ysgotaidd, "Ewch ad re, Syr, a dysgweh eieb gwers—(gosteg byr)—ewch Ilrhe, meddaf a dvsg- well eich pregeth, cvn y deloch yma. Nid ydym j ni wccli urfer â dyn yn darllen prcgeth i ni: gall wn ni ddaillen un gartref i ni ein bunain. Ewch adre—(yn nwcb ung o'r blaen, gyda tharawind troed yn v Ilawr,)—ewch adre, a dysgweh eich gwers fel bachgen ysgol—ewch adre, Syr." Aeth yrnlaen yn y modd hyny am gryn amser, a dy wedir fod yr olwg ar y pregethwr yu annarlun- adwy.— Dumbarton Herald. Y genedigaethau rhestredig yn Llundain yr wythnos ddiweddaf oedtlynt L4:n, sef <49 o tech- gyn, a 688 o enethod. Y marwolaethau yn yr uu amser oeddynt 936. Bu gwr farw yn ddiweddar yn nhalneth Ben- joemas, yn ei 116 lfwyddyn o'i oed. Y mae hwn yn oedran anarferol yu y wlad hon. Bunsai gaii y tt-engedig bedair 0 wragedd. Gadawodd wyth 0 blant, yr hyuaf yn 72, a'r ieuengaf yn 16. Mwvu- haodd ei holl ulllloedd byd y diwedd a'r dydd cyn ei farwolaeth, yr oedd wedi cerdded tros chwe' i m ill tir, i edrych am un o'i wyrion. Dywed y Cincinnatti Commercial fod genet]) i wyllt wedi ei dal yr wythnos o'r blaen vn y et;ed tucefn i Columbia. Canfuwyd hi gyntaf yn j dringo y coedydd, gydi chyflymdra tebyg yn unig I r eiddo v mwnci. Aeth Cadben M'Oullough, ^'yda cbwmni mawr, i ddal y bod nodedig yma ac wedi hir lafur. hwy a lwyddasant Oddiwrtb yr hanes anrnherffaith a allai roddi, deallwyd e: bod wedi bod yn ngwaIJgotdy Columbns, fie iddi dciiangc o( I CIIN-110 I- i oddiyno rai misoedd yn ol, a'i bod wedi byw cry prvd hwn yn y coedydd, gan ymgynnal ar guau a gwraidd. r n diwrnod yr wythnos ddiweddaf, anfonwyd cenad oddiwrtb berson urddasol, yn gorchymyu i i grydu yn Ballater ddvfod i balas Balmoral erbyn | naw 0:1. gloch boreu dranoeth. Edrvchodd v crydd yn ddigllon ar y cenadwr, a tharanodd allan—"A ydych vn rueddwl yr af fi? A ydych yn meddwl j fy mod* [ i gael ty moedro gati y bobl yma? Ewch yn nghylch eicbbusnes." Dytna gario annibyn- iaeth 1 eithaliou cywilyddus. O fewn yehvdig ddyddiau yn ol, darfn i lafurwr o'r enw Macdonald, yr bwn Ii ynifudodd i Austra- lia naw mlynedd yn ol, beri syndod i'w gyfeillion yn marchnad y gwair, trwy ei ail-ymddaugosiad j yn eu plith gyda chynysgaeth o £ 11,000, cynnyrch swm mawr 0 lwcli aur a ddygodd gydag ef i'r wInd hon. ac a werthasai yu LlunJaiù-Edinburyh Post. c————— -———

LIVE RPOO L.

A M R Y W I A E T H . -

ESGOB CAF.RT.VVYTCOED r LTXCOLN)…

[No title]

I AT EIN GOHEBWYR. I

\ AT EIX DERBYXWYR. I

I "Y DUC __0 WELLINGTON'.…

?  I- I LI?OL"Opl

I GWRAGEDD A THEULUOEDD Y…

i SNV L,, VA 11) D.