Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

I MARCHNADOEDD

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I MARCHNADOEDD I ANIFEILIAID. SAXaPORD, JJydid Mawrtii.—Yan, y farobr nad: Bachod- 1;/33 (72 o leihad); defaid, 8,308 (33[) o leihad); gwartheg godro 74. busnes,i,r,if, bu-chod yciiy ci;g yn cidruuaea na r wytlinos ddiweddaf. Buchod 8^c i Is l Y pwys; wyn Is 2.c i Is c; defald Is 2c i 16. 4c. Gwartheg godro 22p i 43p yr un. LERPWL, Dydd Llu,n.—Cyflenwad liai o fuchod yn y fardhnad, ond caed busnes da.. Gwierthwyd nifer o fuehod, y pris uchaf ym 34p. Yr oedd! X-yflenwad dtetaid ychydig yn fwy, ond busnes yn araf. Btiff yn gwertiiu am 10c i Is y pwys; defaid o ll^c i Is 3c y pwys. BIRKENHEAD, Ddydd Lkm.—Caed cyf- liwi.-wada.ur .gweddol o fuchod, ond oherwydd y prasiau achel, caed busnes araf. M chaed defaid ar werth. Bustyeh gorou a IhefFrod Is lie i la 2c; buchod a tJiseirw lie i Is y pwys. WAKEFIELD, Ddydd Mereher.-Cyfien- wndwu by chain, a phrLsiau da, oud gofyn ai- af. liiff goiisu, Is lc i Is 2ic y pwys; heb fod cystal He i Is; gwael 10c i 101c y pwya. Defaid 0 He i Is 3c y pwys; mamogiaid 10c i lie. Yn y farchnad Buchod, 512; dfefaid, 1,760. BIRMINGHAM, Ddydd lau.-Cylfenw-,icl byclian o fuchod a defaid 'biff yn gwertthu am Is i Is 2e y pwys; myton Is 2c i Is 4c. Yr oedd moch yn brin, ac yr oedd gofyn da, baewn yn gwerthu aim 21s 6c, hy-chod 18te 6c. BRISTOL, Dydd Iau.—Cyflesniwad bydian o biff a busnes da. Biff goreu 'Is 2c; heb fod cystal Is Oi-e y pwys; wetihjers Is 3c a Is 4c; mamogiaid Is lc y pwys. CyfLemwviri bychan o foch, baewn vn gwerthu am 20s. Gwerthwyd buchod godro am 23p i 33p yr ira, ac ychydig am I CIG. LLUNDAIN, Ddydd Mawrth.—Cyflen- wadau a gofyn gweddoL Pmiau-Biff Ehgiish 8s to 8s 7d Irish 8s to 8s 5d; chill- ed, hindquarters 7s lOd to 8s 2d; forequar- tens 6a 6d to 6s 8d. Mutton: English, weth- ers 78 4d to 8s 4d; ewes 6s *8d to 7s. 4<1. I Lamb: English 8s 4d to 10s; Veal, English, 6s to 8s 4d. Pork: English, 7s 6d to 8s 6d per 8 lbs. LLUNDAIN, Ddvdd -Vercher.-CYB- wadau gweddol. Prisiau. Biff, Scottish, 6d to '8s lOd; EhgMi 8s ,to 8e 8d; Irish, 8s 2d to '8a 7d; -chilled hindquarters, 88 to 8s 2d; forequarters 6s. 6d to 6s lOd. Mutton, Scottish .wethers 8s 6d to ¡8s lOd ewes, 6s 8d to 7s 4d; English wethers, 7s 8d to 86 6d; ewes, 6s 8d to 7s 4d. Lamb: Engbtsh, 8s 4d to 10s; Scottish 8s 8d to 9& 4d. Veal: Ebgiish 6-9 i 9s 4d. Pork EsigLish, 7s 6d to 8s 711 per 8 lbs. 8s L7Ld UNDAIN, Ddydd la-u.-Cyfi-mwadau da, ond gofyn gweddol. Pri,ia-,i:-Bif f Scot- tish, 8s 8d to 9s; English 8s to 8s 8c; Irish 8* 2d to 8s 7d; chilled hindquarters 83 to 8s 2d1; forequarter 6s 6d to 6s lOd. Mutton Scottish wethers 8s 6d to &5 10d ewes 6s 8d to 7s 4d English wethers 7* 8d to 8s 6d ewes 68 8d to 78 4d. Lamb: Etnglish, 88 4d to 10s; Scottish 8s 8d to 9s. VealBng- 6s to 9s 4d. Pork Etnglish, 7s 6d to 8B Gd per 8 lbs- YMENYN. CORK, Ddydd Llun.—Seconds, 184s yni- envll ffres 194s. CORK, Dydd Mercher.—Seconds 184s; ym- envn ffres 195s. CORK, Ddydd Tau.-g,eeonds, 184s; thirds ffres 188s. GWAIR A GWELLT. LLUNDAIN, Ddydd Ma^vrth.—Cyflenwad gweddol. a gofyn da. Prisiau Gwair goreu 120.5 ,.¡ if >Os clofer goreu 125s i 150s; heb fod cystal 110s i 125s; gwellt 45s i 52s y llwytlh. LI)UDAI, Ddydd Ltu.-Cyflenwi,d-ai-i da. PriÛau: Gwair 120s i 150s; lelofer gor- eu 150s; heb fod cystal 110s i 125s; gwelH i 52s y llwytb. MOCH. BIRMINGHAM, Ddydd Iau.-Bacwn 2.1: perch; 11 21s; hyehod 18s 6c, Cartref: Ilac- wn 9c; hyehod 7-Jc.