Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I ) |lLE^GRAVEO^ J { I I ODDIWRTH Y DIWEDDAR I <>¥ rlOEDDWR "TYST VR DYDD' Arrwyl I Aeth un o'm meibion allan i Canada, ac j u .=->;> dlodd yn jrghymydogaetih yr Oil Springs, lAmbton, Ontario. Tua thri mia yn 01, ysgrifenodJ ei fOO wedi bod yn "A ei ieehyd era amryw wytihnosau, yn dioddel i oddi wrth y Piles. Mar fuan y deflbyniais ei II fythyr danfonais iddo sypyn o'ch peleni. W-r wythnos yn ol, ysgrifenoid adref i I dfiweyd fod eioh pelonau wedi gwneyd Ilea dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gorpheri un I blweh, yr oeCt yu alluog i oil gymeryd ei II waith. Neithiwr, cefaie lythyr arall oddi- wrth? e?, i bob ym3dangoøiad wedi ei ? dd, S Unfr. *7 fod yn ei gynefin iochyd. I ea '? /? ? *? y? ei gyneAn iechyd. j ?0 'V 3?.? ddaimweuuol fod dyn yn i byw ? ? ?oga?ttL wedi dioddef oddi- I wrth y Piles ers again ihlynedd, darfu i fy 61 mab chwilio am dano, gan ddwoyol -mxtiw | am y daioni yr oedd eich Peleni cthwi we4 w-neyd iddo, (_>a roi iddo haner bly-hak oedd ganddo 0 fewn pedwar diwrnod yr oed4 ) y dyn yn dawnsio gan lawenydd oddiwrth Hiffeithiau daionus eich Peleni chwi. Wedi derbyn y fatii leshad iddo ei hun, a gwele-d y daioni dirfawr wnaed i'w gyfaill teimla fy mab yn awyddtus am i ecreill wybod Pm y feddvginiaeth werthfawr boo. Yr eiddoch, eta, JOSEPH WILLIAMS. <<!L T t. Y MAE Y MEDEYGINIAErH \'¡'RTI:Lb'A'WR liols J, W CHAEL MEWN TRI FFUBF:- No. L-GDORGici,s PILE AND GRAVEL PILLS (Label wen). No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (Label goch). Gwerthir y Peleni Byd-glodus hyn ymhob RHYBUDD.—Byddwch ofaJua wrth brytnntl man, mewn blychau Is 3c a 3s yr un. Gyda'r "PILE AND GRAVEL PILLS," eiah bod Poet. am Is 4c a 3a 2a. yn cael y "Genuine Pill" set PELENI GEORGE. PERCHENOG; J. E, ( EORGE, M. R. P. S., A*& ? NID YW t # I MORRIS EVANS ¡ ? ?a?? ? FFESTINIOG I ? ? ————FFJESTINlOG?——— ? ?? YN PRYDEBU AM £ i WELLA R DARFODEDIGAETH I #. WY NA RHYW AFIECHYD ARALIL $ ? ? —— ? TIV XTI lD OSS RISIBU I CHWI FYNZD ODDIC.UT.F NA PHRYDERL f 1 !\j AM FOD AJMR?W FEDDYGON WBDI METHU, EB CYMERYD 24 POTELAIL GAN UN MEDDYG DABLLENWCH A GANLYN, A & J GADBWCH IDDO SIARAD DROSTO EI HUN, CEWCE CHWI Y CYFAR- £ A WYDDIAD, YNA BYDDWCH FEL HWY THAU, YN BABOD I DDIOLCUL £ ?' ii V?edw View, Moanf Plessmt ? LJunrd. 6 MRI. MORRIS EVANS A'l QWMNI. ?. Jnwyl gyro,- J t Tna thair blynedd yn ol yr oedd dechyd fy m?chgen deg oed ya 7 area Hawer o bryder i ni. Ba yn cael moddion gan amryw Beddygon, ?* I a a chymerodd gan an bedair potel ar bagain (24 bottles); ond yn llw t gwella, yr oedd yn myned yn waeth a gwanach bob dydd. Yr oedd wedi myned mor vran fel nas gallai sefyll ar ei draed, a I thystiai y meddyg ei fod mewn gradd pell o'r Darfodedigaetb, ac nad oedd ond gobaith gwan am ei adferiad. Y pryd hyny cefaii fy mherswadio i roddi cynnyg ar eich cySur- tea chwi, sef ei iro drosto bob noa a bore Ag Olew Teuloaidd Morris Z?mns, a chymeryd y Capaolet." ?' Dilvnais y cffarwyddiadan, a hawdd gweled ?ud y bachgen T yn gwella bob dydd, ac ym mhen tri miar ar ol dechrea gyda'ch cy. )T £ Ceiriao ch??i yjr Jadd wedi gwella yn holliacb, ac mae wedi bod yn ?* berhitè iacfe y tair blynead aydd wedi paaio. Credaf yn gadarn y boaawn wedi colli fy Bachgen onibai am ? eich meddyginiaeth chwi, ac oddiar ?nny y mae yn Meaer mawr ?- ? geny< gymeradwyo cyffei1I Morri. il-m it Mwb weitM yn dioddef j. jn gyffeljb. Teimh.f mai fy nyledawydd yw Awyn y dstiolseth hon 1'eh ?. T J meddygimieth, a gaUwcb wnead .nrhyw ddefnydd o'r <cho? ?. y gwelwch yn orea.. ?. ? T Ydwyf, gyda Uawer o ddi6leN, The Eoyal London Inaaranca, H. WILT JAMS, 0((- Finebnry Lane, London. District Superintendent. t. 2 ? MG?IFENBR AT MORRIS EVANS A'l GWMNI AM GYFABWYDD? $ T 2 UD". BYDD ODDEiUTU GWEBTH 10a. Y MIS YN DDIGOJI 0((- I UNRHYW UN I'W DDEFNYDDIO. + I MCRRIS EVANS & Co., FFESTINIOG n.wales i **#t:f:- 1:#*# Paent Chicago. I'W GAEL MBWN POTELI la. YR UN GAN Y NIFBE FWYAF 0 FFBRYLI, fYB YN NGHYMBU A LLOEGR. 08 METHIR CAEL PAENT CHICAGO YN Y MODD YMA, ANFONER Is. 5c. MEWN STAMPS I CHEMIST 27, High Street, CAERNARFON I ——— <» « » PAHAM Y RHAID I NEB FOD YN DDRWG El DYMHBE, AC YN ANYM- CINOL IDDYNT EU HUNAIN A'U CYFE ILLION, OHERWYDD DIODDEF OODiI. WRTH GYRN. PAN Y GELLIR EU SYM UD YMAITH YN 0OLLOL AC AM B^TE TBWY OFFERYNOLIAETH PAENT CHICAGO, YR HWN BYDf) YN FWY .1 WlmTlI NA'I BWYSAU MEWN AUR I'R DIODDEiFYDO. BYDDED I'R CYHOEDD FOD AR EU GWYXJADWRIAETH WRTH YMOF FN AM DANO, RHAG IDDYNT DDERB YN EF ELYCHI AD GWABL A DIWEETB YN LLB Y GWIRIONEDDOL PAENT CHICAGO. PA SAWL UN SYDC WEDI CAEL El ANAFU AM ORS TRWY GYMERYD 81 BERSWADIO I DDEFNYDDIO MO DDION POENUS A PHERYIGLUIS Elt 8YMUD CTkRN YMAITH T OND YN A WR, PAN Y MAE PAENT CHICAGO YN GYRHAEDDADWY I BAWB, NID 0 ES BISIEU MABWYSIADU MODDION tREILL. DYMUNA Y PERCHENOG WNEYD YN HY8BYS FOD PAENT CHICAGO TN LLAW MOR EFFFITHInL AT qY MUD DEFAJD IWARTS) AG YDYW 7 9YMUD CYRN (CORNS AND BUNIONS.) — TiHB Old English use Tot Che'p Jewellery, Gold and Silver Goooh. Clocks, Watches, Pipes, Cutlery, Elect.o plate. Noted house for Spectacles. Prizes fo7 Athletic Sports or Whist Drives, Hawkera Shopkeepers, or those starting in business, will find the beet assortment and lowest priCeI for cash at MILLINGTON'S, 12, Houdi ditch, LONDON, B.C. ,_1', }, Bydd PICHARL4 EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), 8, Salem Terrace, Pwll-. heli, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol:—Dydd Iau, -Market Vaults-, Llan- gefni; Dydd Gwener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dydd Sadwrn, Emu Temperance, 2, I Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- narvon. Oil at y gewynau i Ddynion ac t Anifeiliaid. am Is lie a 2s So y BoteJ j 3o yn ychwanegol drwy y Post. I MEPPYGOL IDnl anon m:7T:L 11 ?iCiCUd? A STEEL. | ———————-— ?- AMRHISTADWY T) A AO | I FKECHEU RUUjt? ¡ ^G-wellba jn iU;- -?ib ^tr :o It ?.Symuda bob rhwy??r, a t?ydo.?? ???. -*an,hwylder blin- -? CYFA.IL DIFEi ? ?XRCR. e & *W ED lOA L P ;t A W F* J 80 WLYFIEDO. 4fr :ty foment y sylwch ar unrhyw afrOOlbldd-* 2dra yn y cyfansoddiad cymerwch Beleaiao *Roose' Symudant yn fuan bob ^■dioddefaint.. 1 -»-NID OE8 DIM GYFFELYB IDDYNT.2. NA DIM 8YDD MOB FYD-ADNABYODUS. Nid oee yr un feddyginiaeth arall, f eich feu X jLwedi derbyn y fath gefnogateth eang a* digameyniol a gwir dde.sgrlfir hwy el t *Y FEDDYGINIAETH OREU I t -»- FBBCHED YN YR ROLL FYD.* ? MynwcQ gael —! Rootet Pill*. Gwrthodwcb bob efelychiadau sydd yn* Jniweidiol. Mewn blychau Is lie, DèU* *d:ri blwoh am 3s, Yji rhad drwy y Lly- jj" *thyrdy ar dderbyniad P.O. am Is 2e a ais. it t ± GRIFFITH OWEN, T 26 HIGH STREET. CARNARVON ?"TreLaiN yr holl Wonau honir ayld m *gwel1a merched, ond Pelenau Ro??'B?' *YD unig gafodd yr eS?ItL ddynaaol." & Ar werth yn wllheli gan Ba,Idw!L.? Jones a Roberte, Penlan Street; Bangor: *J. B. Owen, Druggist; Cricc?th: Ro-* ^berts. Druggist; Blmnan, Lloyd Jooas, DmggioL /for, /COUGHS ? XND C(Lne ?N?t ? ?Tr<cMy*??.T?'?*?? ■ n&iiTji ?F?MC!S?<? tnem.I$tS  WRE~- j ? ?'a? I '{* iHX.fH MAE 1 Deecham's I Pills | :i: yn g-ieud rhai ppth?u yn wp!! nag ? uurliyw feddyginiaeth unili yi y b"vd. ? Mae yn bwysi? cad? mewn cof p? f V bethauywy rbai hyi^ r ???Ti <_??]1 :¡ yn glir eft'e;thiau cLioim? D, phell- ?! ? gyrh?eddoi v pe?'mm hvu. Vyry ?t BEECHA?'? P:LLS gr3fder ir ? cylla gan sierh:(U ??-f?u.d priodo? fyrnudant y beii ymuilh yn ilwyr, i rheoleiddiaut yr.ufu ij-'r-vmysffaroedd, pureiddiant n chyfot-'(liog;uit y gWHed, ar fel o:uilyin;id ftulaniiiant y gyfun- }: drefn o nerlnu yn Ijurin-oi. Maeut I Yn Wirioneddcl | £ berlau o iechyd, tie y mae meddiant '1 X Ohonynt yn ngliyilmedd tlawd a i-hy- X foetbog fel vu gilydd < is ydyeh yn teiiii o y "f pen.yuJliii.gvv.niiiy,; iuIdglvvyfns, r f ewch yn d<liatr*g B. V PILLS, y d; u vh.hsoddir o 3f gyil'uviau u\l I'invnt eich J? ni\:eidio ciul VJS n r iv.nuit ddniom <• L-lnvi. \m<u ri;itg y Uuaws crrtch-gylTuria;; i!c>v. iiui-.n >t .Jjysby- sebir mor leiddgar a chfimnmeiuiol. Mae Uawer o'r rhai. hyn, pan mid ■ ydynt yn hollol mw.-idiol i lecbyd, yn d(li"v 'ertli a(-ii f? t!i I i fe" u troir I iei'r)ior me?vu dibrisdod, :r) ar y )Ia\v aran, ceir ti ? BEECHAM'S P!LLS wedi euHl enwogrwydd yspl'-nydd, tie am clair ) cenedlaeth wedi proii eu Luiiabi yn æ Gyfeillion y Bobl. -1 jt, v Parotoir yn uni gan Thomas Beecham, ? St. Helens, Lanes. "'1 Gwerthir v'n rahob -an memm blychav. :,¡" ?—— ■" —^ T% ?HHHH? ??H??H? ?<??-??H? FREE OFFES TO SADIES. TO PROVE the Superiority ol T O EklS'S PILLS FOR FEMALES, I wiU send a free trial packet post paid. Prepared from the original recipe of celebrated Nurse, and never fadia in re- storing regularity, e, certain, and speedy. Pill that ne-er disappoints, Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things haveceen tried in vain. Each pur- chaser sends back testimonials, as they afford relief in every instance. There is nothing to equal them, 28 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in plain wrapper, with full directions and advice. Supplied through the post only by Mrs. ELLIS, 12, Vallance Road, Move, Sussex. An Interesting Guide. 46 pagee 52 illustra- ] tions, sent free with each box. I PWY 1.—Mae JOHN PRYDDERCH, j -L Ty Newydd, Caerhun, Bangor, yn ) parhau i fendio .gafod o bob doluriau.—Yen- < weler nu anfoiier i'r cyfeiriad uchod. MEDDYGOL FOR MORE THAN THIRTY YEARS THOUSANDS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DA VIS.8 FAMOUS FEMALE PILLS Have been universally acrraitt.p<! to be A BOON TO WOMANKIND. rTlHEY are the b- st known remedy for X Anaemia, Giddiness Fulress, and swelling tftN" Meals, I(OrlS of A.pi>et)tw. Hysteria, Palpitation of tf's Heart, Debility, Expression, \7<iakness, Iirregu- laritieo, and all Female Ailments. Boxea fid., Is. 3d., Ss., and 12?.; may be liad from Chemists and Patent Medicine Vendors everywhere, or sent tree irom observation, by the PROPSCX £ TOS. DB DAVIS'S little boos for MARRED WOMEN, roost invaluable; sent free on receipt of a stamped addressed envelope. Only addiem.- 309, PORTLAND ROAD, HOTTING HILL. Sample sent on receipt of -tamps for postage- MORRIS'S OINTMENT (ELI KITTY MORRIS). HWN SYDD YN ANFFAELEDIG at bob anhwylderau croen. Mae wedi cael ei brofi gan gannoedd sydd wedi cael Lachad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfaol, lJoag Tan, Llosg Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar goesau drwg. Boxes CHWE'CHEJ-NIOG a SWLLT, i'w gael garl- MISS K. MORRlS, 6, Llanberts Road., Carnarvon. HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. FA FEW DAYS oott. ?. IP, irregluarities and remove all o?atmc. tion; also cure Anaemia. and cause no injuries; to the married or single Are invaluable. By post, under cover, for la 3d. or 3s., from HORTON & CO., Chemists (Chief Dispenser from the lait Birmingham Living-in Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Sold over 56 years. SELDOM EVER FAIL. ALL LADIES should send penny stamp for a free sample of Pills, and book of Testimonials. DYMUNA TESTIMONIAL O'R FFOSYQD YN FfBAIWC YSGRIFENA Private J. Daviea, 2nd Bau. JL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cychwyn) "EASINE ydyw y peth goreu a gefai at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gael yma. Mae fy nghyd- filwyr yn y Trenches a minau yn ei ddefnyddio yn fynych. Nid oes ei well. Anfonwch ychwaneg. Ysgjrifena Artist enwog o Rufain:— "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob amser at Gur yn y Pen. Derbyniwyd miloedd o dystiolaethau cyffelyb. Mae EASINE yn hollol ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'i Ddannodd mewn ychydig funudau. lu werth yn mhobman: Trwy y po, am la, oddiwrth y gwneutburwr: HUGH JONES F.S.M.C., Chfamst, THE MEDICAL HAJ L, B L A E N, A ù PESINIOO. CLARKE B41 PILLS. GELLIR DrnyNU AM WELLHAD \jr drwy'r Pelenau hyn i bob anhwylder cyfansoddiadol neu etifeddol ar yr Organau Eyfriol, Gravel, a Phoenau yn y oefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth ariAn byw. Sefydlwyd er'e dros 50 mlynedd. Mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl fferyidwyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd. Neu anfoner 60 stamps i'r gwneuthurwyr.— The LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. LADIES WOOD'S CHALLENGE REMEDY Is guaranteed unirer the sum of aloo to cure when others fail. Far superior to Pills, Pellets, or any Continental treatment. For all cases of irregularities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supreme. Price, 2s. 9d., 4s. 6d. Special, Us. Stamp for Pamphlet. Advice free. Established 30 yaaxt3. MR. & MRS. A. D WOOD) MedhsaC Soeclaliata, 20, LOUIS STREET. LEEDS. I LADIES!) IF YOU ARE WISE FREE befora parting with your t) Hk HBB money for usel««s remedies, write to me for a f ttEC SAMPLE, mfflcient fora cure, of my renowned treatment forall irregularities. No n&uaeoos drags. Cwarantaed abaolutaly affeotiva invariably under ono hour. Acts like magic ir the most obstinate and unyielding case*. Failure impossible, so why worry) SEND NO MONEY. Sample, "THE MANUAL OF WISDOM" an inresting book, 8wom Testimoniaix, gtur?nteed genuine under penalty of <6,000, ,,t ABttLUTEtv FREL THE MANAGERESS, LBIBRASS EUR 3URGICAL CO., I.TDG DepL W.P.), Ceoffrey Bulldlngra, John alright Street, BIRMINGHAM. TeL No. Midland 2598. Telegraphic Addressea: "Ardeshir, Paris," and" Surgical, BirnxiughsuiL* Worki-Pasay-Pame, FriUlce. !MCLE SKtNS?? BeU to the Largwt In. y ers— Fuller a of tb. West."— EDWARDS & SONS, HEREFORD. Secure Prompt Payment. Much Higher Prices this Winter. Write for particulars. HORTON'S I. X. L. PILLS. ARE WARRANTED to cure all private casel' and complications of the urinary organs, whether acquired or otherwise; also, gravel, and pain in the back. Free from mercury. Sent post-free for 4s 6d, by the Proprietors, HORTON & CO. Chemists, (late Chief Dis- penser from Birmingham General Hospital), (Liept. 71), Aston Manor, Birmingham. Letters answered free. N.B.: NEVER KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT. DYMUNA PETER JONES, I PEXRHOS. GWALCHMAI YN PRYNU FOB MATH 0 ANIFEIL- lAID MEXRW. RHOÐDIR f PRISIAU tfCHAF A THELIR TELEGRAM CYRCHIR HWYNT 0 ABER I LAWS f GAERNARFON. LLOI GWLYBIO N.—Bydd gan P.J. nifer dda bob dydd Iau, yn i Llaogefci, yn lie Mr. Desborongh. [ ARIAN DIM BLAENDALJADAU I RHOODIR BEN frWa ASIAN An Fy ,( p., Pif\ i) 11 t ;i:J :.11!, Mewn symiau byefiam new favrr (dim llai na £ 10) AR "PROMISORY MOTE Y SEN THYCIWiR El HUN I WEDI EI SEFYDLU ERS DR09 DDEUGAIN MLYNEDD AC YN AWR YN RHODDI BENTHYG DROS 680,000 YM DDYDDrOL AM Y TELEiRAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE SONS 3. CRESCENT ROAD, RHYL. ARIAN I ROEDI ALLAN AR LOG BHBSYMOL. AR YMKM-MJ PERSONOL B. R. ST Y THE & CO., GROVB CH AM B RRB, CAERNARFON. BENTHYCIR ARIAN YN GYFKJNAC&jwj, YCHYDIG OIDAtJ O SffBUDD, am dymor_u p«nodol. KOTX OF HAND YN UNIG, m 04 taisrau canlynol:— £ «. a. £ s. d. ft i 9 4ij 4M 9 e 19 ie w o a w is CI: SB 51 10 ? 1(4 m a 9 i ? I.; 18 « 1068 IOU 0 1 Cymesir n,d <iftlia^n bychaia irwy gyww, deb neilltnol, nen (JtI dewisir kt&ll y ben-thyo- ial aefyll and tola y Uog btb h&unw blwyddya. Totir y benthy-ei-ad:au toot tin log Ilawer i«. Gwarentir y bydd pofc peth yn froilou syfrinachol. pr. an a wneir Ijaimea &'i peidao. Smofynwch yn bepeojuol, 00 yn gyfieua nera gellir jjwneyd basitorf vrvry v Uythyidy. Arbodwah y ilogau acheJ hlr nd-daiiadan tryrnion. trwy vmofyo t THE MANAGER, 28, QUEEN STREET, RHYL. 8ENTH VCIADAt) HOLLOL BREIFAT 0 Elo I £500. 1 EriM SICRWYDD AR DELERAU RtIES- YMOII. Dam euwtoa. Dim firwah»nia^tb vomwm redder GBLIJR ANFON ARIAN nRWV'. POflW Yinofyntsr, ac argyhoeddir chwi 8. WOLFE, 38 SPRING GARDENI MANCHESTER BENTHYCIR ARIAN AR FYR RYBUDD. 0 xio I £ 1,000. AR ADDEWID YSGRIFEXEDIG I AD-DALU. Mae pob benthyciad yn hollol at unrhyw -ngen. neu i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refnu eich Ty, i bryim, etc., neu Drethi. An fonir yr arian gyda'r post yn gyfrinadhol. Gellir ail-dalu yn fisol, chwarterol, neu haner blynyddol, neu os dewisir gall y benthyciad aros i fyny hyd bum mlynedd, ond talu y llog Nid ydyw y pellder yn ddim gwahariiaeth. Mae y liogau yr lsal yn Nghymru. Erfynir ar i fenthyewyr sy'n talu Dog uchel mewn lie arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad, sydd yn aros am log llawer is.. Ni chostia ddim i chwi ymlkoli, ond gall arbed punnoedd drwy anfon yn Gymraeg neu Saesneg, am y prospectus i'r NATIONAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. COR- PORATION STREET, MANCHESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6066, or tc our North Wales District Office, 32, j 1 FARRAR ROAD, Bangor, and 18, QUEEN Street. Wrexham. j MONEY LENT R20 to R5000 BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from us on their Own Personal Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convenient Payments Monthly or • QaarterJy. Existing loans wllh other firms paid off. DEAL WITH GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rates and expenses. Apply to- SAMUELS & CO- 6, JOHTsr DALTON STREET, MANCHESTER. BORROW from an OLD ESTABLISHED BWELL-KNOWN FIRM, noted for H<n? Healings. £ 10 to £ 1,000 ADVANOBD DAILY to all Classes worthy of credit, as NOTE OF HAND ALONE. Intwest the Lowest in En^-ftni & Wales. Loans. NO FEES. NO SURETIIES. £10 from 2s 6d weekly E20 from .(e weekly £ 50 from 8s Od weekly elOO from 158 weekly Special Low Rates Charged for Short Period Call. Write. or 'Phone (2975 City), in Strictest Confidence to the actual Lender. H. HARRIS 71. MARKET STREET MANCHESTER. ARE YOU WILLING to pay 4s in the £ Afor t?elv? month*. I don't adt?s? lend Vemey at 1?. or ? in th? £ and ?* tell y?a it is for one (?r two moniht- M? TBEM8 ARE IN PLAIN ENGLISH. LS will coat you Z4, for twelve months, ,,14- ,Ell, ;elm-gm, ard special term* for largea I CHEAPEN RATEP. DOB* qln TI) aniounts. ATrYON* ADVERTISING ATTRACT APPLICANTS. MARK SHAFFER 8, Bold Street Liverpool BENTHYG ARIAN o £ 5 I £ 5000 NID OES EISIEU MEICHLAFON. Telir y Benthyc adau sydd yn sefyll. Anfonir pob manyiion a thelerau trwy y post. Benthyg. Ad-daliad. Benthyg. Ad-daliad £ S. a d 2 2 5 d 6556 40 42 0 0 10 10 10 0 50 52 0 0 30 21 10 0 100 105 0 0 30 SI 10 0 1000 1050 00 Llog yn ol Oc y Bunt am Dymhorau penod- ol, .ond anfon at y Manager, 24. BANGOR STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN THE CO1 .&Y £ 10 TO £1000 NO FEES NO BONDS. £10 Repa.y jell E50 Repay P,55 £ 20 Repay £ 22 £ 100 Repay £ 110 Money Alvanced on Day cf Application. Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET, MANCHESTER. Tel. 3071 City, i ARIAN ARIAN i < i ■ ,| IMJ| iJ .rpiEE G???KLT ???'?r t ? DISCOUNT CO COETMOR CHAMBERS BETHESDA. Established 1B64 This well-known old established Company is prepared to advance money ond persona) I security. No preliminary charges. Strict confidence. Deposits received, and 4t per cent interest promptly paid. All inquiries and communications to bo addressed to the Manager, at the above addresA- HOTflL,J", HOTBLi Gr A A. UPPER WOE I K.N PLACE, LONDOiN.SG.. Cen tt'aily j i:; i a i e~> i Within Five Minuxet of Euaton Station, and twenty miuuWa from Pad- dingtor by Und«Jgrou?, Railway to liow-er Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, Irom 5s. each person 130 Roome Luyjrieously Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77, HIGH STREET, PWLLHELI. Every Accommodation for Travellers, etc. at Moderate Charges. MOTORS AND CARRIAGES FOR IELIRK. R. HUGHES -Er,tablished 1800. # -=- -C: f 1 I f f H/7Jw^kGe ra£ mophones at fOUND't <???????°?'?''M'E'S t 'Lt f 0P?)f '?K????????' J,??t the 0 ot c'-soti tea fr" ?. yFREEFOR? ???S??-.sfU ALL th? ?.,Jd be$': CRANE,PUONF?, S?,?'???' ??P!?????? MASTER'S VC;ICE. and *M fe .oieb,ea ak,. ?.Plied n* easy cr?dit ttrzn*to. uit > tmrtelf !r 250.000 e-rds aiv/Ars 1& t?????M??S??M'j tock. Thou!?nd9 of tcstim jAiaii. ASK FOR LIST. CRANE & SONS.LtA <M, High St.. BMgM LIVERPOOL J-HUOH JONES AH M».'t 4- Passenger Agents, $ BANGOR HOU8B t J4. l* B?RLB &TREE? (8t Paul's Square) 2 T~\IifUNWN hyabyau em ?ya-?ne<H?- fod Wynau i'w cael beny' i bob '?' *paath o'r ?yd gyda'r oil o'r ILn?i'M '?pmJyn: AMERICA, CANADA, AU8.'? ^TRaLIA PATAGONIA ? wu un rhyi* "^barub m?ll, am y pria tsaf ym mka "jf *dioob,,th. Ond ?nfom gair &t<xm "Wvh '?y manylion gyda tbroad y Pœ r r '?ydym yma cr ? 32 mlydd, M w<rd; c?ei'? t^profiad maith y? yr &BiBer hwa. EyadwB ? p derbyn pawb M ?o gWiiad yn y ? ?)?tt?t?on, yn gwywyd eu ?uene? <m yn ? *mynad gyda &wy i'r llong, i'w rhodda *1U y Rooms gilydd. Ty gl4n a 4j-chysnru8 i'w darb/n am y ooswaith, 01* obydd aisien, hefyd i ymwelwyr cabtref H OYMHY ?- ?DDICARTREF *t* CERDiDOROL JOHN JONES. Wholesale and Retail Music Seller, BETH £ SbA. Y STOC FWYAF AMRYWlO* YNG NGHYatRU 0 GANEUON (Songs) ClYMREIG, ac !el rheol anfonir pob "order" gyda throad y post. Anfmer stamp am CatalogiM. GOLD WATGH FREE. The letters, when correctly arranged, spell the names of three well-known coultrieg. If vour answer is right we will give you a REAL tEVEB WATCH, Lady's or Gynt.'s, gnar- anteed 5 years, entirely free U A S R of cost. Send your .Sswe, ^°W'W'U' stamp for a s R A O N E F ply.Rmber you are not" ? ???d to scH anything fof M b L QUI B ua, but winners must com- f ply with our onesiibpI. condition and promise to sh ow the watch to their friends so as to advertise our finn- at IfcJhitoa r -Mi. SWANSCOMflf IKIENTI- jpaeptw 51), KENT MAIL ORPER STORIES, Fot tbe Blood is the Life- j DO YOU SUFFER from Cray SKIN or BLOOD dJ^SASE Such as Eczema, Scrofoia, Bad Legs, Abscesses, ulcers, Glandular Swel- ICgs, oUSt Pimples, Sores of any kind, PIles, Blood Poison, Rheuma- tism, Gout, &c. ? If so don't waste your time and money on lotions and ointments which cannot get below the surface of the skin. what you ivn,llt and what you must have is a raediciuc tliat will thoroughly free the blcod of the possonoas rfw-ter which alone is the true cause of all YOIh' suffering. Clarke's Blood iuxf i:»t is j ustsvich t. medicine. It IS composed of ingredients which quickly expel from the blood a i] irnpurif ies jrom whatever cause arising, and. i'y rendering it clean and pure can be relied upon to wfiect a lasting cure. S;.Cccss. P!easant to I "-SK-/cl0rke»X I™* Blood I ?\ m?" jt iN \*MwAMnLr?BtMB& T*? ??iw ?.? ? Ref-ine 0-1 I Substitutes. HAS CURED THOUSANOrb. ■ WALL CURE YOU.