Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

News
Cite
Share

lONDON CITY AND MIDLAND BANK LTD. Cvnhaliw" vd cyfaatfod h:ynydà:ol cyfran- ddaiwvr yr Ariaady uchod yn Llundam, ar v 2&ui o Ionawr, i dxiei'byiu yr Adroddiad a'r tautolen, i gyboeddi y eiii- ol d; u, matoiicii mfur. I??v?w'vd gan Gadeirydd ?T. A, rn.muy. Syr Ldv.^td'll. lioldien, Uarwmg, yr hwn yu Syr ,?wiiigl ?r liwrl yii Y r"?e dwy flynedd a ha?MT weQ?t mvneœ lijeilbwa 'b?LLach er pan do.rr?d y rhyM ai'ra.n, ac vr vdym ? fel gwlad, yn ogysta. a r hoL wl?ydcj er?l sy'n .rfiyiuia, y? caet coLed.ou pMh?u? n?w? ?ywy?u a, T?ad?i? ? achyd vm? n.d v?-m ;P\ ?iL. g?c'?d y diw?d bun-am iU:v V a > 1-i wyncbu imag- er 0 abe? mew? ?'v<ydAu, a rhagpr o ddif ,rud ar .JrvoclcLi J. find hvd yn hyn, yr ydym mewn ystyi ariiaiaol yn csU fill cylbaynu gan Gwneir ili,y miurr m>ew|n bu^riso ohtiwyad N, codiad d'.rfavw sydd wedi eymeryd lie meewn pns?u. Y mae ??i;?) y do?.'?rth gwc'??h yn fwy nag y b?<mt ea-i?d: gwerif v cyaog ? n? ?rhwydd ?'?er, ?nd « pr?in ?? CTM.i? yn Thoi anan )'r neil?i? \? .?M y Cade?ydd d ym ae? i eg!?" i <?v??rw; ?-JiI?m?-J a ddc?yddu- ?n Ger- ")-il 'ari:n t?g at y rhyfol. Y c?. 'ivns'.vni ~a guiwyd yno hyd, Y? yw t 8,000.000,OOOp, vr hwn.?-dd ymrcnyiih??Loi yr m Mint ag a g<?wyd yn eiTt ?' ?? fcrtuun. Yna galwodd y ?<?".? .:th.tJ m.?-r a ?n? g?i Lnol J^. 3 oes.$ £ £ ?r.?i?. af?u oV vhyld. Yn ys?? y <lldy. ?yn?dd dd?-edda? fe ?f??-yd?o ?n B?-.yd.- am Fawr a'r tevnutsoedd st dd m«wn cyl?' twa,ix a hi y swir? onfarth o dies ddau can jicliHv a o 'bannan mewn aur yn uawg- Y-mhe.lach ymlaien yn ei araitn tc gyleir- iodd Syr E^Iward at iatev hy,nod o ddyador- fll, a mater ag yr ysiyriai ef o bwys mawr 5gy<la gub g ar y dyfod?, ?f yr ?ntan? fawsr svdd ? dterniaw i ni fei tevrna6 odd wrtlh y dull"henafol sydd genym yn eiii rhan- iadatiitfewn wfrifiad ajriaai 2.£ yr-g,i-, n Dhwysau a mesura?. Pan mac ymron yr hoH ?<b.-dd <?ill wedi mab?-???'r cynJIun un- m.?. ranu p?p?th yn &3.è,g:l1 ac yn ganoedd, .? f?Iv ?-n ??-lus odia? i'w cyfrif, y mae Pryd'am Fav.r wedi glyn ,nth e' hen ddu? ?yt-? ac anh?'dd ei deall i iawer mewn! ?e-dvdd tramor, c?ierwydd ei amTywia?? diderfvn. yr hyn sydd Yl1 rb, "str i fa?na?h rhyn.g,'¡.!l1 g-wjedydd t;amo1'. Mantais ia<? feMv fua?a.? i Rrvda-m   duU yn yT' fa :"a" Br?daiii iewI d el dullyn. vi? ^Wrtb ddvfcd at an??ylc'!ua?au ?u? Harian- (?y ni e?n hunam, dbe'r cadei.'ydd, fe ganvn tisfnvhLuI Oil cili-wo-vd biii bod yn ystod y flwydd:n sy'a dd tteti-ydd derfv,-iu wedi gosod <Ivo'wch a ehadornid y Sefydliad o flaen- pob ew arianol. Ein -harfieriad .yw gwtteud1 mantolen bob W'vtlhnos, a goialwn fod yr ar- ian anrdd genvm nsavra llaw yn ddarpariaeth. iiefecth gog\'fei" â'n holl ymTsvyimadau. Cyfa-ns'.vm yr a,aii a i ni' gan Y c¡:lOüdd air log ar dclwredd 1916 oedd 174 600.00( o & 147,70,000p, flwvddyn yn ol, a 77;700,0G0]> bum miynedd yon oL v Yr oedd y swm /roe>wn 1'jrw, a gynowysai' 7 oni'.iwa o bimara nif-^Ti a Lir. ynghyd a'r arian oedd- gusnym yn v Bank of England, yn gwT.«':d v cyfonewm o 48,OCfl,0OOp. Ac yn yoh-wnnegol ait bvn yir oedd o arian at eiax ga'/wad TIE')} ar fyr rybudd. Yr oedd «« -buddsodd. "on yn gynwysedig o 33,(00,000 yn v War L-ans a dyogelion er- aiE v L-lj"uxxfoxveih, yitghyd1 a 4,000,0€0p aaowTk dyogelion amrywio,, ya gwvieud cyfan- ?w?n o 37 0 fi? "n-3,u o h mnau. ?-n hariteriad bob a??'.r vw cYmryd s?in haii?,?,ad bob, vw c-Tnervd s-,N-in ?Tt.h ch: budd?ddion ar v llyfraa fel ag 'i E?at?b 1'r p.ri.si?i marc'??adol pan iyddo Innny yn ofynoL O^id obwi gofiwch na win-pirth.^rm ar ddiwiedd 1914 ga.ri fod tor- Ihd y rhyrel allan ■w.edi g^vneud eu prisiau- ntar ansicr. Yn lhe hv- '-iv ca,,tiwyd 421,OUOp o r ^million i gvfrif y fl-wyddyn ddilynol. Ar d.iivredd -eii Prisiau i la-,N-r 642.000p, ac allan o enjllion UJ16.cvmer:.wm: <J3c2,OWp i'r u."L a dygir ina. 243,00'Jp ymiacn i gyM 1917. Deufif vn a.vrr at ein. Uha.u m-a-snacliol. Cvfo.Ttew.m y rhain as- ddjwedd 1916 üf.¿di 23,309,C0p. Dchry flynedd yn ill yr oedd yn •14,"000.000, a pikum ralynedii yn ol yn 7,800,0000. Y wm oedd geiinvm allan ar ddliwedd 191o Vn fciiitiiyg i gwsmc-riaid ar ddyogelon oedd 64,000,000p. Flw-ydd^* -n yn ol yr oedd ynl er»,O00,000p, a. phum miynedd y» ol yn 43.4€0,090[j. Wi-th gymharu y ddwy flymedd ddiwxklaf a'u gilydid chwi sylvwh fod J'na teihad o 2,000,000 ycni 1916. Eilin harfer yn ystod y nhyfel, feI 1) amaar. yw estyn cym- ort-h aria-nol i'r amrywiol withfeydd He y bydclo gacw am dano, ond yn ddiweddar nad oas Eawifi cyTf::v:nt o ofyn am hyn wixfri bod, a'r rhei-.vm^-w fod t-usr.«s y g-wieithleydd eii ircnahi wod;: bod' yn hnvd o enillfawr idd-' ynt. Otvn fod yr Ariandiy 'hwn, feI Ariandai' -1, -k d Tlioclxli beyw a i. t ?h, era ill, v,%xi'; addtiw rhodxii bentliyg i gynortli- •wyo'r pawl fvddo'n cymetyd' rhan o'r War 'Loam brtesenoi, difi^wyliwn -wieled' cryn gyn- ydd, o leiaf am b&tb- aroser, yn y cyJianswm: y sciiir am danovn awr, ac yn y fFordd hon; gobeithhvn allit parbau .,zv,oi-th-wyor Llyw odraeth yn ei hymtfe-jcb brt-;eno! fel y gwn- eatilwym ynriiob yrmidrrcfeli flacnorol1 o'i heiddo.' i godi'r arian angenrhesidiol i gario'i- Rhyfel* ymlrw-n yn rl w^"ddiasmiiLS. Fa salt' cyfrif Adeiladau'r Ariandy toa st--f odcfeutu'r un iaait ag oedd fiwyddyn yn oL Ni a ddt>irvv~ri yn awr at gyfrif yr enillion Cyn gwnfeud 'bwn i fy'?' cymea-ir aH¡ln hob' ain-??? ddigon i gyfarfod &'r holt goUediou.' '&£vd go&c}dir o'r iM.iMtu ddaria'6th ddig- cki,c?, ar gyfer pob swot y bvddo ansicawyd-d1 part-heel ei 'ddyo^lweh. Hiebliaw hyn defnyddit" cyfran o r enillion bob blwyddyn i dhwydido'r groorfa fewjol a ystyrir geoiyrri' mbr ha11fodCJtl i gad-'Tnid yr Aiiprdv. hehv am y flwyddyn sydd1 T&ewydd darfynu oeod l,636,368p. 1C},mer\vyd allain dhoix) 207,606p i dalu cyfiogau y swyddogion genym allarn yn y rhyfief, ac i gyftwyno rhoddion (bonuses) i: nifer fii-o, og o swyddogion er-aall. Hiefyd eynit-rNN-vdF 832,501 p i gyfarfod- a'r goftyiTgiad' ym mhrisi yr oil o n buddsoddicin oddigtartih y War Loan. Heblaw hyny cymerir 666,920p i dalu y cvf- ran-dul arf«rol o 18 y am y flwyddyn. Gedy hyn weddill o 129,941p i'w ychwanegu1 at I i. a gariwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol, y ddau yn gwneud 243,538p i'w gai-, io i gyfrif 1917. Ba-masom nuai doethacb na rfiannu rhagcr o'r f'fw i unnhyw ameaiiior, eraill oedd cario 6wm helaet-hach. fe.1 hyn i'r dyfodol. Fy Tiylodswydd yn awr yw tain tteymgsed' i'n ewyddogion, yn ddvnion at merched, am y' &I a'r ffydd.londeb eithriadol a ddangoswydi ganddpit, yng nghyflawniad eu dyledswydd- au ra ystod v flwyddyn. Fel y ervb wyd yn y cyfnfon y ma? drn? 3,000 o'n dyn- icn yi:g n.g?-a?.na?th y Fyddin neu'r Llyng-: 68, ac v ma.? eu h?b?e?oldeb hwy oddiwrth- ym wedi fcaflu ?-a?h trwm. a. ohyf1'Hod'eÛ' aDghynefim ar y -,?wed&ll o'r swyddogion. Y mae yn awr yng ngwaAanaetih yr ariandvl 2.wn o ferched y rhai a roddant gyn-; torthwy sylwiedcfol mi yn wyneb -r aii.tiaw", t. vr ydvrn vnddo cherwydd ab»enold«b v dytrfan oddiwrthym. ac yr ydym oil \;1- dd:nlcbis:ar i'r boneddigesau hvn am v di- wydrwydd a'r brwdfrydedd gyda pha rai y1 cy Ha wnant eu cfylc^swydda-u. (vorohwyl galm.rns i mi yw gorfod hvsibv<;u fod 134 o'n- 8WV-:Wog!iion l-hoddi eu bvwivdau i tnn ieu pfwlacP ti, v flwyddyn gvma hvn y nifer a. golBwyd o ddsdireu'r rhyfel y lW. Re v mae yn sicr x?|annyf yr unweh gyda1 mi i gvflwvno i liprt-hynasau y dewrion b* v.li \j pr eydymdd'imlad dvfnaf. y WAP, LOAN. I Cyn <±irwyn fy ZrrJih. i hen, carwn feir-b svlw mewn miodd arbennig iawjT at y War T.oain fawr ,n awr ar droed. Y maim <id,vk--I,-wynd ar bawb i wneud: ei oreu i beri: fed yr ymd:*>oh lien, yn Dwyddiant, a.c yr yn yn dacir at bob un i w.i O';il ei ran hyd C-Cliaf ei a 11'1, Y mae'r ariandai yn 1-^nrod i r^>dd": bent'hyg apiaai i gynorth- ,O'r darbodus i prymei^/d IVar Loan, a c'hy- ir>o-ir marctim ar hyn gan lu mawr. Y mad hyd Chwffirõr 16cg i wneud y igiwaith, a gofakil pob uri. na byddo yn pal'lu i gyflawni I ei ran, bydded fach neu fawr. Bydded i ni wneud yr yindrech hon. yn. ilwyddiant mwy na War Loan fawr y Germamiaid, am yr hon vr ymffiostieait fod 4l miliwll o drigplion, (allan o'r miiliwn oedd wed'i cyfranu tuag ati) yn gyfranwyr o lOOp yr un a than hyniniy. a. bod cyfanswm cyfraniadau y 4} maliviTi hyn <» gvfi'atiwvr bvchain wedi cyrrajedd y ffigi.wr sfwedd.ol o llO,OOO,(J{)(}.p. Os y bydd y War Loan lion o eidd'o Prydaitu yn llwyddiant mawr, gall hyny yn hawdd brysuro r dydd pan geir heddweh" drachefn, ond os esgeul- usa'r trigolion roddi eu harian at wasanaetii y Wladwi iaetli gall hynny o'r ochr arall ac'h- osi parliad y rhyfel gyda. choUedion alaotlius o ddydd i ddydd mewn bywydau dynol. CVn eitedd i lawr, cynhygiodd y Cadeir- ydd fiJd Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Man- to.lt>:Jl y Cyfrifon am y flwyddyn yn cael eu mabwysiadu. Eiliwyd hyn ga.11 Mr. W. G. Biadshaw, Is-gadeirydd yr Ariandy, a char- iwvd y cynhygiad yn unfrydol. Ail ethohvyd Aj-glwydd Airedale a Mr. F, D. Cocker yn Gyfarwyddwyr, a Mri. Whin- nev, Smith a Whinney, yn Archwilwyr. Ar 01 i bfeidiais o ddiolcli gael ei t-halll fel arfer i Gadem'dd vr Ariandy, Bwrdd y Cyf- arwv?dwvr. y' R?eo?-T, a'r swyddogion er- aiU, terfvnwvd tr?v ddio'c?h yu gynnøs i Syr Edward Holden !ywyddu 'vn y eyiart?. Edward Holden amlywyddu yn y cyfarfod.

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

I MARCHNADOEDD