Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 I LL'?S ODDTWRTH Y DIWEDDAR OTtfOEDDWR "TYBT VK DYDD" f Anwyl Syt.— Aeth un o'm meibion allan i Canada, *(? r ymeefydlodd yn jc-ghymydogaeth yr Oil Springs, lAmbton, Ontario. Tua. th ri mis yn ol, yogi-ifenod.4 ei fod wedi bod yn wael 6i iechyd ors arnryw wythmosau, yo dioddel oddiwrth y Piles. Mar fuan y derbyniaia ei lythyx danfonais idM sypyn o'ch peleni. Talc wythnos yn ol, ysgrifenodd adref i ddwreyd fod eich polanau wedi gvvueyd Ilea dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gorphen un blwch, yr oetL< yn allnog- i ail gymeryd ei waifch. Neithiwr, oefais lythyr arall oddi- wrtho, fod y elefyd, i bob ymddangoeiad wedi 5 at lwyr aodsa, ai fod yn ei gynefin iechyd. Ax ol olywed yn ddamweiniol fod dyn yn byw yn y gymydogaeth wedi dioddef oddi-* wrth y Piles ers again mlynedd, darfu i fy axab ohwiiix. am dano, gan d dwey^i wr4w I- am y daioni yr oedd eich Peleni ohwi weft i > wneyd iddo, '%a, roi iddo haner blycbd oedd gunddo 0 fewn pedwar diwrnod yr oecU i y dvn yn dawnsio gan lawenydd oddiwrth ^ffeithiaa daionus eich Peleni ohwi. I Wedi derbyn y fatih leshad iddo ei bun, a gweled y daioni dirfawr waaed iw gyf&ili teimla fy mab yn awyddus am i ereill wybod am y feddyginiaeth werthfawr boa. ï r eiddooh, etc., JOSEPH WILLIAMS. Y MAE 1 MED-EYGINIAEI'H WERTHFAWR HON I'W CHAEL MEWN TRI FFURF:- No. l.-GEOltGE'S PILE A-Nl) GRAVEL PILLS (Label wen). No. 2.-0EORGE'S GRAVEL PILLS (La.bel las). PILLS FOR THE PILLS (Label coch). Qw«rthir y Peleni Byd-glodus hyn ymhob loan, nwvm blyohau 19 5c a 3s yr un. Gda'r Post am Is 4c a 3s 2a PERCHENOG: RHYBUDD.—Byddweh ofalus wrth trrynnu "PILE AND GRAVEL PILLS," eioh bod yn cael y "Genuine Pill" sel PELENI GEORGE. ( J. GEORGE, M. R. P.S., I MEDDYGOL F02 COUGHS f XND COLDS H TKYLITJ! ?FRAMC!S?O 11 ??Ch??) p?c? tZH?\??XW?tj 29 LADIES I, IF YOU ARE WISE EDEE befor* parting with your t? ?? ggg )?j? money for useUaa remedies, write to me for a F"EE $A Metent for a cure, Of my renowned tmatmout for *11 irregularitia4. No MtMOOM dru?!. C??ar?M?tM<? ahMtutetw 'Oeotive na =u""u hn?t*h?k.=. in the most obstinate and unyielding CM«. Failure i-P-sible, WHY'*GM UND NO MONaV. 8am "T?iE MANUAL OF WISDOM" an interesting book, Sworn Teatiaioniala, guaranteed genuine under penalty of 46,000, sent ABSOLUTELY PfiEfia THE MANAGERESS. LE BRASSEUR SURGIOAL co., LTD., (Dept. W.P.), Geoffrey Buildin" "ohn Bricht Street, BlRMfNGHAM. ?-?°'??? 2598. Telegraphic AddMMM: "8fIhi.r, P?na.' and '?ToleMphic Addres"s: TtAiL rdNeo. hir, Wori?—PMfty.PM-M, Fmnct. ?rgieai, Bunancham, LAB?S WGOD'S ??ALLENCE REMEDY ?8gu?r.?c ?ji! r ?e Mm of 8100 to Cure when ot.r, "Ii fau. Far superior &o Pilla, Pellets> ol any L?a?ucjit&l treatment. For all cas^ o^ irregularities, however obatin?te, CELA^Lii.vL, £ 1?'EDY is supreme. P?ce 9d ? Ci S-pecial, Ua. Stamp for I f&mp?t \<h tee free Established 30 y?a?. MR, i MS A. D. WOOD, Ij M«(i!«ai bueclaliata, 20, LOUIS STREET. LEEDS. I R>CHASL EVANS, MEDODYG ESGYRN -Lv (Bone Sof ivrf. tit Salem 'ierra^e, Pwll- beli, yn y«»welt-wj A. r lleoedd canlynoi yn wytbnosciI>va<i i vj, Market Vaults, Llan- geCni; Dytii Ow,i»w_ Sportsman Hotel, Port- madoc; Lydd S idwru, Emu Temperance, 2, Palace Sl"t'I:t L a'r farchnaa), Car- at > ^-wynau i Ddvulon ac Amfdaa.a. an i, :i 28 3c y Botel; -3c yn yonwan«?2»; >irw? y Post. tM!? ? ?.?..?'? i?? ? SM0 ?-?b?i '? Jf?y !IVT II Bell to fchr I -,r gp-st' In.Jt!rs-"FUtTL.r8 of t-ttt Wffit "— KDWi^il? & SONS, HEREFORD. Si-core Prompt Payment. Koch Higher Priccss Winter. Write for particulars. J MEDDYGOL j J ?NMMMMMMMMMM s ?yMwct?Mtt ä Mewo pryd" i S -?w yn teimlo "dipm yn waayd" ■ X "I-b fod yn iawn" —?w<di dwdes ■ B kwr" neu '?M 0 hwyl", Gof?wch IXI ,am symud yr tnhwy!d'eb<yn droi ya M ,X a rhywbeth lWa YmMbobMMefyn S If annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr In arwydd new o afiechyd. Byddti Napoleon yn &rferdweyd: "Y mM pob = eiiiad a 80llir yn gyfle i anffawd", Y = mae hyn yn wir amlwa o berthynas I 0 = jyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawcr x o btMcn trwy anhwylderau y cylla &'r &fW = os gwir hyn yn eich achot chwi. bydd 0 g dogn amserol o'r imeddyglyn enwog 8C = r1 adnabyddui—Beech am's Pills-Y Mod& X bngoreu? dyogel i'w aymayd. Cn xx esmwythyd yn ?yffredm ar 01 hyd yn g M oed y dogn cynttf: M 01 parhewcb S ft Cbymeryd XX = y P-Ite-u yn rheolaHd bydd i chwi yn = M fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, • j| X bossibl, y buoch yn ddyeitbr gyfnod hir. M H I ddynion a merched wedi "rhedeg i ? ?wr" y mae Beecham's Pdls yn feddy< £ M giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd ■ = i w defnyddiau cryfhaol a gwellhaot yn = ■ fuan ddwyn organau y treuliad i'w cyflwr H I ■j effcuhio). Y maent hefyd yn effekhici i buro y gwaed, M leUy yn HeMti yr hoft 5 ?orph. Y m? cyflwr o ddt?ondid M n JJ afiechyd yn fuan yn ildio i ddyiMw?d H be"thiol Jj i t>cccbara*s y. MtS. s 11 V S 10 fit j 1/3 a FREE OFFER TO LADIES. TO PROVE the Superiorly ot ELLIS'S PILLS FOR FEMALES, I wiU nend a free trial packet post paid. Prepared from the original recipe of a celebrated Nurse, and nerev fails in re- storing regularity, safe, certain, and speedv. Pill that ne-or disappoints. Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things have been tried in vain. Each pur- chaser sends back testimonials, as they afford relief in every instance. There is nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in plain wrapper, with full directions and advice. Supplied through the post only by Mrs. ELLIS, 12, Vallance Road, Move, Sussex. An Interesting Guide, 46 pagee 52 illustra- tions, sent free with each box. flOETON.' S I. X. L. PILLS. ARE WARRANTED to cure all private cases and complications of the urinary organs, whether acquired or otherwise; also, gravel, and pain in the back. Free from mercury. Sent post-free for 4s 6d, by the Proprietors, HORTO'N & CO. Chemists (late Chief Dis- penser from Birmingham General Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Letters answered free. V.B. NEVER KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. IN A FEW DAYS correct aK -L irregluaxities and remove allobstrQCo tion, also cure Anaemia and cause no injuries; to the married or single are invaluable. By post, under cover, for Is 3d. or 3s., from HORTON & CO., Chemists (Chief Dispenser from the late Birmingham Living-in Hospital), (Liept. 71), Aston Manor,' Birmingham. Sold ever 56 years. SELDOM EVER FAIL. ALL LApiES should send ponny stamp for a free sample of Pills, and book of Testimonials. P, WY 1.—Mae JOHN PRYDDERCH, Ty Newydd, Caerhun, Bangor, yn parhau i fendio gafod o bob doluriau.-Y.-n. weler iitu anfoi;er i'r eyfeiriadueliod. I <  MEDDYGOL ) Cwaed. -— | Cwaed. I %.A w d. fiftao Iechyd a Bywyd yn v Dibynu Ar Waed Pur Cryl, J| lat h a Maethlon. <1 j Hughes's i; | Blood Pills 1 Mae "HUGHES'S BLOOD PILLS" yn hynod effeithiol at Greu lgwaod 4 Newydd, Pur, a Chryf, folly yn dylan- i wade u hoU OTganau y eorff, drwy hyny h a ° Dolur Pen D !'E y g G w a e d, Bilioaa ness, Afu Drwg, Tar- ddianta,u ar 1 Cn."wd, Cornwvd- on, Srvy, n 0 9 a U w I n I Gwynøn, nen Cymal- wat, P,,?on Uefn, Lum- J» bago^ Gor^ 11 > ffrwymedd, Neuralgiat Anhwylderaa ^) <> yr Arenau, Iselder Yspryd, Surni y <[ qyli*. <J I j Benywod. ][ (I At Anhwylderau tueddol i bob Gwr- 0 aig, Mun a MeTch, o bob oetdratii i> mM "HUGHES'S BLOOD PILLS" 0 yn oCiedig o effeithol. iJ Moddem Prawf arnynt. | j! RHYBUDD PWYSIG Wrth brynu y Pills hyn, gofaler rhag cael eich tw-ydo. Mynwch weled y .| "Trade Marrk," eef Calon fel byii,- < I 4^ ar bob blwch. Heb hwn, iwyll ydyw, Gwrthodweh bob peth arall. (J Ar werth gan bob Chemist a Stores, 0 pri gan gynwys war-tax Is So., 3s, 58., v | sdure^s qmsui q^jaA\3 ia T|0JA.U0jUB,p riau [ nen PO. |[ Jacob fiu^bvS, M.P. S, II «»' j[ MANUFACTURING CHEMIST. j» # PENARTH, GARDlTF. | oil% so FOR MORE THAN THIRTY YEARS THOUSANDS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DAVIS.S FAMOUS FEMALE j PILLS feave been universally admitted to be ) A BOON TO WOMANKIND. THEY are the b-st known remedy for J- Anaemia, Giddiness Fulnew, and swelling after Meals, Loss of Appetitw, Hysteria, Palpitation of V3 Heart, Debilitj, Expression, ??<M?kneaa, Hrregu* l&rittos and ?U Female Aiinoent?. Bot<w (Id., Is. 3d., 3s., and may be tpul from Chemista and Patent Meditfine Vendors t very where, or sent iree froci observation, by the PROPRIETOR. DR DAVIS'S little bocrt for MARRlifiD WOMEN, most invaluable; sent free om receipt of a stamped addressed envelqp#. k)nly adchew:- 309, PORTLAND ROAD, N O T T I N ft HILL. Sample sent on receipt of -stamps for postage- M 0 RRI,S SOl T ME NT (ELI KITTY MORRIS). •R HWN SYDD YN ANFFAELEDIG at bob anhvylaerau croen. Mae wedi cael ei broii gan gannoedd sydd wedi cael iachad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfaol, Lloeg Tan, Llosg Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar gooms drwg. Boxes CHWE'CHEINIOG a SWLLT, i w ooi gan— MISS K. MOKRx4, 6, Lianbexrs Road., Carnarvon. TESTIMONIAL O'R FFOSYBD YN FFRAIHC YSGRIFENA Private J. Davies, 2nd Bau. JL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y oychwyn):— "EASINE ydyw y peth goreu a gefais at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gael yina. Mae fy nghyd- fil-wyr yn y Trcnches a minau yn ei ddeinyddio yn fynych. Nid oea ei well. Anfonwch ychwaneg. Ysgirifena Artist enwog o Rufain:— Y r wyf yn defnyddio EASINE bob amser at Gur yn y Pen. Derbyniwyd miloedd o dystiolaethan cyffelyb. Mae EASINE) yn liollol ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gwelta Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r | Ddannodd mewn yohydig funudau. Ar werth yn mhpbman: Trwy y po?t am la, oddiwrth y gwneu* hurwr: HUGH JONES F.S.M.C.. Chemist, THE ML- DICAL HAIL, BLAENAU PESINIOtt CLARKE B41 PILLS. GEIJLIR DIBYNU AM WELLHAD \jr drwy'r Pelenau hyn i bob anbwylder cyfansoddiadol neu etifeddol ar yr Organao Eyfriol, Gravel, a Phoenau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth arian byw. Sefydlwyd er's dros 50 mlynedd. Mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl fferyMwyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd. Neu anfoner 60 stamps i'r gwneuthurwyr.— The LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. ARIAN DIM BLAENDALIADAU. RHOODIR BENTHVC ARIAN AR FYR RYBYOD. Mewn symiaa byehain neu fawr (dim llai na £ 10) All 'PROMISORY NOTE Y 8..N. THYCIWR El HUM WEDI El ISEFYDLU PaS DROS DDEUGAIN MLYNEDD AC YN AWR YN RHODIDI BENTHYCS DROS 680,000 YN DDYDDIOL AM Y TELETRAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE & SONS 3, CRESCENT ROAD, BHYL. 7 ARIAN I RODDI ALLAN AR LOG RHJfiSYMOL. AR YMisWYAllAn PKRaONOL. B. R. STYTHE & CO., aaoVB CHAMBBIKS, CAERNARFON. BENTHYCIR ARIAN YN GYFRi WAObtDL o £ i F.1,ON. SYCHYDIG ORIAU O RYBUDD. am dymor-u penodol. MOTS OF HAND YN UNlQ, ya oa « tsiorau canlyaol:— &mthyl. A.,l -daliw. Benthyg. AI-dalia« £ A d. a a S. &. f ii. a U.. » Isis 0 M Mil I lit m IQ 0 IM 101" < 10M 1964 9 0 Cymecrir ad -d&liadaa bychain trwy gysm deb aeilltaol, neu ow dewwir gall y bentkyo ial sofyll ond talo y Hog btb hannea blwyddyn. Teiir y banthyci»d«a •>'« uoi am log llawer 1L Gwarentir y byd-a pok Mth yn hollol gyfriuschol, pa an wnft basnwi .'i peidio. Ymofynwah yn beraosoi, 08 yn gyfiou* nea Kellir gwneyd baNM fcrwy y llythyrdy. Arbedwich y liojtan achai t'r ad-daiiadau trymion, trwy vtnofrn • THE MANAGER, 28, QUEEN STREET, RHYL. 8ENTHYCIADAtl BOLLOL BREIFAT 0 910 1 am. EIRB SICRWYDD AR DELERAU RIlBS- J YMOL. Dim eoo"U. Dim ?w?Mmu?t? n««nk ?ethtar GBLU& ANFON ARIAN DRWY'B POM Ymofynar, 40 argyhoeddir chwi. B. WOLFE, 36 SPRING GARDENS HANCfiSSTER BENTHYCIR ARIAN AR iFYR RlYBUDD. 0 E 10 I z 1,000. AR ADDEWID YSGRIFENEDIG I AIXDALU. Mae pob benthyciad yn ho1101 at unrhyw mgen. neu i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refnu eioh Ty, i brynu, etc., neu Drethi. An fonir yr arian gyda'r post yn gyfrinachol. Gellir ail-dalu yn fisol, chwarterol, neu haner { blynyddol, neu os dewisir gall y benthyciad aroe i fyny hyd bum mlynedd, end talu y llog | Nid ydyw y pellder yn ddim gwaJi&nia?th. j Mae y Hoga?! yr isaf yn Nghymru. Erfynir ar i fenthyvwyr sy'n tain Uog uchel mewn He araJ! ymofyn ym&. pan y t?Hr y benthyciad, 1 sydd yn aros am log llawer i& Ni chostia ddim i chwi ymholi, ond gall arbed punnoedd drwy anfon yn Gymra-eg neu Saesneg, am y prospectus i'r NATIONAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. DOR- PORATION STREET, MANCHESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6066, or te. our North Wales District Office, 32, FARRAR ROAD, Bangor, and 18, QUEEN I Street. Wrexham. MONEY LENT £ 2Q to R5000 BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from na on their Own Personal Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convenient Payments Monthly or Quarterly. Existing loans wUh other firtos paid off. DEAL WITH GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rates and expensoo. Apply to- SAMUELS & CO., 6, JOHZR D-ALTON STREET, MANCHESTER. BORROW from an OLD ESTABLISHED B WELL-KNOWN FIRM, noted for Hones* t sealing. £10 to £ 1 000 ADVANCED ÐA IL Y to all Classes worthy of credit, on NOTE OF HAND ALONE. Interest the Lowest in En^.and & Walas. Loans. NO FEES. NO SURETIEBS. £ 10 from 2s 6d weekJy P.20 from 4s weekly BOO from 88 Od weekly £ 100 from 15a weekly Special Low Rates Charged for Short Period GaiL Write or" PJ)(tne (2975 City), in Strictest. Confidence to the actual Lender. EL HARRiS 71. MARKET STREET MANCHESTER. ARE YOU WILLING to pay 4s in the £ Ator t"lv6 montho. I don'i MtT?rtiM to ,6nd Yomay at Ik. or 2a m ths &. MMi &«* tell y?o it is for one (w two months. n TBRMS ARB IN PLAIN ENGLISH, &A will 0021 yon &4, for twelve months, £ £ •— CIO, 910"90, and specie term for largw C&HKt, AP?t RAT??. DOM? %0 m amounts, ALSIYONB ADVERTISING ATTRACT APPLICANTS. MARK SHAFFER 8, Bold Street Liverpool I I. E N T V CAR IA N I 0 tlb 1 J65000 NID OES EISIEU MEICHIAFON. I Telir y Benthyciadau sydd yn sefyll. Anfonir pob manylion a thelerau trwy y post. Benthyg. Ad-daliad. Benthyg. Ad-daliad £ £ s d ;C E ad 6 6 5 0 40 42 0 0 10 10 10 0 50 52 0 0 a) 21 10 0 100 105 0 0 30 81 10 0 1000 1050 0 0 Llog yn ol 6c Y Bunt am Dymhorau Penod- oi, ond anfon at y Manager, 24. BANGOR oP-t, r'RFP.T, CARNARVON. mas Old English Raoso 1 Cor ChE"op JL Jewellery, Gold and Silver Good*. Clocks, Watches, Pipes, Cutlery, Electro- plate. Noted house for Spectacles. Prises for Athletic Sports or Whist Drives, Hawkers, Shopkeepers, or those starting in business, will find the best assortment and lowest prices for oash at MILLINGTON'S, 12, Houdi- ditch, LONDON. E.C. —————————————— ———————————— LOWEST INTEREST IN THE COT r*-RY. fio TO £1000 NO FEES NO BONDS. 210 Repay Pll S50 Repay £ 55 E90 Repay 922 £100 Repay ZCIIO Money Alvanced on Day of Application. Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET. MANCHESTER. Tal. 3071 City. ARIAN rrum GTfYNEDD LOAN AND DISCOUNT CO COETMOR CaAMBER. BETHESDA. Established 1864. This well-known old established Company is prepared to advance money ond personal security. No preliminary charges. Strict confidence. Deposits received, and 4t per cent interest promptly paid. All inqairiea and communications to be addressed to the Manager, at the above addreaa- HOTELS. SOTZCC. f3.WA~r.rA UPPER WOBURN PLACE, LONDGN, EC., Centrally Situated. Within Five Minutes Walk of Euston Station and twenty minutes from Pad- dingtoc by Underground Railway to Uower Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 5a. each person 130 Rooms Luznrieously Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77. HIGH STREET, —. PWLLH:ELI. —— Every Accommodation far Travellers, etc. at Moderate Charges. MOTORS AND CARRIAGES FOR HIRE. R. HUGHES —Established 1890. UoymuDA- PETER •> ONES PENRHOS. GWALCHMAI YN PRYNU POB MA?1H 0 ANIFEIL- IAID BIJURW RHOLDIR Y PRISIAU tJCHAF A THELIR TELEGRAM CYRCHIR HWYNT 0 ABER I LA WE i ARFON LLOI GWLYBIO N.—Bydd gan P.J. nifer dda bob dydd Iau, yn Llangefcl, yn lie Mr. Deaborough. -1, LIVERPOOL f-HUOH jortea AR MA8.- Pfasenger Agents, BASUOR HOUBB. 4 -,l" It Ri. STREET (St Paul's 8quw)| -»- nIi;U hysbysu em cydUyaedl '? fed tocyn?n i'w cael genyf i bob '? #Vwth o'r byd gyda'r oil o'r HmeU?n t*? '?MM?' ajMERICA, CANADA, AUS-? ?THAUA, PATAGONIA f i-m nnrhyw? *b,h arall, am y pris Gal ym mkob ?doebarth. Ond ?nfon gur &tom cewoh*^ ?ym?yHongy?iatJMoady Po?. t r ?ydym ym& &'J 32 mlynedd, ar w.& l" profiad maith y? yr &moor hwn. Byddwn :y,u derbyn pawb ar eu gLtmad yn y?? .&L 4&tion, yn pwneyd eu busnes, &a yn ? ^■tnyned gyda l?*vy i'r llong, i'w r hod da •yn y Ruoms gilydd. Ty glAD a j. ^■ohysuiras i'w derbyn &tn y sooswaith, 08 4)-bydd <i<iea, hefyd i ymwelwyr &'r drsf. » CARTREF I'R CYMR* t tt ODDICARTHF # ENT '01; e sell ALL th world', be.. Gramophoves at P1)f;NDS f.L(¡W OTHE PRICES. JU9t the tri- in'. t "e"l' it !1e InOf.t a.at..oond. -ble ge.uin. g? .4? g, a- ,p'm I. Sent on rRH J APPr.C'1I1 ¡  PTTREPIYONE. "ilLS f i'lUSTEa'S ViG[CE." and xil 811¡.1plled 01 casy .:red;! tennl to suit yout?if or record 5 always io ?? ?S  ?l'"??' ThonM??t' "X: FOR LIST. ? ?  ?S???? ? SONS. Ltd. 1¡:¡¡ I' High S: Baz!gor CERDDOROL JOHN JONES. Wholesale and Retail Music Seller, BETHESDA. CELS7IR Y STOC FWYAF AMRYWIuL YNG NMYMRU 0 GAiNEUON (Songa? GYMREIG, ac fel rheol anfonir pob 18ougral gyda throad y post. Anfoner stamp am Catalogue. SUT I LADD TYRCHOD Ysgrifena John Pryce, Maesymelrchi "Blimd ni acw gan dyrchod, cymyddeijt bob 'blwyddyn, fel yr oedd y tir a goiwg ddifrif- ol arm, ac yr oedd arnai gywilydd ohono; ond clywaisfod Mr. Hugh Daviee, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w ]add yn dda-drafferth iawn. Ei enw ydyw "iMolrat," mewn packets Is 6c yr un. Prynais backet a rhoddais-ef yn ol y cyfarwvddyd am ben pryfaid genwair, a arhoddais y rhai hyny yn llwybr y twrch. Ni chododd j twrch mwy. T 33 X. B XKTA tT :Et S :& IS: V T>HiO(I>DIR hysbysiadau Yn EMieo. TO i-W O%d, Morwyniom yn Bisieo, M Eisieo Lleoedd. Ar Werth, etc., yn TI holl bajrarau canlynol:- "V GENEDL GYMREIG." "Y WERIN A'R ECO," "HOLYHEAD OBSERVER" "PORTMADOC AND CSICCIETH "OBSERVER." "NORTH WALES OBSERVER." "PWLLHELI OBSERVER." "BANGOR OBSERVER." Un Tair Chwo. waith. gwaith. gwaith c. e. i. o. s. c, 19 gair — — 10 — 20—3# 80 gair 1 6-30-. Q 40 gair 2 0-4 0 -6 0 40 gair 2 6-5 0 -7 0 Gellir anfon Stamps men Postal Orders. PRISIAU GYDA BLAENHDAL YN JL UNIG yw yr uchod, a cni chyhoeddir Hysbysiadau am y prisiau nchod, om anfonir bJaen-dal.

[No title]

AMSER Y TRENS. 1

IMARCHNaooEDD I

- - - -IPWNC YR IECHYD ;

Advertising

[No title]