Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE.…

MR. BONAR LAW A 1 WILSON.…

News
Cite
Share

MR. BONAR LAW A WILSON. Tra yji "larad yn Bristol no* tercher. gwnacth Mr. Bonar Law y cyfeii'iad a ganlyn mewn perthynas i Araeth yr Ariywvdd Wil- son ■ Yr vdym yn credu, meddaa, mai rhyiel o dxais oedd hon, ac er fod y ga-eitlixedoecid a gyflawnwyd \nglyn a hi yn y.-geler i'r eithaf, nid oedd hyny ond megys dim o'i gydmara a'r trosedd anfad cychwynol o frad-gynduuio mewn gwaed oer, am y tybient y buasai hyny vn talu id«Jynt, j i'wrw'i' byd bendra'mwiiwgL i 'r gear win ofniidwy o dd,; ",Xidofiadj-u yr ydym wedi g?rtod dygymod a .h?y. Am can mawr yr A?ywydd vdyw sicrhau üeddwh yn bres- ,vr Ai-?yw?(l?d, vcivw ?swi-iiatt ?iieddwqh vil brec,- hW1jg amc;m ninau heiyd. Ir hyn yr oedd yn hii;i?t,hn am uauo yr ydym nin?n n ymiadd i'w gynia-edd. 1 ni yr oedd yr ymdireehia ■ un o fywyd neu angen. "Yr ydyni lll," j meudai, "yn edrj c-,u viiiiaeli am neUdwcli. Y dydd o'r biaen gwnaeth y Germaniaid yr hyn a alwanL yn gyuyg o heddwcti. ivnodU.i.>dd y cyligi-eirwyr yr unig a-t-eb posibi ir cynnyg hwiinw (cym.). Dariie'iiaisoch, maell ddlau, yr araeUi diaddodwyd gan j r Any wj dd Wiisou. Aiaeih \\y!ieb-agoit^ yuyw. Ac nid yw ond lawn hefyd i bob aelod o r Idywodraethau Cvngreiriol ,l'th gx-feii-lo ati, siarad yr un mor w'viieb -agoi-ed. -Nite'il ainhosibl y ciichon iddo ei a ninau fedru edrych ar v cwestiwn hwn o'r on safbwynt. Beth bynag all led ei 'deimlad personol ef, rhaid yw i bena-et-h JLiyw- odraeth iawr anmhieidiol tabwysiattu ■ saile anmhieidiol. Y mae'r America iawn o gyrhaedd ysgeier- doiau y rhyfel hwn. Yr ydym ninnau yn ei elianol. Y mae'r America yn amlhleidiol, ond nid ydym ni felly. Credwar ni mai iianfod yr ymrafael hwn, ydyw'.r cwestiwu hwnnw sydd evil hyiied ag amser ei hun, hyny yw, y gwa- haaiaeth rhwug.cyifanvnder ae allghyfiawnde1: (cym.). Credwn, ac yn wir gwyddom, mai l'hyfel o drais noeth ydyw y rhyfel hwn. Gwyddom heiyd fod yr erehyllderau eydd wedi cymeryd He Jnglyn a, dygiad y rhyfel ymJaen-y cyfryw erchyilderau ag aydd yn a?hygoel i ddigwydd wedi ,OOO o Gynyddau 0 Gristiauuga?tiit—gwyddom nad yw yrerClr-1 yllderau hyu end bychan a dib,?ys o'u cyd- I maru a'r trosedd cychwynol, drwy yr hwn y darfu i'r dynion ?yny oeddynt gyfrifol a:1; I wileidiadaeth Germani, ymgynllumo mewn gwaed oer, am v tybient y buasai hyny yn tatu iddynft, i hyrdd'io'r byd i'r erchyilderau yr yd- ym wedi gorfod eu gwynebu. AMCANION YR ARLYWYDD. I Aincai-i yr Arlywydd Wilson ydyw dwyn heddweh oddiamigylch yn awr, a, sicrhau hedd- weh yn y dyfodoi. Dyma. ein hamcan ninnau, a'n hunig am can. Hydera ef gyrhaeddvd hyny drwy gyfrwng Ymgyiamodiad Heddweh ymhlith y cenhedloedd, a cheisia gan y Senedkl Amerieanaidd wneyd rhyvvbeth tuag a.t beri iod hyny yn beth posibi, ni byddai yn iawn, yn ol fy marn i, i ninnau edrych ar yr awg- rym hwn fel yn un cwbl fympwyol. G-wyddom, hyd yn bur ddiweddar, tod yniorne,-tu yii beth eyffrejiti. Erbyn hyn y mac'r drych- feddwl o setio eweryll drwy ornest gleddyfoi 3 n rhywbeth anhygoel. Ond, fodd bynag, nid rhyw gweltiwn (peiiagored a.t y dyfodol ydyw hwn i Hi, ond cwestiwn o fywyd neu angeu yn awr. A pha'r un bynag a ystyriwn yr am-canioii ag 6ydd ganddo ef a ninau yn gyff- redin, ac y gollir eu siarhau drwy ei gyiillun ef ai pekli'o,—nis galhvn anghono yr hyn sydd wedi digwydd {cym.). Am genhedlaethau, y mae gwyr dyngarol ac ewyLIysgar o bliith yr boil genhedloedd, wedi gwneyd pob ymdre;[, drwy gyfrwng Cvngorfa'r Ha.gue, a- Chyngrei*- au Heddweh, a ph-ob moddion ereill i'w gwn- eyer yn amhosibl i ryfel dori allan (Haas: "Ac eithrio Cermajn"). "Gwyr dyngarol" a ddy- wedais i (cym. uchel). Y maent wedi ymeg- ni, os nid i'w gwneyd yn amhpsibl, i leddfn ei herchyllderau, ac i osod i fyny bob rhwyatr dichonadwy yn erbyn barbareidd-dra. Ar dor- itd, allan y rhyfel ysgubodd 'Germani yn ddi- seremoni bob qyfryw ystyriaeth^u. g;ui JI yn yfflon y "darnau papyrau" hyny wrth ba rai yr oeddynfc wedi arwyddoeu. "henwail. Gwasgarodd ffrwydi-on ar hyd Wyrueb y mot- agoi ed. Ar dir a mor ymollyngodd i gyflawni tnAryslonderau anhygoel, cwbl groes i'r cytuiv debau hyny yr oedd hi ei hun wedi eu har- wyddo. Y foment hon y mae yn gyru 0'1 blaen bobldgaeth ei gw led ydd gelynol i gaeth- wasanacith, a gwaeth na hyny, mewn rh.a.1 acb- osion mae'h gorfodi deiliaid y gwledydd Cyng- reiriol i gymeiyd i fyny arfau yn erbyn eu cig a'u gwaed eu hunain (cvwilydd). Y mae'r cwb? o'r petliau hyn wedi digwydd., ac ni fu r mi o'r gwledydd-amh?tdiol yn abl i'w rwystro, a. mwy na hyny, ni ddarfu i'r un wlad am- Meddiol .gymamt a chodi nai, yn ei berbyn- neu. o'r hyn lleiaf, ni wnaed hyny mewn modd effeit'hiol. Ond i -ni,-CNYef-.ti-Nvn o fywyd neu angeu ydyw. Rliaid i ni fyny eael, rhywbetti llawer mwy safadwy na ;hynyna i sicrhau heddweh yn y dyfodol. HEDDWCH YN AWR FYDDAI'PU-I)D- I UGOLIAETH I'R GELYN. Yr ydym wedi ymwrthod- a'r cynyg i dra- fod heddweh a'r gelyn, nid oherwydd unrhyw ¡ uohelgais am fuddugcvliaethu na buddugol- iaethau. Yr ydym wedi ymwrthod nid oddiar unrhyw yrndeinilad o lid na dial gar wCh; yr ydym yn ymwPthod oblegid na olygai hynny ond heddweh wedi ei sylfaeriju ar fuddugol- iaeth Germanaidd. (iolygai hyny fod y peir- iant milwrol yn aros yn gyfari; a, golygai 'hef- yd y byddai r pou'iant lrvvnw yn aros art was- anaefch yr un pobl,—y bobl fuont am geiiiledl- aeth gifaii yn jiarotoi gogyfer a dwyn arnom I ryfel, a'r rhai na. ymataiient heb fyned yrn- laen i ymbarotoi eto, ac yn eu hamser d'u I eu hunain a'n bwrient dradhefn i ganol y tru- eni: yr ydym ynddo'n bresenol. Yr hyn y rnao yr Arlywydd WHson 'yn hiraethu am I dkno—dyna'r hyn yr ydym ni yn goifod yin- I ladd i'w gyrhaedd. Y mae ein brodyr a:n me.ibion yn marw i'w sicrhiM.—a? Jr ydym am fyny ei gyrhaedd. Y mae caton ein iwi'?-id yn dyheu am Heddeh; vr yd,ym yn deisyfu am hfdd?ch—nedd?-ch a ddug yn ol mewn d_\u?wch y rhai hyny sy'n anwv] gpnym, ond I heddweh bid sicr, na bydd i'r rhai anwyl hynny rodda-sanit cu' bywydau yn abertih fod, wcdi ymaberthu yn ofer (uchef gym.). W,ed* yiiiab?e Itllu vn ofeI, (ucllel'ym.). (GwoLu- araeth vr Arh \v\-dd Wilson ar tud- aien 6).

.ATHRAWIAETH HODGE.

ICWRS Y RHYFEL. I : s

-,----I D I W E DDA RAF.

BWYD YN LLE CWRW. j

I MASNACH AR Y SUL.

[No title]

Y (JYNGKES LAFUR/

I: s o i) IADTII •11