Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

DYFFRYN CLWYD

News
Cite
Share

DYFFRYN CLWYD Nchs Lun, Ionawr ^;un, yC1 j'lSgoMy egiwys Prion, bu eviaifod gaji Yr ællä't't-nwyl' 1 di-efiiii ,r gyftr caei nadyd pytatwa. i liUl- barth Prion. NLkitNv I. -xr wythnos duiweudai, ac eJe yn fab Sudill miwydà oed, bu few Mr. Joseph Evans, o fferm yr Watod, Ltaneiyad. Jir wedi ei goroeiu ers llawer o anwer yr oedd yn pan yn aviwd siriol a tiyddan. Yr oedd yn hanu o hen deulu Mo,iyn, Hawaiian. Claddwyd yu myn uwnt liunLUui. Gadawodd ddau fab a ciwy iercui niewn ga.,ar a cbwiUi- dod ar ei ol. RliAN U G\\ OBRWYON. 'Cymerod. d, hyny Ie Y? yr isgol Sirol, ddydd ?'y 2M.m c?iii?i, dan ivwydd??e? y P&TC A  H- Humphrey, M.A., Khei?iK? Hen Han, ?H-ydd HywudraeUhwyr yr ?sg? g'? y"?" y cafwyd a.raith yn li?? a.?-gry?"?'? gwer?i?awr I'r ysgolheigiun. Mae y iwieiu:- m? parchedig ?odi riMi La-wM 1 hvrwyddo a?dv.? y hvid??drei' efs dros 4?am. mlytiedd 'bellach. N? di i, C<f J cl a.<i" Mddiad am waith yr yagol g? Y dywedod^d D. H. D?-ies, B.A., yr h? a F1 .-vfjw|- y d&l'?i yr ysgol i'w ch?o'?" ag yagohon oyffelyb yn y wlad; fod llawer 0 'r bechgyn oyffelyb tysty.gnf?,agwnaethgyf??i a-rbejmi? at ddau o'r?e?vn, 6ef Mr. D. 0. Bv?. mab Mr. Evan Evans, Chap? Place, Dinbych, yn eJUllU dwy ysgolonaiet? C?erth 65p, ac ?Z hyn 0 bn,d yn myned trwy gwrs 0 addysg yn?ghol?g Bangor, a M. J. A. Rob<M? mab R. H. pk&WL,, U.H., Fox- hal! H<?n?"' ??? anuill ysgolohaeth o 30p., y??" ar hyn o bryd yn cymeryd ewi? 0 addysg mewn amaethyddiaeth yn Bangor. cyfeiriod.d y cadeirydd at y gwr ieuanc hwn, y gallatjai ragori rnewn,unrh.)-w gyfeiriad and ei fod wedi d<is ama-ethyddiaetfli fed ei atw- 1gth, ac 2Jnogai ereill o'r bechgyn i ddilyn 61 eaianipl. Cyfeinodd y PrifsVfhraw" at yr aberth d Hawer o'r bechgyn oedd wedi. gadal yr ysgol wedi ac yn ai' wneud-im- ar-ddeg wedi Thoi eu hein'ioee i LawT faes y rllyfel; un o'r atihrawoD ar hyn o bryd 8Yda'r F y ddi* n yn MesopotAmia, 8ef IMr. H. Ii. Jcmes, B.A., a Mr. Skelton, a fu gynt yn athraw yn yr vsgol, wedi rraarw o i glwyfau yn Pframe. Tafodd Mr. Davies waiogaeth uch- el i'w gyd-athrawon, ac ni bu iddo anghofio y gyvT sydd yn goialu am lanhau r adeikadau. Y AAwl oedd wedi ei wahodd i raaiu y gobr- wyon ac i anerch y bechgyn bedd Dr. Taylor Jones, o Goleg Baingor. M'1l' Dr. dysgedig yn frodor o'r dref, yn fab i'r cfiweddar Mr. John Jones, Prifathraw yr Ysgol Genedl- aethol, gvnt- Mae hefyd yn frawd i Dr. Frank Jones, Prif Feddyg y Gwallgofdy, y ddau wedi drnigo i safle ucliel yn eu gaiw- edigaeth. Diolchodd Dr. Taylor Jonas am y gwahoddiad i ddod i gyflwyno y gwobrwyon ac i annereh v bechgyn, mewn ysgol yn yr un dref ag y niaga-yd, ac y derbvniockl yn- tau ei addysg foreuol. Of ear fyddat ceisioi canmol ei araeth, digon yw (fwieyd ei bod yn deilwng o honoac o'r amigylcluad. Wedi cynyg y diolchia,dan avferol ymwahanwyd a. phawb yn canmol y cyfarfod PROTESTK)—•Cynhaliwyd cyfarfbd liuos- og o ffermwyr rh-nnbarth Dinbych yn Ngwes- ty'r Crown, dydd Mercher, dan lywyddiaetih Mr. J. N. Da%ries, Geinas, Hodfa.ri er pro- testio yn erbyn srwaith y Swyddfa Rhyfel yn gaiw rhagor o ddynion oddiar y gerin- vcld,. Caed anerchiadau gam y oadeiiydd, a'r Mri. J. M. Salt, T. Hooson, 'R. Armor Jomes, Robert Uiovd, Edward Rowlands, ac eraill, a phosnwyd penderfynia.d cryf. ar gynygiad Mr. Robert Lloyd, ac eiliad Mr., H. D. Hughes, Plas Chambers, yn dadgan bam fod yr adeg wedi dyfod pryd y dylid cael deal!- twriaeth o berthvnas i aW dynion oddiar .y tir. a'i fod yn amhosibl cadw i fjiny y cyn- yrch piesmnol ar v tir, Hawer tiai ei cbwarir egu. os na cheid sicrwydd na byefdai i ragor o ddlynion gaeT eu cymeryd oddiar y tir.

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

r Cyngor Tref Criccieth

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising